Komplex vizsgát tett doktorjelöltek

2021

 

Mohamed Abdelmoneim Hemida
Kutatási téma címe: The Potentiality of Agroforestry Practices as Essential Land Use
Option for Microclimate Conditions, Livelihood Improvement and Forest Rehabilitation,
Case Studies of Hungary and Sudan
Komplex vizsgán választott főtárgy: Agroforestry Practices melléktárgy: Informatics
Témavezetők: Dr. Vityi Andrea, Dr. Zeinab Hammad

Alnazeer Abdallah Ahmed
Kutatási téma címe: Using Phytochorion System for Biomass Quality
Komplex vizsgán választott főtárgy: Bioenergetics melléktárgy: Agroforestry
Témavezetők: Dr. Czupy Imre

Varga Rita
Kutatási téma címe: Képzési irányok/területek az erdőpedagógiai tevékenységre való felkészítésben -szükséglet és képzési szintek szerint
Komplex vizsgán választott főtárgy: Az erdőpedagógia módszertana, melléktárgy: Erdészetpolitika, erdészeti kommunikáció
Témavezetők: Dr. Molnár Katalin, Dr. Horváth Tamás

Balázs Balázs Gábor
Kutatási téma címe: Szúbogarak társult gombafajai Magyarországon
Komplex vizsgán választott főtárgy: Erdészeti növénykórtan; melléktárgy: Erdészeti rovartan
Témavezetők: prof. dr. Lakatos Ferenc, Dr. Tuba Katalin

Dr. Király Angéla
Kutatási téma címe: Mezei élettér szerkezet vizsgálatok a Mosoni-síkon (LAJTA Project & MOSON Project)
Komplex vizsgán választott főtárgy: Ökológia, melléktárgy: Vadbiológia
Témavezető: prof. dr. Faragó Sándor

 

2020

 

Molnár Tamás
Kutatási téma címe: Application of satellite image series in the Hungarian forest state monitoring
Komplex vizsgán választott főtárgy: Távérzékelés, melléktárgy: Lézeres letapogatás
Témavezetők: Dr. Király Géza, Dr. Somogyi Zoltán

Mesterházy Helga
Kutatási téma címe: Vadászat- vadgazdálkodás kérdésköre az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában
Komplex vizsgán választott főtárgy: Fenntartható fejlődés és környezeti nevelés- az attitűdformálás lehetőségei, melléktárgy: Erdészetpolitika, erdészeti kommunikáció
Témavezetők: Porf. dr. Faragó Sándor, Dr. Molnár Katalin

Pálfy Tamás Gábor
Kutatási téma címe: Fa szűrőtöltettel ellátott tisztítómezők diffúz terhelések kezelésére: technológiai áttekintés és modellezési gyakorlat bővítése
Komplex vizsgán választott főtárgy: Vízgazdálkodás, melléktárgy: Hidrológia
Témavezető: Prof. dr. Gribovszki Zoltán

Kovács Klaudia
Kutatási téma címe: Az agroerdészet szerepe az agrárium klímaadaptációjában Magyarországon
Komplex vizsgán választott főtárgy: Agroerdészet, melléktárgy: Meteorológia
Témavezetők: Dr. Czupy Imre, Dr. Vityi Andrea

Kiss Andrea Tünde
Kutatási téma címe: Környezeti nevelés hatékonyságának vizsgálata az óvodában
Komplex vizsgán választott főtárgy: Környezetpedagógia időszerű kérdései, melléktárgy: Fenntartható fejlődés és környezeti nevelés - az attitűdformálás lehetőségei
Témavezetők: Dr. Hartl Éva, Dr. Vityi Andrea

  

 

2019

Bali László
Kutatási téma címe: Talajközeli pókközösségek ökológiai vizsgálata a természetszerű erdőgazdálkodás összefüggésében
Komplex vizsgán választott főtárgy: Erdei állatközösségek ökológiája, melléktárgy: Erdészeti rovartan
Témavezetők: Dr. Tuba Katalin, Dr. Szinetár Csaba

Csenger Lajosné
Kutatási téma címe: A környezeti ártalmak egészségügyi vonatkozásai és azok megismertetésének lehetséges módjai a környezetpedagógiában
Komplex vizsgán választott főtárgy: Környezetvédelem, melléktárgy: Az erdőpedagógia módszertana
Témavezető: Dr. habil Kováts-Németh Mária

