Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Erdészeti Tudományos Konferencia - 2024

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara és Erdészeti Tudományos Intézete valamint az Országos Erdészeti Egyesület 2024. február 5-6-án – emlékezvén az első erdészeti tanóra megtartásának évfordulójára – Erdészeti Tudományos Konferenciát szervez. A konferenciára várjuk az erdészet, környezet- és természetvédelem, vadgazdálkodás, geomatika, erdőpedagógia területéről az új tudományos eredményeket bemutató előadásokat, és az előadások iránt érdeklődő résztvevőket.

Rendezvényünk arany fokozatú támogatói:

  • VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.,
  • Vérteserdő Zrt.

Rendezvényünk bronz fokozatú támogatói:

  • Bakonyerdő Zrt.,
  • Északerdő Zrt.,
  • SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.,
  • Zalaerdő Zrt.

 

Erdeszeti_Tudomanyos_Konferencia_24.jpg

A jogosult erdészeti szakszemélyzet számára az első napi részvételért 15 (reg.azon.: VKK-2024-00255), a második napi résztvételért 10 kreditpontot (reg.azon.: VKK-2024-00256) ír jóvá Nemzeti Földügyi Központ (https://nfk.gov.hu/Valaszthato_kiegeszito_kepzesek_listaja_news_944).

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az agrárgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és az agrárgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 1/2022. (I. 14.) AM rendelet 8. §-ban foglaltak alapján a Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő független szaktanácsadók 2024. évi képzési kötelezettség keretében választható rendezvényként akkreditála. Az első napon történő részvételért 4 kredit pont, a második napért 2 kredit pont lesz jóvá írva.

A konferenciát hibrid megszervezésben kívánjuk lebonyolítani (jelenléti és MS Teams online). A konferencián a jelenléti részvétel napi bruttó 20.000,- Ft/fő, mely tartalmaz ebédet, a szünetekben kávét, üdítőt, péksüteményt. Az online részvétel napi bruttó 5.000,- Ft/fő.

Fontosabb határidők:

  • 2024. január 12. 13.00: A konferenciára jelentkezés határideje jelenléti résztvevőként (lezárult).
  • 2024. január 19. 13.00: A konferenciára jelentkezés határideje online résztvevőként (lezárult).

 

A konferencia első napjának délelőttjén plenáris előadások lesznek, majd délután és másnap délelőtt több szekcióban 15 perces normál prezentáció + 5 perc diskusszió és 5 perces piko előadásokat szerveztünk.

Tervezett program

2024. február 5.

9.40 10.00

Megnyitó

Zambó Péter államtitkár (Agrárminisztérium)
Heil Bálint dékán (Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar)

Helyszín: Soproni Egyetem, Ligneum

Plenáris ülés
Szekcióelnök: Heil Bálint

Soproni Egyetem, Ligneum

 

10.00 10.20 Borovics Attila, Király Éva: Klímamitigáció és alkalmazkodás az erdőiparban
10.20 10.40 Czimber Kornél, Heil Bálint, Illés Gábor, Gribovszki Zoltán, Veperdi Gábor, Mészáros Diána, Szász Botond, Heilig Dávid, Kovács Gábor: Korszerű távérzékelési, geoinformatikai, terepi referencia adatgyűjtési módszerekkel támogatott termőhely és szénkészlet térképezés (SoilSense)
10.40 11.00 Polgár András, Lakatos Ferenc, Elekné Fodor Veronika, Őrsi Árpád, Náhlik András, Fábián Attila: Fenntartható egyetem modellje és megvalósítási programja
11.00 11.20 Kollár Tamás: Fatermési táblák és függvények paraméter készlete a magyarországi fafajok erdőállományainak becsléséhez
11.20 11.40 Standovár Tibor, Horváth Soma: Mit és hogyan tanulhatunk az erdőrezervátumok kutatásából?
11.40 12.00 Szmorad Ferenc, Zoltán László, Standovár Tibor: A természetes újulat és az erdei vadhatás összefüggéseinek térségi szintű vizsgálata az Északi-középhegységben
Ebédszünet
Szekcióülések

Agroerdészet és erdei ökoszisztéma anyagforgalma
Szekcióelnök: Bidló András

Soproni Egyetem, B épület, földszint, 2. terem (Növénytan előadó)

