Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök szakirányú továbbképzés

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara meghirdeti a fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök szakirányú továbbképzést.

Jelentkezés folyamatosan lehetséges, az egyes képzéseket akkor indítjuk, ha van legalább 15 fő jelentkező.

 • jelentkezési határidő: szeptemberi kezdésé augusztus 15, a februári kezdésé január 15.
 • módja: a kitöltött jelentkezési lapot kérjük eljuttani a kovacs.gabor@uni-sopron.hu címre.
 • A jelentkezés elfogadásáról és a konzultációk időpontjáról augusztus 25-ig illetve január 25-ig e-mailban küldünk értesítést. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok alapján hozott előzetes pozitív felvételi döntés, a beiratkozáskor, a bemutatott dokumentumok ellenőrzése után válik jogerőssé. Amennyiben a végzettsége nem felel meg a bemeneti követelményeknek, a döntést megsemmisítjük.

  

Fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök
 2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök
 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: agrár képzési terület
 4. A felvétel feltételeként alapképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzési szak esetén azon képzési területek, képzési ágak vagy alapképzési szakok megnevezése, amelyekre az adott szakirányú továbbképzési szak épül: agrár képzési területen legalább alapszintű képzésben szerzett mérnöki végzettség
 5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 3 félév
 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
 • Kompetenciák, tudáselemek és megszerezhető ismeretek:
  • A szakmérnök képzettség birtokában a fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök képes önálló ökológiai és ökonómiai szemléletű biomassza termesztésre és agroerdészeti termesztési rendszerek létrehozására, annak fenntartására, korszerű technológiák alkalmazására; 
  • A megszerzett ismeretek birtokában képes a biomassza termesztés szakirányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható módon történő megvalósítására;
  • A szakmérnök megismeri a legfontosabb növény- és állatfajok növénytermesztési és állattenyésztési technológiáit, növényvédelmét, állategészségügyi vonatkozásait;
  • Ismereteket szerez a nem faanyag alapú termékek termesztéséről/előállításáról, a mezővédő és part menti/ártéri erdősávok ökológiai szerepéről az agroerdészetben;
  • A szakmérnök megismeri a fás szárú ültetvényekben megtermelt faanyag hasznosításának, megújuló bioenergetikai fás-, és lágyszárú biomassza előkezelésének és energetikai felhasználásának technológiai megoldásait, géprendszereit; 
  • Korszerű ismereteket szerez a fahasználat munkaszervezési rendszereit, infrastruktúráit és eszközeit illetően, beleértve a fahasználat végrehajtását, munkabiztonságot, faanyaghasznosítást, és azok géprendszereit;
  • A szakmérnök ismeretei birtokában képes a fás biomassza termesztés és agroerdészeti rendszerekben működő gazdálkodás pénzügyi keretfeltételeit megtervezni, gazdaságossági számításokat elvégezni, pénzügyi modelleket készíteni.
 • Személyes adottságok, készségek:
  • Felelősségtudat, elhivatottság, döntésképesség, pontosság, önállóság;
  • Gyakorlatias feladatértelmezés, szervező- és rendszerező készség; rugalmasság;
  • Kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, eredményorientáltság. 
 • A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
  • A szakmérnök képzettség birtokában a fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök korszerű tudással felvértezve alkalmas a fás biomassza termesztés és agroerdészeti rendszer kialakítására, működtetésére;
  • Alkalmas a biomassza termesztés szakigazgatási és ellenőrzési feladatainak ellátására, ágazati kapcsolatainak összehangolására.

Finanszírozás módja: költségtérítéses, 150 000 Ft/félév

Szakfelelős intézet: Környezet- és Természetvédelmi Intézet

Szakfelelős: Dr. Vityi Andrea egyetemi docens

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó fájlok