Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Mintatantervek

A 2022 szeptemberétől érvényes mintatantervek az alábbi listát kibontva tanulmányozhatók. A tábláatokban alkalmazott jelölések magyarázata a lista alatt található.

Régebbi mintatantrev szerint haladók a belépés évében érvényes mintantervet az adott év tanulmányi tájékoztatójában találják meg.

A szakirányú továbbképzések tantervei az egyes képzések leírásánál találhatók meg.

Erdőmérnök MSc (osztatlan)

Képzés neve: erdőmérnöki mesterszak (osztatlan)
Képzési szint: mester (magister, master, MSc)
Képzési terület: agrár
Szakfelelős: Dr. Kovács Gábor
Félévszám: 10
Képzés nyelve: magyar
Tagozat: nappali
Szakképzettség megnevezése: okleveles erdőmérnök
megszerzendő kreditek: 300
Érvényessége: 2022. szeptemberétől

Fél-
év

Tárgy paraméterei
(neve, kreditértéke, számonkérés módja, típusa)
Óra Előkövetel-
mény(ek)
Megjegyzés
heti fél-
évi
ea. gy.
1. Ábrázolástechnikai alapok 5 F A   5      
Gerinces állattan 5 V A 2 2      
Kémia 6 V A 4 3      
Matematika 5 V A 2 2      
Növényanatómia és élettan 5 V A 2 2      
Erdészeti ágazati alapismeretek 4 F B 2 2      
Testnevelés I. 0 A K   2      
2. Alkalmazott matematika és statisztika 5 V A 2 2      
Általános földtan 5 V A 2 2      
Bioklimatológia és éghajlatváltozás V A 2 2      
Mérnöki és műszaki ismeretek 5 V A 2 3      
Növényismeret 5 V A 2 3   Növényanatómia és élettan  
Szabadon válaszható tárgy(ak) 4   C          
Testnevelés II. 0 A K   2   Testnevelés I.  
3. Dendrológia 5 V A 2 4   Növényismeret  
Geoinformatika 5 V A 2 3      
Gerinctelen álattan 5 V A 2 2      
Ökológia 5 V A 2 2      
Talajtan 5 V A 2 2   Általános földtan ÉS Kémia  
Vadászattan 5 V A 2 2   Gerinces álattan  
Idegen nyelv I. 0 A K   4     Elismerhető B2 szintű C típusú nyelvvizsga alapján
Testnevelés III. 0 A K   2   Testnevelés II.  
4. Erdészeti termőhelyismerettan 5 V A 2 2   Talajtan ÉS Bioklimatológia és éghajlatváltozás  
Erdőbecsléstan és faterméstan 5 V A 2 2   Dendrológia ÉS Alkalmazott matematika és statisztika  
Erdőismerettan 5 V A 2 3   Dendrológia  
Faanyagismeret 5 V A 2 2      
Geodézia 5 V A 2 3   Geoinformatika ÉS Matematika  
Növénytársulástan 5 V A 2 3   Dendrológia ÉS Talajtan  
Idegen nyelv II. 0 A K   4   Idegen nyelv I. Elismerhető B2 szintű C típusú nyelvvizsga alapján
Testnevelés IV. 0 A K   2   Testnevelés III.  
5. Erdészeti növénykórtan 5 V A 2 2   Gerinctelen állattan ÉS Dendrológia  
Erdőhasználat I. 5 V A 2 3      
Erdőművelés I. 5 V A 2 2   Növénytársulástan  
Fotogrammetria és távérzékelés 4 V A 2 2   Geodézia ÉS Mérnöki és műszaki ismeretek  
Vállalat és vállalkozásgazdaságtani alapismeretek 4 V A 2 2      
Zöld szaknyelv I. 3 F A   4   Erdősimerettan ÉS Idegen nyelv II.  
Szabadon választható tárgy(ak) 4   C          
6. Erdészeti gépek és alkalmazásuk 4 V A 2 3   Erdőhasználat I.   
Erdőhasználat II. 4 V A 2 3   Erdőhasználat I.  
Erdőművelés II. 4 V A 2 2   Erdőművelés I.  
Erdőrendezés I. 4 V A 2 2   Erdőbecslés és faterméstan  
Erdővédelem 4 V A 2 3   Erdészeti növénykórtan  
Vezetés és szervezés 4 V A 1 2      
Zöld szaknyelv II. 3 F A   4   Zöld szaknyelv I.  
Szabadon választható tárgy(ak) 3   C          
7. Erdészeti utak tervezése, építés és fenntartása 5 V A 2 3   Ábrázolástechnikai alapok ÉS Geodézia  
Erdőrendezés II. 4 V A 2 2   Erdőrendezés I.  
Hidrológia és vízgazdálkodástan 5 V A 2 2   Fotogrammetria és távérzékelés ÉS Bioklimatológia és klímaváltozás  
Pénzügyi, számviteli és adózási ismeretek 4 V A 2 2      
