Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Doktori iskola jelenlegi és volt hallgatói

Képzésben résztvevő hallgatók

2022/23. tanév őszi szemeszter

1. évfolyam nappali állami ösztöndíjas doktorandusz hallgatók:

 • Madarász Enikő 1/1 félév
 • Nagy Eszter 1/1 félév
 • Király Éva Ilona 1/1 félév
 • Katona Máté 1/1 félév PASSZÍV
 • Csóka Gergely 1/1 félév
 • Kui Biborka 1/2 félév
 • Lados Botond 1/2 félév
 • Keszthelyi Gáspár 1/2 félév
 • Kárpáti Tamás 1/2 félév

1. évfolyam levelező doktorandusz hallgató:

 • Kökény Gergely 1/1 félév
 • Tóth Miklós István 1/1 félév
 • Hegedüs Ivett 1/2 félév
 • Beier László 1/2 félév


1. évfolyam EGYÉNI felkészülő doktorandusz hallgató:

 • Pecsics Tibor 1/1 félév

1. évfolyam STIPENDIUM HUNGARICUM doktorandusz hallgató:

 • Nadjat Kouki 1/1 félév
 • Abdalrahman Ahmed 1/1 félév
 • Mohamed Babekir Omer Osman 1/1 félév

2. évfolyam nappali állami ösztöndíjas doktorandusz hallgató:

 • Végh Péter 2/1 félév
 • Horváth Ida 2/1 félév
 • Dr. Ágoston Hunor 2/1 félév
 • Gallai Bence 2/1 félév
 • Rozs Richárd 2/1 félév
 • Czibula György János 2/2 félév
 • Rétlaki Péter 2/2 félév PASSZÍV

2. évfolyam levelező doktorandusz hallgató:

 • Bruckner Attila 2/1 félév
 • Szabó Márton 2/1 félév
 • Vicze Dávid 2/1 félév
 • Csákiné Dobos Laura 2/2 félév
 • Marsi Irén 2/2 félév

2. évfolyam STIPENDIUM HUNGARICUM doktorandusz hallgató:

 • Budi Mulyana 2/1 félév
 • Emad Hassan Elawad Yasin 2/1 félév


3. évfolyam nappali állami ösztöndíjas doktorandusz hallgató:

 • Dominkó Emese 3/1 félév
 • Sárközy Áron 3/1 félév
 • Vargovics Máté 3/1 félév
 • Szász Botond 3/1 félév
 • Porcsin Alexandra 3/1 félév
 • Vajai Dániel 3/1 félév
 • Deák István 3/1 félév
 • Vajda József 3/2 félév
 • Kapocsi Gergely 3/2 félév
 • Nevezi Csenge 3/2 félév


3. évfolyam levelező doktorandusz hallgató:

 • Csányi Erika 3/1 félév
 • Paulin Márton 3/1 félév

4. évfolyam nappali állami ösztöndíjas doktorandusz hallgató:

 • Pálfy Tamás Gábor 4/1 félév
 • Varga Rita 4/1 félév
 • Balázs Balázs 4/2 félév
 • Dr. Király Angéla 4/2 félév

4. évfolyamos levelező doktorandusz hallgató:

 • Kottek Péter 4/2 félév PASSZÍV

4. évfolyam STIPENDIUM HUNGARICUM doktorandusz hallgató:

 • Mohamed Abdelmoneim Ali Hemida
 • Alnazeer Abdallah Mohammed Ahmed

Komplex vizsgát tett doktorjelöltek

Komplex vizsgára kötelezettek a 2016/17-es tanévtől felvett doktoranduszok.

2021

 

Mohamed Abdelmoneim Hemida
Kutatási téma címe: The Potentiality of Agroforestry Practices as Essential Land Use
Option for Microclimate Conditions, Livelihood Improvement and Forest Rehabilitation,
Case Studies of Hungary and Sudan
Komplex vizsgán választott főtárgy: Agroforestry Practices melléktárgy: Informatics
Témavezetők: Dr. Vityi Andrea, Dr. Zeinab Hammad

Alnazeer Abdallah Ahmed
Kutatási téma címe: Using Phytochorion System for Biomass Quality
Komplex vizsgán választott főtárgy: Bioenergetics melléktárgy: Agroforestry
Témavezetők: Dr. Czupy Imre

Varga Rita
Kutatási téma címe: Képzési irányok/területek az erdőpedagógiai tevékenységre való felkészítésben -szükséglet és képzési szintek szerint
Komplex vizsgán választott főtárgy: Az erdőpedagógia módszertana, melléktárgy: Erdészetpolitika, erdészeti kommunikáció
Témavezetők: Dr. Molnár Katalin, Dr. Horváth Tamás

Balázs Balázs Gábor
Kutatási téma címe: Szúbogarak társult gombafajai Magyarországon
Komplex vizsgán választott főtárgy: Erdészeti növénykórtan; melléktárgy: Erdészeti rovartan
Témavezetők: prof. dr. Lakatos Ferenc, Dr. Tuba Katalin

Dr. Király Angéla
Kutatási téma címe: Mezei élettér szerkezet vizsgálatok a Mosoni-síkon (LAJTA Project & MOSON Project)
Komplex vizsgán választott főtárgy: Ökológia, melléktárgy: Vadbiológia
Témavezető: Prof. Dr. Faragó Sándor akadémikus

 

2020

 

Molnár Tamás
Kutatási téma címe: Application of satellite image series in the Hungarian forest state monitoring
Komplex vizsgán választott főtárgy: Távérzékelés, melléktárgy: Lézeres letapogatás
Témavezetők: Dr. Király Géza, Dr. Somogyi Zoltán

Mesterházy Helga
Kutatási téma címe: Vadászat- vadgazdálkodás kérdésköre az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában
Komplex vizsgán választott főtárgy: Fenntartható fejlődés és környezeti nevelés- az attitűdformálás lehetőségei, melléktárgy: Erdészetpolitika, erdészeti kommunikáció
Témavezetők: Prof. Dr. Faragó Sándor akadémikus, Dr. Molnár Katalin

Pálfy Tamás Gábor
Kutatási téma címe: Fa szűrőtöltettel ellátott tisztítómezők diffúz terhelések kezelésére: technológiai áttekintés és modellezési gyakorlat bővítése
Komplex vizsgán választott főtárgy: Vízgazdálkodás, melléktárgy: Hidrológia
Témavezető: Prof. dr. Gribovszki Zoltán

Kovács Klaudia
Kutatási téma címe: Az agroerdészet szerepe az agrárium klímaadaptációjában Magyarországon
Komplex vizsgán választott főtárgy: Agroerdészet, melléktárgy: Meteorológia
Témavezetők: Dr. Czupy Imre, Dr. Vityi Andrea

Kiss Andrea Tünde
Kutatási téma címe: Környezeti nevelés hatékonyságának vizsgálata az óvodában
Komplex vizsgán választott főtárgy: Környezetpedagógia időszerű kérdései, melléktárgy: Fenntartható fejlődés és környezeti nevelés - az attitűdformálás lehetőségei
Témavezetők: Dr. Hartl Éva, Dr. Vityi Andrea

