Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Tanulmányi ösztöndíj

A tanumányi ösztöndíjjal kapcsolatos szabályokat a 2011. évi CCIV. tv a nemzeti felősoktatásról, ennek végrehajtásáról szóló 87/2015 (IV. 9.) Korm. rendelet, a Soproni Egyetem Szervezeti és Működési szabályzat III. rész: Hallgatói követelményrendszere és a kari Juttatási és Téritési Bizottság határozatai fogalmazzák meg.

 

Soproni Egyetem Szervezeti és Működési szabályzat III. rész: Hallgatói követelményrendszer

100. §

 1. A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Tanulmányi ösztöndíjban az egyetem államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egy hallgatónak megállapított ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva 5%-át.
 2. Az ösztöndíjban részesülök körének és számának meghatározásakor biztosítani kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetők és az így megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek.
 3. Az egyetemre felvételi eljárás során felvételt nyert és beiratkozott hallgató a beiratkozást követő első képzési időszakban (szemeszter) tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.
 4. Más felsőoktatási intézményből, karról, szakról, tagozatról átvételt nyert hallgató az első teljesített aktív, államilag támogatott/állami ösztöndíjas féléve után részesül ösztöndíjban.
 5. Az egyetemnek a 2007. szeptember 1. előtt felvett hallgatók esetében a tanulmányi ösztöndíj megállapítása során figyelemmel kell lenni arra is, hogy e hallgatók közül az alacsony tanulmányi teljesítményű hallgatók nem sorolhatók át költségtérítéses képzésre.
 6. A hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból történő szünetelése, megszűnése esetén a tanulmányi ösztöndíj a szünetelés kezdetének napjától illetve a megszűnés napjától tovább nem folyósítható. A hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén az adott félévben kifizetett
  juttatást a hallgató köteles visszafizetni az egyetem részére.

 

Kari Juttatási és Térítési Bizottság EMK-93/2022. (XII. 8.) iktatószámú határozatai

 1. Tanulmányi ösztöndíjat az adott félévet megelőző szemeszterben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató kaphat.
 2. Együttesen meg kell felelni a következő két szabálynak biztosítandó, hogy a tanulmányi ösztöndíj összege arányban legyen a tanulmányi teljesítménnyel.:
 • adott szak adott évfolyam hallgatói létszámának maximum 30%-a kaphat ösztöndíjat,
  ÉS
 • a Karon a tanulmányi ösztöndíj minimum-összege 25.000,– Ft.
Cikk nyomtatása E-mail