Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Jankó Sándor Ösztöndíj

Jankó Péter, az Egyetem egykori Erdészeti Földméréstani Tanszéke vezetőjének unokája Jankó Sándor díjat alapított, Jankó Sándor professzor emlékét megőrizendő, az Erdőmérnöki Karon, a geomatika, az erdőfeltárás és a vízgazdálkodás területén jó tanulmányi eredményt elért, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók jutalmazására.

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar dékánja a Díj elnyerésére beadott pályázatok elbírálására megalakítja a Jankó Sándor Díj Bizottságot, amelynek tagjai:

Elnök: az Erdőmérnöki Kar dékánja
Tagok: az Erdőmérnöki Kar tudományos dékánhelyettese
az Intézet igazgatója 
az intézeti tanszékek vezetői 
HÖK képviselő
Titkár:  a Dékáni Hivatal vezetője

 

A jutalmazásra kapott pénzösszeg a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán külön témaszámon kezelendő, felhasználásáról a Jankó Sándor Díj Bizottság dönt.

A kitüntetésre azok pályázhatnak, akik:

  • MSc vagy osztatlan képzésben, az adott tanulmányi évben fejezik be tanulmányaikat és diplomamunkájukat a Geomatikai és Kultúrmérnöki Intézetben készítették;
  • doktorjelöltként az adott tanulmányi évben védték meg a geomatika, vagy erdőfeltárás vagy a vízgazdálkodás területén készített PhD értekezésüket.

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok, akik

  • a pályázás időpontját megelőző két szemesztert legalább „jó” rendű tanulmányi eredménnyel zárták le,
  • a diplomamunkájuk védésén vagy PhD értekezésük nyilvános vitáján kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
  • tevékenységükkel a selmeci-soproni hagyományok megőrzéséhez hozzájárulnak.

A pályázatokat a Bizottság szótöbbséggel bírálja el. Szavazategyenlőség esetén a dékán szavazata dönt. A döntés ellen fellebbezni nem lehet.

Pályázni a Neptunon → keresztül lehet, a pályázati űrlap kitöltésével és a hozzá kapcsolódó igazolásak másolatának leadásával lehet. Az igazolásokat a fenti értékelési sorrendnek megfelelően, egyetlen PDf-fáljan összefűzve kell mellékleni a pályázati űrlaphoz. Ennek figyelmen kívül hagyása formai hibának számít. A pályázati űrlapot az Ügyintézés / Kérvények menüpont alatt az EMK_06 - Pályázat a Jankó Sándor Ösztöndíj elnyerésére név mögött lehet megtalálni.

A pályázati űrlap benyújtásának időszaka: 2024. május 27. és július 4. között

Egy pályázó csak egyetlen alkalommal részesülhet a kitüntetésben. A nyertes pályázók oklevélben és pénzjutalomban részesülnek.

Az oklevelet és a pénzjutalmat az Erdőmérnöki Kar dékánja az EMK tanévzáró ünnepélyén adja át.

Cikk nyomtatása E-mail