Természetiörökség-védelmi szakirányú továbbképzési szak

 

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara meghirdeti a természetiörökség-védelmi  szakirányú továbbképzés.

Jelentkezés folyamatosan lehetséges, az egyes képzéseket akkor indítjuk, ha van legalább 15 fő jelentkező.

 • jelentkezési határidő: szeptemberi kezdésé augusztus 31, a februári kezdésé január 7.
 • módja: a kitöltött jelentkezési lapot ↓ kérjük eljuttani a csiszar.agnes@uni-sopron.hu címre.
 • A jelentkezés elfogadásáról és a konzultációk időpontjáról augusztus 25-ig illetve január 15-ig e-mailban küldünk értesítést. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok alapján hozott előzetes pozitív felvételi döntés, a beiratkozáskor, a bemutatott dokumentumok ellenőrzése után válik jogerőssé. Amennyiben a végzettsége nem felel meg a bemeneti követelményeknek, a döntést megsemmisítjük.

A képzés időtartama:

 • Két félév
 • Félévente három hét tanulmányi idővel

Jelentkezés feltétele: agrár vagy természettudományi képzési területen bármely szakon:

 • alap vagy mesterképzésben szerzett végzettség vagy
 • 2006 előtti felsőoktatási rendszer alapján főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett végzettség.

Megszerezhető végzettség:

 • Mesterszintű természetiörökség-védelmi szakmérnök, 
 • Mesterszintű természetiörökség-védelmi szaktanácsadó, 
 • Természetiörökség-védelmi szakmérnök, 
 • Természetiörökség-védelmi szaktanácsadó

A képzés célja
Az 1991-ben indult képzés célja ökológiai szemléletű környezettudatos szakemberek képzése, akik a természetmegőrzés általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati készséggel rendelkeznek, és a természeti értekékkel és megújítható természeti erőforrásokkal tevékenységet folytató gazdálkodó vagy egyéb szervezettel fenntartott munkakapcsolat során érvényesíteni tudják a természetvédelmi elveket és előírásokat.

Témakörök: Ökológia, Térinformatika, Természetvédelmi biológia, Fenntartható mezőgazdálkodás, Természetvédelmi erdőkezelés, Környezetbarát vízgazdálkodás, Természetvédelmi értékelés és tervezés, Szakigazgatási és szakjogi ismeretek, Környezeti nevelés, Növény- és állatvilág védelme, Élőhelyvédelem, Táj-, kultúrtörténeti és földtani értékek védelme.

Meghívott oktatók: kormányhivatalok, minisztériumok, nemzeti parkok, erdőgazdaságok, civil szervezetek munkatársai, vezetői.

Miért a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara:

 • Mert az ország egyetlen erdészeti felsőoktatási intézményében fejlesztheti tovább tudását. 
 • Mert a képzés kuriózumnak számít hazánk továbbképzési palettáján.
 • Mert oktatóink garanciát jelentenek a magas színvonalú tudásátadásra.
 • Mert a képzés a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően rövid idő alatt elvégezhető.
 • Mert a tanulmányi időt rugalmasan alakítottuk ki, az Önök igényeihez igazítva.
 • Mert a képzési díjat akár több részletben is lehet fizetni. 

További információ:
Dr. Csiszár Ágnes
Soproni Egyetem
Erdőmérnöki Kar
Növénytani és Természetvédelmi Intézet
+36-99-518-114
+36-30-952-8673
csiszar.agnes@uni-sopron.hu

 

Tantárgy Oktató
1. szemeszter
A természetvédelem története B Oroszi Sándor
Ökológia A Berki Imre
Természetvédelmi biológia A Bartha Dénes
Növényvilág védelme A Bartha Dénes
Állatvilág védelme A Winkler Dániel
Földtani értékek védelme A Bidló András
Víztani értékek védelme A Kalicz Péter
Táj- és kultúrtörténeti értékek védelme A Nagy Gabriella Mária
Térinformatika és természetvédelmi információs rendszerek B Király Géza
Szakjogi ismeretek A Jáger László
Környezeti nevelés  C Hartl Éva
Természetvédelmi vagyongazdálkodás A Puskás Lajos
2. szemeszeter
Magyarország védett természeti területei A Kovács Mátyás
Szakigazgatási ismeretek A Szabó Sándor
Élőhelyvédelem A Bartha Dénes
A természetvédelem nemzetközi körképe A Kovács Mátyás
Természetmegőrzés aktuális problémái B meghívott előadók
Természetvédelmi erdőkezelés A Szmorad Ferenc
Fenntartható mezőgazdálkodás A Vadász Csaba
Környezetbarát vízgazdálkodás B Gribovszki Zoltán
Természetvédelmi értékelés és tervezés A Markovics Tibor
Szakdolgozat B  konzulens

A = kötelező tárgy, B = kötelezően választandó tárgy, C = szabadon választható tárgy