13.30 13.50 Bidló András, Balázs Pál, Katona Máté, Végh Péter, Horváth Adrienn: Néhány hazai bükkös állomány talajának szerves szénkészletének és az ezt meghatározó tényezők vizsgálata
13.50 14.10 Honfy Veronika, Borovics Attila: Az ültetési hálózat hatása agrárerdészeti köztes termesztési rendszerek hozamaira csernozjom barna erdőtalajon
14.10 14.30 Katona Máté, Végh Péter, Balázs Pál, Bidló András, Horváth Adrienn: A talajok víztartó- és vízszolgáltató képességének összehasonlító vizsgálata Fenyőfő községhatár erdeiben
14.30 14.50 Szabó Orsolya, Molnár Tamás, Király Éva Ilona, Keserű Zsolt: Hazai agrárerdészeti rendszerek mitigációs képességének vizsgálata
szünet
15.20 15.40 Végh Péter, Horváth Adrienn, Bidló András: A szerves szénkészlet megkötésének és tárolásának vizsgálata Tolna-Baranyai dombvidék erdőállományai alatt
15.40 15.45 Balázs Pál, Horváth Adrienn, Végh Péter, Katona Máté, Bidló András: Tátika Erdőrezervátum (Zalaszántó) felszínborításának változása és annak összefüggése a szénkörforgalommal
15.25 15.50 Csorba Mátyás, Horváth Adrienn, Bidló András: Erdő és fátlan területek talaj szénkészletének összehasonlítása
15.50 15.55 Jagodics Anikó, Führer Ernő: Időjárás hatása a humusz szervesanyagára zalai bükkösökben
15.55 16.00 Király Géza, Vityi Andrea: UAV-s felmérések a REFOREST projekt keretében
16.00 16.05 Vágvölgyi Andrea, Csiszár Ágnes, Király Géza, Polgár András, Tuba Katalin, Winkler Dániel, Vityi Andrea: Agrárerdészet ökoszisztéma szolgáltatásainak modellezése és gazdasági integrációja
16.05 16.10 Visiné Rajczi Eszter, Benke Dénes, Hofmann Tamás: Agrárerdészeti rendszerben termelt gyógynövények antioxidáns tartalmának összehasonlító elemzése
16.10 16.20 Kérdések az elhangzott hat piko előadáshoz

Erdőgazdálkodás
Szekcióelnök: Kovács Gábor

Soproni Egyetem, Ligneum

 

13.30 13.50 Csépányi Péter, Csór Attila, Konczos Tibor, Simon Dávid, Szűcs Kálmán: Az ESZR Örökerdő Modul a folyamatos erdőborítás szolgálatában
13.50 14.10 Frank Norbert: Erdészeti hatóság szankcionáló döntései
14.10 14.30 Kenderes Kata, Ruff János, Barton Zsolt, Standovár Tibor: A gazdálkodástörténet hatása a Királyrét környéki erdők korosztályviszonyaira
14.30 14.50 Kocsis István Attila, Kincses Sándorné, László Zoltán, Tállai Magdolna, Sándor Zsolt: Fehér akác (Robinia pseudoacacia L.) mesterséges erdőfelújítás talaj-tápanyagutánpótlás vizsgálata a Dél-Nyírségben
szünet
15.20 15.40 Kollár Tamás: Új erdőnevelési modelltáblák az új fatermési táblák alapján
15.40 16.00 Major Tamás, Hári Zsolt, Horváth Béla: Erdősítésben alkalmazott gödörfúró robot jellemzése és üzemeltetésének eddigi tapasztalatai
16.00 16.20 Németh Márton, Németh Jenő, Pogrányi Kálmán: A fatömeg hozamot és faanyagminőséget jelentősen növelő, a gyakorlatban eddig nem alkalmazott állománynevelési és trágyázási eljárások kidolgozása új, gyorsnövésű fajtákkal létesített erdészeti ültetvényekben
16.20 16.40 Rácz Viktor, Szajkó Gabriella, Kis András: Árösztönzők szerepe a szén-dioxid-megkötés fokozásában a magyarországi erdőgazdálkodásban
16.40 17.00 Szakálosné Mátyás Katalin, Szélessy Tünde, Zagyvai Gergely: Marteloscope mintaterület kialakítása és felvételezésének előzetes eredményei a Soproni-hegységben
17.00 17.20 Vargovics Máté, Hegedűs Szilárd, Horváth Sándor: Erdőgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások gazdasági helyzetelemzése
17.20 17.25 Gfellner Péter: Szarvasgombás erdő létrehozása, 18 év tapasztalatai alapján
17.25 17.30 Horváth Attila László, Szakálosné Mátyás Katalin: Szimulátoros gépkezelő képzés kezdeti tapasztalatai Ponsse Fox és Ponsse Ergo harveszter esetében
17.30 17.35 Horváth Béla, Major Tamás: Gödörfúró robot alkalmazásának teljesítmény és költségelemzése 
17.20 17.30 Kérdések az elhangzott három piko előadáshoz

