Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Roller Kálmán Ösztöndíj

A Soproni Alumni Vancouveri csoport tagjai és Ösztöndíj Bizottsága az 1956-os események során Kanadában letelepedett egykori soproni hallgatók képviseletében Roller Kálmán volt dékánjuk nevében ösztöndíjat alapítottak, Roller Kálmán emlékét megőrizendő.

Ösztöndíj Alapítvány létesítesítésének céljai:

  1. Tiszteletüket és hálájukat kifejezni volt dékánjuknak, Roller Kálmánnak, aki az 1956-es forradalom után akadémiai otthont teremtett számukra Knadában
  2. Anyagi segítséggel támogatni volt Alma Materük, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának alap- és mesterszakos – beleértve az osztatlan képzésen tanuló – hallgatóit.

Az Alapítvány tőkéje, 192.000,– kanadai dollár (CAD) 2004. március 21-én átutalásra került a Soproni Egyetem számlájára, azzal a kikötéssel, hogy azt az Erdőmérnöki Kar teljes joggal kezelje és gondozza a jövőben. Az ösztöndíjat meghirdetés és elbírálása évente kell, hogy történjen. Az ösztöníj véges, vagyis beépített „sunset clause” alapján 2050-re a teljes alapítványi összeget nullára kell redukálni.  A Baraksó János és Gyöngyössi Sándor aláírók által megadott felhatalmazás kitér arra, hogy az ösztöndíj odaítélésénél a jó tanulmányi eredmény mellett a közösségi munka, a selmeci szellem ápolása is legyen figyelembe véve. Külföldi tanulásra, tanulmányutakra, magas tudományos szintek elnyerésére az ösztöndíj nem használható.

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának dékánja a jutalmazás feltételeinek kidolgozására megalakította a Roller Kálmán Ösztöndíj Bizottságot, melynek tagjai:
Elnök:

  • az EMK dékánja,

Tagok:

  • az EMK dékánhelyettesei,
  • HÖK képviselő.

Titkár:

  • az EMK Dékáni Hivatalának mindenkori vezetője.


A jutalmazásra kapott pénzösszeg a Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlék-alapítvány számláján kezelendő, felhasználásáról az Ösztöndíj Bizottság dönt.

A kitüntetésre az Erdőmérnöki Kar azon BSc vagy MSc szakos hallgatói pályázhatnak, akik

  • legalább 45 kreditet teljesítettek a két utolsó félévben,
  • a pályázás időpontját megelőző két aktív szemesztert legalább 3,50-es kumulált tanulmányi átlaggal zárták le,
  • a pályázat beadását követő szemeszterben (várhatóan) aktív hallgatói jogviszony a Karon.

A pályázat értékelésének szempontjait a 15/2024. (III. 26.) számú kari tanácsi határozat tartalmazza.

Pályázni a Neptunon → keresztül lehet, a pályázati űrlap kitöltésével és a hozzá kapcsolódó igazolásak másolatának leadásával lehet. Az igazolásokat a fenti értékelési sorrendnek megfelelően, egyetlen PDf-fáljan összefűzve kell mellékleni a pályázati űrlaphoz. Ennek figyelmen kívül hagyása formai hibának számít. A pályázati űrlapot a vizsgaidőszak befejeztével lehet leadni. Leadás előtt a tanulmányi ügyintézőt értesíteni kell, hogy a félévet zárja le, csak ebben az esetben áll elő a félév tanulmányi átlaga. Lezáratlan tavaszi félévvel leadott kérvény formai hibának számít. A pályázati űrlapot az Ügyintézés / Kérvények menüpont alatt az EMK_01 - Pályázat a Roller Kálmán Ösztöndíj elnyerésére név mögött lehet megtalálni.

A pályázatokat a Bizottság szótöbbséggel bírálja el. Szavazategyenlőség esetén a dékán szavazata dönt. A döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A pályázati űrlap benyújtásának időszaka: 2024. május 27. és július 4. között


Az ösztöndíj többször is elnyerhető. A nyertes pályázók oklevélben és pénzjutalomban részesülnek.

Az oklevelet a Kar dékánjai a tanévnyitó ünnepélyen adja át. Az ösztöndíj utalása a Neptun rendszeren keresztül történik az oklevél átadása után történik.

Cikk nyomtatása E-mail