Vadgazdálkodástan 4 V A 2 2   Vadászattan  
Kötelezően választandó tárgy(ak) 4   B          
Szabadon választható tárgy)ak) 4   C          
8. Diplomamunka I. 10 F A   2      
Kötelezően választandó tárgyak 20   B          
9. Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan 3 V A 2 2   Erdőhasználat II.   
Kommunikáció és konfliktuskezelés 3 F A   2      
Szakigazgatási és szakjogi ismeretek 4 V A 2 2   Vezetés és szervezés  
Diplomamunka II. 8 F A   2   Diplomamunka I.  
Kötelezően választandó tárgy(ak) 12   B          
10. Erdészeti építéstan 4 V A 1 2   Mérnöki és műszakki ismeretek  
Erdőérték számítás 3 V A 2 2   Erdőhasználat II.  
Természetvédelem 3 V A 2 1   Növénytársulástan  
Diplomamunka III. 7 F A   2   Diplomamunka II.  
Nyári gyakorlatok 5 F A     480   Tavaszi szemeszterek után, nyaranta, több részletben teljesítendő
Kötelezően választandó tárgy(ak) 9   B          
 Tantárgyakhoz kötődő komplex projektek
4. Növényttan - Termőhelyismerettan - Erdőbecsléstan tanulmányút 0 A K     40 (Erdészeti termőhelyismerettan ÉS Dendrológia ÉS Erdőbecslés és faterméstan) felvétele  
6. Erdőművelés-Erdővédelem tanulmányút 0 A K     40 (Erdőművelés I. ÉS Erdészeti növénykórtan) felvétele  
10. Zárótanulmányút 0 A K     40 Diplomaterv leadása  
Kötelezően választandó tárgyak és tárgycsoportok
Ökológiai tárgycsoport
T Agrárerdészeti rendszerek 4 V B 2 2      
T Erdészeti genetika és nemesítés 5 V B 2 2      
T Örökerdő gazdálkodás 4 F B 2 2   Erdőművelés II.  
T Tájökológia és tájvédelem 4 F B 2 2      
T Urbánerdészet 4 V B 2 2      
Környezet- és természetvédelmi tárgycsoport
T Élőhelyvédelem 5 V B 2 3   Növénytársulástan  
T Környezeti hatásvizsgálatok, monitoring, adatbázisok 3 V B 2 2      
T Környezeti kémia, levegőtisztaságvédelem, környzeti modellezés 3 V B 2 2      
T Környezetmenedzsment é fenntarthatősági ismeretek 3 V B 2 2      
T Természetvédelmi kezelési és fenntartási tervek 5 V B 3 2   Növénytársulástan  
T Védett erdők kezelése 5 V B 2 3   Erdőművelés II.  
Vdgazdálkodási tárgycsoport
Ő Fegyvertan és ballisztika 4 V B 2 2      
Ő Intenzív vadgazdálkodás 5 V B 2 3   Vadgazdálkodástan  
T Mezőgazdasági- és élelmiszerbiztonsági ismeretek 4 V B 2 1      
Ő Vadbetegésgek és vadhúsvizsgálat 4 V B 2 2   Gerinces állattan  
T Vadbiológia 4 V B 2 2      
T vadkárelhárítás és -becslés 4 V B 1 2   Vadgazdálkodástan  
Műszaki tárgycsoport
T Biomassza és egyéb megújuló energiaforrások 4 V B 2 2      
Ő Erdészeti utak építése és fenntartása 4 V B 2 3   Erdészeti utak tervezése, építés és fenntartása  
T Fűrésipari termékek és műveletek 4 V B 2 2   Faanyagismeret ÉS Ábrázolástechnikai alappok  
Ő Környezetvédelem 4 V B 2 1      
Ő Talajmechnaika és földművek 4 V B 2 2   Mérnöki és műszaki ismeretek  
T Vízépítés és vízgyűjtő-gazdálkodás 4 V B 2 2   Hidrológia és vízgazdálkodástan  
Ökonómiai tárgycsoport
T Vidékfejlesztési támogatások 4 F B 2 2   Erdőhasználat II.  
T Bioökonómia és ágazati politika 4 V B 2 2   Erdőhasználat II.  
T Erdészeti, vadászati turizmus és vendéglátás 3 V B 2 2   Erdőhasználat II.  
T Erdővagyon gazdálkodás 4 V B 2 2   Erdőhasználat II.  
T Marketing és kereskedelem 3 V B 2 2      
T Szakágazati és társadalmi kapcsolatok 3 V B 2 2   Erdőhasználat II.  
Tehetséggondozás, mobilitás
7 Erdészeti kutatásik a gyakorlatban 4 F B 2 2   Erdőhasználat II.  
T/Ő Hallgatói tehetséggondozás 4 F B   5   Erdőművelés I.  
8 Kutatási projekt 20 F B   20   Erdőhasználat II. ÉS Erdőművelés II.  
8 Külföldi tanulmányok 20 F B 10 10   Erdőhasználat II. ÉS Erdőművelés II.  