 

 

2019

Bali László
Kutatási téma címe: Talajközeli pókközösségek ökológiai vizsgálata a természetszerű erdőgazdálkodás összefüggésében
Komplex vizsgán választott főtárgy: Erdei állatközösségek ökológiája, melléktárgy: Erdészeti rovartan
Témavezetők: Dr. Tuba Katalin, Dr. Szinetár Csaba

Csenger Lajosné
Kutatási téma címe: A környezeti ártalmak egészségügyi vonatkozásai és azok megismertetésének lehetséges módjai a környezetpedagógiában
Komplex vizsgán választott főtárgy: Környezetvédelem, melléktárgy: Az erdőpedagógia módszertana
Témavezető: Dr. habil Kováts-Németh Mária

Fülöp Viktor Géza
Kutatási téma címe: Állami tulajdonú erdőgazdaságok ásványvagyon gazdálkodásának értékelése
Komplex vizsgán választott főtárgy: Erdészeti gazdaságtan, melléktárgy: A Kárpát-medence természetföldrajza
Témavezetők: Prof. Dr. Bidló András, Dr. Horváth Sándor

Haszonits Győző
Kutatási téma címe: A Hanság és a Rábaköz nedves rétjeinek fitocönológiai vizsgálata az alkalmazott gyepkezelési módszerek hatásának tükrében
Komplex vizsgán választott főtárgy: Növénytársulástan, melléktárgy: Invázióbiológia
Témavezető: Dr. Schmidt Dávid

Heilig Dávid
Kutatási téma címe: Ipari célú faültetvények vizsgálata a közép-kelet-európai térségben
Komplex vizsgán választott főtárgy: Hidrológia, melléktárgy: Faterméstan
Témavezetők: Dr. Heil Bálint, Dr. Kovács Gábor

Velekei Bernadett
Kutatási téma címe: Adventív növényfajok terjedésének vizsgálata hazai botanikus kertekben és arborétumokban
Komplex vizsgán választott főtárgy: Invázióbiológia, melléktárgy: Restaurációs ökológia
Témavezető: Dr. Csiszár Ágnes

Komlós Mariann
Kutatási téma címe: Természetvédelmi erdőkezelés hatása az odúlakó madárközösségek összetételére középhegységi tölgyesekben
Komplex vizsgán választott főtárgy: Ökológia, melléktárgy: Erdei állatközösségek ökológiája
Témavezető: Dr. Winkler Dániel

Korda Márton
Kutatási téma címe: A Magyarországon inváziós fafajok elterjedésének és elterjesztésének története
Komplex vizsgán választott főtárgy: Invázióbiológia, melléktárgy: Élő természeti értékek védelme
Témavezető: Prof. Dr. Bartha Dénes

Kottek Péter
Kutatási téma címe: Hosszú távú erdőállomány prognózisok
Komplex vizsgán választott főtárgy: Erdőrendezés, melléktárgy: Távérzékelés
Témavezető: Dr. Gál János

Marcsisin Tamás
Kutatási téma címe: A vörös tölgy erdőművelésének ökológiai vonatkozásai
Komplex vizsgán választott főtárgy: Erdőnevelés, melléktárgy: Ökológia
Témavezető: Prof. Dr. Király Gergely

Sáfián Szabolcs
Kutatási téma címe: The butterfly fauna (Lepidoptera: Papilionoidea and Hesperioidea) of Liberia
Komplex vizsgán választott főtárgy: Gerinctelen fajok, fajvédelmi stratégiák, melléktárgy: Természet-környezetvédelem és az erdőgazdálkodás kapcsolata
Témavezető: Prof. Dr. Lakatos Ferenc

Szinai Péter
Kutatási téma címe: A hazai fészkelő Laridae (sirályfélék) fajok állományviszonyai és vonulása
Komplex vizsgán választott főtárgy: Apróvad ökológia és élőhelygazdálkodás, melléktárgy: Vadbiológia
Témavezető: Dr. Kovács Gyula

 

2018

Bögöti Gábor
Kutatási téma címe: A középfokú vadgazdálkodási szakképzés strukturális fejlesztésének lehetőségei, összhangban a munkaerőpiac igényeivel
Komplex vizsgán választott főtárgy: Erdészet-politika, melléktárgy: Erdőpedagógia
Témavezető: Dr. Stark Magdolna

Janik Gergely
Kutatási téma címe: A magyarországi bükkösök hosszú távú egészségi állapot trendjei
Komplex vizsgán választott főtárgy: Erdővédelem, melléktárgy: Erdészeti rovartan
Témavezető: Dr. Csóka György

Bende Attila
Kutatási téma címe: A Magyarországon átvonuló erdei szalonka (Scolopax rusticola L.) állomány biometriai és vonulásdinamikai vizsgálata
Komplex vizsgán választott főtárgy: Apróvad ökológia és élőhelygazdálkodás, melléktárgy: Zárttéri vadtenyésztés és vadtartás
Témavezető: Dr. László Richárd

Czirok Lili
Kutatási téma címe: Űrgeodéziai és szeizmológiai mérések együttes alkalmazása lokális feszültségterek meghatározásához
Komplex vizsgán választott főtárgy: Geoinformatika, melléktárgy: Geodinamika
Témavezető: Dr. Bányai László

Honfy Veronika
Kutatási téma címe: Az agrárerdészet szerepe a klímatudatos, fenntartható földhasználatban
Komplex vizsgán választott főtárgy: Agroerdészet, melléktárgy: Ökológia
Témavezetők: Dr. Borovics Attila, Dr. Kovács Gábor

Kiss Csilla
Kutatási téma címe: A hazánkban fészkelő poszáta (Sylvia spp.) és füzike (Phylloscopus spp.) fajok demográfiai vizsgálata
Komplex vizsgán választott főtárgy: Ökológia, melléktárgy: Meteorológia
Témavezetők: Dr. Winkler Dániel, Dr. Gyurácz József

Kiss-Szigeti Nóra
Kutatási téma címe: Agroerdészeti rendszerek biodiverzitás-módosító hatásainak vizsgálata
Komplex vizsgán választott főtárgy: Agroerdészet, melléktárgy: Ökológia
Témavezetők: Dr. Vityi Andrea, Dr. Berki Imre

Merkei Attila
Kutatási téma címe: Kihívások és megoldások a természetvédelmi és környezetvédelmi oktatásban 1770-1970
Komplex vizsgán választott főtárgy: A projektpedagógia érvényesülése az erdei iskolákban, melléktárgy: Erdészetpolitika, erdészeti kommunikáció
Témavezető: Dr. Patyi Gábor

Fürjes-Mikó Ágnes
Kutatási téma címe: A hangyák erdővédelmi szerepe magyarországi lombos erdőkben
Komplex vizsgán választott főtárgy: Erdővédelem, melléktárgy: Erdészeti rovartan
Témavezetők: Dr. Csóka György, Prof. Dr. Lakatos Ferenc

