Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Erdőmérnöki Kar által elismert díjak, ösztöndíjak, támogatások

Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíjat külön nem kell igényelni. Odaítélésenek szabályai jogszabályok, egyetemi szabályzatok és kari határozatok által megszabott.

Szociális támogatás

A szociális támogatás igénylését a Neptunon keresztül a SOE_9_04 - Adatlap a rendszeres szociális ösztöndíjhoz kérvény leadásával kell intézni.

Pályázati felhívás Leadási határidő: 2023. március 10., péntek 23.59.59

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a, az oktatásért felelős miniszter felhívása, a SOE SZMSZ III. kötet Hallgatói követelményrendszer IX. fejezet Juttatási és térítési szabályzat 101. §-a és a Kari Tanács 25/2020. (VI. 5.) sz. határozata alapján.
Pályázati felhívás → (Pályázati időszak: 2024. június 10. és július 4. között)

Roller Kálmán Ösztöndíj

A Soproni Alumni Vancouveri csoport tagjai és Ösztöndíj Bizottsága az 1956-os események során Kanadában letelepedett egykori soproni hallgatók képviseletében Roller Kálmán volt dékánjuk nevében ösztöndíjat alapítottak, Roller Kálmán emlékét megőrizendő az Erdőmérnök Kar hallgatói jutalmazására. 
Pályázati felhívás → (Pályázati időszak: 2024. május 27. és július 4. között)

 

Grátzer Miklós Ösztöndíj

Anna Martinek asszony ösztöndíjat alapított férje Alma Materéhez fűződő rajongása elismeréséül, az erdészeti képzésben tanulmányi eredményük alapján kitűnő hallgatók előmenetelének támogatására. Prof. dr. h.c. dr. Grátzer Miklós IV. évfolyamos erdőmérnök hallgatóként 1956-ban a Forradalmi Bizottság tagja volt, majd a Vancouveri Sopron Divisio megteremtésének diák vezetője, és Roller Kálmán dékán munkatársa. Széleskörű szakmai munkája Kanada és az Amerikai Egyesült Államok területére, és nemzetközi vonalon is kiterjedt. Mint a New Yorki Egyetem kiemelt professzora, az Erdészeti és Környezettudományi Karokon végzett kutató munkát, és tanított több ezer hallgatót. A Nyugat-magyarországi Egyetem Díszdoktora, a Forradalom Hőse Köztársasági Érem és számos szakmai, társadalmi kitüntetés tulajdonosa. Az összetartás, a közös érdek és a selmeci szellem odaadó munkása. A kitüntetésre az az Erdőmérnöki Kar hallgatói pályázhatnak.
Pályázati felhívás → (Pályázati időszak: 2024. május 27. és július 4. között)

 

Horváth Czillinger Emil Szociális Ösztöndíj

Néhai Horváth Czillinger Emil, egyetemünk volt hallgatója, aki tanulmányait Vancouverben a University of British Columbia Soproni Divízójában fejezte be ösztöndíjat kívánt alapítani azzal a céllal, hogy a szociálisan rászoruló hallgatókat segítse. Akaratát tiszteletben tartva lánya Woelke Lynn és fia ifj. Horváth Czillinger Emil biztosítja az ösztöndíjat az Erdőmérnöki Kar hallgatói számára.
Pályázati felhívás → (Pályázati időszak: 2024. május 27. és július 4. között)

 

Horváth Sándor Szociális Ösztöndíj

Néhai Horváth Sándor, egyetemünk volt hallgatója, aki tanulmányait Vancouverben a University of British Columbia Soproni Divízójában fejezte be végrendeletében ösztöndíjat alapított azzal a céllal, hogy annak hozama a szociálisan rászoruló hallgatókat segítse. Az ösztöndíjra az az állami ösztöndíjas vagy költségtérítéses hallgató pályázhat, aki legalább négy lezárt félévvel rendelkezik, és szociálisan rászoruló.
Pályázati felhívás → (Pályázati időszak: 2024. május 27. és július 4. között)

 

Mészáros Károly Ösztöndíj

Az alapítvány célja prof. dr. Mészáros Károly hazánkban és a határainkon túl is ismert, és elismert  munkásságának  megőrzése,  az  erdészet-erdőgazdálkodás  felsőoktatásának támogatása és fejlesztése, tanulmányi ösztöndíjak adományozása.
Pályázati felhívás → (Leadási határidő: 2024. május 27. és június 21. között.)