Földmérő és földrendező mérnök BSc

Képzés neve: földmérő és földrendező mérnöki
Képzési szint: alap (baccalaureus, bachelor, BSc)
Képzési terület: agrár
Képzési ág: geoinformatikai specializáció
Szakfelelős: Dr. Czimber Kornél
Félévszám: 7
Képzés nyelve: magyar
Tagozat: nappali
Szakképzettség megnevezése: földmérő és földrendező mérnök
Megszerzendő kreditek: 210
Érvényessége: 2022. szeptemberétől

Fél-

év

Tárgy paraméterei
(neve, kreditértéke, számonkérés módja, típusa)
Óra Előkövetel-
mény(ek)
Megjegyzés
heti félév
ea. gy.
1. Ábrázolástechnikai alapok 5 F A   5      
Kárpát-medence természeti földrajza 4 V A 2 2      
Matematika 5 V A 2 2      
Térképtan 5 V A 2 2      
Kötelezően választandó tárgy(ak) 4   B          
Szabadon választható tárgy(ak) 4   C          
                 
Testnevelés I. 0 A K   2      
2. Alkalmazott matematika és statisztika 5 V A 2 2      
Geoadatbázis kezelés 4 F A 1 2      
Geodézia I. 6 V A 2 4   Matematika  
Mérnöki és műszaki ismeretek 5 V A 2 3      
Kötelezően választandó tárgy(ak) 4   B          
Szabadon választható tárgy(ak) 4   C          
Testnevelés II. 0 A K   2   Testnevelés I.  
3. Geodézia II. 6 V A 2 4   Geodézia I.  
Geoinformatika I. 5 V A 2 2      
Műholdas helymeghatározás 5 V A 2 2   Geodézia I.  
Vetülettan 5 F A 2 2   Matematika  
Kötelezően választandó tárgy(ak) 4   B          
Szabadon választható tárgy(ak) 4   C          
Idegen nyelv I. 0 A K   4     Elismerhető B2 szintű C típusú nyelvvizsga alapján
Testnevelés III. 0 A K   2   Testnevelés II.  
4. Fotogrammetria I. 5 V A 2 3      
Geodéziai hálózatok 5 F A 2 2   Geodézia II.  
Geoinformatika II. 5 V A 2 3   Geoinformatika I.  
Ingatlan nyilvántartás 5 F A 2 2      
Nagyméretarányú térképezés I. 5 V A 2 2   Geodézia II.  
Idegen nyelv II. 0 A K   4    Idegen nyelv I. Elismerhető B2 szintű C típusú nyelvvizsga alapján
Testnevelés IV. 0 A K   2   Testnevelés III.  
5. Felsőgeodézia 5 V A 2 2   Geodéziai hálózatok  
Fotogrammetria II. 5 V A 2 2   Fotogrammetria I.  
Mérnökgeodézia I. 5 V A 2 2      
Nagyméretarányú térképezés II. 5 V A 2 2   Nagyméretarányú térképezés I.  
Kötelezően választandó tárgy(ak) 8   B          
6. Kartográfia 5 F A 2 2      
Mérnökgeodézia II. 5 V A 2 2   Mérnökgeodézia I.  
Távérzékelés 6 V A 2 3   Fotogrammetria II.  
Kötelezően választandó tárgy(ak) 12   B          
Szakdolgozat I. 5 F A   2      
7. Üzemi gyakorlat 20 F A     400    
Szakdolgozat II. 10 F A   2   Szakdolgozat I.  
 Tantárgyakhoz kötődő komplex projektek
2. Geodézia terepgyakorlat 0 A K     80 Geodézia I. Egybefüggő, kéthetes
4 Felmérés terepgyakorlat 5 F A     80 Geodéziai hálózatok Egybefüggő, kéthetes 
5. Komplex terepgyakorlat 5 F A     80 Nagyméretarányú térképezés I. Egybefüggő, kéthetes
Kötelezően választandó tárgyak
Ő Erdészeti ismeretek 4 V B 2 1      
T Földminősítés és földértékelés 3 F B 1 2      
Ő Környezetvédelem 4 V B 2 1      
Ő Rendszerszervezés 4 F B 1 2      
Ő Térinformatikai alkalmazások 4 F B 2 2      
T Térinformatikai menedzsment 5 F B 2 2   Geoinformatika II  
T Topográfia 5 F B 2 2   Geodézia II.  
Ő Vállalat- és vállalkozásgazdaságtani alapismeretek 4 V B 2 2      
T Vezetés és szervezés 4 V B 1 2      
 

Természetvédelmi mérnök BSc

Képzés neve: természetvédelmi mérnöki
Képzési szint: alap (baccalaureus, bachelor, BSc)
Képzési terület: agrár
Szakfelelős: Prof. dr. Bartha Dénes
Félévszám: 7
Képzés nyelve: magyar
Tagozat: nappali
Szakképzettség megnevezése: természetvédelmi mérnök
Megszerzendő kreditek: 210
Érvényessége: 2022. szeptemberétől