Fülöp Viktor Géza
Kutatási téma címe: Állami tulajdonú erdőgazdaságok ásványvagyon gazdálkodásának értékelése
Komplex vizsgán választott főtárgy: Erdészeti gazdaságtan, melléktárgy: A Kárpát-medence természetföldrajza
Témavezetők: Prof. Dr. Bidló András, Dr. Horváth Sándor

Haszonits Győző
Kutatási téma címe: A Hanság és a Rábaköz nedves rétjeinek fitocönológiai vizsgálata az alkalmazott gyepkezelési módszerek hatásának tükrében
Komplex vizsgán választott főtárgy: Növénytársulástan, melléktárgy: Invázióbiológia
Témavezető: Dr. Schmidt Dávid

Heilig Dávid
Kutatási téma címe: Ipari célú faültetvények vizsgálata a közép-kelet-európai térségben
Komplex vizsgán választott főtárgy: Hidrológia, melléktárgy: Faterméstan
Témavezetők: Dr. Heil Bálint, Dr. Kovács Gábor

Velekei Bernadett
Kutatási téma címe: Adventív növényfajok terjedésének vizsgálata hazai botanikus kertekben és arborétumokban
Komplex vizsgán választott főtárgy: Invázióbiológia, melléktárgy: Restaurációs ökológia
Témavezető: Dr. Csiszár Ágnes

Komlós Mariann
Kutatási téma címe: Természetvédelmi erdőkezelés hatása az odúlakó madárközösségek összetételére középhegységi tölgyesekben
Komplex vizsgán választott főtárgy: Ökológia, melléktárgy: Erdei állatközösségek ökológiája
Témavezető: Dr. Winkler Dániel

Korda Márton
Kutatási téma címe: A Magyarországon inváziós fafajok elterjedésének és elterjesztésének története
Komplex vizsgán választott főtárgy: Invázióbiológia, melléktárgy: Élő természeti értékek védelme
Témavezető: Prof. Dr. Bartha Dénes

Kottek Péter
Kutatási téma címe: Hosszú távú erdőállomány prognózisok
Komplex vizsgán választott főtárgy: Erdőrendezés, melléktárgy: Távérzékelés
Témavezető: Dr. Gál János

Marcsisin Tamás
Kutatási téma címe: A vörös tölgy erdőművelésének ökológiai vonatkozásai
Komplex vizsgán választott főtárgy: Erdőnevelés, melléktárgy: Ökológia
Témavezető: Prof. Dr. Király Gergely

Sáfián Szabolcs
Kutatási téma címe: The butterfly fauna (Lepidoptera: Papilionoidea and Hesperioidea) of Liberia
Komplex vizsgán választott főtárgy: Gerinctelen fajok, fajvédelmi stratégiák, melléktárgy: Természet-környezetvédelem és az erdőgazdálkodás kapcsolata
Témavezető: Prof. Dr. Lakatos Ferenc

Szinai Péter
Kutatási téma címe: A hazai fészkelő Laridae (sirályfélék) fajok állományviszonyai és vonulása
Komplex vizsgán választott főtárgy: Apróvad ökológia és élőhelygazdálkodás, melléktárgy: Vadbiológia
Témavezető: Dr. Kovács Gyula

 

2018

Bögöti Gábor
Kutatási téma címe: A középfokú vadgazdálkodási szakképzés strukturális fejlesztésének lehetőségei, összhangban a munkaerőpiac igényeivel
Komplex vizsgán választott főtárgy: Erdészet-politika, melléktárgy: Erdőpedagógia
Témavezető: Dr. Stark Magdolna

Janik Gergely
Kutatási téma címe: A magyarországi bükkösök hosszú távú egészségi állapot trendjei
Komplex vizsgán választott főtárgy: Erdővédelem, melléktárgy: Erdészeti rovartan
Témavezető: Dr. Csóka György

Bende Attila
Kutatási téma címe: A Magyarországon átvonuló erdei szalonka (Scolopax rusticola L.) állomány biometriai és vonulásdinamikai vizsgálata
Komplex vizsgán választott főtárgy: Apróvad ökológia és élőhelygazdálkodás, melléktárgy: Zárttéri vadtenyésztés és vadtartás
Témavezető: Dr. László Richárd

