Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Védések beosztása - 2022/23. tanév nyári záróvizsgái

 

Idő Név Szakdolgozat, diplomamunka címe
2023. június 26., hétfő

Erdő- és Természeti Erőforrás-gazdálkodási Intézet
Erdőművelés és Erdőhasználat Bizottság
1. tanterem – „A” épület II. emelet
Elnök: dr. Frank Norbert/dr. Czupy Imre/prof. dr. Király Gergely; Tagok: Szakálosné dr. Mátyás Katalin, prof. dr. Király Gergely/dr. Frank Norbert; Titkár: dr. Major Tamás
Kari képviselő: 

 8.00 Koszta Mihály Krisztián Természetes erdődinamikai folyamatok vizsgálata a Peszéri-erdőben
8.30 Rózsai Gábor Tibor Különböző típusú erdőállományok felmérése és értékelése a Fertő-medencében
9.00 Bedő József Marcell Anyagmozgatási műveletek elemzése a SEFAG Zrt Marcali Erdészetének fakitermelései során
9.30 Béli Csongor A bükk álgesztesedésének vizsgálata a Zalaerdő Zrt. Nagykanizsai Erdészetének területén
10.00 Böhm Patrícia A méztermelés helyzete és fejlesztési lehetőségei Veszprém megyében
10.30 Képes Hedvig Fakitermelések kíméletességének vizsgálata a TAEG Zrt. Soproni Erdészetének hegyvidéki területein
11.00 Kovács Gergő Zalaszentgróti szarvasgomba ültetvény vizsgálata
11.30 Czipóth Dóra Erdészeti hatósági ügyek bemutatása és elemzése a Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Osztályának példáin keresztül
12.00 Czók Csilla Hivatalból, illetve kérelemre indított természetvédelem hatósági eljárások erdőgazdálkodásra gyakorolt hatásainak elemzése
2023. június 26., hétfő

Erdő- és Természeti Erőforrás-gazdálkodási Intézet
Védelem gyakorló – „A” épület földszint
Elnök: dr. Tuba Katalin/prof. dr. Lakatos Ferenc; Tagok: dr. Tóth Viktória, prof. dr. Lakatos Ferenc/dr. Tuba Katalin; Titkár: Némethné Pogány Csilla
Kari képviselő: 

 8.00 Kissné Kalocsai Angéla A tölgy csipkés poloska (Corythucha arcuata Say, 1832) európai populációinak genetikai vizsgálata
8.20 Medgyesi Patrik Lajos Trypodendron fajok filogenetikai analízise
8.40 Tóth Máté Az inváziós tölgy-csipkéspoloska (Corythucha arcuata) terjedését befolyásoló tényezők Vas megye tölgyeseiben
9.00 Tóth Szilárd A betűzőszú (Ips typographus) monitorozása a Soproni-hegyvidéken
9.20 Békési Evelin Pathogén gombák és növekedésgátló gyomirtó szer együttes hatásának vizsgálata szabadföldi kísérletben mirigyes bálványfán (Ailanthus altissima)
9.40 Eperjes Adrienn Különböző korú magas és magyar kőris állományok egészségi vizsgálata a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Kapuvári Erdészetének területén
10.00 szünet
10.10 Gyarmati Julianna Tápanyagutánpótlás hatásának vizsgálata kocsányos tölgy (Quercus robur L.) csemeték növekedésére és lisztharmat fertőzöttségére csemetekerti körülmények
10.30 Hall Dániel Ferenc Egészségi vizsgálatok cseresekben a Keszthelyi-hegységben és az Ikva-Répce síkon
10.50 Kaszab Fruzsina Anna A tölgy csipkéspoloska [Corythucha arcuata (Say, 1832)] és tölgy lisztharmat (Erysiphe alphitoides) károsításának vizsgálata dróntechnikával és hagyományos felvételezési módszerrel a Szentgotthárdi Erdészet területén
11.10 Kovács Krisztián Fekete dió állományok egészségi állapotának vizsgálata a Dunántúl két régiójában
11.30 Reményi Szabolcs Nemesnyár szaporítóanyag egészségi vizsgálata a Bajti és a Mikebudai csemete-kertben
11.50 Városi Virág Erdőlátogatási szokások felmérése, különös tekintettel a látogatók szemetének kezelésére
2023. június 26., hétfő

Környezet- és Természetvédelmi Intézet

Növénytani labor (B épület, földszint)

Elnök: ; Tagok:  ; Titkár: 
Kari képviselő: 

