Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Fauna és Flóra Ösztöndíja

... szakmai gyakorlaton való részvétel támogatására

 

Flóra És Fauna Alapitvány logójaPályázat célja: A Fauna és Flóra Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) a 2023/2024-es tanév kötelező, vagy önkéntes szakmai gyakorlatának letöltését segítő pályázatot hirdet. A pályázat célja a gyakorlati munka megismerésének az elősegítése két hazai és egy tagállami vadászatra jogosult vadászterületén. Az Alapítvány, mint támogató, sikeres pályázat esetén finanszírozza a pályázatban megfogalmazott célok megvalósításához szükséges utazási- és részvételi költségeket (külön eljárási rend szerint) és biztosítja a lehetőséget a több hetes gyakorlatnak a kutatási területen, a terület szakszemélyzetének az irányításával és felügyeletével történő letöltésére.

Pályázókkal szemben támasztott feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Aktív hallgatói státusz a 2023/24-es tanév tavaszi szemeszterében bármely vadgazdálkodási felsőfokú képzésen, tagozattól függetlenül;
 • A gyakorlat letöltéséhez szükséges motivációs levél és rövid szakmai önéletrajz benyújtása;
 • A kuratórum kijelölt tagjaival vagy a kuratórium által kijelölt személyekkel folytatandó motivációs beszélgetésen történő részvétel;
 • A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertes pályázat esetén a szakmai gyakorlat során róla kép/mozgókép felvétel készüljön, és a Támogató a pályázó képmását, valamint nevét sajtóközleményében, honlapján, valamint kiadványaiban felhasználja;
 • A pályázó tanulmányai során, valamint szakmai önéletrajzában a támogatás tényét feltünteti, a támogató nevét jól láthatóan szerepelteti.

Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Kitöltött pályázati adatlap (letölthető );
 • Szakmai önéletrajz;
 • Motivációs levél;
 • Ajánlólevél a tagozatért felelős intézetigazgatótól.

Elszámolási rend

 • A nyertes pályázók részére a nyári gyakorlat célját szolgáló utazási (utazás saját szervezésben) költség számolható el utólagosan (eljárási rend szerint);
 • A nyertes pályázók részére az Alapítvány a gyakorlat időtartamára biztosítja a szállás és étkezés lehetőségét (eljárási rend szerint);
 • Amennyiben a hallgató a gyakorlat kezdeti napján nem jelenik meg a gyakorlat helyszínén, úgy a gyakorlaton történő részvételével az Alapítványnál már felmerült költségeket (szállás) meg kell térítenie az Alapítványnak kivéve, amennyiben rajta kívül álló alapos okból marad távol, és azt hitelt érdemlően igazolja.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 29.

 

Támogatási lehetőségek, elszámolási rend

 • Csak aktív hallgatói státuszban a beiratkozott félévben jár a támogatás;
 • A nyertes pályázók részére a nyári gyakorlat célját szolgáló utazási (utazás saját szervezésben) költség számolható el utólagosan (eljárási rend szerint);
 • A nyertes pályázók részére az Alapítvány a háromhetes ott tartózkodásra biztosítja a szállás és étkezés lehetőségét (eljárási rend szerint);
 • Amennyiben a hallgató a gyakorlat kezdeti napján nem jelenik meg a gyakorlat helyszínén és távollétét megbízható módon nem tudja igazolni, úgy a gyakorlat idejére eső költségeit (szállás) meg kell fizetnie az Alapítvány részére.

Gyakorlatok helyszínei és időpontjai

Helyszín Időszak Férőhely Gyakorlat kódja Szakmai program
Erdély 2024.04.29-05.12. 9 fő 2024-01-E részletes információ
2024.08.05-18. 9 fő 2024-04-E
Nagybajom 2024.07.08.21 3 fő 2024-02-NB részletes információ
2024.08.05-18. 3 fő 2024-05-NB
Szántód 2024.07.15-28 3 fő 2024-03-SZ részletes információ

A gyakorlatok időtartama két hét (14 naptári nap), amelybe a hétvégék is beleszámítanak.

Érkezés a gyakorlat helyszínére a gyakorlatot megelőző napon, de legkésőbb a gyakorlat kezdőnapján reggel 8 óráig. Távozás a gyakorlat utolsó napján (vasárnap).
Az Alapítvány (a Soproni Egyetem és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem hallgatói közül összesen) legfeljebb 27 /huszonhét/ hallgató részvételét támogatja, a fentiekben
meghatározott ütemezésben. A gyakorlat időtartama a kötelező szakmai gyakorlat időtartamába beleszámít.

