Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

EMK Kari Tanácsa és állandó bizottságai

Kari Tanács tagjai

Elnök: Dr. Heil Bálint egyetemi docens, dékán tisztségéből kifolyólag
SZMSZ I. 29. § (1)
szavazati
jogúak 

 

                 
Tagok: Dr. Kovács Gábor egyetemi docens, dékánhelyettes
Dr. Czimber Kornél egyetemi docens, dékánhelyettes
Dr. Lakatos Ferenc  egyetemi tanár  választott tagok
EMK-42/2021
Dr. Király Géza egyetemi docens
Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens
Dr. Rétfalvi Tamás  egyetemi docens 
Horváth Tímea ügyintéző 
Szász Botond doktorandusz delegált tagok
SZMSZ I. 29. § (2) (4)
Kulcsár Olivér HÖK elnök
rektor

állandó
meghívottak
Kari ügyrend 4. § (8)

tanácskozási
jogúak
gazdasági főigazgató
doktori iskola vezetője
szakfelelősök
szakszervezet képviselője
Kari HÖK alelnökök
Herman Ottó Szakkollégium elnöke
Kaán Károly Ökoklub elnöke
Selmeci Társaság elnöke
Fröccsöntő Sasok elnöke
Titkár: hivatalvezető tisztségéből kifolyólag 

 

Kari Oktatási Bizottság [33/2021. (X. 12.) sz. határozat]

 

Elnök: oktatási dékánhelyettes 
Tagok: szakfelelősök
HÖK elnökség
Titkár: hivatalvezető 

Feladatai:

 • új szakok indításával kapcsolatos szakmai munka koordinálása,
 • tantervmódosítások véleményezése,
 • új tantárgyak tematikájának véleményezése,
 • hallgató kreditakkumulációival kapcsolatos ügyeik,
 • kreditátviteli ügyekkel (tantárgybefogadás, egyenértékűség ellenőrzés) hallgató által kifogásolt, a TVSZ rendelkezéseivel kapcsolatos panaszok ki-vizsgálása,
 • speciális hallgatói kérelmek elbírálása.

 Kari Juttatási és Térítési Bizottság [33/2021. (X. 12.) sz. határozat]

 

Elnök: Dr. Csiszár Ágnes egyetemi docens
Tagok: dékán
hivatalvezető
HÖK elnökség
Titkár: gazdasági előadó

Feladatai:

 • hallgatói ösztöndíjak szétosztása,
 • segélyezési kérelmek elbírálása.

Kari Tudományos Diákköri Bizottság [33/2021. (X. 12.) sz. határozat]
 
Elnök: Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár, intézetigazgató + hallgatói társelnök
Tagok: Dr. Hofmann Tamás egyetemi docens
Dr. Bazsó Tamás adjunktus
Titkár: Dr. Horváth Tamás adjunktus + hallgatói társtitkár

Feladatai:

 • hallgatók bevezetése az elméleti és gyakorlati kutatómunkába,
 • a kötelező tananyagot meghaladó tudományos igényű önképzés elősegítése,
 • TDK konferenciák szervezése, adminisztrációja
 • javaslattétel az OTDK-n való részvételre.

Kari Fegyelmi Bizottság [33/2021. (X. 12.) sz. határozat]
 
 
Elnök: oktatási dékánhelyettes
Tagok: Dr. Frank Norbert egyetemi docens
1 fő hallgatói képviselő
Titkár: hivatalvezető

A bizottság a hallgatói fegyelmi vétség esetén a SOE SZMSZ III. rész hallgatói követelményrendszerében foglaltak szerint fegyelmi eljárás lefolytatására, és a fegyelmi határozat elfogadására alapíttatott. Az elsőfokú fegyelmi jogkört gyakorolja.


Kari Felülbírálati Bizottság [33/2021. (X. 12.) sz. határozat]
 

Elnök: Dr. Gribovszki Zoltán egyetemi tanár
Tagok: Dr. Bende Attila adjunktus
1 fő HÖK képviselő
Titkár: hivatalvezető

Feladata a hallgatói kérelmek elbírálásával kapcsolatos fellebbezési kérelmek véleményezése, a jogorvoslat kivizsgálásában való közreműködés.


Kari Minőségbiztosítási Bizottság [33/2021. (X. 12.) határozat]
 

Elnök: Dr. Polgár András egyetemi docens
Tagok: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin adjunktus (EM)
Dr. Brolly Gábor edjunktus (FF)
Elekné dr. Fodor Veronika adjunktus (KM)
Dr. Zagyvai Gergely egyetemi docens (TM)
Dr. Winkler Dániel egyetemi tanár (VM)
1 fő hallgatói képviselő

Feladata a Kar képzési, kutatási és művészeti követelményrendszerének biztosítása és folyamatos ellenőrzése.

Cikk nyomtatása E-mail