Czirok Lili
Kutatási téma címe: Űrgeodéziai és szeizmológiai mérések együttes alkalmazása lokális feszültségterek meghatározásához
Komplex vizsgán választott főtárgy: Geoinformatika, melléktárgy: Geodinamika
Témavezető: Dr. Bányai László

Honfy Veronika
Kutatási téma címe: Az agrárerdészet szerepe a klímatudatos, fenntartható földhasználatban
Komplex vizsgán választott főtárgy: Agroerdészet, melléktárgy: Ökológia
Témavezetők: Dr. Borovics Attila, Dr. Kovács Gábor

Kiss Csilla
Kutatási téma címe: A hazánkban fészkelő poszáta (Sylvia spp.) és füzike (Phylloscopus spp.) fajok demográfiai vizsgálata
Komplex vizsgán választott főtárgy: Ökológia, melléktárgy: Meteorológia
Témavezetők: Dr. Winkler Dániel, Dr. Gyurácz József

Kiss-Szigeti Nóra
Kutatási téma címe: Agroerdészeti rendszerek biodiverzitás-módosító hatásainak vizsgálata
Komplex vizsgán választott főtárgy: Agroerdészet, melléktárgy: Ökológia
Témavezetők: Dr. Vityi Andrea, Dr. Berki Imre

Merkei Attila
Kutatási téma címe: Kihívások és megoldások a természetvédelmi és környezetvédelmi oktatásban 1770-1970
Komplex vizsgán választott főtárgy: A projektpedagógia érvényesülése az erdei iskolákban, melléktárgy: Erdészetpolitika, erdészeti kommunikáció
Témavezető: Dr. Patyi Gábor

Fürjes-Mikó Ágnes
Kutatási téma címe: A hangyák erdővédelmi szerepe magyarországi lombos erdőkben
Komplex vizsgán választott főtárgy: Erdővédelem, melléktárgy: Erdészeti rovartan
Témavezetők: Dr. Csóka György, Prof. Dr. Lakatos Ferenc

Nmarné Kendöl Jutka
Kutatási téma címe: A népi hagyományok, népszokások szerepe a tanulók környezettudatosságának a kialakításában Győr-Moson-Sopron megyében
Komplex vizsgán választott főtárgy: Az erdőpedagógia módszertana, melléktárgy: Környezetpedagógia időszerű kérdései
Témavezetők: Dr. Molnár Katalin, Dr. Berki Imre

 

2017

Kárpáti Béla
Kutatási téma címe: Az erdészeti szaporítóanyag gazdálkodás fejlesztésének ökonómiai vonatkozásai
Komplex vizsgán választott főtárgy: Erdészeti gazdaságtan, melléktárgy: Üzemágak
Témavezető: Prof. Dr. Lett Béla

Dr. Koroknai Viktória
Kutatási téma címe: Ragadozó madarak egészségkárosodásának vizsgálata Magyarországon
Komplex vizsgán választott főtárgy: Vadegészségügy, melléktárgy: Zárttéri vadtenyésztés és vadtartartás
Témavezetők: Prof. Dr. Faragó Sándor, Dr. Marosán Miklós

Schmotzer András
Kutatási téma címe: Erdei és erdőssztyep vegetáció komplex elemzése alföldperemi táji környezetben
Komplex vizsgán választott főtárgy: Ökológia alapjai, melléktárgy: Invázióbiológia
Témavezető: Prof. Dr. Király Botond Gergely

Szabó András
Kutatási téma címe: Telepített akác és nemesnyár állományok hatása a talajvízre a klímaváltozás tükrében az Észak-Alföldön
Komplex vizsgán választott főtárgy: Öko-hidrológia, melléktárgy: Az EU hivatalos talajosztályozási rendszere
Témavezető: Prof. Dr. Gribovszki Zoltán

Szőcs Levente
Kutatási téma címe: Levélaknázók parazitoid komplexumai magyarországi lomberdőkben
Komplex vizsgán választott főtárgy: Erdővédelem, melléktárgy: Erdészeti rovartan
Témavezető: Dr. Csóka György

Tóth Tamás
Kutatási téma címe: A Cres-Lošinj szigetcsoport herpetológiai viszonyainak vizsgálata
Komplex vizsgán választott főtárgy: Invázióbiológia, melléktárgy: Élő természeti értékek védelme
Témavezetők: Prof. Dr. Faragó Sándor, Dr. Gál János