Záróvizsgák

Általános információk

 

A szakdolgozat, diplomaterv készítésének folyamata ↓Letölthető sablon ↓.  A diplomamunka elején, a feladatkiírás mögötti oldalon el kell helyezni a megfelelően kitöltött nyilatkozatot, mely letölthető innen.  ↓

A záróvizsgákra történő jelentkezés végső határideje határideje: 2021. március 19. Jelentkezni a Neptunon keresztül lehet.

A szakdolgozatok és diplomamunkák leadási határideje: 2021. április 23. A dolgozatokat eddig az időpontig kell feltölteni a repozitóriumba (http://diploma.uni-sopron.hu/ →). (A folyamtatot leíró segédlet letölthető innen ↓.) A feltöltés tényéről a konzulenst és Nagyné Ilovszki Noémit e-mailben értesíteni kell. A dolgozat egy bekötött példányát a záróvizsga kezdetén a bizottság titkárának le kell adni. 

A járványhelyzet ideje alatt a dolgozat nyomtatását a LővérPrint vállaja. A dolgozatot tartalmazó PDF-et a loverprint@t-online.hu e-mail címre kell elküldeni, és megadni a példányszámot (csak egy példányt kell majd leadni, de ha valaki saját példányt is akar, vagy még valakinek szándékozik adni, akkor a példányszám nagyobb lesz, mint 1). A Lővérprint telefonos elérhetősée: +36-99-329-977, +36-99-518-241.

 

A védésekre 2021. június 8. és 11. között, a záróvizsgákra 2021. június 14. és 17. között kerül sor. A védések on-line felületen történnek.

 

Erdő- és Természeti Erőforrás-gazdálkoádsi Intézet
2021. június 8.

A bizottság
Elnök: prof. dr. Lakatos Ferenc
Tagok: dr. Tuba Katalin. dr. Tóth Viktória
Titkár: Némethné Pogány Csilla
Kari képviselő: 

9.00 Kármán Róbert A tölgy csipkéspoloska (Corythucha arcuata) károsításának felmérése a Hernádvölgyi Erdészet területén 
9.30 Porkoláb Gábor Nemesnyár állományok egészségi vizsgálata a Taktaközben
10.00 Szőke-Wittich Réka A tölgy csipkés poloska (Corythuca arcuata Say, 1832) európai populációinak genetikai vizsgálata
10.30 Tímár Mihály A gyapjaslepke (Lymantria dispar) károsítását befolyásoló tényezők vizsgálata a Tímári Erdészkerületben
11.00 Máriáss Balázs Védett, mindamellett gazdasági kárt okozó fajok, illetve korábban veszélyes, de ma már védelemre szoruló fajok 
C bizottság
Elnök: dr. Gál János
Tagok: dr. Horváth Sándor. dr. Horváth Tamás
Titkár: Gál Judit
Kari képviselő: 
9.00 Hidász Péter Hidász Családi Farm multifunkciós gazdálkodásának ökonómiai elemzése
9.30 Németh Bálint Gábor Erdei iskolai szolgáltatók összehasonlító vizsgálata Magyarországon
10.00 Pintér Attila A Vas megyei erdészeti főtevékenységű vállalkozások ökonómiai elemzése
10.30 Tóth Bálint Ökológiai és ökonómiai szempontú nemesnyár fajtaösszehasonlító kísérlet fás szárú ültetvényben
B bizottság
Elnök: prof. dr. Lakatos Ferenc
Tagok: prof. dr. Király Gergely. dr. habil. Frank Norbert
Titkár: Némethné Pogány Csilla
Kari képviselő: 
12.30 Lados Botond Boldizsár A duglászfenyő [Pseudotsuga meziesii (Mirb.) Franco] jelene és jövője a Sopron környéki erdőkben 
13.00 Skripek Sándor Erdőtörténeti esettanulmányok Zalaszántó község határában
13.30 Szentkuti Tamás Cser- és kocsánytalan tölgy makktermés-vizsgálatok a Kelet-Cserháti Erdészet területén
14.00 Vers Balázs Növőtér-vizsgálatok kocsányos tölgyes állományokban

Földmérési, Térképészeti, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet
2021. június 8.

