Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Adjunktusi pályázat

Allas.jpg

Pályázati felhívás

A Soproni Egyetem Rektora

pályázatot hirdet

az Erdőmérnöki Kar Geomatikai és Kultúrmérnöki Intézetébe

adjunktus munkakör betöltésére

agrártudományok tudományterület, erdészeti és vadgazdálkodási tudományok tudományágban

(elfogadta az EMK KT 2/2024. (I. 31.) sz. határozattal)

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes állás

A munkavégzés helye: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • részt vesz a Kar által gondozott agrár területen indított alap és mesterszakokon Erdészeti utak tervezése, Erdészeti utak építése, Nyári szakmai gyakorlat IV., CAD ismeretek a mélyépítésben, Erdészeti műszaki létesítmények fenntartása, Mérnöki, műszaki ismeretek, Erdészeti utak tervezése, építése és fenntartása, Nyári gyakorlat, Erdészeti utak építése és fenntartása, Talajmechanika és földművek tárgyak oktatásában, hallgatói feladatok értékelésében, vizsgáztatásban és folyamatos fejlesztésében,
 • önálló feladatokat, TDK dolgozatokat, szakdolgozatokat és diplomamunkákat konzultál,
 • részt vesz az intézet kutatási és fejlesztési projektjeiben, eredményeit publikálja,
 • rendszeres kapcsolatot tart a gyakorlattal, segít a gyakorlati problémák megoldásban.

Pályázati feltételek: A pályázó rendelkezzen

 • PhD fokozattal,
 • legalább 3 éves szakmai gyakorlattal,
 • rendelkezzen az oktatott tananyagot meghaladó ismeretekkel, legalább magyar nyelven megjelent, saját kutatásokat/alkotásokat dokumentáló (önálló, lektorált) publikációkkal, önállóan, vagy társszerzővel, hazai és nemzetközi tudományos konferencián megtartott előadással/hazai és nemzetközi kiállításokon való szerepléssel,
 • legyen képes színvonalas gyakorlatok és előadások tartására,
 • legalább egy világnyelvből államilag elismert középfokú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga bizonyítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó személyi adatait, lakcímét, jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,
 • az oktatással kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit,
 • oktató, nevelő, tudományos munkásságára vonatkozó jövőbeni terveit, célkitűzéseit,
 • szakmai tudományos munkáját, terveit,
 • idegen nyelvek ismeretét és jelentősebb külföldi tanulmányútjait, szakmai konferenciákon való részvételét.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást, valamint habilitációt tanúsító okiratok hiteles másolata
 • fontosabb publikációk és tudományos munkák vagy művészeti alkotások jegyzéke

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2024. március 1. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 19.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatokat 2 nyomtatott és elektronikus formában kérjük beadni. A nyomtatott példányokat a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatalába (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.) személyesen vagy postai úton, az elektronikus példányokat pedig az emk-dekani@uni-sopron.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: SOE SzMSz Foglalkoztatási követelményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: emk.uni-sopron.hu, 2024. január 31-től

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkaviszony létesítés feltétele a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása. Ön a pályázati anyag hirdetésre történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Soproni Egyetem a kiválasztási folyamat során munkaerőkiválasztás céljából kezelje. Részletesebb információt és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól tájékoztatást az Egyetem honlapján az Adatvédelmi szabályzatban és az Iratkezelési szabályzatban talál.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-sopron.hu honlapon szerezhet.

Cikk nyomtatása E-mail