Kari hallgatói ösztöndíjak, díjak

 

Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány → Ösztöndíjai

A Kutatási munka ösztöndíj 4 pozícióra bővült és speciális ösztöndíjakat indítunk Chilében és Svédországban kutatni szándékozó PhD hallgatók számára. Ezek bármely felsőoktatási intézmény hallgatója számára elérhető, aki megfelel a feltételeknek. Az ösztöndíjaink jelentkezési határideje egységesen 2020. szeptember 30.

Októberben a gyakornoki programon indítjuk újra mind tavalyi, mind új szakcégeknél. Köztük vannak olyan nagy és ismert cégek, mint az MVM, a MOL és az E.ON. A Global Water Partnership-pel induló együttműködésünk kapcsán pedig Stockholmba és Pozsonyba kínálunk szakmai gyakorlati lehetőséget.  Ezek is bármely felsőoktatási intézmény hallgatója számára elérhető, aki megfelel a feltételeknek. A gyakornoki programjaink jelentkezési határideje egységesen: 2020. november 1.

További információ a https://kbka.org/palyazatok/ oldalon található.

 

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a, az oktatásért felelős miniszter felhívása, a SOE SZMSZ III. kötet Hallgatói követelményrendszer IX. fejezet Juttatási és térítési szabályzat 101. §-a és a Kari Tanács 25/2020. (VI. 5.) sz. határozata alapján.
Pályázati felhívás → (Leadási határidő: 2020. június 29., hétfő, 12.00)

 

Roller Kálmán Ösztöndíj

A Soproni Alumni Vancouveri csoport tagjai és Ösztöndíj Bizottsága az 1956-os események során Kanadában letelepedett egykori soproni hallgatók képviseletében Roller Kálmán volt dékánjuk nevében ösztöndíjat alapítottak, Roller Kálmán emlékét megőrizendő jó tanulmányi eredménnyel, szociálisan hátrányos helyzetű erdő- és faipari mérnök hallgatók jutalmazására. A kitüntetésre III-IV-V. évf. erdő- és faipari mérnök hallgatók pályázhatnak, akik a pályázás időpontját megelőző két aktív szemesztert legalább „jó” rendű (min. 4,00) tanulmányi eredménnyel zárták le. A pályázóknak egy rövid dolgozatot (kb. 2 oldal) kell csatolni a beadványukhoz, melyben foglalkoznak az 1956-os soproni történelmi eseményekkel, dr. Roller Kálmán Dékán úr munkásságával és a soproni-selmeci hagyományok szellemében az időszak diákéletével.
Pályázati felhívás → (Leadási határidő2020. június 22., hétfő, 12.00)

 

Grátzer Miklós Ösztöndíj

Anna Martinek asszony ösztöndíjat alapított férje Alma Materéhez fűződő rajongása elismeréséül, az erdészeti képzésben tanulmányi eredményük alapján kitűnő hallgatók előmenetelének támogatására. Prof. dr. h.c. dr. Grátzer Miklós IV. évfolyamos erdőmérnök hallgatóként 1956-ban a Forradalmi Bizottság tagja volt, majd a Vancouveri Sopron Divisio megteremtésének diák vezetője, és Roller Kálmán dékán munkatársa. Széleskörű szakmai munkája Kanada és az Amerikai Egyesült Államok területére, és nemzetközi vonalon is kiterjedt. Mint a New Yorki Egyetem kiemelt professzora, az Erdészeti és Környezettudományi Karokon végzett kutató munkát, és tanított több ezer hallgatót. A Nyugat-magyarországi Egyetem Díszdoktora, a Forradalom Hőse Köztársasági Érem és számos szakmai, társadalmi kitüntetés tulajdonosa. Az összetartás, a közös érdek és a selmeci szellem odaadó munkása. Jelenleg is a Vancouveri Sopron Alumni elnöke. A kitüntetésre az az erdőmérnök hallgató pályázhat, aki legalább 60 kreditet szerzett tanulmányai során, a pályázás időpontját megelőző három szemesztert kimagasló tanulmányi eredménnyel (legalább 4,01-es tanulmányi átlaggal) zárta le, és jelentőségteljes közösségi munkát végez az egyetemen.
Pályázati felhívás → (Leadási határidő2020. június 22., hétfő, 12.00)

 