A pályázatot elektronikusan a Fauna és Flóra Alapítvány honlapján rendelkezésre álló felületen, vagy e-mail-ben az palyazatok@faunaesflora.com elektronikus levélcímre, pdf
formátumban kell benyújtani. Az Alapítvány a pályázatot elnyert hallgatóval támogatási szerződést köt, amelyben a szerződést kötő felek a következő lényeges feltételekben
állapodnak meg:

 • A pályázó kötelezi magát a pályázott gyakorlaton való részvételre;
 • Amennyiben a nyertes pályázó nem tud részt venni a gyakorlaton, azt legkésőbb a gyakorlat megkezdésétől számított két héttel korábban jeleznie kell egyetemi kapcsolattartója és az info@faunaesflora.com e-mail címen. A gyakorlat megkezdését megelőző két héten belüli lemondás esetén az addig felmerült (az Alapítvány által előre megfizetett) és vissza nem téríttethető részvételi költségek a pályázót terhelik, azzal, hogy amennyiben a pályázó rajta kívül álló alapos okból kénytelen részvételét lemondani és azt hitelt érdemlően igazolja, kérelemmel élhet az Alapítvány Kuratóriumához a költségek viselése alóli mentesítés iránt.
 • A pályázó vállalja, hogy a számára biztosított támogatáson túl a gyakorlaton való részvételhez szükséges egyéb felmerülő költségeket viseli;
 • A nyertes pályázó a gyakorlat során szerzett tapasztalatairól, élményeiről, valamint az elvégzett feladatokról részletes gyakorlati naplót vezet, amelyet két részletben küldd meg az info@faunaesflora.com email címre. A beszámoló első felét a gyakorlat 7. (hetedik) napján (vasárnap) éjfélig, második felét pedig a gyakorlat utolsó napját követő 2 (kettő) napon belül (kedd éjfélig) bocsátja az Alapítvány rendelkezésére. A beszámolóknak legalább egy és legfeljebb kettő A4-es oldal terjedelemben kell elkészülniük. A nyertes pályázónak a gyakorlati naplóhoz a gyakorlat során készített 4-5 fotót kell mellékelnie.
 • A pályázó vállalja, hogy nyertes pályázat esetén hallgatótársaival közös csapatmunkában a szakmai gyakorlatról 1-2 perces hosszúságú kisfilmet készít, amelyet a gyakorlat utolsó napjától számított 2 /kettő/ héten belül az Alapítvány rendelkezésére bocsátanak.
 • A pályázó felhasználási jogosultságot engedélyez az Alapítvány részére a beszámolóknak, fényképeknek és videóknak az Alapítvány honlapján, továbbá más online felületein történő közzétételére.
 • A pályázó által vállalt kötelezettségek nem, vagy határidőn túl történő teljesítése esetén a pályázó a gyakorlaton való részvételével felmerült, az Alapítvány által finanszírozott teljes költség megfizetésére köteles – kivéve, amennyiben a pályázó rajta kívül álló alapos okból nem tudja a kötelezettségeit teljesíteni, azt igazolja, és
  az Alapítvány Kuratóriuma a pályázót a költségek megfizetése alól mentesíti.

A benyújtott pályázatot az Alapítvány Kuratóriuma bírálja el a beadott dokumentumok és a motivációs beszélgetés alapján. A bírálat során a Kuratórium figyelembe veszi az Alapítvány és az Intézmény szakmai célkitűzéseit, a hallgató által benyújtott pályázat minőségét, valamint az abban megfogalmazott célok és motivációk realitását. A támogatás
célja, hogy a hallgató a szakmai gyakorlaton tapasztaltakat tanulmányai, majd későbbiekben munkája során minél szélesebb körben alkalmazhassa és kamatoztathassa.

 

A pályázat kapcsolattartói:
Soproni Egyetem
Dr. Jánoska Ferenc
tel: +36 30 2160 392
e-mail: janoska.ferenc@uni-sopron.hu

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Prof. Dr. Heltai Miklós
tel: +36 30 474 6732
e-mail: vadgazdalkodas@uni-mate.hu

Fauna és Flóra Alapítvány
Gaál Dorottya alapítványi titkár
tel: +36 20 310 8008
e-mail: dorottya@faunaesflora.com

Cikk nyomtatása E-mail