Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Erdőmérnöki Kar Tudományos Diákköri konferenciája

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara 2022. december 7-én rendezi Tudományos Diákköri konferenciáját.

EMK_TDK_slider

Program

13.00 Megnyitó: Prof. dr. Bartha Dénes Kari TDK elnök, Dr. Heil Bálint dékán 4-es tanterem
13.15 Szekcióülések  
• Műszaki és környezettudományi szekció 4-es terem
• Természetvédelmi szekció 2-es terem
• Erdészeti és Vadgazdálkodási szekció Vadászati Gyűjtemény
16.15 Zsürik tanácskozása  
17.00

Eredményhirdetés: Prof. dr. Bartha Dénes Kari TDK elnök, Dr. Horváth Tamás Kari TDK titkár

Konferencia bezárása: Prof. dr. Bartha Dénes Kari TDK elnök, Dr. Heil Bálint dékán

4-es tanterem

 

Szekció előadások

Előadó Cím Konulens(ek)
 Műszaki és környezettudományi szekció
Bóta István Fényképezőgép felhasználása a vadgazdálkodásban Dr. habil. Jánoska Ferenc
Csorba Mátyás Mező- és erdő talajának szénkészletének összehasonlítása a Nyíri-erdőben Dr. Banadics Adrienn, Prof. dr. Bidló András 
Janzsó Milán Szelektív hulladékgyűjtési lehetőségek térbeli felmérése és elemzése a lakossági környezettudatosság fejlesztéséhez Dr. Vágvölgyi Andrea, Dr. Czimber Kornél
Kele Zsombor István A talajvízviszonyok kapcsolata a hőmérséklettel, csapadékkal, illetve a vegetációval egy alföldi sziki tölgyes esetében Prof. Dr. Gribovszki Zoltán, Dr. Kalicz Péter

Őrsi Árpád

Motorfűrészek összehasonlító vizsgálata emissziós és imissziós szempontok alapján Dr. habil. Czupy Imre
Szász Dániel Néhány Gemenci erdő talajának szénkészlete Dr. Banadics Adrienn, Prof. dr. Bidló András
Szűcs Zsolt Háztartásokban keletkező szerves hulladékok komposztálással történő hasznosítása Dr. Rétfalvi Tamás, Dr. Vágvölgyi Andrea
Természetvédelmi szekció
Győrig Előd A 10 éves Osli-hany élőhelyrekonstrukció fészkelő madárközösségének vizsgálata Prof. dr. Winkler Dániel András
Illés Anna Parlagi galamb (Columba livia f. domestica) előfordulások tér- és időbeni mintázatának vizsgálata és az okozott konfliktusok felmérése Sopron belvárosában Dr. tari Tamás
Jóna Zoltán A méhbangó (Ophrys apifera Huds.) állománydinamikai vizsgálata a Pannonhalmi-dombságon Dr. Schmidt Dávid
Kis Enikő Az erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens) interpolációs állományfelmérése a Soproni-hegység különböző erdőtípusaiban Dr. Schmidt Dávid
Kóczán Anna Erdei lékek madárfaunisztikai vizsgálata a Soproni-hegység területén Prof. dr. Winkler Dániel András
Molnár Mónika Mercédesz A rákosi vipera érdekében végzett gyeprekonstrukciók és felülvetések rövidtávú sikerességének vizsgálata a Kiskunságban Dr. Schmidt Dávid
Nagy Bettina Különböző korú bükkösök fészkelő madárközösségeinek összehasonlító vizsgálata az Öreg-Bakony területén Prof. dr. Winkler Dániel András
Erdészeti és vadgazdálkodási szekció
Balogh Máté Olasz tölgy termésbiológiai és fenológiai vizsgálata Dr. habil. Frank Norbert
Koszta Mihály Természetes erdődinamikai folyamatok keretében kialakult élőhelyfoltok finomléptékű térképezése a Peszéri erdőben Prof. dr. Király Gergely Botond
Muraközy Lili, Zám Izabella A gím- és dámszarvas téli táplálékfelvételének jellemzői és azok erdő- és vadgazdálkodási vonatkozásai Dr. tari Tamás
Séllei Dániel Holtfa mikroélőhelyek ugróvillás-közösségeinek vizsgálata a Csáfordi-erdőben Prof. dr. Winkler Dániel András, Dr. Tóth Viktória
Simonics Liliána Különböző erdészeti beavatkozások hatása egy gyertyános-tölgyes talajtakarójára Prof. dr. Bidló András, Dr. Banadics Adrienn
Tihany Péter, Vágó Sára Nem invazív, mérésen és pontszámozáson alapuló korbecslési módszer alkalmazhatóságának vizsgálata gímszarvas esetében Dr. Tari Tamás
Wilfing Gergő Fészekpredációs vizsgálatok vizes élőhelyeken a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén Prof. Dr. Winkler Dániel András
Zsiga András Bokorerdők spontán regenerálódása feketefenyvesek helyén a Keszthelyi-hegységben Dr. Korda Márton
Cikk nyomtatása E-mail