Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Felvételi pontszámítás

 

Az alább felsorolt feltételek az Erdőmérnöki Kar mindegyik alapszakjára (földmérő és földrendező mérnök, természetvédelmi mérnök, vadgazda mérnök) és osztatlan erdőmérnöki mesterszakjára vonatkoznak.

 

Középiskolai eredmények

A tanulmányi pontok középiskolai osztályzatok részében az utolsó két tanult év évvégi osztályzatát veszük figyelembe. A pontszámítás algoritmusa: érdemjegyek összege megszorozva kettővel, így maximum 100 pont adódhat.

 • Kötelező tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és egy idegen nyelv
 • Választható ötödik tárgy: biológia vagy fizika vagy kémia vagy földrajz vagy informatika vagy természettudomány vagy fenntarthatóság vagy bármely az agrár képzési területhez tartozó szakmai illetve ágazati szakmai tárgy

 


Érettségi átlag

A tanulmányi pontok érettségi átlag részében az alábbi tárgyakat vesszük figyelembe. A pontszámításnál az érettségi tárgyak százalékos eredményének átlagát váltjuk át felvételi pontokká, amelyre így maximum 100 pont adódhat.

 • Kötelező érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv- és irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv
 • Ötödik érettségi vizsgatárgy: biológia vagy fizika vagy kémia vagy földrajz vagy informatika vagy természettudomány vagy erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek vagy mezőgazdasági ismeretek vagy fenntarthatóság vagy mikrobiológia vagy vagyipari ismeretek vagy vegyész ismeretek vagy faipari ismeretek vagy környezetvédelmi ismeretek vagy kertészeti és parképítési ismeretek vagy földmérési ismeretek vagy vízügyi ismeretek vagy út- vasút- és hídépítési ismeretek vagy mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek vagy informatikai ismeretek vagy környezetvédelem- vízgazdálkodás ismeretek vagy erdészet és vadgazdálkodás ismeretek vagy mezőgazdaság ismeretek vagy kertészet és parképítés ismeretek vagy földmérés ismeretek vagy mezőgazdasági gépész ismeretek vagy faipari alapismeretek vagy mezőgazdasági alapismeretek

Érettségi pont (felvételi tárgyak)

Az alább felsorolt tárgyak közül kettőt kell választani, és a tantárgyaként elért érettségi teljesítmény százalékos eredménye felel meg a felvételi pontoknak. Így maximum kétszer 100 pontot lehet elérni.

 • Választható felvételi tárgyak: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy egy idegen nyelv a következők közül (angol vagy német vagy francia vagy olasz vagy orosz vagy román vagy spanyol vagy szerb vagy szlovák vagy horvát vagy szlovén vagy ukrán) vagy nemzetiségi nyelv (és irodalom) vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy digitális kultúra
 • Választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek vagy élelmiszeripari alapismeretek vagy építészeti és építési alapismeretek vagy faipari alapismeretek vagy gépészeti alapismeretek vagy informatikai alapismeretek vagy kereskedelmi és marketing alapismeretek vagy környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismere-tek vagy közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan) vagy közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika) vagy közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) vagy mezőgazdasági alapismeretek vagy vegyipari alapismeretek vagy elektronika alapjai vagy építészeti alapismeretek vagy környezetvédelmi alapismeretek vagy élelmiszer-ipari műveletek és gépek vagy famegmunkálás alapjai vagy vízgaz-dálkodási alapismeretek
 • Választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: erdészet és vadgazdálkodás ismeretek vagy erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek vagy élelmiszeripar ismeretek vagy élelmiszeripari ismeretek vagy építő-ipar ismeretek vagy faipar ismeretek vagy faipari ismeretek vagy földmérés ismeretek vagy földmérési ismeretek vagy gépészet ismeretek vagy informatika ismeretek vagy informatikai ismeretek vagy kereskedelem ismeretek vagy kereskedelmi ismeretek vagy kertészet és parképítés ismeretek vagy kertészeti és parképítési ismeretek vagy környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek vagy környezetvédelmi ismeretek vagy közgazdaság ismeretek vagy közgazdasági ismeretek vagy közlekedés ismeretek vagy közlekedésépítő ismeretek vagy mezőgazdaság ismeretek vagy mezőgazdasági ismeretek vagy mezőgazdasági gépész ismeretek vagy vegyész ismeretek vagy vegyipar ismeretek vagy vegyipari ismeretek vagy villamosipar és elektronika ismeretek vagy vízügyi ismeretek
 • Választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak: autó- és repülőgép-szerelési ismeretek vagy automatikai és elektronikai ismeretek vagy élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek vagy közúti és légi közleke-dési vagy szállítmányozási és logisztikai ismeretek vagy gépgyártás-technológiai ismeretek vagy hajózás technikai ismeretek vagy közlekedésautomatikai is-meretek vagy magas- és mélyépítési ismeretek vagy mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek vagy postaforgalmi ismeretek vagy út- vagy vas-út- és hídépítési ismeretek vagy mechatronikai ismeretek vagy vasútgépészeti ismeretek vagy vasútüzemi közlekedési vagy szállítmányozási és logisztikai ismeretek