Erdőleltározás, geoinformatika
Szekcióelnök: Czimber Kornél

Soproni Egyetem, B épület, 1. emelet, 4. tanterem (Geomatika előadó)

13.30 13.50 Ábri Tamás, Keserű Zsolt, Szabó Gergely: Akác klónkísérlet UAV-alapú állományvizsgálatának kezdeti eredményei
13.50 14.10 Ács Norbert, Czimber Kornél: Fafajosztályozás eltérő időpontú és geometriai felbontású műhold- és légifelvételek alapján
14.10 14.30 Ádám Dénes, Kottek Péter: Távérzékeléssel támogatott körzeti erdőtervezés
14.30 14.50 Czimber Kornél: Térbeli optimalizálás megerősítéses tanulással robot járművek irányításához precíziós erdészeti környezetben
szünet
15.20 15.40 Király Géza, Bazsó Tamás, Brolly Gábor, Gallai Bence, Szalai Áron, Szász Botond: Geodéziai munkálatok tapasztalatai erdőrezervátumokban
15.40 16.00 Kertész Péter, Király Géza: Fafajosztályozás idősoros multispektrális felvételek alapján
16.00 16.20 Kishaija Noel, Abdelbagi Yanes Fadlalmwlla Adam: Simulation of Land Use Land Cover transformations and their associated drivers in Western and Southwestern, Uganda
16.20 16.40 Molnár Tamás, Szabó András, Horváth Bálint, Bolla Bence: Országos szintű aszályfelmérés Sentinel-2 űrfelvételeken
16.40 17.00 Szabó Márton, Király Géza: Sentinel-2 műholdfelvételeken alapúló szolgáltatásszerű fafajosztályozás összevetése az Országos Erdőállomány Adattár adataival
17.00 17.05 Bazsó Tamás, Jankó József Attila: Műemlék épületek geodéziai felmérése
17.05 17.10 Brolly Gábor: Point2Pixel: Egy alkalmazás LiDAR pontfelhők raszter statisztikájának előállítására
17.10 17.15 Gallai Bence, Király Géza, Czimber Kornél: Domborzatmodell, felületmodell, illetve egyesfákra vonatkozó paraméterek előállítása UAV segítségével – a légifényképezés kiaknázatlan lehetőségei
17.15 17.20 Gallai Bence, Király Géza: A Szabó-völgy Erdőrezervátum erdőállományának vizsgálata légi lézerszkennelés és légifényképezés segítségével
17.20 17.25 Szalai Áron, Király Géza, Brolly Gábor: Terepi referencia mérések ellenőrzése légi lézeres felmérések alapján
17.25 17.30 Szász Botond, Czimber Kornél, Király Géza: Digitális domborzatmodell-elemzés a Dudlesz-erdő területén a SoilSense projekt keretein belül
17.30 17.45 Kérdések az elhangzott öt piko előadáshoz

Erdővédelem
Szekcióelnök: Csóka György

Soproni Egyetem, B épület, földszint, Vadgazdálkodási gyűjtemény

13.30 13.50 Cseke Bence András: 2020. évi kiterjedt avartűz utáni vegetációs változások - szakirányítói szemmel
13.50 14.10 Csóka György, Molnár Miklós, Koltay András, Hirka Anikó, Paulin Márton, Gáspár Csaba, Eötvös Csaba, Fürjes-Mikó Ágnes, Tuba Katalin, Lakatos Ferenc: www.evportal.hu – internetes erdő- és természetvédelmi tudástár
14.10 14.30 Koltay András, Lakatos Tamás, Tóth Tímea: Baktériumos kéregelhalás tölgyeken és nemesnyárakon
14.30 14.50 Paulin Márton József, Melika George, Csóka György: Erythmelus klopomor – a tölgy-csipkéspoloska elleni klasszikus biológiai védekezés ígéretes jelöltje
szünet
15.20 15.40 Schmidt Dávid, Korda Márton: A fenyőfagyöngy (Viscum album L. subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm.) elterjedése és gyakorisági viszonyai Magyarországon
15.40 16.00 Sipos György, Champramary Simang, Lakatos Ferenc, Folcz Ádám, Király Géza, Indic Boris: A Sopron környéki erdeifenyő pusztulások hátterének genomszintű mikrobiológiai vizsgálata
16.00 16.05 Hofmann Tamás, Visiné Rajczi Eszter, Rétfalvi Tamás, Németh László, Albert Levente: A kémia összetétel magasság szerinti változása álgesztes és álgeszt mentes bükk (Fagus sylvatica L.) törzsben
16.05 16.10 Nagy László, Cseke Klára, Majsai Erika, Molnár Csilla, Koltay András: A kőrispusztulással szembeni ellenálló képesség nyomában
16.10 16.15 Vágvölgyi Andrea, Hofmann Tamás, Polgár András, Rétfalvi Tamás, Tuba Katalin, Visiné Rajczi Eszter, Vityi Andrea: Agroökológiai stratégiák a gyomkorlátozásban
16.15 16.25 Kérdések az elhangzott három piko előadáshoz
 2024. február 6.