Elnök: prof. dr. Gribovszki Zoltán/dr. Péterfalvi József
Tagok: dr. Péterfalvi József/prof. dr. Gribovszki Zoltán, dr. Primusz Péter/dr. Kalicz Péter
Titkár: Nevezi Csenge
Kari képviselő:

9.00 Horváth József Agrárerdészeti rendszer hidrológiájának vizsgálata a Fertődi gyümölcskutató területén
9.30 Kaizer Benjamin Hullámtéri és mentett oldali erdők és a vízviszonyok kapcsolata
10.00 Kelemen László Feltáróhálózat tervezése: Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészetének területén a Bécsi-árok és a Kőris-hegy környezetének feltáróhálózat terve

Növénytani és Természetvédelmi Intézet
2021. június 9.

Elnök: dr. Zagyvai Gergely/prof. dr. Bartha Dénes
Tagok: prof. dr. Bartha Dénes/dr. Zagyvai Gergely, dr. Schmidt Dávid
Titkár: dr. Csiszár Ágnes
Kari képviselő:

8.00 Hegedűs Ivett Margit A szürke tülgy a klímaváltozás tükrében
8.20 Sándor Orsolya Idős fák és hozzájuk kapcsolódó mikroélőhelyek felmérése Zalaapáti-hát déli részén 

Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet
2021. június 9.

Elnök: dr. habil. Czupy Imre
Tagok: Dd. Vityi Andrea, dr. Vágvölgyi Andrea/Szakálosné dr. Mátyás Katalin
Titkár: Szakálosné dr. Mátyás Katalin/dr. Vágvölgyi Andrea
Kari képviselő:

8.00 Heiszig Benedek Önellátást szolgáló erdőkert tervezését megalapozó vizsgálatok végzése családi gazdaságban
8.30 Mészáros Imre A biogáz-termelés növelésének kérdései a soproni szennyvíztisztító telep példája alapján
9.00 Berdár Zoltán Mihály Folyamatgépesített fakitermelések vizsgálata előhasználatokban
9.30 Deli Györk Miklós

Az alföldi fakitermelések gépesítésének lehetőségei

10.00 Fitos Kornél

Közelítési technológiák fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata a TAEG Zrt. fahasználatai során

10.30 Gyöngy Ferenc

Haváriával sújtott állományok fahasználatának vizsgálata az EGERERDŐ Zrt. Felsőtárkányi Erdészetének területén

11.00 Miskolczi Réka

Aprítéktermelési lánc vizsgálata a VERGA Zrt. területén

11.30 Nagy Kristóf Zsolt

Gyógynövényhasznosítás, mint erdei mellékhaszonvételi lehetőség napjainkban

12.00 Németh Roland

A fapiac, a választékolás és a fakereskedelem változásai a ’90-es évektől napjainkig hazánkban

12.30 Osztafin Tamás

Faanyagmozgatási gépek, technológiák vizsgálata az EGERERDŐ Zrt. Mátrafüredi Erdészetének területén

13.00 Takács Márton Hunor

Fakereskedelmi logisztikai központ tervezése a Pilisi Parkerdő Zrt. Pilisszentkereszti Erdészetének területére

Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézet
2021. június 10.

Elnök: dr. Jánoska Ferenc
Tagok: prof. dr. Náhlik András, dr. László Richárd
Titkár: Bende Attila
Kari képviselő:

10.00 Gocsik Tamás A nagyvadgazdálkodás elemzése és fejlesztése a Vértesi Erdő Zrt. Csákvári Erdészetének területén
10.30 Pup Zoltán Vadföldgazdálkodás, vadtakarmányozás és vadkárelhárítás lehetőségei a Bakonyerdő Zrt., Sárosfői vadászterületén
11.00 Zambó Péter Pál 2014-2020 közötti EU-s agrártámogatási időszak tapasztalatai a pomázi Dolina völgyben és a várható pályázati lehetőségek a következő ciklusban

Környezet- és Földtudományi Intézet
2021. június 11.