Fél-

év

Tárgy paraméterei
(neve, kreditértéke, számonkérés módja, típusa)
Óra Előkövetel-
mény(ek)
Megjegyzés
heti félév
ea. gy.
1. Alkalmazott növénytan 5 V A 2 2      
Geoinfromatika 5 V A 2 2      
Gerinces állattan 5 V A 2 2      
Kárpát-medence természeti földrajza 4 V A 2 2      
Ökológia 5 V A 2 2      
Természetvédelmi alapozó ismeretek 5 V A 4        
Szabadon választható tárgy(ak) 2   C          
Testnevelés I. 0 A K   2      
2. Etológia 4 V A          
Földtani és víztani értékek 3 V A 2 1   Kárpát-medence természeti földrajza  
Gerinces állatfajok védelme 4 V A 2 1   Gerinces állattan  
Növényismeret 5 V A 2 3   Alkalmazott növénytan  
Termőhelyismerettan 5 V A 2 2      
Kötelezően választandó tárgy(ak) 5   B          
Szabadon választható tárgy(ak) 3   C          
Testnevelés II. 0 A K   2   Testnevelés I.  
3. Erdészeti ismeretek 4 V A 2 1      
Gerinctelen álattan 5 V A 2 2      
Vadászattan 5 V A 2 2      
Vállalat- és vállakozásgazdaságtani alapismeretek 4 V A 2 2      
Vegetációismeret 4 V A 2 1   Növényismeret ÉS Kárpát-medence természeti földrajza  
Vizes élőhelyek kezelése 3 V A 2 1      
Kötelezően választandó tárgy(ak) 5   B          
Szabadon választható tárgy(ak) 2   C          
Testnevelés III. 0 A K   2   Testnevelés II.  
Szakdolgozat I. 0 A K          
4. Biogeográfia és biodiverzitás-védelem 3 V A 3        
Élőhelyvédelem 5 V A 2 3   Vegetációismeret  
Gerinctelen állatfajol védelme 4 V A 2 1   Gerinctelen álattan  
Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek 4 V A 2 1      
Növényvilág védelme 5 V A 2 3   Növényismeret  
Védett erdők kezelése 5 V A 2 3   Erdészeti ismeretek  
Szabadon választható tárgy(ak) 2   C          
Testnevelés IV. 0 A K   2   Testnevelés III.  
Szakdolgozat II. 0 A K        Szakdolgozat I.  
5. Halászattan 4 V A 2 1   Gerinces álattan  
Környezetvédelem 4 V A 2 1      
Mezőgazdálkodás védett természeti területeken 4 V A 2 2   Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek  
Szakigazgatási és szakjogi ismeretek 4 V A 2 2   Vállalat- és vállakozásgazdaságtani alapismeretek  
Természetvédelmi értékelés 5 V A 2 2      
Vadgazdálkodástan 4 V A 2 2   Vadászattan  
Szakdolgozat III. 5 F A   2   Szakdolgozat II.  
Természetvédelmi szaknyelv I. 0 A K   2      
6. Természetvédelmi adatfeldolgozás és elemzés 4 V A   3      
Természetvédelmi kezelési és fenntartási tervek 5 V A 3 2   Természetvédelmi alapozó ismeretek  
Természetvédelmi projektek 4 V A 2 2      
Védett természeti területek fenntartása 4 V A 2 2   Természetvédelmi alapozó ismeretek  
Szakdolgozat IV. 10 F A   2      
Szabadon választható tárgy(ak) 3   B          
Természetvédelmi szaknyelv II. 0 A K   2   Természetvédelmi szaknyelv I.  
7. Szakmai gyakorlat 30 F A     600    
Tantárgyakhoz kötődő komplex projektek
4. Terepgyakorlat 0 A K     40    
4. Komplex terepgyakorlat I. (Tanulmányút I.) 0 A K     40    
6. Komplex terepgyakorlat I.I (Tanulmányút II.) 0 A K     40    
Kötelezően választandó tárgyak
T Bioklimatológia és égjaltaváltozás 5 V B 2 2      
T Biomassza és egyéb megújuló energiaforrások 5 V B 2 2      
Ő Gombaismeret 5 F B 2 2      
Ő Gyombiológia és gyomismeret 5 F B 2 2      
Ö/T Hallgatói tehetséggondozás 4 F B   5   Erdészeti ismeretek  
T Méhészet 4 F B 2 2      
Ő Növéyntársulástani gyakorlatok 5 F B   4   Növényismeret  
T Örökerdő-gazdálkodás 4 F B 2 2   Erdészeti ismeretek  
T Speciális madártan 5 F B 2 2   Gerinces álattan  
T Tájökológia ás tájvédelem 4 F B 2 2      

Vadgazda mérnök BSc

Képzés neve: vadgazda mérnöki
Képzési szint: alap (baccalaureus, bachelor, BSc)
Képzési terület: agrár
Szakfelelős: Dr. Jánoska ferenc
Félévszám: 7
Képzés nyelve: magyar
Tagozat: nappali és levelező
Szakképzettség megnevezése: vadgazda mérnök
Megszerzendő kreditek: 210
Érvényessége: 2022. szeptemberétől