Nmarné Kendöl Jutka
Kutatási téma címe: A népi hagyományok, népszokások szerepe a tanulók környezettudatosságának a kialakításában Győr-Moson-Sopron megyében
Komplex vizsgán választott főtárgy: Az erdőpedagógia módszertana, melléktárgy: Környezetpedagógia időszerű kérdései
Témavezetők: Dr. Molnár Katalin, Dr. Berki Imre

 

2017

Kárpáti Béla
Kutatási téma címe: Az erdészeti szaporítóanyag gazdálkodás fejlesztésének ökonómiai vonatkozásai
Komplex vizsgán választott főtárgy: Erdészeti gazdaságtan, melléktárgy: Üzemágak
Témavezető: Prof. Dr. Lett Béla

Dr. Koroknai Viktória
Kutatási téma címe: Ragadozó madarak egészségkárosodásának vizsgálata Magyarországon
Komplex vizsgán választott főtárgy: Vadegészségügy, melléktárgy: Zárttéri vadtenyésztés és vadtartartás
Témavezetők: Prof. Dr. Faragó Sándor, Dr. Marosán Miklós

Schmotzer András
Kutatási téma címe: Erdei és erdőssztyep vegetáció komplex elemzése alföldperemi táji környezetben
Komplex vizsgán választott főtárgy: Ökológia alapjai, melléktárgy: Invázióbiológia
Témavezető: Prof. Dr. Király Botond Gergely

Szabó András
Kutatási téma címe: Telepített akác és nemesnyár állományok hatása a talajvízre a klímaváltozás tükrében az Észak-Alföldön
Komplex vizsgán választott főtárgy: Öko-hidrológia, melléktárgy: Az EU hivatalos talajosztályozási rendszere
Témavezető: Prof. Dr. Gribovszki Zoltán

Szőcs Levente
Kutatási téma címe: Levélaknázók parazitoid komplexumai magyarországi lomberdőkben
Komplex vizsgán választott főtárgy: Erdővédelem, melléktárgy: Erdészeti rovartan
Témavezető: Dr. Csóka György

Tóth Tamás
Kutatási téma címe: A Cres-Lošinj szigetcsoport herpetológiai viszonyainak vizsgálata
Komplex vizsgán választott főtárgy: Invázióbiológia, melléktárgy: Élő természeti értékek védelme
Témavezetők: Prof. Dr. Faragó Sándor, Dr. Gál János


Szigorlatot tett doktorjelöltek

Doktori szigorlatra a 2016 előtt felvett hallgatók voltak kötelezettek.

2020

 

 • Heffenträger Gábor
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Különböző kerítéstípusok hatékonysága és hatása a vad mozgására
  Témavezető: Dr. Sándor Gyula

 

2019

 

 • Kovács-Hajdu Katalin
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Térinformatikai alkalmazások az európai nemzeti parkoknál
  Témavezető: Dr. Czimber Kornél, Dr. Gyurácz József
 • Bérczy Dóra
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Az ökoiskola szerepe a környezettudatosság alakításában, fenntarthatósági törekvések és az iskola
  Témavezető: Dr. Hartl Éva
 • Ferat Krasniqi
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Investigation of the spatial correlations of digital elevation models and groundwater depth
  Témavezető: Dr. Király Géza
 • Horváth Eszter
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Feketefenyő pusztulás
  Témavezető: Prof. Dr. Lakatos Ferenc, Dr. Tuba Katalin
 • Kónya György
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Erdészet-politika: erdőstratégia és a klímaváltozás
  Témavezető: Dr. Horváth Tamás
 • Mátra Zoltán Soma
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A talaj szöveti és szerkezeti vizsgálati módszereinek legújabb fejlesztései
  Témavezető: Dr. Heil Bálint, Dr. Kovács Gábor
 • Sinigla Mónika
  Témavezető: Dr. Bartha Dénes, Dr. Lőkös László
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Idős fás legelők szerepe a zuzmódiverzitás megőrzésében
 • Gosztom András
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A klímakommunikáció nyomtatott megjelenésének történeti változásai
  Témavezető: Prof. Dr. Palocz-Andresen Mihály, Dr. Berki Imre

 

 

2018

 • Besim Ajvazi
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Land consolidation in Kosovo: role of community, legislation and cadastral issues
  Témavezető: Prof. Dr. Márkus Béla, Dr. Czimber Kornél
 • Fisnik Loshi
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Participatory land use planning
  Témavezető: Prof. Dr. Márkus Béla, Dr. Király Géza
 • Hámori Dániel
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A legeltetés és az állattartás átalakulásának ornitológiai hatásai hazánkban a rendszerváltozást követően
  Témavezető: Dr. Winkler Dániel
 • Mertl Tamás
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A 2000 utáni erdőtelepítések változásainak okai és következményei
  Témavezető: Dr. Schiberna Endre
 • Andrési Réka
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Különböző korosztályú kultúrfenyvesek erdészeti károsítói és kórokozói hazánkban
  Témavezető: Dr. Tuba Katalin
 • Barton Iván
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A Deep Learning a műholdas távérzékelésben és lehetőségei az erdészeti alkalmazásokban
  Témavezető: Dr. Király Géza, Dr. Czimber Kornél
 • Nemes Viktória Erzsébet
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A generatív szaporodás szerepe a gyomfajok terjedésében (magprodukciói, magbank, magterjesztés)
  Témavezetők: Dr. Csiszár Ágnes, Dr. Molnár Miklós

 

 

2017

 

 • Taligás Tímea
  Témavezető: Szarka László, Varga Attila
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A környezeti nevelés lehetséges szerepe a globális környezeti problémák felismerésében
 • Musicz László
  Témavezető: Faragó Sándor
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A halastavi gazdálkodás vadvédelmi és természetvédelmi vonatkozásai Magyarországon
 • Gróf Jácint
  Témavezető: Náhlik András
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A válogató kilövések biológiai és gazdasági hatása
 • Szita Renáta
  Témavezető: Gribovszki Zoltán
  Fő tárgy: Öko-hidrológia (Eco-hydrology)
  Mellék tárgy: Gerinctelen fajok fajvédelmi stratégiák
 • Csáki Péter
  Témavezető: Gribovszki Zoltán
  Fő tárgy: Hidrológia (Hydrology)
  Mellék tárgy: Hidrológiai modellezés
 • Farkas Attila
  Témavezető: Dr. Jánoska Ferenc
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Táplálkozási láncok a hálózatkutatás új eredményeinek tükrében

 

2016

 • Barna Csilla
  Témavezető: Bartha Dénes, Zagyvai Gergely
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Árterek szerepe az inváziós növényfajok terjedésében
 • Csépányi Péter
  Témavezető: Lett Béla
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A bükköseink és tölgyeseink és a folyamatos erdőborítás
 • Hillebrand Rudolf
  Témavezető: Lakatos Ferenc, Tuba Katalin
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Rovarok elleni védekezés biopreparátumokkal
 • Kemenszky Péter
  Témavezető: Jánoska Ferenc
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Biotikus és abiotikus tényezők hatása őz felnevelt szaporulatára
 • Kollár Tamás
  Témavezető: Frank Norbert, Csókáné Szabados Ildikó
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Lombhullató erdőállományok Levélfelület Index (Leaf Area Index, LAI) mérésének közvetlen és közvetett módszerei
 • Ónodi Gábor
  Témavezető: Winkler Dániel
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Az inváziós fafajok élőhelyformáló hatásai

