Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzés

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzést hirdet.

A képzés célja, hogy a végzett hallgatók a hatályos jogszabályokkal összhangban végezzék el a növényvédelmi, mindenekelőtt az erdővédelmi feladatokat. A képzés elvégzését követően széleskörű ismeretekkel rendelkezzenek a növényi károsítók biológiáját, ökológiáját és az ellenük való védekezés biológiai, agroökölógiai, kémiai módszereit illetően. Alkalmazzák az integrált növényvédelem különböző eljárásait. Ezek szellemében különböző kárcsökkentési alternatívákat dolgozzanak ki. Legyenek tisztában a növényvédelem természet- és környezetvédelmi vonatkozásaival, és tevékenységüket ennek megfelelően végezzék. Megfelelő szakigazgatási és szakjogi ismeretekkel rendelkezzenek, különösen a növényvédelemmel és munkavédelmi előírásokkal kapcsolatban, valamint az I. kategóriás növényvédő szerek forgalmazására és felhasználására vonatkozóan. Kellő tájékozottsággal rendelkezzenek a növényvédelem géptani és informatika, valamint a szaktanácsadás kérdéseivel kapcsolatban. 

A képzési idő négy szemeszter, félévente három konzultációs héttel.

  • A képzés csak levelező tagozaton indul.
  •  Jelentkezési határidő: őszi féléves kezdés esetén augusztus 15., tavaszi féléves kezdés esetén január 20.
  •  Jelentkezéshez kérjük küldje el a szakfelelős által elküldött jelentkezési lapot a szakfelelősnek tuba.katalin@uni-sopron.hu címre.

A jelentkezés elfogadásáról és a konzultációk időpontjáról szeptember 5-ig, illetve január 31-ig e-mailban küldünk értesítést. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok alapján hozott előzetes pozitív felvételi döntés, a beiratkozáskor bemutatott dokumentumok ellenőrzése után válik jogerőssé. Amennyiben a végzettsége nem felel meg a bemeneti követelményeknek, a döntést megsemmisítjük.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Növényvédelmi szakmérnök

A szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve „növényvédelmi szakmérnök”, amely feljogosít az I. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szerek teljes körű felhasználására és forgalmazására a „43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről” jogszabály alapján.

Szak mintatanterve

Finanszírozás módja: költségtérítéses, 300.000,– Ft/félév 

Szakfelelős: Dr. Tuba Katalin egyetemi docens

Erdő- és Természeti Erőforrás-gazdálkodási Intézet

További információ:

E-mail: tuba.katalin@uni-sopron.hu

Tel: 99/518-167

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó fájlok