Klímaváltozás, vízgazdálkodás
Szekcióelnök: Gribovszki Zoltán

Soproni Egyetem, B épület, 1. emelet, 4. tanterem (Geomatika előadó)

 

 

9.00 9.20 Csóka Gergely: Zöldfelületek jelentősége az éghajlatvédelmi hatásvizsgálatok és kockázatelemzések során, budapesti kerületek példáján
9.20 9.40 Hegedüs Ivett: A kocsányos tölgy (Quercus robur L.) és a szürke tölgy (Quercus pedunculiflora C. KOCH) levélfonáki szőrözöttségének összehasonlító vizsgálata
9.40 10.00 Király Éva, Borovics Attila: A fatermékek termékhelyettesítési hatásainak számszerűsítése
10.00 10.20 Lados Botond Boldizsár, Nagy László, Benke Attila, Molnár Csilla É., Köbölkuti Zoltán A., Borovics Attila, Cseke Klára: Csertölgy állományok változatossága hazánkban és a Balkánon – genetikai vizsgálatok az erdészeti klímaadaptáció szolgálatában
szünet
10.50 11.10 Somogyi Zoltán: Mit kezdjünk a klímaváltozással? Tudománytörténeti tanulságok
11.10 11.15 Bazsó Tamás, Nagy Péter, Zagyvainé Kiss Katalin, Gribovszki Zoltán, Brolly Gábor, Kalicz Péter: Geodéziai felmérések hidrológiai kutatási területen
11.15 11.20 Gribovszki Zoltán, Orosz Kamilla, Herceg András, Zagyvainé Kiss Katalin Anita, Klaudija Lebar, Katarina Zabret, Nejc Bezak, Kalicz Péter: Párosított parcella alapú hidrológiai mérések kialakítása a Soproni Botanikus kertben 
11.20 11.25 Herceg András, Kalicz Péter, Nejc Bezak, Klaudija Lebar, Katarina Zabret, Zagyvainé Kiss Katalin Anita, Gribovszki Zoltán: Az éghajlatváltozás hatása egy bükkös erdő lombkorona-intercepciójára
11.25 11.30 Kalicz Péter, Abdelbagi Yanes Fadlalmwlla Adam, Gribovszki Zoltán: Initial Time Series Analysis of Precipitation and Temperature in White Nile State, Sudan 
11.30 11.40 Kérdések az elhangzott négy piko előadáshoz
11.40 11.45 Kökény Gergely Levente, Kalicz Péter, Szekrényes Tamás: A fák törzsátmérő változásának mérése újszerű módszerrel, a nedváramlással és a meteorológiai adatokkal összefüggésben
11.45 11.50 Muraközy Lili, Kiss Márton, Kalicz Péter, Gribovszki Zoltán: A soproni botanikus kerti állomás adatainak hidrometeorológiai célú elemzése
11.50 11.55 Németh Tamás Márton, Molnár Tamás, Szabó András, Bolla Bence: Különböző lombos fafajaink aszályreakciójának értékelése
11.55 12.00 Szász Dániel, Horváth Adrienn, Balász Pál, Végh Péter,Bidló András, Piotr Hulisz: Magyar és lengyel ártéri erdők klímaváltozásra való reakciójának összehasonlítása
12.00 12.10 Kérdések az elhangzott négy piko előadáshoz

Környezet- és természetvédelem
Szekcióelnök: Bartha Dénes

Soproni Egyetem, B épület, földszint, 2. tanterem (Növénytan előadó)

 