 

2015

 

 • Andrési Dániel
  Témavezető: Lakatos Ferenc
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Erdészeti jelentőségű fás növényeken megjelenő inváziós rovarok Magyarországon
 • Bolla Bence
  Témavezető: Kalicz Péter
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Az intercepció vizsgálata lombos és tűlevelű erdőállományokban
 • Fodor József Tamás
  Témavezető: Jánoska Ferenc
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Ragadozó-zsákmányállat interakciók nagytestű ragadozók esetében
 • Folcz Ádám
  Témavezető: Frank Norbert
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A mezővédő erdősávok ökológiai funkció
 • Hajas Péter Pál
  Témavezető: Faragó Sándor
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A közös agrárpolitika zöldítésének várható vadgazdálkodási hatásai
 • Molnár Dénes
  Témavezető: Frank Norbert
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Távérzékelési módszerek alkalmazásának lehetőségei a faállomány-felvételezésben
 • Németh Tamás Márton
  Témavezető: Winkler Dániel
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Agrártájhoz kötődő madárfajok (farmland birds) állományának változása, helyzete Európában
 • Peszlen Roland
  Témavezető: Veperdi Gábor, Horváth Tamás
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Statikus fatermési modellek kialakulása és fejlődése
 • Válint Zsuzsanna
  Témavezető: Berki Imre
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A különböző víz- és nitrogén-ellátottság együttes hatása a szántóföldi növényekre és erdei fajokra
 • Varga Zoltán
  Témavezető: Faragó Sándor
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A mezőgazdasági vadkárbecslés módszereinek összehasonlítása

 

2014

 • Bazsó Tamás
  Témavezető: Czimber Kornél
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Távérzékelés alkalmazása a mezőgazdaságban
 • Kisfaludi Balázs
  Témavezető: Péterfalvi József
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Erdészeti feltáróhálózatok környezeti hatásai

 

2013

 • Janik Gergely Kálmán
  Témavezető: Csóka György
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Pinus-félék gombakárosítói Magyarországon
 • Kovács Judit
  Témavezető: Lakatos Ferenc, Szabó Ilona
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Az invázió, mint jelenség és jelentősége erdei ökoszisztémákban
 • Tiborcz Viktor
  Témavezető: Bartha Dénes
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Az inváziós fa- és cserjefajok hatása az erdei ökoszisztémákra Magyarországon
 • Tirják László
  Témavezető: Faragó Sándor
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Természetvédelmi élőhelyrekonstrukciós program a Dél-Tiszántúlon
 • Szépligeti Mátyás
  Témavezető: Bartha Dénes
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A szántóföldi gyomnövények jelentősége és megőrzésük problémái

 

2012

 • Ali Tamás Gábor
  Témavezető: Lett Béla
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Az erdőtelepítés szerepe Magyarország erdészeti politikájában
 • Facskó Ferenc
  Témavezető: Schiberna Endre
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Magyarország erdőgazdálkodása az ökológiai lábnyom figyelembevételével vizsgálva
 • Gálné Kapás Márta
  Témavezető: Stark Magdolna
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Az erdő és a fa szerepe a fenntarthatóságban
 • Grédics Szilárd
  Témavezető: Lett Béla, Schiberna Endre
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Pro Silva irányelvek eszközrendszere, annak hazai megvalósulása és értékelése
 • Holl Katalin
  Témavezető: Schiberna Endre, Lett Béla
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Az erdészeti politika és az erdőterület növelés kölcsönhatása 1990-től
 • Horváth Bálint
  Témavezető: Lakatos Ferenc
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Natura 2000 jelölő lepkefajok természetvédelmi helyzete Magyarországon
 • Horváth Kitti
  Témavezető: Héjj Botond
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Társadalmi igények az ökoszisztéma szolgáltatásokkal szemben
 • Juhász István
  Témavezető: Lett Béla, Schiberna Endre
  Fő tárgy: Erdészeti ökonómia
  Melléktárgy: Erdőérték-számítás
 • Kapócs-Horváth Zsófia
  Témavezető: Héjj Botond
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A folyamatos erdőborítás kialakítása érdekében történő állomány-átalakítás ökonómiai vonatkozásai
 • Korda Márton
  Témavezető: Bartha Dénes
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Unikális erdeifenyő társulások természetvédelmi helyezte Magyarországon
 • Major Tamás
  Témavezető: Horváth Béla
  Fő tárgy: Erdőművelés gépesítése
  Melléktárgy: Erdőfelújítás és erdőtelepítés
 • Nagy Gabriella Mária
  Témavezető: Héjj Botond
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Környezetértékelési megoldások életminőség értékelési rendszerekben
 • Nagy József
  Témavezető: Lett Béla
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A vidékfejlesztési programok kialakulása, az erdészeti ágazat helye a vidékfejlesztésben
 • Nagy László
  Témavezető: Szabó Ilona
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Lombfogyasztó rovarfajok tölgyeken
 • Sáfián Szabolcs
  Témavezető: Lakatos Ferenc
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A nappali lepkék (Lepidoptera: Papilionoidea és Hesperioidea) természetvédelmi helyzete Magyarországon
 • Schmidt Dávid
  Témavezető: Bartha Dénes
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Magyarország erdőssztyepp-erdeinek növényföldrajzi-cönológiai elemzése
 • Velekei Balázs
  Témavezető: Lakatos Ferenc, Puky Miklós
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Vizes élőhelyek ökológiai jellemzőinek hatása a Kárpát-medencei herpetofaunára

 

2011

 • Csáfordi Péter
  Témavezető: Gribovszki Zoltán
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Városi területekről lefolyó vizek minősége
 • Horváth Attila László
  Témavezető: Horváth Béla
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Vékonyfa-kötegtermelési munkarendszer és hazai alkalmazásának lehetőségei
 • Horváth Ferenc
  Témavezető: Veperdi Gábor
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Hazai erdők szénmegkötésének modellezése
 • Kelemen Géza
  Témavezető: Varga Szabolcs
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Egyedi fák ökonómiai értékelésének lehetőségei
 • Kerényi-Nagy Viktor
  Témavezető: Bartha Dénes
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Potenciálisan inváziós fás szárú adventívek Magyarországon
 • Tóth Viktória
  Témavezető: Lakatos Ferenc
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Holt faanyag szerepe az erdőkben

 