 

Jankó Sándor Ösztöndíj

Jankó Péter, az Egyetem egykori Erdészeti Földméréstani Tanszéke vezetőjének unokája Jankó Sándor díjat alapított, Jankó Sándor professzor emlékét megőrizendő, az Erdőmérnöki Karon, a geomatika, az erdőfeltárás és a vízgazdálkodás területén jó tanulmányi eredményt elért, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók jutalmazására. A kitüntetésre azok pályázhatnak, akik MSc vagy osztatlan képzésben, az adott tanulmányi évben fejezik be tanulmányaikat és diplomamunkájukat a Geomatikai Kultúrmérnöki Intézetben készítették, vagy doktorjelöltként az adott tanulmányi évben védték meg a geomatika, vagy erdőfeltárás vagy a vízgazdálkodás területén készített PhD értekezésüket.
Pályázati felhívás → (Leadási határidő: 2024. május 17. és 21. között.)

 

Valate'82 Szociális és Ismeretterjesztő Alapítvány Ösztöndíja

A Valate'82 Szociális és Ismeretterjesztő Alapítvány pályázatot hirdet Magyarországon  a Soproni Egyetem Erdőmérnöki karán tanuló szociálisan rászoruló,  felsőfokú képzésben résztvevő diákok, valamint középiskolai tanulmányukat végző erdész árvák részére. A pályázattal elnyerhető ösztöndíj összege 200.000,- Ft/fő, azaz kétszázezer forint/fő, amely a 2021-2022 évi tanulmányok kiadásaihoz való hozzájárulás, támogatás az Alapítvány részéről.

Pályazati felhívás → (leadási határidő: 2022. december 22.)

 

Hídvégi Béla Vadásztrófea Alapítvány Ösztöndíja

A Hídvégi Béla Vadásztrófea Alapítvány ösztöndíjat alapított a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán szakirányú tanulmányokat folytató hallgató részére. Az ösztöndíj célja:

  • Megismertetni és széles körben elfogadottá tenni a vadászat és vadvédelem ügyét, a két szakterület egymásra utaltságát.
  • Megismertetni a világ vadászható vadfajait – különös tekintettel a vadászható hegyi vadfajokra – a világ nagy vadászati szervezeteinek működési rendszereit, továbbá Hidvégi Béla vadászati filozófiáját.

Pályázhat minden olyan szakirányú hallgató (erdőmérnök (osztatlan) MSc, vadgazda mérnöki BSc, Vadgazda mérnöki MSc), aki legalább egy sikeresen lezárt félévvel rendelkezik. A sikeres pályázó jó tanulmányi eredménnyel rendelkezik; forráskutatással esszét készít Hídvégi Béla életéről, munkásságáról valamint a világ nagy vadászati szervezeteinek vadászati/vadvédelmi tevékenységéről; vállalja, hogy az ösztöndíj folyósításának ideje alatt részt vesz a Keszthelyi Vadászati Múzeum vagy a Soproni Erdészeti Múzeum Hídvégi Béla Vadászati Gyűjteményének munkájában.

Pályazati felhívás →

Fauna és Flóra Alapítvány Ösztöndíjai

A Fauna és Flóra Alapítvány pályázati lehetőséget kínál:

  1. kutatási tevékenység folytatására,
  2. szakmai tudományos konferencián vagy szakmai tanulmányúton való részvétel támogatására.


Pályázati felhívás →  (leadási határidő: folyamatosan a pályázati kiírás visszavonásáig)

Kanadai Soproni Alumni Emlékérem

A soproni Erdőmérnöki Főiskola volt hallgatói, akik az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc következtében a University of British Columbia keretében, Vancouverben, Kanadában fejezték be tanulmányaikat 1957–1961 között, közös elhatározással eredeti Alma Materük jövendő diákjai számára KANADAI SOPRONI ALUMNI EMLÉKÉREM néven kitüntetést alapítottak, amit évenként, 2016–2056 között az Erdőmérnöki Kar végzős évfolyama ítél oda azon társuknak, aki a legtöbbet tette a Selmeci Hagyományok ápolásáért.
Részletes tájékoztató →
 

 Dr. Egyed István Díj

A Dr. Egyed István Alapítvány pályázati felhívást tesz közzé a 2020-2021. évben kiosztandó 1 db „Dr. Egyed István Díj” (emlékplakett és pénzjutalom) elnyerésére. Pályázhat bármely erdészeti, illetve vadgazdálkodási iskolarendszerű közép- illetve felsőfokú intézményben tanuló diák, hallgató...
Pályázati felhívás → (Leadási határidő: 2024. március 31.)

Cikk nyomtatása E-mail