Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Grátzer Miklós Ösztöndíj

Anna Martinek asszony ösztöndíjat alapított férje, dr. Grátzer Miklós Alma Materéhez fűződő rajongása elismeréséül, az erdészeti képzésben tanulmányi eredményük alapján kitűnő hallgatók előmenetelének támogatására.

Prof. dr. h.c. dr. Grátzer Miklós IV. évfolyamos erdőmérnök hallgatóként 1956-ban a Forradalmi Bizottság tagja volt, majd a Vancouveri Sopron Divisio megteremtésének diák vezetője, és Roller Kálmán dékán munkatársa. Széleskörű szakmai munkája Kanada és az Amerikai Egyesült Államok területére, és nemzetközi vonalon is kiterjedt. Mint a New Yorki Egyetem kiemelt professzora, az Erdészeti és Környezettudományi Karokon végzett kutató munkát, és tanított több ezer hallgatót. Egyetemünk díszdoktora, a Forradalom Hőse Köztársasági Érem és számos szakmai, társadalmi kitüntetés tulajdonosa. Az összetartás, a közös érdek és a selmeci szellem odaadó munkása. 

A jutalmazásra kapott pénzösszeg a Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlék-alapítvány számláján kezelendő, felhasználásáról az Ösztöndíj Bizottság dönt.  A Bizottság összetétele:

  • elnöke: az Erdőmérnöki Kar dékánja,
  • tagok: az Erdőmérnöki Kar két professzora vagy docense,
  • titkára: az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatalának vezetője.A kitüntetésre az az erdőmérnök hallgató pályázhat, aki

  • legalább 60 kreditet szerzett tanulmányai során,
  • a pályázás időpontját megelőző három szemesztert kimagasló tanulmányi eredménnyel (összességéban legalább 4,01-es tanulmányi átlaggal) zárta le,
  • jelentőségteljes közösségi munkát végez az egyetemen,
  • a pályázat beadását követő szemeszterben (várhatóan) aktív hallgatói jogviszony a Karon.

 

Pályázni a Neptunon → keresztül lehet, a pályázati űrlap kitöltésével és a hozzá kapcsolódó igazolásak másolatának leadásával lehet. Az igazolásokat egyetlen PDf-fáljan összefűzve kell mellékleni a pályázati űrlaphoz. Ennek figyelmen kívül hagyása formai hibának számít. A pályázati űrlapot a vizsgaidőszak befejeztével lehet leadni. Leadás előtt a tanulmányi ügyintézőt értesíteni kell, hogy a félévet zárja le, csak ebben az esetben áll elő a félév tanulmányi átlaga. Lezáratlan tavaszi félévvel leadott kérvény formai hibának számít. A pályázati űrlapot az Ügyintézés / Kérvények menüpont alatt az EMK_02 - Pályázat a Grátzer Miklós Ösztöndíj elnyerésére név mögött lehet megtalálni.

A pályázatokat a Bizottság szótöbbséggel bírálja el. Szavazategyenlőség esetén a dékán szavazata dönt. A döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A pályázati űrlap benyújtásának időszaka: 2024. május 27. és július 5. között

Egy pályázó csak egyetlen alkalommal részesülhet a kitüntetésben. A nyertes pályázók oklevélben és pénzjutalomban részesülnek.


Az oklevelet az Erdőmérnöki Kar dékánja a tanévnyitó ünnepélyén adja át, a jutalom a tanévnyitó után kerül átutalásra a hallgató bankszámlájára.

Cikk nyomtatása E-mail