2010

 • Aranyos Péter
  Témavezető: Horváth Béla
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Többcélú erdészeti gépek és hazai alkalmazásuk lehetőségei
 • Benke Attila
  Témavezető: Mátyás Csaba
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Hagyományos és molekuláris genetikai módszerekkel támogatott nemesítés alkalmazása nyárak faanyagtani tulajdonságainak javításában
 • Bereczky Leonardo
  Témavezető: Náhlik András
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: The damage problematic around large carnivores- livestock killing-problem
 • Bodó Katalin
  Témavezető: Náhlik András
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A vadtakarmányozás ökológiai hatásai és hazai gyakorlata
 • Cseke Klára
  Témavezető: Borovics Attila
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A génáramlás szerepének bemutatása fás populációkban
 • Molnár Miklós
  Témavezető: Varga Szabolcs
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Cserebogárfajok magyarországi elterjedése és kártételük csökkentésének lehetőségei
 • Primusz Péter
  Témavezető: Péterfalvi József
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Roncsolásmentes teherbírásmérő eszközök az útfenntartásban
 • Tuba Katalin
  Témavezető: Lakatos Ferenc
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Ízeltlábúak és baktériumok szimbionta kapcsolatai

 

2009

 • Brolly Gábor Béla
  Témavezető: Czimber Kornél
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Domborzatmodellek előállítása légi lézeres letapogatás adataiból
 • Dremmel László
  Témavezető: Náhlik András
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A róka- az aranysakál- és a farkas populációk kölcsönhatásai, helyzetük Magyarországon
 • Gyimóthy Zsuzsanna
  Témavezető: Jánoska Ferenc
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Bonni Egyezmény a vadon élő vándorló állatfajok védelméről, különös tekintettel a vonuló madarakra
 • Juhász Péter
  Témavezető: Bidló András
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Talajfejlődési folyamatok az Őrségben
 • Kiss-Szigeti Nóra
  Témavezető: Király Botond Gergely
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Tölgyek genetikai változatossága areaperemi helyzetben
 • Nagy Krisztina
  Témavezető: Varga Szabolcs
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Interakciók a lombrágó kártevők és a gazdanövényeik között
 • Ottlecz Barnabás
  Témavezető: Faragó Sándor
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Gazdálkodás és emlősfajok biodiverzitásának kapcsolata agrárökoszisztémákba
 • Papp Mónika
  Témavezető: Bartha Dénes
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A cserjefajok szerepe a szukcesszióban
 • Szűcs Péter
  Témavezető: Bidló András
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Idegenhonos mohafajok Európában és Magyarországon
 • Tari Tamás
  Témavezető: Náhlik András
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Autópálya vadátjárók kialakítása és használatuknak értékelése

 

2008

 • Baranyai-Nagy Anikó
  Témavezető: Király Botond Gergely
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A mézgás éger (Alnus glutinosa) gombakárosítói
 • Bárány Gábor
  Témavezető: Bondor Antal
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Az ültetvényszerű fatermesztés cél és eszközrendszere
 • Cseke Bence András
  Témavezető: Veperdi Gábor
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Az erdészeti közigazgatás változása a II. Világháború után Magyarországon
 • Csepregi Imre
  Témavezető: Koloszár József
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A szálalás és szálalóvágás alkalmazásának lehetősége hazai lomberdőkben
 • Horváth Tamás
  Témavezető: Veperdi Gábor
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Erdőművelési eljárások modellezése
 • Juhász István
  Témavezető: Lett Béla
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Természetvédelmi korlátozások ökonómiai hatása
 • Kocsis Márta
  Témavezető: Faragó Sándor
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Mezei élőhelyen élő vadfajok populációbecslési módszerei
 • Kovács Krisztián
  Témavezető: Lakatos Ferenc
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Szúbogarak, díszbogarak, cincérek szerepe a lebontásban
 • Mesterházy Attila
  Témavezető: Bartha Dénes
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Az Őrségi Nemzeti Park élőhelyeinek természetvédelmi kezelése
 • Patocskai Zoltán
  Témavezető: Kovács Gábor
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A magyarországi termőhely-osztályozási rendszer kialakulása és fejlődése
 • Sós Endre
  Témavezető: Faragó Sándor
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Az állatkertek szerepvállalása a veszélyeztetett állatfajok védelmében, különös tekintettel a tenyészprogramok vonatkozásában
 • Spanovszky Péter
  Témavezető: Faragó Sándor
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Agrár-környezetgazdálkodás Magyarországon
 • Szabó Gábor
  Témavezető: Lett Béla
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A fafajpolitika alakulása Magyarországon a XX. század elejétől napjainkig
 • Szekrényes Tamás
  Témavezető: Veperdi Gábor
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Cseresek természetes felújítása a Balatonfelvidéken
 • Szép Tibor
  Témavezető: Stark Magdolna
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A klímaváltozás hatása az erdőgazdálkodás jövedelmezőségére

 

2007

 • Ballók Zsuzsanna
  Témavezető: Náhlik András
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A gímszarvas élőhely-használata
 • Barabás Lilla
  Témavezető: Faragó Sándor
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A vízivad vadászatának jogi szabályozása Európában
 • Barkóczy Zsolt
  Témavezető: Marosvölgyi Béla
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Bio hajtó és kenőanyagok alkalmazási lehetőségei az erdőgazdálkodásban
 • Koósz Barbara
  Témavezető: Faragó Sándor
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Erdei Natura 2000 élőhelyek helyzete Magyarországon
 • Horváth Sándor
  Témavezető: Lett Béla
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A Németországban működő Holzabsatzfonds (Fakereskedelmi Alap) működésének bemutatása, és összevetése a korábban Magyarországon bevezetett hasonló intézmények hatásaival
 • Kovács Gyula
  Témavezető: Faragó Sándor
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Vízi élőhely rekonstrukciók Magyarországon és szerepük az élőhelyvédelemben
 • Molnár Katalin
  Témavezető: Héjj Botond
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Környezeti nevelés-természetbeni tanulás
 • Tobisch Tamás
  Témavezető: Koloszár József
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Európai bükkösök természetes dinamikája és az európai erdőművelési gyakorlat

 

2006

 • Jung László
  Témavezető: Marosvölgyi Béla
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Fafeldolgozási hulladékok hasznosítási lehetőségeinek bővítése szárítási technológiák alkalmazásával
 • Nagy László
  Témavezető: Mátyás Csaba
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Génkészlet-megőrzés helye és szerepe a természet-közeli erdőgazdálkodásban
 • Pozsgainé Harsányi Mónika
  Témavezető: Albert Levente
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe:A növényi stressz jelzőmolekulái
 • Riezing Norbert
  Témavezető: Király Botond Gergely
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Homoki erdősztyepp erdők Magyarországon
 • Szakálosné Mátyás Katalin
  Témavezető: Rumpf János
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Az áruszállítási rendszerek vizsgálata és értékelése a faanyagmozgatás szempontjából
 • Szél Győző
  Témavezető: Faragó Sándor
  Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Bioassess vizsgálatok Csévharaszton

Doktori fokozatot szereztek

A tézisek és a disszertációk letölthetők a Soproni Egyetem Doktori Repozitóriumából.