Fél-
év

Tárgy paraméterei
(neve, kreditértéke, számonkérés módja, típusa)
Óra Előkövetel-
mény(ek)
Megjegyzés
napp. lev.
heti félév
ea. gy. ea. gy.
1. Általános növénytan 5 V A 2 2   8 8    
Gerinces Állattan 5 V A 2 2   8 8    
Ökológia 5 V A 2 2   8 8    
Geoinformatika 5 V A 2 3   8 12    
Vadbefogás és vadtelepítés 4 V A 2 1   8 4    
Vadászattörténet 3 V A 2     8      
Kötelezően választandó tárgy(ak) 4   B              
Testnevelés I. 0 A K   2     Csak nappali tagozaton
2. Számítógéppel segített adatfeldolgozás 5 V A 2 2   8 8    
Gerinces állatfajok védelme 4 V A 2 1   8 4 Gerinces álattan  
Mezőgazdasági és élelmiszer-biztonsági ismeretek 4 V A 2 1   8 4    
Termőhelyismerettan 5 V A 2 2   8 8    
Vadászati kinológia 4 V A 2 2   8 8    
Vadbiológia 4 V A 2 2   8 8    
Szabadon választható tárgy(ak) 5   C              
Testnevelés II. 0 A K   2   Testnevelés I. Csak nappali tagozaton
3.  Erdészeti ismeretek 4 V A 2 1   8 4    
Fegyvertan és ballisztika 4 V A 2 2   8 8    
Trófeabírálat és preparálás 4 V A 1 3   4 12    
Vadászati állattan 5 V A 3 2   12 8 Gerinces álattan  
Vadbetegségek és vadhúsvizsgálat 4 V A 2 2   8 8 Gerinces álattan  
Kötelezően választandó tárgy(ak) 3   B              
Szabadon választható tárgy(ak) 5   C              
Gyakorlat I. 0 A K     40   Hetesi gyakorlat - Csak nappali tagozaton
Testnevelés III. 0 A K   2   Testnevelés II. Csak nappali tagozaton
Vadászati szaknyelv I. 0 A K   2     8    
4.  Apróvadgazdálkodás 5 V A 2 2   8 8 Vadbiológia  
Élőhelyvédelem 5 V A 2 3   8 12 Általános növénytan  
Etológia 4 V A 3     12      
Nagyvadgazdálkodás 5 V A 2 2   8 8 Vadbiológia  
Természetvédelem 4 V A 2 1   8 4 Erdészeti ismeretek  
Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás 5 V A 2 1   8 4 Mezőgazdasági és élelmiszer-biztonsági ismeretek  
Kötelezően választandó tárgy(ak) 3   B              
Gyakorlat II. 0 A K     40 Gyakorlat I. Hetesi gyakorlat - Csak nappali tagozaton
Testnevelés IV. 0 A K   2   Testnevelés III. Csak nappali tagozaton
Vadászati szaknyelv II. 0 A K   2     8 Vadászati szaknyelv I.  
5.  Halászattan 4 V A 2 1   8 4 Gerinces állattan   
Környezetvédelem 4 V A 2 1   8 4    
Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan 3 V A 2 2   8 8 Erdészeti ismeretek  
Szakigazgatási és szakjogi ismeretek 4 V A 2 2   8 8 Erdészeti ismeretek  
Vadállomány hasznosítása 5 V A 2 2   8 8    
Intenzív vadgazdálkodás 5 V A 3 2   12 8 Vadászati állattan  
Szakdolgozat I. 5 F A   2     8    
Gyakorlat III. 0 A K     40 Gyakorlat II. Hetesi gyakorlat - Csak nappali tagozaton
Gyakorlat 0 A K   40   Csak levelező tagozaton
6. Erdészeti, vadászati turizmus és vendéglátás 3 V A 2 2   8 8 Erdészeti ismeretek  
Vadgazdálkodás tervezése 4 V A 1 2   4 8 Apróvadgazdálkodás ÉS Nagyvadgazdálkodás  
Vadkárelhárítés és -becslés 4 V A 1 2   4 8 Erdészeti ismeretek  
Hagyományos vadászati módok 4 V A 2 2   8 8    
Kötelezően választandó tárgy(ak) 3   B              
Szakdolgozat II. 10 F A   2     8 Szakdolgozat I.  
7. Szakmai gyakorlat 30 F A     600   40    
Szakdolgozat III. 0 F K           Szakdolgozat II.  
Tantárgyakhoz kötődő komplex projektek
6. Tanulmányút 0 A K     40   40    
Kötelezően választandó tantárgyak
Ő A világ nagyvadfajai 5 F B 2 2   8 8    
T Bioklimatológia és éghajlatváltozás 5 V B 2 2   8 8    
T Ember-vad konfliktusok 5 F B 2 2   8 8    
Ő/T Hallgatói tehetséggondozás 4 F B   5     20 Erdészeti ismeretek  
T Környezetvédelmi speciális ismeretek 5 F B 2 2   8 8    
T Méhészet 4 F B 2 2   8 8    
T Speciális madártan 5 F B 2 2   8 8 Gerinces állattan  
Ő Vállalat- és vállalkozásgazdaságtani alapismeretek 5 V B 2 2   8 8    
Ő Vizes élőhelyek kezelése 3 V B 2 1   8 4    