8.30 Guti Eszter Összehasonlító mikroklíma vizsgálatok a bajti csemetekert köztestermesztéses agrárerdészeti rendszerében
8.50 Székely Gábor Kiemelt hulladékáramok hasznosításának környezeti szempontú vizsgálata a körforgásos gazdaság szemszögéből Gy-M-S vármegyében
9.10 Kander Dávid Út a klímasemleges építQipar felé 3 a munkagépekkel végzett folyamatok elvi karbonsemlegességének vizsgálata egy konkrét projekt példáján
9.30 Barati Balázs A Kisfaludi-erdő és a taktakenézi Szent-erdő természetvédelmi szempontú állapotfelvétele
9.50 Jóna Zoltán A méhbangó (Ophrys apifera Huds.) állománydinamikai vizsgálata a Pannonhalmi-dombságban
10.10 Kiss Gergely Tölgy taxonok kutatása a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzet területén
10.30 Zsiga András Bokorerdők spontán regenerálódása feketefenyvesek helyén a Keszthelyi-hegységben
11.00 Eredményhirdetés
12.30 Bódi-Fodor Andrea Tájvédelmi szempontok érvényesülése Balatonfüred közigazgatási területén
12.50 Göde Tamás Az Oroszlányi erőmű újraindításának környezeti hatásai
13.10 Komlódi Balázs Dunaújváros környezeti állapotának vizsgálata
13.30 Stekovics Gergely Körmend környezeti állapotának vizsgálata monitoring rendszerek segítségével
13.50 Felvidéki Péter Talajvizsgálatok a Hosszú-völgy Erdőrezervátumban
14.10 Kiss Máté Imre Sopron város talajainak monitoring vizsgálata
14.30 Pálfy György Dániel Termőhelyfeltárás és talajtérkép készítése a Herczegszántó 2/EY területről
14.50 Radvánszki Máté Különböző nemesnyár fajták hozamának összehasonlítása a matkópusztai kísérleti energetikai ültetvényen
15.10 Eredményhirdetés
2023. június 27., kedd

Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézet

 Intézeti könyvtár (B épület, félemelet)

Elnök: dr. Jánoska Ferenc; Tagok:  dr. Tari Tamás, dr. László Richárd; Titkár: dr. Kalmár Sándor Flóris
Kari képviselő: 

 8.00 Kálovics Tamás Krisztián Mezőgazdasági vadkárok tér és időbeli jellemzőinek vizsgálata a nagykanizsai Hubertus Vadásztársaság területén
8.30 Rigó Mihály Különböző dúvadgyérítési módszerek hatékonyságának vizsgálata a kiskunfélegyházi Kunság Vadásztársaság területén
9.00 Molnár Máté Az Országos Vadgazdálkodási Alap által támogatott fejlesztések hatásának vizsgálata a Nyírségben
9.30 Récsei Kata Dél-dunántúli megyék gímszarvas bika hasznosításának értékelése trófeabírálati adatok alapján
10.00 Soós Péter Dániel Az erdei szalonka (Scolopax rusticola L.) vonulásának vizsgálata a Berekmenti-Csalit Vadásztársaság területén
10.30 Szalai Roland Vadgazdálkodási Alap Pályázati rendszer tér- és időbeli jellemzőinek elemzése
11.00 Vágó Sára Nem invazív, mérésen és pontozáson alapuló korbecslési módszerek alkalmazhatóságának vizsgálata gímszarvas esetében
2023. június 27., kedd

Erdő- és Természeti Erőforrás-gazdálkodási Intézet
1. tanterem – „A” épület II. emelet
Elnök: dr. Gál János; Tagok: dr. Horváth Tamás, dr. Horváth Attila László; Titkár: Vinkovics Sándor
Kari képviselő: 

 9.00 Bujdosó Márkó Dániel A Burok-völgy erdőrezervátum faállomány-szerkezetének felmérése
9.30 Gulyás Bence Soproni Muck Endre Erdészeti Erdei Iskola programjának továbbfejlesztési lehetőségei
10.00 Juhász Tamás Digitális ezközök használata az erdőbecslésben
10.30 Káli Jenő Bence Erdőgazdálkodás és média kapcsolata
11.00 Körei-Nagy Kristóf Szakralitás a tájban
11.30 Krekk István Akác ismertetése a Nyírségben
2023. június 27., kedd

Geomatikai és Kultúrmérnöki Intézet
4. tanterem – „B” épület I. emelet
Elnök: dr. Czimber Kornél/dr. Király Géza; Tagok: dr. Király Géza, prof. dr. Gribovszki Zoltán, dr. Brolly Gábor, dr. Kalicz Péter, dr. Péterfalvi József, dr. Primusz Péter; Titkár: Gallai Bence
Kari képviselő: 

 9.00 Csobod László Lucfenyő (Picea abies) pusztulás vizsgálata különböző távérzékelési eljárásokkal a Szilvásváradi Erdészet területén
9.30 Félegyházi Luca Talajnedvesség viszonyok dinamikája gyertyános-kocsánytalan tölgyes állomány lékes felújítóvágásában [Pilis Lék kísérlet]
10.00 Janzsó Milán Gábor A habzást okozó tényezők elemzése a Rába mentén
10.30 Mészáros Péter Tamás rdészeti kiszállítóút építési terve
11.00 Szendi Bence József Vízviszonyok hatása az erdőre a Mezőföld példáján
11.30 Világhy Gergely A Fenyőfői Ősfenyves egészségi állapotváltozásának vizsgálata légifelvételek segítségével
Cikk nyomtatása E-mail