Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Talajtani (erdészeti termőhelyfeltárási) szakmérnök szakirányú továbbképzés

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara meghirdeti a talajtani (erdészeti termőhelyfeltárási) szakmérnök szakirányú továbbképzést.

Jelentkezés folyamatosan lehetséges, az egyes képzéseket akkor indítjuk, ha van legalább 15 fő jelentkező.

 • jelentkezési határidő: szeptemberi kezdésé augusztus 15.
 • módja: a kitöltött jelentkezési lapot kérjük eljuttani a bidlo.andras@uni-sopron.hu címre.
 • A jelentkezés elfogadásáról és a konzultációk időpontjáról augusztus 25-ig e-mailban küldünk értesítést. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok alapján hozott előzetes pozitív felvételi döntés, a beiratkozáskor, a bemutatott dokumentumok ellenőrzése után válik jogerőssé. Amennyiben a végzettsége nem felel meg a bemeneti követelményeknek, a döntést megsemmisítjük.

 

A talajtani (erdészeti termőhelyfeltárási) szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei:

 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Talajtani (erdészeti termőhelyfeltárási) szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Talajtani (erdészeti termőhelyfeltárási) szakmérnök
 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: agrár képzési terület
 4. Felvétel feltételei: osztatlan (5 éves) erdőmérnök, erdőmérnök MSc. képzésében szerzett mérnöki végzettség. Egyéb agrár- és természettudományi területen szerzett mérnöki MSc. szintű képzés esetén a felsőoktatásban igazoltan szerzett 24 kredit teljesítése szükséges az alábbi tématerületekről: Éghajlattan, Kémia, Matematika, Növénytan, Talajtan, Talajvédelem, Víztan.
 5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 4 félév
 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
 • A képzés célja, hogy a végzett hallgatók a képzés elvégzése után képesek legyenek korszerű és eredményes munkát végezni az erdészeti termőhelyfeltárás, talajfelvételezés/talajtérképezés, tervezés, talajvédelmi beavatkozások, szennyezés felszámolás, talajkímélő technológiák alkalmazása, szaktanácsadás, oktatás, irányítás, jogi kérdések és engedélyeztetés területén. Speciális talajtani szaktudás átadásával illetve bővítésével olyan szakembereket képezünk, akik állami és magán erdőgazdasági üzemekben, szaktanácsadó intézményekben, földhivatalokban, szakigazgatási, természet- és környezetvédelmi hivatalokban, továbbá kutatóintézetekben és felsőoktatási intézményekben képesek a talajvédelmi problémák szakszerű megoldására, a talajvédelem és tápanyag-gazdálkodás tervezésére és irányítására, valamint erdészeti termőhely feltárására.
 • Képesség: Gyakorlatias feladatértelmezés, szervező- és rendszerező készség; rugalmasság.

 • Tudás: A képzés elvégzése után a szakemberek képesek lesznek korszerű és eredményes munkát végezni a talajfelvételezés/talajtérképezés, tervezés, talajvédelmi beavatkozások, szennyezés felszámolás, talajkímélő technológiák alkalmazása, szaktanácsadás, oktatás, irányítás, jogi kérdések és engedélyeztetés területén.

 • Attitűd: Elhivatottság, döntésképesség, pontosság, önállóság.

 • Autonómia és felelősség: Kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, eredményorientáltság.

Szak mintatanterve

Finanszírozás módja: költségtérítéses, 180.000,– Ft/félév

Szakfelelős intézet: Környezet- és Természetvédelmi Intézet

Szakfelelős: Dr. Bidló András egyetemi tanár

 

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó fájlok