Környezetmérnök MSc

Képzés neve: környezetmérnök
Képzési szint: mester (magister, master, MSc)
Képzési terület: műszaki
Szakfelelős: Dr. Polgár András
Félévszám: 4
Képzés nyelve: magyar
Tagozat: levelező
Szakképzettség megnevezése: okleveles környezetmérnök
Megszerzendő kreditek: 120
Érvényessége: 2023. februárjátóll

Fél-

év

Tárgy paraméterei
(neve, kreditértéke, számonkérés módja, típusa)
Óra Előkövetel-
mény(ek)
Megjegyzés
ea. gy.

1.

Nemzetközi környezet- és természetvédelmi jog 4 V A 12 4    
Vezetés és szervezés 3 V A 4 8    
Műszaki áramlástan 4 V A 12 8    
Alkalmazott kémia 4 V A 8 4    
Hulladékgazdálkodás korszerű módszerei 4 V A 2 1    
Diplomamunka I. 7 F A   12    
Kötelezően választandó (B típusú) tárgy(ak) 3            
Szabadon választható (C típusú) tárgy(ak) 4            
2. Környezetvédelmi teljesítményértékelés, környezeti kockázatkezelés 4 F A 8 8    
Diplomamunka II. 7 F A   12 Diplomamunka I.  
Kötelezően választandó (B típusú) tárgy(ak) 20            
Szabadon választható (C típusú) tárgy(ak) 2            
3. Környezeti ökológia 4 V A 8 4    
Környezet- és természetvédelmi információs rendszerek 4 V A 8 12    
Környezeti analitika és ökotoxikológia 4 F A 8 4    
Alkalmazott környezeti statisztika 3 F A   8    
Környezetmenedzsment, fenntarthatósági ismeretek és szakkommunikáció 4 F A 8 4    
Kötelező szakmai gyakorlat 0 K     160   Szorgalmi időszakon kívül
Diplomamunka III. 8 F   12   Diplomamunka II.  
4. Természetvédelmi állapotfelmérés és hatásvizsgálat 4 V A 12 5    
  Ökoenergetika és környezetvédelmi technológiák fejlesztése 5 F A 8 8    
  Globális környezeti rendszerek és környezeti folyamatok modellezése 5 V A 12      
  Tájökológia és tájvédelem, környezeti kármentesítés 5 V A 12 12    
  Diplomamunka IV. 8 F A   12 Diplomamunka III.  
Kötelezően választandó tárgyak
  Munka-, zaj- és rezgésvédelem 4 F B 12 8    
  Földtani értékek védelme 3 F B 12      
  Komplex projektgyakorlat  6 F B 4 8    
  Életciklus elemzés 5 F B 4 8    
  Nyomvonalas létesítmények, külszíni bányák hatásvizsgálata,  környezetvédelmi programok 5 F B 8 4    
  Táj- és vidékfejlesztés 5 F B 8 4    
  Kultúrtörténeti értékek védelme 3 F B 12      
  Biodiverzitás monitorozás 3 V B 16      
  Új trendek a mezőgazdaságban 4 F B 8 8    

Environmental Engineering MSc

Official name of the program: Environmental Engineering Master Program 
Program coordinator(s): Pájer-Gálos, Borbála Ph.D. (Polgár, András Ph.D.)
Progran length: 4 semester
Credits total: 120
Subject area: Engineering  
Course level: master (magister, MSc)
Language of training: English
Qualification: Master in Environmental Engineer 
Valid: from September 2022

Sem. Parameters of course
(name, creditpoints, evaluation, type)
Instruction
hours
week sem.
lect. pract.
1st Environmental Ecology  4 E A 2 1  
Environmental Fluid Mechanics 3 M A 1 2  
Geographyc Information Systems 3 E A 1 2  
Environmental Chemistry II 4 E A 1 2  
Environmental and Landscape History 3 M A 2    
English for Special Purposes: Environmental Engineering I 0 S Cr   2  
Elective courses() 7   B      
Elective course(s) 3   C      
2nd Eco-Energetics 3 M A 2 1  
Environmental Impact Assessment and Performance Evaluation 4 E A 2 1  
Global Environmental Systems 3 E A 2    
Water Chemistry 4 E A 2 1  
Remote Sensing for Environmental Applications 3 E A 1 1  
English for Special Purposes: Environmental Engineering I 0 S Cr   2  
Elective course(s) 7   B      
Elective course(s) 3   C      
3rd Landscape Management and Protection 4 M A 1 2  
Climate Risk Assessment 4 E A 2 1  
Applied Environmental Statistics 2 M A   2  
Treatment Wetlands 2 M A 1 1  
Complex Project Work 6 M B 1 2  
Thesis I 15 M B   2  
Professional Practice 0 S Cr     40
4th Ecotoxicology 3 E A 2    
European Environmental Law and Politics 3 E A 2    
Environmental and Quality Management Systems 3 M A 2    
Environmental Modelling 3 M A 1 2  
Biological Survey and Monitoring 3 M A 1 1  
Life Cycle Assessment 3 M A 1 1  
Thesis II 15 M B   2  
Elective courses
  Landscape and Rural Development 3 M B 2    
  Water Resources Engineering 4 M B 1 2  
  Analytical Chemistry 4 E B 2 1  
  Antioxidants in Natural Environment 3 M B 2    
  Applied Soil Science 3 E B 1 1  
  Soil Protection and Conservation 3 M B 1 1  
  Agroforestry for Sustainability 3 M B 2    
  Principles of Forest Protection 4 M B 2 1  
  Protected Forests 4 M B 1 3  
  Invasion Biology 3 M C 2 1  
  Biotechnological Techniques of Waste Management 3 M C 2    
  Hydrometry in Practice 3 M C 2    
  Project Management 3 M C 2    

