Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Tudományos Diákkör

Mi a Tudományos Diákkör?

TDK.pngA TDK a Tudományos DiákKör rövidítése. Előzménye, hogy a felsőoktatási intézményekben korábban egy-egy vezető oktató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos kutató munkát. Mára a legtöbb esetben valóságos „körről” ugyan nem beszélhetünk, de a a lényeg – az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka – megmaradt. A kutatás témáját legtöbbször az oktató határozza meg és közvetett (pl. intézeti hirdetmény) vagy közvetlen (a hallgatók megszólítása) módon verbuvál a téma iránt érdeklődő hallgató(ka)t, aki(k) rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak a felvetett feladat megoldásával.

A meghirdetett témák körére, a vizsgálatok milyenségére nincs semmiféle kötött előírás azon felül, hogy mutasson túl a graduális képzésben oktatott tananyagon. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki. Az is előfordulhat, hogy személyes szimpátia alapján maga  a hallgató keresi meg oktatóját és kéri meg egy tudományos téma kiírására.

A TDK munka eredményeinek bemutatására az EMK minden évben – rendszerint november végén, december elején – TDK Konferenciát rendez. A Konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat születhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) is lehet nevezni.

TDK-dolgozat készítésének számos előnye van. Az egyik az erkölcsi – és részben anyagi – siker, amit a házi – vagy különösen az országos – konferencián elért helyezés jelent. Ez plusz pontokat jelent a doktori képzésre való jelentkezésnél és sok esetben az elhelyezkedésnél is. Mivel a TDK-munka sok esetben a diplomatervben folytatódik, a dolgozat tekinthető egy előzetes diplomatervnek is, amelynek tapasztalatait, a konzulens illetve a bíráló véleményét hasznosítani lehet a tényleges diplomatervben. Ugyancsak nem elhanyagolható az a tapasztalat, amit az előadásra való felkészülés, és maga az előadás jelent. Mivel egyre kevesebb esetben kell szóbeli vizsgát tenni, a szakmai tárgyú előadókészség gyakorlására kevés mód nyílik. A munkába állást rendszerint szóbeli interjú is megelőzi, ahol sok múlik a jelölt fellépésén, vitakészségén. Azt nem kell külön mondani, hogy a tudományos pályát választóknak rendszeresen kell különféle szakmai konferenciákon előadniuk. Egy TDK konferencia ehhez is jó rákészülési illlletve gyakorlási lehetőséget nyújt.

A dolgozatot egy független bíráló adott szempontok alapján minősíti. Az előadásokat szekciókban, zsüri előtt kell megtartani. A zsüri is pontoz. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a zsüri a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra.


TDK Konferencia - 2022. december 7.

EMK_TDK_slider.pngProgram

13.00 Megnyitó — Prof. dr. Bartha Dénes Kari TDK elnök, Dr. Heil Bálint dékán 2-es tanterem
13.15 Szekcióülések  
  Műszaki és környezettudományi szekció 4-es terem
  Természetvédelmi szekció 2-es terem
  Erdészeti és Vadgazdálkodási szekció Szenátusi terem
16.15 Zsürik tanácskozása  
17.00

Eredményhirdetés— Prof. dr. Bartha Dénes Kari TDK elnök, Dr. Horváth Tamás Kari TDK titkár

Konferencia bezárása — Prof. dr. Bartha Dénes Kari TDK elnök, Dr. Heil Bálint dékán

4-es tanterem

 

Szekció előadások

Előadó Cím Konulens(ek) Helyezés, díj
Műszaki és környezettudományi szekció
Bóta István Fényképezőgép felhasználása a vadgazdálkodásban Dr. habil. Jánoska Ferenc különdíj
Csorba Mátyás Mező- és erdő talajának szénkészletének összehasonlítása a Nyíri-erdőben Dr. Banadics Adrienn, Prof. dr. Bidló András különdíj
Janzsó Milán Szelektív hulladékgyűjtési lehetőségek térbeli felmérése és elemzése a lakossági környezettudatosság fejlesztéséhez Dr. Vágvölgyi Andrea, Dr. Czimber Kornél különdíj
Kele Zsombor István A talajvízviszonyok kapcsolata a hőmérséklettel, csapadékkal, illetve a vegetációval egy alföldi sziki tölgyes esetében Prof. Dr. Gribovszki Zoltán, Dr. Kalicz Péter 1. hely

