Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Szakirányú továbbképzéseink

202309.png

EHS (Environment, Health & Safety) szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés

A környezet-, tűz- és munkavédelem területén korszerű ismerettel rendelkező szakemberek képzése, akik ellátják, irányítják, szervezik az EHS-re vonatkozó feladatokat a gazdálkodó szervezeteknél.

Bővebb információ: https://emk.uni-sopron.hu/ehs-szakmernok-szakember

 

Erdőpedagógiai szakmérnök/szakvezető szakirányú továbbképzés

A gyakorlati szakemberek tapasztalatait integráló és a bevonásukkal megvalósított, gyakorlat-orientált, a kreatív foglalkozásokra és terepi programokra hangsúlyt fektető képzési program elősegíti a környezeti nevelés területén dolgozók módszertani és szakmai ismereteinek szélesítését; magasabb szintű, a mindennapi gyakorlati munkát segítő speciális ismereteket nyújt. A képzés résztvevői nem csak a természeti erőforrások védelmével és a környezettudatos életvitelre neveléssel kapcsolatos alapvető ismereteket szerzik meg, hanem az ésszerű és fenntartható hasznosítás körülményeibe és gazdálkodási kérdéseibe is betekintést nyernek.

Bővebb információ: https://emk.uni-sopron.hu/erdopedagogiai-szakmernok-szakvezeto

 

Fás biomassza teresztési, agroerdészeti szakmérnök szakirányú továbbképzés

Az agrárerdészetnek a világ számos részén nagy hagyománya van, az utóbbi időben pedig a természeti erőforrás-gazdálkodás innovációjának egyik fő fókuszpontjává vált. Egyre fontosabb szerepe van a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban, az állattenyésztésben, a vidékfejlesztésben. Jelentőségét tovább fokozza a biodiverzitás növelése, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, és a faanyag iránti igény folyamatos növekedése. Képzésünk célja olyan komplex tudásanyag átadása, melynek alkalmazásával megvalósítható a fák és a mezőgazdaság fenntartható kombinációja, a több lábon álló, adaptív és termelékeny gazdaság. 

Csatlakozzon azokhoz a szakemberekhez, akik a jövő fenntartható termelési rendszereit tervezik és működtetik! 

Bővebb információ: https://emk.uni-sopron.hu/fasbiomassza-termesztesi-agroerdeszeti-szakmernok

 

Talajtani (erdészeti termőhelyfeltárási) szakmérnök szakirányú továbbképzés

A környezeti változások miatt a termőhelyi tényezők egyre nagyobb jelentőséggel bírnak az ökoszisztémák életében. Ezek megfelelő értékelése teszi csak lehetővé az ökoszisztémák jövőbeni fenntartását. A szakmérnöki szak célja olyan talajtani, éghajlattani és hidrológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek ezen tényezőket, illetve változásukat megfelelően értékelni, szaktudásukat a fenntartható talajgazdálkodás szolgálatába állítani.

Bővebb információ: https://emk.uni-sopron.hu/talajtani-erdeszeti-termohelyfeltarasi-szakmernok

 

Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú továbbképzés

A képzés célja, hogy a más területen már diplomával rendelkező vadászati, vadgazdálkodási vezetők vagy leendő vezetők képzését a vadgazdálkodási szakfeladatokra fokuszálva biztosítsuk. Képzésünk a tényleges napi gazdálkodási, vadászati feladatok hatékony irányításának segítésének elsajátítását célozza. Hasznos információkkal, gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be a sokrétű igazgatási feladatokat. Ajánljuk a képzést azon tanulni vágyoknak is akik, sportvadászként, megválasztott tisztségviselőként szeretnének jobban elmélyülni, nagyobb szakmai jártasságot szerezni a vadgazdálkodási irányítás és szakigazgatás feladataiban.

Bővebb információ: https://emk.uni-sopron.hu/vadgazdalkodasi-igazgatasi-szakmernok-szakiranyito-

 

A jelentkezési határidő mind az öt továbbképzési szak esetében 2023. augusztus 15. 

Cikk nyomtatása E-mail