Legend

 • Type of courses
  • A = compulsory
  • B, C = elective
 •  Evaluation
  • E = exam
  • M = mid-term grade
  • S = signature

 


Természetvédelmi mérnök MSc

Képzés neve: természetvédelmi  mérnöki
Képzési szint: mester (magister, master, MSc)
Képzési terület: agrár
Szakfelelős: Prof. dr. Bartha Dénes
Félévszám: 4
Képzés nyelve: magyar
Tagozat: levelező
Szakképzettség megnevezése: okleveles természetvédelmi mérnök
Megszerzendő kreditek: 120
Érvényessége: 2022. szeptemberétől

Fél-
év

Tárgy paraméterei
(neve, kreditértéke, számonkérés módja, típusa)
Óra/félév Előkövetel-
mény(ek)
ea. gy.
1. Biológiai invázió 5 V A 12 12  
Magyarország védett természeti területei 5 V A 20    
Nemzetközi környezet- és természetvédelmi jog 3 V A 12 4  
Táj- és vegetációtörténet 3 V A 16    
Természetvédelmi ökológia 2 V A 12    
Kötelezően választandó tárgy(ak) 4   B      
Szabadon választható tárgy(ak) 6   C      
2. A világ védett természeti területei 3 V A 12    
Biodiverzitás-monitorozás 3 V A 16    
Populációgenetika 4 V A 12    
Természetvédelmi állapotfelmérés és hatásvizsgálat 5 V A 12 5  
Természetvédelmi tervezés 5 V A 12 16  
Kötelezően választandó tárgy(ak) 4   B      
3. Flóra-, fauna- és élőhelytérképezés 4 V A 12 12  
Természetvédelmi kezelések 4 V A 12 12  
Természetvédelmi kutatások 5 V A 12 12  
Vezetés és szervezés 4 V A 4 8  
Diplomamunka I. 10 F A   8  
Kötelezően választandó tárgy(ak) 3   B      
4. Szakágazati politika 5 V A 12    
  Tájvédelem és tájrendezés 4 V A 12 12  
  Természetvédelem nemzetközi helyzete 4 V A 20    
  Természetvédelmi pályázatok 5 V A 12 12  
  Diplomamunka II. 15 F A   8 Diplomamunka I.
Komplex projekt
2. Szakmai gyakorlat 5 F A   40  
Kötelezően választandó tantárgyak
Ő Földtani értékek védelme 3 F B 12    
Ő Környezet- és természetvédelmi információs rendszerek 4 F B 8 12  
T Kultúrtörténeti értékek védelme 3 F B 12    
T Növény- és állatfajok aktív védelme 5 F B 12 8  

Natural Protection MSc

Official name of the program: Nature Conservation Engineering Master Program
Program coordinator(s): Zagyvai,  Ph.D. (Prof. Bartha, Dénes D.Sc.)
Program length: 4 semester
Credits total: 120
Subject area:   Agriculture
Course level: master (magister, MSc)
Language of training: English
Qualification: Master in Nature Conservation Engineer
Valid: from September 2022

