Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Erdőmérnök osztatlan mesterszak

Miért az Erdőmérnöki osztatlan mesterképzési (MSc) Szak?

A cél olyan szakemberek képzése, akik megszerzett műszaki és gazdasági ismereteik birtokában jártosak az erdőművelés, az erdőhasználat, az erdővédelem, az erdőrendezés, az erdészeti ökonómia, és a mérnöki tudományok, valamint a természetvédelem és a vadgazdálkodás szakterületein. Széles körű ökológiai képzettségük birtokában ismerik az erdei életközösség valamint a környezet tényezői közötti kapcsolatrendszert, az ökoszisztémákban végbemenő folyamatokat és azok összefüggéseit, ismereteiket a gyakorlatban alkotó és irányító módon tudják alkalmazni. Az erdőmérnök gyakorlati tevékenysége során a környezeti és az ökológiai tényezők figyelembe vételével végzi az új erdők létesítésére, az erdő faállományának nevelésére, védelmére, az erdei termékek kitermelésére és értékesítésére, az erdészeti műszaki tervező és kivitelező munkára is kiterjedő tevékenységet.

Miért épp erdőmérnök? Mert…

 • sosem volt olyan égető szükség arra, mint napjainkban, hogy az összetett környezeti, gazdasági és társadalmi globális problémákra komplex válaszokat kutató és adni tudó erdőmérnök szakemberek álljanak rendelkezésre;
 • munkád során gyors problémamegoldást igénylő feladatokkal találkozhatsz;
 • az erdőmérnöki képzés során a megoldandó feladatokhoz különböző tudományos és mérnöki megközelítések állnak rendelkezésre;
 • komplexitás, sokszínűség jellemzi, amely vállalati alkalmazások során is a feladat megoldások feltétele;
 • az erdőmérnöki diploma birtokosai a gyakorlatba kerülve képesek lesznek munkájukat a tudományos kritériumoknak megfelelő tényszerűséggel, objektivitással és racionalitással végezni.

 

Miért épp Sopronban? Mert…

 • karunk az egyetlen, több mint 200 éves múlttal rendelkező képzőhely;
 • nálunk az ökológiai szemlélet áll a középpontban;
 • Sopron középvárosias, természet közeli település – élvezheted a város történelmi levegőjét, gazdag kultúráját, sétálhatsz ódon utcáin, járhatod az Alpokalja erdeit, de pillanatok alatt a legnagyobb sztyepptó, a Fertő partján gyönyörködhetsz a tájban;
 • lélekemelő környezetben folytathatod egyetemi tanulmányaidat, mivel a botanikus kert öleli körbe egyetemünket;
 • nagy hangsúlyt fordítunk a közvetlenül alkalmazható ismeretek oktatására, a gyakorlati képzésre, terepi munkára, de sokoldalú tudományos hátterünk azt is biztosítja, hogy az oktatásba a legújabb tudományos eredményeket is beépítsük;
 • a szak oktatógárdája magas színvonalú, a továbbtanulásban és a munkaerőpiacon is jól érvényesíthető tudást biztosít számodra;
 • kis csoportokban folytatott képzést nyújtunk – lehetőség van egyéni konzultációra a tantárgyakkal kapcsolatban;
 • a légkör hallgatóbarát, közvetlen, személyes kapcsolatot építhetsz ki az oktatókkal;
 • lehetőségeket biztosítunk számodra a kutatómunkába való bekapcsolódásra a város, a megye, a régió területén;
 • megnyitjuk előtted a nagyvilág kapuit – külföldi ösztöndíj pályázatokon indulhatsz, melyek elnyerésével külföldi egyetemeken is végezhetsz kurzusokat.

Mit tanulhatsz az Erdőmérnöki osztatlan mesterképzési (MSc) szakon?

A Soproni Egyetem, mint „Zöld Egyetem” legrégebbi karán, az Erdőmérnöki Karon – ökológiai szemléletben – általános erdőmérnök képzés folyik, azaz nem szükséges specializációt választani, a képzés kötelező és választható tárgyakra épül.

Az első két évben főleg alapozó tárgyak vannak: matematika, növénytan, dendrológia. Aztán elég széles spektrumon mozognak a tárgyak, elég sok és elég különböző beadandó feladattal. A tantárgyak az ökológiai, ökonómiai és műszaki csoportba sorolhatók. Az Elméleti képzést sok terepi gyakorlat, tanulmányút egészíti ki.

A szakon végzettek

 • ismerik:
  • az erdészeti tevékenységnek más agrár- és egyéb nemzetgazdasági ágazatokkal való összefüggéseit,
  • a természetes ökoszisztémák működését,
  • az erdőgazdálkodás nemzetgazdasági jelentőségét,
  • a természetvédelem jelentőségét,
  • a vadgazdálkodás alapelveit,
  • az erdőgazdálkodásnak az élő, a művi és a humán környezettel lévő kapcsolatrendszerét,
  • az ökoszisztémákban végbemenő folyamatokat és azok összefüggéseit,
  • az erdőgazdálkodás irányításának, tervezésének és ellenőrzésének mód-szereit.
 • alkalmasak:
  • biológiai, műszaki és ökológiai ismereteik alapján az erdő szakszerű, a gazdasági, a védelmi és a közjóléti funkcióit együttesen fenntartó kezelé-sére, irányítására és ellenőrzésére,
  • szaktanácsadói, az erdőgazdálkodás közvetlen és kapcsolódó területein
  • tervezési feladatok ellátására,
  • az erdőkárosítások felismerésére, és az ellenük való hatékony védekezési módszerek kidolgozására, alkalmazására,
  • szakmai problémák megfogalmazására, kritikus elemzésére, azok értéke-lésére és megoldására,
  • vezetői mérnöki feladatok ellátására az erdészetet irányító, ellenőrző és felügyelő hatóságoknál.

Szak mintatanterve

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • állami erdőgazdálkodásban (például erdőgondnok, műszaki vezető, erdészetvezető),
 • állami szakirányításban (például erdőtervező, erdőfelügyelő, erdészeti referens),
 • magánerdő-gazdálkodásban (például szakirányító, csemetekert-kezelő),
 • természetvédelem (például erdészeti referens, természetvédelmi terület-felügyelő),
 • erdészeti termékek kereskedelme,
 • erdészeti kutatás.

Az okleveles erdőmérnökök szakirányú továbbképzési szakokon szerezhetnek további, speciális kiegészítő szakismereteket

A tudományos kutatómunka iránt érdeklődők doktori (PhD) képzésekre is jelentkezhetnek. A Soproni Egyetemen lehetőség van mérnöktanári mesterképzési szak elvégzésére is.

 

Cikk nyomtatása E-mail