Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Herman Ottó Szakkollégium

HermanOtto.jpgA Herman Ottó Szakkollégium 2010-ben, mint hallgatói öntevékeny szervezet alakult az Erdőmérnöki Karon.
A hallgatókra támaszkodva, az egyetemi képzésen felüli többlettudás megszerzését biztosítja az erdészettudományok, környezet- és természetvédelem valamint a vadgazdálkodás szakterületén.
Szakmai és szellemi műhelyként működik, amely színvonalas elméleti és gyakorlati tapasztalatszerzést biztosít, előadások, kurzusok, konferenciák, szakmai kirándulások, kutatások által.

A szakkollégium keretein belül a tagok számára lehetőség nyílik:

 • érdeklődési körhöz kapcsolódó kutatások végzésére (a témából akár Tudományos Diákkori Konferencián bemutatott dolgozat, szakdolgozat, diplomamunka készíthető);
 • tanulmányutakon, szakmai kirándulásokon való részvételre;
 • előadássorozatok látogatására (minden szemeszterben több előadásból álló előadássorozatot látogathatnak a hallgatók az ismeretbővítés, többlettudás megszerzése céljából);
 • szakmai műhelyek alapítására (munkacsoportok alapítása azonos érdeklődési körű hallgatók számára);
 • kollégiumi férőhely biztosítására (aki a szakkollégium elvárásait teljesíti, limitált létszámban, kollégiumi férőhelyben részesül).

Az elmúlt években a szakkollégista hallgatók közül többen szerepeltek az Erdőmérnöki Karon megrendezett Tudományos Diákkori Konferencián, többször értek el 1. és 2. helyezést. Részt vettek a kutatási tématerületükhöz kapcsolódó szakmai konferenciákon. A szakkollégium több tagja részt vett a 2018. tavaszán a Soproni Egyetemen megrendezett VII. Országos Felsőoktatási Vadászvetélkedő szervezésében és lebonyolításában.

A szakkollégium működése: A szakkollégium a három fős elnökségből és a tagokból áll. A hallgatók félévente nyerhetnek felvételt a szakkollégiumba, egy felvételi eljárás keretében. A szakkollégium működésének rendjét az SZMSZ határozza meg. (SZMSZ letöltése ↓)

A szakkollégium elnöksége és tagjai

 • Elnök: Szöllősi Richárd
 • Választmányi tag: Káli Jenő Bence, Ragadics Péter
 • Tagok:
  • Bognár Garbiella
  • Borbély Virág
  • Éliás Tibor
  • Felvidéki Péter
  • Gyovai Tamás
  • Holik Blanka
  • Horváth József
  • Juhász Tamás
  • Káli Jenő Bence
  • Kalocsai Angéla
  • Kiss Vince Péter
  • Lak Dávid
  • Nagy Eszter
  • Nichter Róbert
  • Porcsin Alexandra
  • Ragadics Péter
  • Rigó Mihály
  • Stofa Krisztián
  • Szőke-Wittich Réka
  • Szöllősi Richárd
  • Takács Tilla
  • Vargovics Máté
  • Világhy Gergely

A szakkollégium munkacsoportjai:
Minden tagnak a három választmányi tag kivételével be kell csatlakoznia minimum egy Szervezői Munkacsoportba. Minden munkacsoport más területért felel, és a tagjai egymás közt megosztva végzik el a munkát.
Munkacsoportjaink:

 • Pályázatíró munkacsoport
 • Média munkacsoport
 • Programszervező munkacsoport


Pályázatíró munkacsoport
Jelenleg a legfőbb bevételi forrásunkat a pályázatok jelenthetik. Sikeres megírásuk nagy odafigyelést, sok, sok munkát igényel.
A pályázatíró munkacsoport feladatai:

 • szakkollégiumok számára kiírt pályázatok felkeresése, figyelése
 • a szakkollégium tagjainak tájékoztatása a pályázati lehetőségekről
 • a pályázati anyag összeállításához a tagok mozgósítása
 • a pályázat tényleges megírása

És hogy mire használjuk fel a befolyó összeget? Elsősorban minél több és színvonalasabb előadást szeretnénk megvalósítani, vendégelőadók meghívásával. De terveink között szerepel tanulmányutak megvalósítása is, illetve a szakkollégium működésének fejlesztése.

Média munkacsoport
Tevékenységünkkel egyrészt az egyetem hallgatói felé igyekszünk a szakkollégium eseményeit közvetíteni, másrészt külsősök számára is igyekszünk felhívni a munkánkra a figyelmet. Remélve, hogy ezzel jó benyomást keltünk bennük az egész egyetem iránt.
Tömören a média munkacsoport feladata:

 • plakátok elkészítése és kihelyezése
 • online felületek karbantartása, különböző ötletes és figyelemfelkeltő felhívások megvalósítása
 • a programszervező munkacsoport szervezése következményeként a programok hirdetése a kollégiumokban, az egyetem épületeiben illetve a Facebook oldalunkon
 • megvalósult programokról beszámoló készítése.


Programszervező munkacsoport
Bár a lehetséges programokon közösen szoktunk ötletelni, minden tagnak van beleszólása, megvalósításuk már a programszervezők feladata.
Ez a munkacsoport felel azért, hogy:

 • az előadásokat, szakmai- és közösségi programokat helyszínre vigye
 • beszerezze a szükséges kellékeket
 • felvegye a kapcsolatot az előadókkal, és egyeztessen velük.
 • a programokról időben tájékoztassa a Média munkacsoportot.
 • az előadásokon kívül minden egyéb program megvalósuljon, például szakmai kirándulás vagy közösségi szemétszedés stb.

Elérhetőségeink

 • 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky út 4.
 • emk-szakkollégium@uni-sopron.hu
 • https://www.facebook.com/HermanOttoSzakkollegium/
Cikk nyomtatása E-mail