9.00 9.20 Bartha Dénes: Reiteráció a közönséges bükknél (Fagus sylvatica L.)
9.20 9.40 Dominkó Emese, Kovács Zoltán, Rétfalvi Tamás: A GreenBee Projekt referencia területeiről származó pollenek vizsgálati eredményei
9.40 10.00 Gergál-Gombási Mónika, Hernádi Hilda Ágnes, Heil Bálint: A talajtulajdonságok változásának vizsgálata biológiai rekultiváció hatására az iharkúti bányarekultiváció területén
10.00 10.20 Horváth Ferenc, Bakó Gábor, Bidló András, Bíró Attila, Csicsek Gábor, Kovács Gábor, Mányoki Gergely, Molnár Csaba, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Vig Tamás, Bölöni János: A Kékes Erdőrezervátum őserdő-maradványának faállománya
szünet
10.50 11.10 Korda Márton, Parczen Balázs, Bartha Dénes: A Körös menti fehér nyár főfafajú, idős puhafás ligeterdők természetvédelmi erdőkezelése a Körös–Maros Nemzeti Parkban
11.10 11.30 Parczen Balázs, Bartha Dénes, Korda Márton: Magas természeti értékű erdők fenntartása a Körös Maros Nemzeti Parkban
11.30 11.50 Polgár András, Szakálosné Mátyás Katalin, Horváth Attila László, Kovács Zoltán, Vityi Andrea, Vágvölgyi Andrea, Kocsis Zoltán, Király Éva Ilona, Bidló András, Börcsök Zoltán, Borovics Attila, Elekné Fodor Veronika, Németh Gábor: Tűzifával való égetés karbonlábnyoma – erdőtől a hasznos hőig
11.50 12.10 Rétfalvi Tamás, Lakatos Ferenc, Kovács Zoltán: A méhcsaládokra alapozott biomonitoring vizsgálatok (Greenbee-projekt) főbb eredményei az elmúlt öt évben
12.10 12.30 Szokolovszki Géza: Avartranszplantáció a Nyírségben
12.30 12.50 Zsiga András, Korda Márton, Zagyvai Gergely: Bokorerdők spontán regenerálódása feketefenyvesek helyén a Keszthelyi-hegységben
12.50 12.55 Janzsó Milán Gábor, Vágvölgyi Andrea: Szelektív hulladékgyűjtés támogatása mobilapplikáció segítségével
12.55 13.00 Marsi Irén: A vegetációváltozás természetvédelmi szempontú vizsgálata a szolnoki Tiszaligetben
13.00 13.05 Kérdések az elhangzott két piko előadáshoz

Oktatás, ökoturizmus & Vadgazdálkodás
Szekcióelnökök: Lomniczi Gergely & László Richárd

Soproni Egyetem, B épület, földszint, Vadgazdálkodási gyűjtemény

 

 

Oktatás, ökoturizmus
Szekcióelnök: Lomniczi Gergely

9.00 9.20 Czibula György: Az I. Bakonyi Látogatószámlálás eredményei: erdei túrázási szokások és turista áramlási minták a Bakonyban
9.20 9.40 Csákiné Dobos Laura, Kollarics Tímea: Élő és élettelen természeti értékek iránti attitűd mérése egy múzeumi, illetve egy terepi foglalkozáshoz kapcsolódóan
9.40 10.00 Kéri Katalin: Erdők, fafajták és fafelhasználás a Firenzei kódex lapjain
10.00 10.20 László Richárd: A középfokú duális képzés első tapasztalatai az erdészeti ágazatban
szünet
10.50 11.10 Lomniczi Gergely, Merena Rudolf: Erdőmánia Magazin: az erdő alapú gazdaság kommunikációs lehetőségei
11.10 11.30 Náhlik András, Bazsóné Bertalan Laura, Polgár András: Felsőoktatási intézmények fenntarthatósági tevékenysége, avagy fókuszban a jó gyakorlatok
11.30 11.50 Ormos Balázs: Erdészeti erdei iskolák erdőmérnöki szemlélettel
Vadgazdálkodás
Szekcióelnök: László Richárd
11.50 12.10 Nagy Eszter, Zám Izabella, Tari Tamás: Vadfajok lakott-területi előfordulásának vizsgálata Sopronban
12.10 12.15 Ágoston Hunor, László Richárd: Varjúfélék által hordozott jelentősebb patogének
12.15 12.20 Ágoston Hunor, László Richárd: A dolmányos varjú táplálkozásbiológiája
12.20 12.25 Kapocsi Gergely, Horváth Sándor, László Richárd: A vadállomány nagyságának és összetételének hatása a vadászati jog haszonbérleti díjára
12.25 12.30 Király Géza, Bende Attila, László Richárd: Mezei nyúl (Lepus auropeus P.) számlálás kiegészítése hőkamerás felvételek felhasználásával
12.30 12.35 Kovács Márk Ferenc, Tari Tamás: Élőhely-fragmentációs hatások megítélése Magyarországon szakirodalmi adatok alapján
12.35 12.40 Sárközy Áron, Jánoska Ferenc, Sándor Gyula, Bende Attila: Az örvös galamb (Columba palumbus L.) terítékadatainak elemzése Magyarországon
12.40 12.45 Tari Tamás, Nagy Eszter: Hallgatói projektmunka felhasználásának lehetőségei a kutatásban – Ember-vad konfliktusok vizsgálata lakott-területen
12.45 12.55 Kérdések az elhangzott hét piko előadáshoz