 

2022

 • Sáfián Szabolcs
  Témavezető: Prof. Dr. Lakatos Ferenc
  Disszertáció címe: The butterfly fauna (Lepidoptera: Papilionoidea) of Liberia
 • Szita Renáta
  Témavezető: Prof. Dr. Gribovszki Zoltán, Dr. Ambrus András
  Disszertáció címe: Makrogerinctelen közösségek kisvízfolyásokon a hidromorfológiai jellemzők tükrébe
 • Janik Gergely
  Témavezető: Dr. Csóka György
  Disszertáció címe: A magyarországi bükkösök hosszú távú egészségi állapot trendjei
 • Barton Iván
  Témavezető: Dr. Király Géza, Dr. Czimber Kornél
  Disszertáció címe: Faállományok felmérése és modellezése távérzékelési és geoinformatikai módszerekkel
 • Haszonits Győző
  Témavezető: Dr. Schmidt Dávid
  Disszertáció címe: Nedves rétek fitocönológiai vizsgálata a Hanságban
 • Andrési Réka
  Témavezető: Dr. Tuba Katalin
  Disszertáció címe: Taplógombák bogárközösségeinek vizsgálata
 • Bali László
  Témavezető: Dr. Tuba Katalin, Prof. Dr. Szinetár Csaba
  Disszertáció címe:Talajfelszín közeli pókegyüttesek vizsgálata lékes felújítású erdőrészletekben

 

2021

 • Bende Attila
  Témavezető: Dr. László Richárd
  Disszertáció címe: Az erdei szalonka (Scolopax rusticola L.) tavaszi vonulásdinamikája, kor-, ivarviszonyai és költésbiológiája Magyarországon

 • Kemenszky Péter
  Témavezető: Dr. Jánoska Ferenc
  Disszertáció címe: Az aranysakál (Canis aureus) általános biometriai, táplálkozás- és szaporodásbiológiai vizsgálata a Dél-Dunántúlon

 • Musicz László Norbert
  Témavezető: Prof. Dr. Faragó Sándor
  Disszertáció címe: A tatai Öreg-tó Ramsari-terület vadlúd állományának komplex vizsgálata

 • Szigeti Nóra
  Témavezetők: Dr. Vityi Andrea, Dr. Berki Imre
  Disszertáció címe: Biodiversity aspects of shelterbelts in North West Hungary

 

2020

 

 • Hillebrand Rudolf
  Témavezetők: Prof. Dr. Lakatos Ferenc, Dr. Tuba Katalin
  Disszertáció címe: A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) fejlődésmenete különböző tápnövényeken és különböző abiotikus környezeti tényezők között
 • Csenger Lajosné

  Témavezető: Dr. habil Kováts-Németh Mária
  Disszertáció címe: A környezeti ártalmak egészségügyi vonatkozásai és azok megismertetésének lehetséges módjai a környezetpedagógiában
 • Gulyás Krisztina
  Témavezetők: Dr. Berki Imre, Dr. Pongrácz Rita
  Disszertáció címe: A klímaváltozás hatása a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) elterjedésére és produkciójára
 • Mertl Tamás
  Témavezető: Dr. Schiberna Endre
  Disszertáció címe: A magánerdő tulajdonosok és tulajdonok
 • Csáki Péter
  Témavezető: Prof. Dr. Gribovszki Zoltán
  Disszertáció címe: A klímaváltozás hatása a vízkészletekre a felszínborítás figyelembe vételével
 • Kónya György
  Témavezetők: Revákné Dr. Markóczi Ibolya, Dr. Horváth Tamás
  Disszertáció címe: Középiskolások környezeti attitűdjét meghatározó tényezők vizsgálata
 • Dr. Sós-Koroknai Viktória
  Témavezetők: Prof. Dr. Faragó Sándor, Dr. Marosán Miklós
  Disszertáció címe: Causes of morbidity and mortality of diurnal and nocturnal birds of prey in Hungary
 • Lampert Bálint
  Témavezető: Dr. habil Kováts-Németh Mária
  Disszertáció címe: „Ember a természetben” curriculum tervezése

 

 

2019

 

 • Andrési Dániel
  Témavezető: Lakatos Ferenc
  Disszertáció címe: Mesterségesen kialakított lékek hatása két Vas megyei erdő futóbogár-együttesére
 • Farkas Attila
  Témavezető: Jánoska Ferenc
  Disszertáció címe: Vörös róka (Vulpes vulpes) és aranysakál (Canis aureus) táplálkozási kapcsolatai Dél-Romániában
 • Fodor József Tamás
  Témavezető: Jánoska Ferenc
  Disszertáció címe: A vaddisznó mozgáskörzetének és szaporodási jellemzőinek vizsgálata romániai élőhelyen
 • Hámori Dániel
  Témavezető: Winkler Dániel
  Disszertáció címe: A kuvik Athene n. noctua (Scopoli, 1769) konzervációbiológiai vizsgálata a Felső-Kiskunságban
 • Korda Márton
  Témavezető: Bartha Dénes
  Disszertáció címe: A Magyarországon inváziós fafajok elterjedésének és elterjesztésének története
 • Németh Tamás Márton
  Témavezető: Winkler Dániel
  Disszertáció címe: A fürj Coturnix coturnix (Linnaeus,1758) vizsgálata agrárkörnyezetben, különös tekintettel az élőhelyválasztásra
 • Szabó András
  Témavezető: Gribovszki Zoltán
  Disszertáció címe: Telepített akác, nemesnyár és kocsányos tölgyállományok hatása a talajvízre az Észak-Alföldön
 • Tari Tamás
  Témavezető: Náhlik András
  Disszertáció címe: Gímszarvas táplálkozásának- és élőhelyhasználatának jellemzői és szerepük a rágáskár kialakulásában a Soproni-hegyvidéken

 

 

 

2018

 

