Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Természetvédelmi mérnök alapszak

Miért a Természetvédelmi mérnöki alapszak?

A több mint két évtizede folyó képzésünk célja elhivatott, szakmai tudással és gyakorlati ismeretekkel egyaránt rendelkező és a problémák alapjainak feltárására és megoldására képes természetvédelmi mérnökök képzése, akik képesek a természetvédelem általános és sajátos feladatainak szervezésére és végrehajtására. Ők azok, akik a természeti értékek védelmének fontosságát megfelelő módon és alapossággal képesek képviselni az élet minden területén. A természeti értékekkel és megújítható természeti erőforrásokkal tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekkel (erdő-, mező-, hal-, vad-, gyepgazdálkodási, vidék- és településfejlesztési szervezetek) fenntartott munkakapcsolatuk során érvényesíteni tudják a természetvédelmi elveket és előírásokat, alkalmasak a természetvédelmi szemléletformálásra. Felismerik a különböző ágazatok közötti együttműködési lehetőségeket a természeti környezet fenntartható használata és a természeti értékek megőrzése érdekében. És nem utolsó sorban felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

Miért épp természetvédelmi mérnök? Mert ő az, aki …

 • ismeri a természetvédelmi, mező- és erdőgazdasági, vízgazdálkodási, vad- és halgazdálkodási, környezetvédelmi alapfogalmakat, az ezekkel kapcsolatos főbb adatokat, összefüggéseket és folyamatokat.
 • ismeri a természet- és környezetvédelmi, mező- és erdőgazdasági, vízgazdálkodási, vad- és halgazdálkodási intézményhálózatot, jogszabályi hátteret.
 • tájékozott a környezet- és természetvédelem aktuális kérdéseiben.
 • ismeri a természetvédelmi problémák megoldásához szükséges információgyűjtési, elemzési és probléma-megoldási módszereket.
 • alaposan ismeri a szakterület szakmai szókincsét.
 • rendelkezik a természetvédelem általános és egyéni feladatainak szervezéséhez és végrehajtásához szükséges elméleti tudással.
 • képes a gazdálkodás és a természetvédelem feladatainak összeegyeztetésére.
 • képes ökológiai szemléletű fajmegőrzési, élőhely-fejlesztési, tájrekonstrukciós feladatok elvégzésére.
 • képes a természetvédelem hatósági és igazgatási feladatainak, valamint a mező-, az erdő-, a hal-, a vad-, a vízgazdálkodási vállalkozások, nem-kormányzati szervek természetvédelmi feladatainak ellátására, ökoturisztikai tevékenység végzésére.
 • átlátja a szakmai előrelépéshez szükséges feltételrendszert, és így képes megtervezni életpályáját.
 • -rendelkezik a természetvédelem általános és egyéni feladatainak szervezéséhez és végrehajtásához szükséges gyakorlati készséggel.
 • törekszik arra, hogy a problémákat konstruktívan, kezdeményezően, lehetőleg a gazdálkodókkal, a lakossággal, a természetvédelmi és más szakmai szervezetekkel, a döntéshozókkal és a tudományos élet képviselőivel együttműködésben oldja meg.
 • felelősséget vállal hazánk természeti örökségének megőrzéséért és védelméért, a fenntarthatóság szemléletének a mindennapokban történő megjelenítéséért és a vidéki térségek felemelkedéséért, hazánk Alaptörvényének szellemiségével összhangban.

 

Miért épp Sopronban? Mert…

 • egyetemünk nappali szakon a legrégebbi természetvédelmi mérnöki képzőhely
 • nálunk az ökológiai szemlélet áll a középpontban
 • komplex ismereteket biztosító mintatanterv szerint tanulhatsz
 • Sopron középvárosias, természetközeli település. Élvezheted a város történelmi levegőjét, gazdag kultúráját, sétálhatsz ódon utcáin, járhatod az Alpokalja erdeit, de pillanatok alatt a legnagyobb sztyepptó, a Fertő partján gyönyörködhetsz a tájban.
 • lélekemelő környezetben folytathatod egyetemi tanulmányaidat, mivel a Botanikus kert (Egyetemi Élő Növénygyűjtemény) öleli körbe egyetemünket.
 • nagy hangsúlyt fordítunk a közvetlenül alkalmazható ismeretek oktatására, a gyakorlati képzésre, terepi munkára, de sokoldalú tudományos hátterünk azt is biztosítja, hogy az oktatásba a legújabb tudományos eredményeket is beépítsük.
 • a Szak oktatógárdája magas színvonalú, a továbbtanulásban és a munkaerőpiacon is jól érvényesíthető tudást biztosít számodra.
 • kis csoportokban folytatott képzést nyújtunk. Lehetőség van egyéni konzultációra a tantárgyakkal kapcsolatban. A légkör hallgatóbarát, közvetlen, személyes kapcsolatot építhetsz ki az oktatókkal.
 • lehetőségeket biztosítunk számodra a kutatómunkába való bekapcsolódásra a város, a megye, a régió területén; megnyitjuk előtted a nagyvilág kapuit.
 • külföldi ösztöndíj pályázatokon indulhatsz, melyek elnyerésével külföldi egyetemeken is végezhetsz kurzusokat.
 • hallgatóként a képzés mellett további szakmai tanfolyamokon vehetsz részt, amellyel versenyelőnyre tehetsz szert az elhelyezkedésed során.
 • több, mint két évszázados oktatási tapasztalat áll az oktatói kar mögött.
 • korszerű oktatási tananyagok, gyakorlati lehetőségek várnak az egyetemen.
 • Sopronban nem leszel egyedül, itt nem csak iskolatársakra, hanem barátokra is találhatsz.
 • az állami ösztöndíjakon kívül, több – részben a volt hallgatóink által felajánlott – kari ösztöndíj támogatását is elnyerheted.
 • ha szükséged van rá, Sopronban és környékén könnyen találsz tanulás mellett végezhető munkát.
 • hallgatóink 97 %-a állami ösztöndíjas helyre tud bekerülni.
 • minden első éves hallgató (aki kéri) kap kollégiumot.
 • a kollégiumok az egyetem közvetlen közelében vannak, így nem kell utazással tölteni napjaidat.
 • s nem utolsó sorban a több évszázados selmeci diákhagyományok egész életedben meghatározók lesznek.