Őrsi Árpád

Motorfűrészek összehasonlító vizsgálata emissziós és imissziós szempontok alapján Dr. habil. Czupy Imre 3. hely
Szász Dániel Néhány Gemenci erdő talajának szénkészlete Dr. Banadics Adrienn, Prof. dr. Bidló András különdíj
Szűcs Zsolt Háztartásokban keletkező szerves hulladékok komposztálással történő hasznosítása Dr. Rétfalvi Tamás, Dr. Vágvölgyi Andrea 2. hely
Természetvédelmi szekció
Győrig Előd A 10 éves Osli-hany élőhelyrekonstrukció fészkelő madárközösségének vizsgálata Prof. dr. Winkler Dániel András 1. hely
Illés Anna Parlagi galamb (Columba livia f. domestica) előfordulások tér- és időbeni mintázatának vizsgálata és az okozott konfliktusok felmérése Sopron belvárosában Dr. Tari Tamás különdíj
Jóna Zoltán A méhbangó (Ophrys apifera Huds.) állománydinamikai vizsgálata a Pannonhalmi-dombságon Dr. Schmidt Dávid különdíj
Kis Enikő Az erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens) interpolációs állományfelmérése a Soproni-hegység különböző erdőtípusaiban Dr. Schmidt Dávid különdíj
Kóczán Anna Erdei lékek madárfaunisztikai vizsgálata a Soproni-hegység területén Prof. dr. Winkler Dániel András különdíj
Molnár Mónika Mercédesz A rákosi vipera érdekében végzett gyeprekonstrukciók és felülvetések rövidtávú sikerességének vizsgálata a Kiskunságban Dr. Schmidt Dávid 1. hely
Nagy Bettina Különböző korú bükkösök fészkelő madárközösségeinek összehasonlító vizsgálata az Öreg-Bakony területén Prof. dr. Winkler Dániel András 2. hely
Erdészeti és vadgazdálkodási szekció
Balogh Máté Olasz tölgy termésbiológiai és fenológiai vizsgálata Dr. habil. Frank Norbert különdíj
Koszta Mihály Természetes erdődinamikai folyamatok keretében kialakult élőhelyfoltok finomléptékű térképezése a Peszéri erdőben Prof. dr. Király Gergely Botond 2. hely, WWF különdíj
Muraközy Lili, Zám Izabella A gím- és dámszarvas téli táplálékfelvételének jellemzői és azok erdő- és vadgazdálkodási vonatkozásai Dr. Tari Tamás kölöndíj
Séllei Dániel Holtfa mikroélőhelyek ugróvillás-közösségeinek vizsgálata a Csáfordi-erdőben Prof. dr. Winkler Dániel András, Dr. Tóth Viktória 1. hely
Simonics Liliána Különböző erdészeti beavatkozások hatása egy gyertyános-tölgyes talajtakarójára Prof. dr. Bidló András, Dr. Banadics Adrienn különdíj
Tihany Péter, Vágó Sára Nem invazív, mérésen és pontszámozáson alapuló korbecslési módszer alkalmazhatóságának vizsgálata gímszarvas esetében Dr. Tari Tamás különdíj
Wilfing Gergő Fészekpredációs vizsgálatok vizes élőhelyeken a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén Prof. Dr. Winkler Dániel András különdíj
Zsiga András Bokorerdők spontán regenerálódása feketefenyvesek helyén a Keszthelyi-hegységben Dr. Korda Márton 3. hely, wwf különdíj

Cikk nyomtatása E-mail