 • Balázs Pál
  Témavezető: Prof. Dr. Konkoly-Gyuró Éva
  Disszertáció címe: Az őrségi táj változásának és karakterének elemzése
 • Bazsó Tamás
  Témavezető: Czimber Kornél
  Disszertáció címe: Korszerű műszerek és mérési módszerek vizsgálata az erdőtérképezésben
 • Csépányi Péter Albert
  Témavezető: Lett Béla
  Disszertáció címe: Örökerdő-gazdálkodás ökonómiai sajátosságai bükkösökben és cseresekben a Pilisi Parkerdő Zrt-nél
 • Herceg András
  Témavezető: Prof. Dr. Gribovszki Zoltán
  Disszertáció címe: A növényzet vízkörforgalomra gyakorolt hatása a klímaváltozás tükrében
 • Horváthné Farsang Ágota
  Témavezető: Dr. Rétfalvi Tamás, Dr. Béres Csilla
  Disszertáció címe: Kommunális szennyvíz ökotoxikológiai és kémiai analitikai vizsgálata
 • Kisfaludi Balázs
  Témavezető: Péterfalvi József
  Disszertáció címe: Nagy látogatottságú erdészeti feltáróutak közjóléti forgalmának mérése és elemzése
 • Kisvárdai Melinda
  Témavezető: Dr. habil. Németh Mária Magdolna
  Disszertáció címe: Győr-Moson-Sopron és Tolna megye hulladékgazdálkodó intézményeinek szerepe a lakosság környezettudatos magatartásában, különös tekintettel a közoktatásra
 • Kollár Tamás
  Témavezető: Frank Norbert, Csókáné Dr. Szabados Ildikó
  Disszertáció címe: Lékek természetes felújulásának vizsgálata átmeneti üzemmódú kocsányos tölgyes, kocsánytalan tölgyes és cseres állományokban a Délnyugat-Dunántúlon
 • Leskó Gabriella
  Témavezető: Dr. habil. Németh Mária Magdolna
  Disszertáció címe: Az erdei iskola környezeti attitűd formáló hatása
 • Makk Ádám
  Témavezetők: Dr. Rétfalvi Tamás, Dr. Hofmann Tamás
  Disszertáció címe: Lignocellulóz rendszerek anaerob fermentációjának vizsgálata
 • Molnár Dénes
  Témavezető: Frank Norbert
  Disszertáció címe: Lokális geokörnyezet alapú faállomány-szerkezeti vizsgálatok a Roth-féle szálaló erdőben
 • Papp Viktória
  Témavezető: Marosvölgyi Béla, Németh Gábor
  Disszertáció címe: Energetikai pelletek előállításának és hasznosításának ökoenergetikai vonatkozásai
 • Pintérné Nagy Edit
  Témavezető: Prof. Dr. Lakatos Ferenc
  Disszertáció címe: A környezet megvilágításának hatása a fénycsapdába fogott rovarok összetételére
 • Szabó Piroska
  Témavezető: Dr. Rétfalvi Tamás
  Disszertáció címe: Anaerob fermentációs folyamatok optimálása a mikroalga alkalmazhatóság továbbá a mikroelem adagolás tekintetében
 • Szalay Dóra
  Témavezető: Palocz-Andresen Mihály, Marosvölgyi Béla
  Disszertáció címe: Energetikai célú dendromassza termesztés és hasznosítás lehetséges szerepe a lignocellulóz biohajtóanyag üzemek alapanyag ellátásában
 • Tálos-Nebehaj- Esztella
  Témavezető: Dr. HofmannTamás
  Disszertáció címe: Antioxidáns paraméterek vizsgálata Magyarországon előforduló erdei fafajok levél- és kéreg szöveteiben
 • Tóth Tamás
  Témavezető: Prof. Dr. Faragó Sándor és Dr. Gál János
  Disszertáció címe: Az adriai Cres-Lošinj-szigetcsoport (Horvátország) herpetológiai viszonyainak vizsgálata

 

 

 

2017

 • Ónodi Gábor
  Témavezető: Winkler Dániel
  Disszertáció címe: Magyarországi harkályfajok élőhely preferenciájának összehasonlító vizsgálata inváziós fafajokkal fertőzött fűz-nyár ártéri erdőkben
 • Nagy László
  Témavezető: Tuba Katalin, Molnár Miklós
  Disszertáció címe: A kőrisek új betegsége, a Hymenoscyphus fraxineus által okozott hajtáspusztulás terjedésének, növekedésének, patogenitásának vizsgálata
 • Bolla Bence
  Témavezető: Kalicz Péter
  Disszertáció címe: Hidrológiai vizsgálatok a Kiskunsági Nemzeti Park működési területén lévő erdőállományok természetvédelmi kezeléséhez
 • Folcz Ádám
  Témavezető: Frank Norbert
  Disszertáció címe: A gyérítések rövidtávú hatása a kalapos gombák termőtest megjelenésére

 

2016

 • Győri-Koósz Barbara
  Témavezető: Faragó Sándor
  Disszertáció címe: Az ürge [Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766)] táplálékpreferenciájának vizsgálata hazai természetes és féltermészetes élőhelyeken florisztikai kompozíció- és mikrohisztológiai hullatékelemzéssel
 • Kerényi-Nagy Viktor
  Témavezető: Bartha Dénes
  Disszertáció címe: A kárpát-medencei Crataegus taxonok revíziója
 • Tirják László
  Témavezető: Faragó Sándor
  Disszertáció címe: A Dévaványai túzokvédelmi mintaterület működtetésének ökológiai alapvetése
 • Bereczky Leonardo
  Témavezető: Náhlik András
  Disszertáció címe: Individual distinctiveness in juvenile brown bears-have personality constructs predictive power across time and situations? (Egyéniségi különbözőségek fiatal barnamedvéknél - személyiségi felépítések későbbi élethelyzetekben való magatartásjelző képessége)
 • Szépligeti Mátyás
  Témavezető: Bartha Dénes, Bartha Sándor
  Disszertáció címe: Természetvédelmi kezelést támogató botanikai szempontú vizsgálatok az Őrségi Nemzeti Park gyepterületein
 • Velekei Balázs
  Témavezető: Lakatos Ferenc, Puky Miklós†
  Disszertáció címe: Az elevenszülő gyík [Zootoca vivipara (Lichtenstein 1823)] filogeográfiai vizsgálata a Kárpát-medencében


2015

 • Horváth Attila László
  Témavezető: Horváth Béla
  Disszertáció címe: Többműveletes fakitermelő gépek a hazai lombos állományok fahasználatában
 • Horváth Bálint Győző
  Témavezető: Lakatos Ferenc
  Disszertáció címe: Különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdők lepkeközösségének ökológiai szempontú összehasonlító vizsgálata
 • Nagy Gabriella Mária
  Témavezető: Héjj Botond
  Disszertáció címe: Erdei közösségi terek fejlesztése és életminőségre gyakorolt hatása
 • Sáránsi-Kovács Judit
  Témavezető: Szabó Ilona és Lakatos Ferenc
  Disszertáció címe: Vízi és talajban élő Phytiohthora fajok előfordulása Nyugat-Magyarországon; szerepük feketedió, mézgás éger és madárcseresznye pusztulásában
 • Dremmel László
  Témavezető: Náhlik András
  Disszertáció címe: A muflon és a gímszarvas táplálkozása, a muflon élőhely-preferenciája, és ezek hatása egyes erdőtársulások gyepszintjének növényzetére az északnyugati Börzsönyben
 • Benke Attila
  Témavezető: Mátyás Csaba
  Disszertáció címe: A Leuce szekcióba tartozó hazai nyárak dunántúli természetes eredetű állományainak populációgenetikai vizsgálata
 • Molnár Miklós
  Témavezető: Varga Szabolcs
  Disszertáció címe: A siska nádtippan (Calamagrostis epigeios /L./ Roth) hazai elterjedése, biológiája és az ellene való védekezés lehetőségei
 • Kelemen Géza
  Témavezető: Varga Szabolcs
  Disszertáció címe: Lakott területek díszfáinak egészségi és statikai vizsgálata