Mészáros Károly Ösztöndíj

Az alapítvány célja prof. dr. Mészáros Károly hazánkban és a határainkon túl is ismert, és elismert  munkásságának  megőrzése,  az  erdészet-erdőgazdálkodás  felsőoktatásának támogatása és fejlesztése, tanulmányi ösztöndíjak adományozása.
Pályázati felhívás  (Leadási határidő: 2020. június 22. hétfő 12:00)

 

Jankó Sándor Díj

Jankó Péter, az Egyetem egykori Erdészeti Földméréstani Tanszéke vezetőjének unokája Jankó Sándor díjat alapított, Jankó Sándor professzor emlékét megőrizendő, az Erdőmérnöki Karon, a geomatika, az erdőfeltárás és a vízgazdálkodás területén jó tanulmányi eredményt elért, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók jutalmazására. A kitüntetésre azok pályázhatnak, akik MSc vagy osztatlan képzésben, az adott tanulmányi évben fejezik be tanulmányaikat és diplomamunkájukat a Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézetben készítették, vagy doktorjelöltként az adott tanulmányi évben védték meg a geomatika, vagy erdőfeltárás vagy a vízgazdálkodás területén készített PhD értekezésüket.
Pályázati felhívás → (Leadási határidő2020. június 12., péntek, 12.00)

 

Hídvégi Béla Vadásztrófea Alapítvány Ösztöndíja

A Hídvégi Béla Vadásztrófea Alapítvány ösztöndíjat alapított a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán szakirányú tanulmányokat folytató hallgató részére. Az ösztöndíj célja:

  • Megismertetni és széles körben elfogadottá tenni a vadászat és vadvédelem ügyét, a két szakterület egymásra utaltságát.
  • Megismertetni a világ vadászható vadfajait – különös tekintettel a vadászható hegyi vadfajokra – a világ nagy vadászati szervezeteinek működési rendszereit, továbbá Hidvégi Béla vadászati filozófiáját.

Pályázhat minden olyan szakirányú hallgató (erdőmérnök (osztatlan) MSc, vadgazda mérnöki BSc, Vadgazda mérnöki MSc), aki legalább egy sikeresen lezárt félévvel rendelkezik. A sikeres pályázó jó tanulmányi eredménnyel rendelkezik; forráskutatással esszét készít Hídvégi Béla életéről, munkásságáról valamint a világ nagy vadászati szervezeteinek vadászati/vadvédelmi tevékenységéről; vállalja, hogy az ösztöndíj folyósításának ideje alatt részt vesz a Keszthelyi Vadászati Múzeum vagy a Soproni Erdészeti Múzeum Hídvégi Béla Vadászati Gyűjteményének munkájában.
Pályázati felhívás  (Leadási határidő: 2020. június 22., hétfő, 12:00)

 

Fauna és Flóra Alapítvány Ösztöndíja

A Fauna és Flora Alapítvány és a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara kétoldalú megállapodás alapján a 2019/2020-as tanév nyári kötelező gyakorlatának letöltésére a hallgatói előremenetelt segítő pályázatot hirdet. A pályázat célja a gyakorlati munka megismerésének elősegítése egy erdélyi vadászatra jogosult több mint tízezer hektáros vadászterületén.
Pályázati felhívás → (leadási határidő: 2020. február 28.)

 

Horváth Sándor Szociális Ösztöndíj

Néhai Horváth Sándor, egyetemünk volt hallgatója, aki tanulmányait Vancouverben a University of British Columbia Soproni Divízójában fejezte be végrendeletében ösztöndíjat alapított azzal a céllal, hogy annak hozama a szociálisan rászoruló hallgatókat segítse. Az ösztöndíjra az az állami ösztöndíjas vagy költségtérítéses hallgató pályázhat, aki legalább négy lezárt félévvel rendelkezik, és szociálisan rászoruló.
Pályázati felhívás → (Leadási határidő2020. június 22., hétfő, 12.00)


QUALITAS Szakmai Ösztöndíj

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00022 „QUALITAS Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán” című projekt keretében célunk azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik mellett a tantervi követelményeken túlmutató tudományos, szakmai tevékenységet folytatnak.
Pályázati felhívás → (Leadási határidő: 2020. augusztus 31., 12:00)


RING2017 Szakmai Ösztöndíj

Az Erdőmérnöki Kar Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézete pályázatot hirdet Tematikus Nyersanyag-gazdálkodási Hálózat Kiépítése RING2017 EFOP-3.6.2-16-2017-00010 pályázat keretében a kar hallgatói részére. Pályázati felhívás → (Leadási határidő: 2019. augusztus 29., 12.00)