Elnök: prof. dr. Bidló Andráas
Tagok: dr. Kovács Gábor, dr. Heil Bálint, dr. Horváth Adrienn, dr. Polgár András, Elekné dr. Fodor Veronika
Titkár: dr. Balázs Pál
Kari képviselő: 

 8.00 Kiss Máté Imre Antropogén hatásokra módosult területek vizsgálata és monitoringja Sopronban
8.30 Pöszér Veronika Lenti város környezetállapotának vizsgálata
9.00 Rauch Richárd Sárvár környezetállapotának vizsgálata
9.30 Bíró Barbara Kisrepülőtér telepítési alternatíváinak környezetállapot vizsgálata
10.00 Domokos András Környezeti teljesítményértékelő rendszer megalapozása szállítmányozó vállalatnál
10.30 Kerese András A cséri hulladéklerakó monitoring rendszerének vizsgálata
11.00 Volford Máté Vasút-villamos pálya létesítésének környezeti hatásai
11.30 Stofa Krisztián Mikroklíma mérések és módszertan fejlesztés a Harkai-kúp hőmérséklet viszonyainak példáján
12.00 Szabó Miklós Árpád Nemesnyár faültetvények agroerdészeti rendszerré történő átalakítása, lehetőségének vizsgálata
12.30 Végh Péter 21. századi városok talajainak állapota Nagykanizsa mintáján

 

A záróvizsga rendje a járvány miatt a tanulmányi és vizsgaszabályzattól eltérő. a 2021. júniusi záróvizsgákra érvényes szabályok:

 • A záróvizsga reggelén tartandó gyülekezés és névsorolvasás elmarad.
 • A vizsgázó a számára kiírt tételhúzási idő előtt 10 perccel érkezhet a záróvizsga színhelyére. A terembe belépni a titkár hívására lehet.
 • Ha valaki a vizsga napján érkezik Sopronba, és valamilyen ok miatt késik (pl.: forgalmi dugó, közösségi közlekedési jármű késése), telefonon értesíteni köteles a Dékáni Hivatalt a +36-99-518-258-as telefonszámon.
 • Az épületekben a maszkhasználat és a kézfertőtlenítő használata kötelező.
 • Az épületet a vizsga után rögtön el kell hagyni.
 • A nap végi eredményhirdetés elmarad, a záróvizsga eredményéről a bizottság titkára e-mailben értesíti a vizsgázókat.
 

A járvány enyhülése okán hozott rendelkezések lehetővé teszik jelenléti tanévzáró ünnepély megrendezését, de pár korlátozó rendelkezést be kell majd tartani. (A leírt szabályokat a mostani állapot ismeretében határozzuk meg, ez később bármelyik irányban változhat.)

A tanévzáró ünnepi kari tanácsülés időpontja: 2021. június 24., 14.00. Helyszíne: LKK alula

A tanévzáró napján délelőtt 11.30 órakor felavatjuk Roller Kálmán emléktábláját a Frankenburgi utca és a Zsilip utca sarkán álló épületnél. (Roller Kálmán volt a Kar dékánja 1956-ban. Az ő érdeme, hogy a nyugatra menekült hallgatóság egyben maradt és közösen leltek új Alma Materre Vancouverben.)

A tanévzáró ünnepségre vonatkozó és a diploma átvételére vonatkozó szabályok:

 • A tanévzáró ünnepség helyszínére csak védettségi igazolvánnyal rendelkező személy léphet be. Ez a szabály vonatkozik a diplomát átvevőre és a kísérőkre is. (Kiskorú személy védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében beléphet.)
 • A védettségi igazolványt és a személyazonosságot az épületbe lépéskor ellenőrizzük.
 • A kísérők számát 3 (három) főben maximalizáltuk.
 • A diplomát átvevőnek és a kísérőknek együtt kell az épületbe lépniük
 • Az esemény helyszínén maszk viselése teljes időtartam alatt kötelező.
 • A diplomát átvevő ifjú mérnököknek az oklevél átvételekor fehér cérnakesztyűt kell viselni. (Sopronban a Várkerületen a Mária szobornál lévő munkaruházati boltban és Jerevánon az OTP fiók melletti védőruházati boltban (Teleki Pál utca) lehet beszerezni.)
 • Aki nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal postai úton "hivatalos okmányként" kaphatja meg az oklevelet és a diploma mellékletet. Ennek díja 1500,- Ft, melyet előre, a Neptunon keresztül kell befizetni.
 • A diploma tervezett átvételére vonatkozó adatokat a https://forms.gle/gJPrqK1sXPu5YQee6 oldalon található űrlapon kérjük megadni. A kézbesítési címre amiatt van szükségünk, mert (tapasztalatunk szerint) nem feltétlenül az érvényes cím szerepel a Neptun adatbázisában. A részvétel esetén a létszámra a teremelrendezés okán van szükségünk. Az adatokat az ünnepség végeztével illetve az okmányok kézbesítése után töröljük.