Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Környezetmérnök mesterszak

Környezetmérnök

Miért a környezetmérnöki mesterképzési szak?

Ha nemcsak fontosnak tartod a környezet védelmét és a fenntarthatóság biztosítását, de hivatásszerűen tenni is akarsz érte, akkor a környezetmérnök képzésben tudod megszerezni az ehhez szükséges ismereteket. Ez a képzés biztosítja az alapképzési (BSc) tanulmányok folytatását az okleveles környezetmérnöki mesterképzési szakon (MSc).

Miért épp környezetmérnök? Mert…

 • sosem volt olyan égető szükség arra, mint napjainkban, hogy az összetett környezeti, gazdasági és társadalmi globális problémákra komplex válaszokat kutató és adni tudó környezetmérnök szakemberek álljanak rendelkezésre,
 • a környezetmérnöki tevékenység kiszámítható, dinamikusan fejlődő szakterület
 • munkád során gyors problémamegoldást igénylő feladatokkal találkozhatsz
 • a környezetmérnöki képzés során a megoldandó feladatokhoz különböző tudományos és mérnöki megközelítések állnak rendelkezésre
 • komplexitás, sokszínűség jellemzi, amely vállalati alkalmazások során is a feladat megoldások feltétele
 • a környezetmérnöki diploma birtokosai a gyakorlatba kerülve képesek lesznek munkájukat a tudományos kritériumoknak megfelelő tényszerűséggel, objektivitással és racionalitással végezni.

Miért épp Sopronban? Mert…

 • egyetemünk az egyik legrégebbi környezetmérnöki képzőhely
 • nálunk az ökológiai szemlélet áll a középpontban
 • komplex ismereteket biztosító mintatanterv szerint tanulhatsz
 • Sopron középvárosias, természet közeli település. Élvezheted a város történelmi levegőjét, gazdag kultúráját, sétálhatsz ódon utcáin, járhatod az Alpokalja erdeit, de pillanatok alatt a legnagyobb sztyepptó, a Fertő partján gyönyörködhetsz a tájban.
 • Lélekemelő környezetben folytathatod egyetemi tanulmányaidat, mivel a Botanikus kert (Egyetemi Élő Növénygyűjtemény) öleli körbe egyetemünket.
 • Nagy hangsúlyt fordítunk a közvetlenül alkalmazható ismeretek oktatására, a gyakorlati képzésre, terepi munkára, de sokoldalú tudományos hátterünk azt is biztosítja, hogy az oktatásba a legújabb tudományos eredményeket is beépítsük.
 • A szak oktatógárdája magas színvonalú, a továbbtanulásban és a munkaerőpiacon is jól érvényesíthető tudást biztosít számodra.
 • Kis csoportokban folytatott képzést nyújtunk. Lehetőség van egyéni konzultációra a tantárgyakkal kapcsolatban. A légkör hallgatóbarát, közvetlen, személyes kapcsolatot építhetsz ki az oktatókkal.
 • Lehetőségeket biztosítunk számodra a kutatómunkába való bekapcsolódásra a város, a megye, a régió területén; megnyitjuk előtted a nagyvilág kapuit.
 • Külföldi ösztöndíj pályázatokon indulhatsz, melyek elnyerésével külföldi egyetemeken is végezhetsz kurzusokat.
 • Hallgatóként a képzés mellett további szakmai tanfolyamokon vehetsz részt, amellyel versenyelőnyre tehetsz szert az elhelyezkedésed során (pl. munkavédelem, belső auditor).

Mit tanulhatsz a Környezetmérnöki Mesterképzési (MSc) Szakon?

A Soproni Egyetem, mint „Zöld Egyetem” legrégebbi karán, az Erdőmérnöki Karon - ökológiai szemléletben - általános környezetmérnök képzés folyik, azaz nem szükséges specializációt választani, a képzés kötelező és választható tárgyakra épül.

A környezetmérnök feladata a tiszta, egészséges és harmonikusan működő környezet megőrzését, helyreállítását és fejlesztését célzó mérnöki eljárások megtervezése és alkalmazásának irányítása, a környezeti követelmények érvényesítése a gazdasági és társadalmi döntések során. Munkánk

rendkívül változatos, számos szakterület képviselőjével, állami hatóságokkal és társadalmi szervezetekkel együttműködve végezhető, s benne az irodai és terepi munka egyaránt helyet kap.

A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és irányítási ismeretek birtokában:

 • képesek a meglévő és potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, illetve csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek tervezésére és irányítására.
 • Korszerű informatikai ismeretek alapján képesek tervező, modellező és szimulációs szoftverek segítségével összetett mérnöki és tudományos tervező és elemző feladatok ellátására.
 • Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére, valamint a hulladékfeldolgozás és -hasznosítás (recycling) területén mérnöki tervező, irányító feladatot látnak el.
 • Képesek a környezetvédelmi technológiákat és a környezethasználatokat optimalizálni.
 • Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Szak mintatanterve

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

A Sopronban végzett környezetmérnökök különösen keresettek a műszaki tervező és környezetvédelmi szakértői vállalkozásoknál, a legkülönfélébb hatóságoknál valamint a települési önkormányzatoknál, az ipari, közlekedési, vízgazdálkodási és mezőgazdasági vállalatoknál.

A mester szintű környezetmérnöki oklevél biztosítja, hogy végzett mérnökeink az ipari vagy mezőgazdasági vállalkozásoknál kötelezően előírt környezetvédelmi megbízotti munkakört betöltsék, vállalati vagy intézményi környezetközpontú irányítási rendszerek, részlegek, vagy környezetvédelmi tervező vállalkozások vezető szakmai munkatársai legyenek, továbbá a környezetvédelem területén fejlesztést, tudományos kutatást végző intézetekben dolgozzanak.

Környezetmérnökeink jelentős része vállalatok, települési önkormányzatok környezetvédelmi munkatársaként, a kormányhivatalokban a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, erdészeti és más hatósági területeken igazgatási, engedélyezési, fejlesztési feladatokat lát el.

Az okleveles környezetmérnökök szakirányú továbbképzési szakokon szerezhetnek további, speciális környezetmérnöki vagy kiegészítő szakismereteket (pl. EHS), a tudományos kutatómunka iránt érdeklődők doktori (Ph.D) képzésekre is jelentkezhetnek. A Soproni Egyetemen lehetőség van környezetmérnök mérnöktanári mesterképzési szak elvégzésére is.

Cikk nyomtatása E-mail