Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

EMK TDK konferncia - felhívás

FELHÍVÁS

A Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Karának Tudományos Diákköri Tanácsa

december 6-án (szerdán) délután 13 órától

KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁT

rendez az Egyetem Erdőmérnöki Karának hallgatói számára

EMK_TDK_slider.png

A konferenciára mindazon hallgatók jelentkezését várjuk, akik eddigi tanulmányaik folytatása mellett TDK dolgozatot készítettek, és azt még nem mutatták be. 
A konferenciára a jelentkezési lapok beadásával 2023. október 13-ig lehet jelentkezni, a kari TDK-titkárnál, Dr. Horváth Tamás egyetemi adjunktusnál az Erdő- és Természeti Erőforrás-gazdálkodási Intézetben. A jelentkezési lapokat nyomtatva és aláírva adják le, de elektronikusan is, word formátumban, küldjék el a horvath.tamas@uni-sopron.hu címre.
A kész dolgozatok elektronikus formában (word) történő beadási határideje 2023. november 3. (horvath.tamas@uni-sopron.hu címre). Ezen határidőig be nem érkezett dolgozatok szerzői a konferencián nem vehetnek részt! A továbbiakban a dolgozatokat három nyomtatott példányban kérjük legkésőbb november 11-ig beadni. Dolgozatonként két példány (példányonként maximum 30 oldal, 25 fekete, 5 színes) fénymásolását és 3 példány bekötését a LŐVÉRPRINT Kft.-nél ETDT keretre elvégzik. A dolgozatok sokszorosítása és bekötése kb. 3 munkanapot vesz igénybe.
A határidőn túl beérkező pályamunkákat a Kari Tudományos Diákköri Tanács kizárja a konferencián indulók köréből!
Minden dolgozathoz magyar és angol nyelvű összefoglalást kérünk mellékelni, amelyeknek terjedelme maximum 1-1 oldal. Az összefoglalókat kérjük elektronikus formában is, WORD szövegszerkesztővel szerkesztve leadni (a kari TDK titkár címére [horvath.tamas@uni-sopron.hu] e-mailben). 
A konferencia szekcióinak helyszínét és programját a jelentkezések alapján összeállított meghívóban tesszük közzé. A konferencián az előadások időtartama 15 perc, ezen felül mód nyílik az előadással, dolgozattal kapcsolatban feltett kérdések megválaszolására, vitára.
Minden résztvevőnek eredményes felkészülést és jó szereplést kíván az Erdőmérnöki Kar Tudományos DIákköri Tanácsa.

Dr. Bartha Dénes DSc
elnök

Dr. Horváth Tamás
titkár
Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó fájlok