Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Hidvégi Béla Vadásztrófea Alapítvány Ösztöndíja

A Hídvégi Béla Vadásztrófea Alapítvány ösztöndíjat alapított a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán szakirányú tanulmányokat folytató hallgató részére. Az ösztöndíj célja:

 • Megismertetni és széles körben elfogadottá tenni a vadászat és vadvédelem ügyét, a két szakterület egymásra utaltságát.
 • Megismertetni a világ vadászható vadfajait – különös tekintettel a vadászható hegyi vadfajokra – a világ nagy vadászati szervezeteinek működési rendszereit, továbbá Hidvégi Béla vadászati filozófiáját.

Az ösztöndíj időtartama egy év, a sikeres ösztöndíjas a következő pályázati időszakban újra pályázhat. Az elnyerhető pályázati összeg kettőszázezer Ft/év, melynek folyósítása két részletben történik.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar dékánja és a Hídvégi Béla Vadásztrófea Alapítvány elnöke a díj elnyerésére beadott pályázatok elbírálására bizottságot hoz létre, melynek tagjai:

 • az Erdőmérnöki Kar mindenkori dékánja,
 • az Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézetének képviselője,
 • a Hídvégi Béla Vadásztrófea Alapítvány képviselője,
 • titkára az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatalának mindenkori hivatalvezetője.

Pályázhat minden olyan szakirányú hallgató (erdőmérnök (osztatlan) MSc, vadgazda mérnöki BSc, Vadgazda mérnöki MSc), aki legalább egy sikeresen lezárt félévvel rendelkezik. A sikeres pályázó:

 • jó tanulmányi eredménnyel rendelkezik,
 • forráskutatással esszét készít Hídvégi Béla életéről, munkásságáról valamint a világ nagy vadászati szervezeteinek vadászati/vadvédelmi tevékenységéről,
 • vállalja, hogy az ösztöndíj folyósításának ideje alatt részt vesz a Keszthelyi Vadászati Múzeum vagy a Soproni Erdészeti Múzeum Hídvégi Béla Vadászati Gyűjteményének munkájában.

A pályázat tartalmazza:

 • a pályázó személyi adatait (név, neptun-kód, születési hely, év, hónap, nap, anyja neve, sz.ig.sz., állandó lakhely, (fényképpel ellátva!));
 • a fent említett esszét;
 • nyilatkozatot arról, hogy hol vállalja a segítő munkát;
 • az utolsó lezárt szemeszter tanulmányi eredményét (igazolni nem kell, Neptunból ellenőrizzük);
 • nyelvvizsga bizonyítvány másolatát;
 • szakmai önéletrajzát, amiben kifejti mit jelent számára a vadászat és a vadvédelem;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a pályázat bírálói megismerhessék, és pályázatát a jogszabályoknak megfelelő ideig az irattárban illetve a levéltárban megőrizhessék.


A pályázatokat a Bizottság szótöbbséggel bírálja el. A döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 22., hétfő, 12:00.

A pályázatokat az Erdőmérnöki Kar dékánjának címezve, az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatalában kell leadni, 1 példányban, nyomtatott formában. Kérjük, hogy a pályázatokat elektronikusan is küldjék meg a emk-dekani [at] uni-sopron.hu e-mail címre!

Az oklevél és a pénzjutalom az Erdőmérnöki Kar tanévnyitó ünnepélyén adatik át.

Cikk nyomtatása E-mail