 

Mit tanulhatsz a Természetvédelmi mérnöki alapszakon?

 

 • az alapozó tantárgyak közül elsősorban biológiai-ökológiai jellegűeket (általános növénytan, növényismeret, vegetációismeret, gerinctelen állattan, gerinces állattan, ökológia, etológia, termőhelyismerettan, Kárpát-medence természeti földrajza, biogeográfia);
 • a természeti értékek védelmével kapcsolatos tantárgyakat (földtani és víztani értékek, gerinctelen állatfajok védelme, gerinces állatfajok védelme, növényvilág védelme, biodiverzitás-védelem, élőhelyvédelem, környezetvédelem);
 • gazdálkodási-kezelési tantárgyakat, természetesen a természetvédelmi szempontjából (erdészeti ismeretek, védett erdők kezelése, mezőgazdasági ismeretek, mezőgazdálkodás védett természeti területeken, vadászattan, vadgazdálkodástan, halászattan, vizes élőhelyek kezelése);
 • a természetvédelmi munkához szükséges speciális tantárgyakat (természetvédelmi alapozó ismeretek, természetvédelmi értékelés, természetvédelmi adatfeldolgozás és elemzés, természetvédelmi kezelési és fenntartási tervek, természetvédelmi projektek, védett természeti területek fenntartása);
 • s csak kevés műszaki, gazdasági és jogi témával foglalkozó tantárgyat (geoinformatika, vállalat- és vállalkozásgazdaságtani alapismeretek, szakigazgatási és szakjogi ismeretek).

Szak mintatanterve

 

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

 

Az alapfokozat birtokában a természetvédelmi mérnökök képesek …

 • az elsajátított természetvédelmi, erdőkezelési, mezőgazdasági, vízgazdálkodási, vad- és halgazdálkodási ismereteik alapján a gazdálkodási folyamatok és a természetvédelmi problémák, valamint a földhasználati és védelmi tevékenység komplex kezelésére;
 • természetvédelmi, hal- és vadgazdálkodási, erdészeti, mezőgazdasági és vízgazdálkodási problémák elemzésére;
 • a természetvédelmi adattárak, az erdészeti és vadgazdálkodási üzemtervek, a földnyilvántartások adatainak, térképeinek megértésére és értelmezésére;
 • természetvédelmi problémák megoldására, ökológiai szemléletű fajmegőrzési, élőhely-fejlesztési, tájrekonstrukciós feladatok elvégzésére.

 

Az alapfokozat birtokában a természetvédelmi mérnökök alkalmasak …

 • a természetvédelem hatósági és közigazgatási feladatainak ellátására;
 • mezőgazdasági és erdőgazdasági vállalkozások, nem kormányzati szervek természetvédelmi feladatainak ellátására;
 • a természetvédelem tervezésére, irányítására, természetvédelmi szaktanácsadásra;
 • turisztikai tevékenység végzésére;
 • természetvédelmi szakigazgatási szerveknél és szakhatóságoknál, állat- és növénykertekben, vadasparkokban, múzeumoknál munkakörök betöltésére.

 

Vár a munkaerőpiac, többek között elhelyezkedési lehetőséget nyújtanak a …

 • nemzeti park igazgatóságok
 • természetvédelmi szakigazgatási szervek és szakhatóságok
 • hazai és nemzetközi zöld civil szervezetek (NGO-k, pl.: WWF, Greenpeace, Természetbarát Egyesület, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület)
 • nemzetközi természetvédelmi szervezetek (pl. IUCN, UNEP)
 • természetvédelmi oktatást is végző intézmények
 • természettudományi kutatóhelyek (pl. botanikus kertek, állatkertek, múzeumok, egyetemek)
 • erdei iskolák és környezeti neveléssel foglalkozó szervezetek
 • mezőgazdasági és erdőgazdasági állami és nem állami szervezetek
 • természetvédelmi tervezésére, irányítására, természetvédelmi szaktanácsadásra szakosodott vállalkozások
 • turisztikai tevékenységgel foglalkozó vállalkozások

 

 

Cikk nyomtatása E-mail