2014

 • Csáfordi Péter
  Témavezető: Gribovszki Zoltán és Kalicz Péter
  Disszertáció címe: Factors influencing sediment transport on the headwater catchments of Rák Brook, Sopron
 • Tóth Viktória
  Témavezető: akatos Ferenc
  Disszertáció címe: A platánlevél-sátorosmoly (Phyllonorycter platani Staudinger 1870) populációgenetikai vizsgálata
 • Facskó Ferenc
  Témavezető: Jáger László
  Disszertáció címe: Az erdészeti ágazat informatikai fejlesztésének mérlege
 • Major Tamás
  Témavezető: Horváth Béla
  Disszertáció címe: Tuskós területek talaj-előkészítésének gépesítés-fejlesztése


2013

 • Primusz Péter
  Témavezető: Péterfalvi József
  Disszertáció címe: Pályaszerkezet-gazdálkodás az erdészeti feltáróhálózatokon
 • Kovács Gyula
  Témavezető: Faragó Sándor
  Disszertáció címe: A Balaton déli partjának vízimadár-monitoringja
 • Baranyai-Nagy Anikó
  Témavezető: Király Botond Gergely
  Disszertáció címe: A nyugat-dunántúli patakmenti égerligetek tájtörténeti, növényföldrajzi és társulástani vizsgálata
 • Mesterházy Attila
  Témavezető: Bartha Dénes
  Disszertáció címe: A rába-völgyi erdők élőhelyeinek és lágyszárú fajainak vizsgálata
 • Papp Mónika
  Témavezető: Bartha Dénes
  Disszertáció címe: Cseres-kocsánytalan tölgyes és tölgy-kőris-szil ligeterdők különböző égtáji kitettségű szegélyeinek vizsgálata
 • Gyimóthy Zsuzsanna
  Témavezető: Jánoska Ferenc
  Disszertáció címe: A vörösbegy [Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)] őszi vonulásának vizsgálata Magyarországon
 • Szűcs Péter
  Témavezető: Bidló András
  Disszertáció címe: A mohák megjelenését meghatározó egyes ökológiai tényezők vizsgálata a Soproni-hegységben
 • Brolly Gábor
  Témavezető: Czimber Kornél
  Disszertáció címe: Faegyedek térképezése és állapotjellemzőik meghatározása földi lézeres letapogatás adataiból
 • Markóné Nagy Krisztina
  Témavezető: Varga Szabolcs
  Disszertáció címe: A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) tömegszaporodásának elemzése, valamint táplálkozásbiológiai vizsgálatok gyapjaslepkével és apácalepkével (Lymantria monacha L.)
 • Cseke Klára
  Témavezető: Borovics Attila
  Disszertáció címe: Egy elegyes tölgy állomány finomléptékű genetikai mintázatának elemzése
 • Schmidt Dávid
  Témavezető: Bartha Dénes
  Disszertáció címe: A Pannonhalmi-dombság félszáraz gyepjeinek összehasonlító vizsgálata


2012

 • Ballók Zsuzsanna
  Témavezető: Náhlik András
  Disszertáció címe: A vonalas létesítmények szerepe a gímszarvas terület-használatában
 • Bőhm András
  Témavezető: Faragó Sándor
  Disszertáció címe: Nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek ökológiai jellegének változása Magyarországon
 • Szél Győző
  Témavezető: Faragó Sándor
  Disszertáció címe: Futóbogár-együttesek vizsgálata a Lajta-project (Mosonszolnok) területén
 • Szekrényes Tamás
  Témavezető: Veperdi Gábor
  Disszertáció címe: Erdőszerkezet változásának vizsgálata, különös tekintettel a feketefenyő és cser fajok esetében a Balaton-felvidéken
 • Horváth Tamás
  Témavezető: Veperdi Gábor
  Disszertáció címe: Versengésvizsgálatok a Soproni-hegyvidék hosszúlejáratú kísérleti területein
 • Tuba Katalin
  Témavezető: Lakatos Ferenc
  Disszertáció címe: Különböző nyárfajok és –klónok herbivor rovarközösségei különös tekintettel a Populus nigra származásokra
 • Szakálosné Mátyás Katalin
  Témavezető: Rumpf János
  Disszertáció címe: A logisztika eredményeinek alkalmazása a hazai fahasználatok hatékonyságának fokozására
 • Horváth Ferenc
  Témavezető: Veperdi Gábor
  Disszertáció címe: Módszertani fejlesztések az erdőrezervátum-kutatásban
 • Sós Endre
  Témavezető: Faragó Sándor
  Disszertáció címe: A túzok [Otis arda (Linnaeus 1758)] állat-egészségügyi vizsgálata Magyarországon
 • Barabás Lilla
  Témavezető: Faragó Sándor
  Disszertáció címe: A Magyarországon fészkelő récefajok (Anatinae) elterjedése, valamint állományváltozásai az augusztusi vízimadár-monitoringadatok alapján
 • Patocskai Zoltán
  Témavezető: Kovács Gábor
  Disszertáció címe: Az erdészeti és mezőgazdasági földértékelési rendszer ökológiai alapjainak összehasonlítása, az egységesítés lehetséges módjai


2011

 • Riezing Norbert
  Témavezető: Király Botond Gergely
  Disszertáció címe: A Vértesalja erdeinek vizsgálata, tájhasználat és vegetáció kapcsolata
 • Nagy László
  Témavezető: Mátyás Csaba
  Disszertáció címe: Éghajlati alkalmazkodóképesség és válaszreakció előrejelzése erdeifenyő (Pinus sylvestris L.) populációkon
 • Bárány Gábor
  Témavezető: Bondor Antal
  Disszertáció címe: A nemesnyár-termesztés fejlesztésének újabb eredményei
 • Horváth Sándor
  Témavezető: Lett Béla
  Disszertáció címe: Vállalkozások szerepe és fejlődése az erdőgazdálkodásban


2010

 • Szép Tibor
  Témavezető: Stark Magdolna
  Disszertáció címe: A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai
 • Varga Tamás
  Témavezető: Stark Magdolna és Kováts-Németh Mária
  Disszertáció címe: Az állami erdőgazdálkodás közönségkapcsolatának vizsgálata a parkerdőkön és az erdészeti erdei iskolákon keresztül


2009

 • Barkóczi Zsolt
  Témavezető: Marosvölgyi Béla
  Disszertáció címe: A dendromassza alapú decentralizált energiatermelés alapanyagbázisának tervezése
 • Molnár Katalin
  Témavezető: Héjj Botond
  Disszertáció címe: Erdővel kapcsolatos ismeretek gyermeket nevelő családok körében
 • Börcsök Zoltán
  Témavezető: Király Botond Gergely
  Disszertáció címe: Magyarországi mezei szilek (Ulmus minor s.l.) levélmorfológiai vizsgálata, kitekintéssel az őshonos fajokra
 • Tobisch Tamás
  Témavezető: Koloszár József
  Disszertáció címe: Egyenletes bontáson és lékvágáson alapuló felújítás összehasonlítása gyertyános-kocsánytalan tölgyesben

 

A tézisek és a disszertációk letölthetők a Soproni Egyetem Doktori Repozitóriumából.


Cikk nyomtatása E-mail