Intézményi pont

A felvételi eljárásban maximum 100 intézményi pontot lehet megszerezni. 

Jogcím Pont Igazolás módja, megjegyzés
Felvételi elbeszélgetés 100 Nem kötelező felvételi elbeszélgetésen részt venni.
Szakmai napon való részvétel 30  SOE EMK által kiállított igazolás.
Nyelvtudás (egy nyelvből csak egyetlen, a magasabb szint vehető figyelembe) — maximum 100 pont
B2 írásbeli vagy szóbeli 30 A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint például:
 1. honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
 2. külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség,
 3. nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.
B2 komplex 50
C1 írásbeli vagy szóbeli 50
C1 komplex 100
Emelt szintű érettségi vizsga tárgyanként
legalább 45%-os eredményért 40 Érettségi bizonyítvány
legalább 75%-os eredményért 60
Szakképesítés (a képzési területhez kapcsolódóan)
 1. 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítés.
 2. középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga
 3. szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítés
 4. Egyéb a szak szempontjából relváns szakképesítés, felnőttképzés
50 A szakképesítés igazolására kizárólag a Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány fogadható el.
Tanulmányi, szakmai versenyen elért helyezésmaximum 100 pont
 1. Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, szakmai európai vagy világversenyen elért eredmény, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény
 2. Szakmai európai vagy világversenyen való részvétel
1. helyezésért (versenyenként) 100 A versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolata.
2. helyezésért (versenyenként) 80
3. helyezésért (versenyenként)

60

részvételért (helyezés nélkül - versenyeként)

20

világversenyen részvételért

100

Munkatapasztalat (pont/év) — maximum 50 pont

A szakhoz kapcsolódó munkakörben szerzett szakmai

50

Munkáltatói igazolás a betöltött munkakör feltüntetésével.

 

Bármely munkahelyen szerzett nem szakmai

30

Sporteredmények
 1. Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel
 2. Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 1-3. helyezés vagy részvételért
 3. Országos bajnokságon elért legalább 1-3. helyezés

100

Sportszövetségi igazolás

Esélyegyenlőségmaximum 40 pont

Hátrányos helyzet: aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 25. évét még nem töltötte be.

20

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el. A jelentkezőnek az oktatási intézmény által kiállított nappali tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolást is be kell nyújtania. A hátrányos helyzet jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított dokumentumok alapján adható többletpont.
Fogyatékossággal élő: meghatározott típusú fogyatékosság meglétének igazolása esetén.

20

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható.
Gyermekgondozás: fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik.

40

Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot
 1. csecsemőgondozási díj (CSED), örökbefogadói díj (ÖD), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermekgondozási díj (GYED) és gyermeknevelési támogatás (GYET) esetén a támogatást folyósító szerv (Magyar Államkincstár kirendeltségei, kormányhivatalok) által kiállított igazolással vagy határozattal,
 2. gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel megállapított ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv (Fővárosi/Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala) által kiállított hatósági bizonyítvánnyal,
 3. fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással,
 4. rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással,
 5. hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással kell igazolni.
A gyermekgondozás jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított dokumentumok alapján adható többletpont.
Regionalitás: a jelentkező állandó lakcíme Győr-Moson-Sopron, vagy Vas, vagy Zala, vagy Veszprém, vagy Komárom-Esztergom megye

50

Lakcímbejelentő kártya másolata.

Csak a földmérő földrendező mérnöki alapszakon, a természetvédelmi mérnöki alapszakon és a vadgazda nérnöki alapszakon kapható ez a többletpont.


 

Többletpontokat becslő kalkulátor

Cikk nyomtatása E-mail