Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Pályázat szakmai, tudományos ösztöndíjra

Ez Erdőmérnöki Kar dékánja a HKR 102/C § (1) bekezdése alapján szakmai, tudományos ösztöndíj elnyerésére pályázatot hirdet.

A pályázatot a Neptunon keresztül lehet beadni a SOE_9_05 - Adatlap az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjhoz űrlap felhasználásával.

A pályázat leadási határideje 2024. május 13. 16.00. Eredményhirdetés: 2024. május 15-én.

A pályázathoz mellékelni kell a tervezett szakmai programot, amelynek 2024 júniusában meg kell valósulni. A pályázatot elnyert hallgatónak beszámolót kell benyújtania a teljesítésről a program lezárultával.

A pályázat elbírálásban előnyt jelent, ha szakmai ismereteket bővítő, több személy részvételével megvalósuló külföldi tanulmányútról van szó. Továbbá ha a célintézménnyel a Karnak korábbi kapcsolata van.

A pályázatot elbíráló bizottság tagjai: a Kar dékánja, dékánhelyettesei, és a HÖK által delegált hallgató.

Cikk nyomtatása E-mail