Ökológia, genetika
Szekcióelnök: Illés Gábor

Soproni Egyetem, Ligneum

 

 

9.00 9.20 Benke Attila, Köbölkuti Zoltán Attila, Cseke Klára, Borovics Attila, Tóth Endre György: Bioinformatikai módszer alkalmazása faanyagtani jellegek genetikai szabályozásának vizsgálatában nyárakon (Populus sp.)
9.20 9.40 Cseke Klára, Lados Botond Botond, Molnár Csilla Éva, Farkas Máté, Nagy-Khell Melinda, Nagy László, Köbölkuti Zoltán Attila, Borovics Attila, Benke Attila: Hazai magyar tölgy (Quercus frainetto Ten.) előfordulások populációgenetikai vizsgálata – Első eredmények
9.40 10.00 Dobó Márton, Cseke Klára, Lakatos Ferenc, Lados Botond: A kocsánytalan tölgy (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) három állományának összehasonlító genetikai vizsgálata a Pilisi Parkerdő Zrt. területén
10.00 10.20 Eötvös Csaba Béla: A lombkorona kutatások fontossága és magyarországi helyzetük
szünet
10.50 11.00 Horváth Bálint, Scherer Zoltán, Kőrösi Ádám, Bolla Bence, Molnár Tamás, Szentirmai István: A sápadt szemeslepke (Lopinga achine (Scopoli, 1763)) őrségi populációinak ökológiai jellemzői és élőhelyfejlesztési irányvonalai
11.10 11.30 Illés Gábor, Fonyó Tamás, Bereczki Katalin: Új, erdészeti célú termőhelyi adatbázisok fejlesztése az ErdőLab projekt keretében
11.30 11.50 Komlós Mariann, Botta-Dukát Zoltán, Bölöni János, Aszalós Réka, Veres Katalin, Winkler Dániel, Ónodi Gábor: Erdőszerkezeti jellemzők fontossága költő madárközösségek összetételében hazai középhegységi vegyes tölgyesekben
11.50 12.10 Madarász Enikő, Ambrus András, Lakatos Ferenc: A lápi tarkalepke hansági állományának vizsgálata
12.10 12.30 Tinya Flóra, Csépányi Péter, Horváth Csenge Veronika, Kovács Bence, Németh Csaba, Ódor Péter: A gyepszint erdei jellegének megőrzése finom léptékű fahasználatokkal
12.30 12.50 Tóth Zsolt: Mihez kezdj a hódoddal?
12.50 12.55 Bereczki Katalin, Benke Attila, Tóth Endre Gy., Megyes Melinda, Korponai Kristóf, Szili-Kovács Tibor, Illés Gábor, Márialigeti Károly: A fakitermelés hatása egy erdőtalaj talajbaktérium-közösségének szerkezetére és aktivitására
12.55 13.00 Ódor Péter, Kovács Bence, Tinya Flóra, Németh Csaba, Horváth Csenge Veronika, Aszalós Réka: A lékek kevésbe vannak kitéve a bolygatásjelző és az inváziós fajoknak, mint a vágásterületek: az aljnövényzet regenerációja különböző erdészeti beavatkozások után
13.00 13.10 Kérdések az elhangzott két piko előadáshoz

 

A konferenciával kapcsolatban két elektronikus kiadványt jelentetünk meg. A konferencia előtt egy absztrakt kötetet, amiben az előadások rövid összefoglalója lesz. Ezt követően az előadások szerzői lehetőséget kapnak munkájuk részletes megjelenítésére.

 

 

 

 

Cikk nyomtatása E-mail