Sem. Parameters of course
(name, creditpoints, evaluation, type)
Inst. hours
week sem.
lec. prac.
1st International Nature Protection Law 3 E A 2 1  
Ecological Water Management 4 E A 2 2  
Biological Invasion 5 E A 2 2  
Protection of Animal Heritage 4 E A 3 1  
Protection of the Botanical Heritage 4 E A 3 1  
Eligible course(s) 5   B      
Eligible course(s) 2   C      
2nd Biodiversity Monitoring 3 E A 3    
Close-to-nature Forestry 4 E A 1 3  
Global Environmental Systems 3 E A 2    
Environmental Protection Knowledge 3 E A 2 1  
Protected Natural Areas in the World 3 E A 2    
Nature Conservation Competitions and Projects 5 E A 2 2  
Eligible course(s) 3   B      
Eligible course(s) 4   C      
3rd Flora, Fauna and Habitat Mapping 4 E A 2 2  
Wildlife Trade 2 E A 2    
Nature Conservation Management 5 E A 2 2  
Nature Conservation Planning and Evaluation 5 E A 2 3  
Ecological Genetics 3 E A 2    
Close-to-nature Agriculture 4 E A 2 2  
Thesis 1 10 S A   2  
4th International Nature Conservation 5 E A 4    
Nature Protection Policy 2 E A 2    
Nature Conservation Studies 5 E A 2 2  
Thesis 2 15 S A   2  
Professional Practice 5 S Cr     40
Eligible courses
  Biological and Ecological Conservation 2 M B 2    
  Protection of Cultural Heritage 2 M B 2    
  Environmental Information Systems 3 M B 1 2  
  Active Protection of Plant and Animal Species 2 M B 2 2  
  Environmental Pedagogy 3 M B 2    
  Remote Sensing 5 M B 2 2  
  Landscape Management and Protection 4 M B 2 2  
  Protection of Geological Heritage 2 M B 2    
  Agroforestry for Natural Resource Conservation 2 M C 1 1  
  Nature Conservation and the Energy Transition 2 M C 1 1  
  Soil Protection and Conservation 2 M C 1 1  

Legend

 • Type of courses
  • A = compulsory
  • B, C = elective
 •  Evaluation
  • E = exam
  • M = mid-term grade
  • S = signature

Vadgazda mérnök MSc

Képzés neve: vadgazda  mérnöki
Képzési szint: mester (magister, master, MSc)
Képzési terület: agrár
Szakfelelős: Dr. Jánoska Ferenc
Félévszám: 4
Képzés nyelve: magyar
Tagozat: levelező
Szakképzettség megnevezése: okleveles vadgazda mérnök
Megszerzendő kreditek: 120
Érvényessége: 2022. szeptemberétől

Fél-
év

Tárgy paraméterei
(neve, kreditértéke, számonkérés módja, típusa)
Óra/félév Előkövetel-
mény(ek)
ea. gy.
1. Alkalmazott statisztika 4 V A 4 8  
Biológiai invázió 5 V A 12 12  
Integrált apróvadgazdálkodás 4 V A 12 4  
Magyarország védett természeti területei 5 V A 20    
Vadászati kultúra és etika 4 V A 8 4  
Vadfajok viselkedés-ökológiája 4 V A 12    
Kötelezően választandó tárgy(ak) 3   B      
2. Integrált nagyvadgazdálkodás 4 V A 12 4  
Kommunikáció és konfliktuskezelés 3 F A   8  
Monitorozás a vadgazdálkodásban 4 V A 12 12  
Populációgenetika 4 V A 12    
Vadászati érték- és kárbecslés 4 V A 4 12  
Kötelezően választandó tárgy(ak) 4   B      
Szabadon választható tárgy(ak) 3   C      
3. Diplomamunka I. 10 F A   8  
Távérzékelés 4 V A 8 12  
Vadbiológiai kutatási módszertan 4 V A 12 12  
Vadegészségügy és vadfeldolgozás 4 V A 8 8  
Vezetés és szervezés 4 V A 4 8  
Kötelezően választandó tárgy(ak) 3   B      
4. Diplomamunka II. 15 F A   8 Diplomamunka I.
Vadászati igazgatás 4 V A 12 12  
Szakágazati politika 4 V A 8 8  
Világ vadgazdálkodása 3 V A 12 4  
Projektfeladat 2 F A   12  
 Szorgalmi időszakon kívüli projektfeladat
2. Szakmai gyakorlat 5 F A      
Kötelezően választandó tantárgyak
T Vidékfejlesztési támogatások 4 F B 8 8  
T Biodiverzitás monitorozás 3 V B 16    
T Marketing és kereskedelem 4 F B 8 8  
Ő Nemzetközi környezet- és természetvédelmi jog 4 F B 12 4  
T Nemzetközi trófeabírálati rendszerek 4 F B 8 8  
T Új trendek a mezőgazdaságban 4 F B 8 8  

Jelmagyarázat

 • Tárgy típusa
  • A = kötelezően teljesítendő
  • K = kritérium tárgy illetve követelmény (kötelezően teljesítendő, de nem jár érte kredit)
  • B = kötelezően választandó tárgy - ezek képzéshez rendeltek; megfelelő mennyiséget teljesíteni kell a felajánlott kreditekből
  • C = szabadon választható tárgy - bármely tárgy felvehető az Egyetem bármely szakának kínálatából; a C típusú tárgyak kreditje kiváltható B típusú kredittel
 • Foglalkozás típusa
  • ea. = előadás (jellemzően tanteremben tartott foglalkozás)
  • gy. = gyakorlat (tanteremben, laborban, terepen tartott foglalkozás)
 • Számonkérés módja
  • A = aláírás
  • F = félévközi jegy
  • V = félév végi vizsga
 • Előkövetelményeknél található ÉS reláció azt jelenti, hogy minden felsorolt tételnek teljesülnie kell
 • Kötelezően választandő tárgyak meghirdetésének szemesztere
  • Ő = őszi félév
  • T = tavaszi félév
  • Ő/T = mindkét félévCikk nyomtatása E-mail