Földmérő, geoinformatikus szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

 

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara meghirdeti a földmérő, geoinformatikus szakmérnök szakirányú továbbképzést.

Jelentkezés folyamatosan lehetséges, az egyes képzéseket akkor indítjuk, ha van legalább 15 fő jelentkező.

 • jelentkezési határidő: szeptemberi kezdésé augusztus 1, a februári kezdésé január 7.
 • módja: a kitöltött jelentkezési lapot ↓ kérjük eljuttani a Kiraly.geza@uni-sopron.hu címre.
 • A jelentkezés elfogadásáról és a konzultációk időpontjáról augusztus 25-ig illetve január 15-ig e-mailban küldünk értesítést. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok alapján hozott előzetes pozitív felvételi döntés, a beiratkozáskor, a bemutatott dokumentumok ellenőrzése után válik jogerőssé. Amennyiben a végzettsége nem felel meg a bemeneti követelményeknek, a döntést megsemmisítjük.

 

A földmérő, geoinformatikus szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei:

 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Földmérő, geoinformatikus szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Földmérő, geoinformatikus szakmérnök
 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: agrár képzési terület
 4. A felvétel feltételeként alapképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzési szak esetén azon képzési területek, képzési ágak vagy alapképzési szakok megnevezése, amelyekre az adott szakirányú továbbképzési szak épül: osztatlan (5 éves) erdőmérnök, erdőmérnök MSc képzésében szerzett mérnöki végzettség, valamint összesen 20 kredit a következő tantárgyakból: Geodézia, Földmérés, Távérzékelés, Térinformatika/Geoinformatika, Talajtan, Víztan, Környezetvédelem, Természetvédelem
 5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 2 félév
 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
 • A képzés célja: A képzés célja a végzett erdőmérnököknek földügyi szakigazgatás, ezen belül az állami földmérés és térképészet földmérési, valamint geoinformatikai feladataihoz szükséges tudás és előírt tárgyakból megfelelő kredit biztosítása.

 • Képességek: A szakmérnök a képzettség birtokában alkalmas lesz földmérési alapmunkák végzésére (alappontok meghatározására, nagyméretarányú térképek, topográfiai térképek készítésére és felújítására). Rendelkezni fog a szükséges ismeretekkel, hogy a gazdaság különböző ágazataiban műszaki munkák tervezésének és kivitelezésének alapját képező, kellő pontosságú és megfelelő részletességű felméréseket és térképeket állítson elő a legkorszerűbb geomatikai eljárásokkal. Képes lesz városok, községek, ipartelepek és egyéb ipari létesítmények fejlesztéséhez, létesítéséhez, a beruházási, tervezési, kivitelezési, kitűzési stb. célok érdekében szükséges földmérési, geoinformatikai, távérzékelési feladatok elvégzésére, informatikai adatbázisok és hatástanulmányok előállítására. Ismerteket szerez geoinformatikai döntéstámogató rendszerek tervezésében, kialakításában, fejlesztésében és használatában. Képes lesz az államigazgatás részeként működő ingatlankataszter tervezésében, kivitelezésében és továbbvezetésében való aktív közreműködésre. A szakmérnökök képesek lesznek tudásukat az ágazat igényei szerint szervezett vagy önálló képzés formájában továbbfejleszteni.

 • Tudás: A szakmérnök képzettség birtokában a földmérő, geoinformatikus szakmérnök korszerű tudással felvértezve alkalmas a földmérési felmérési és kitűzési munkák elvégzésére, geoinformatikai rendszerek kialakítására, működtetésére.
  Attitűd: Gyakorlatias feladatértelmezés, szervező- és rendszerező készség; rugalmasság.

 • Autonómia és felelősség: Elhivatottság, döntésképesség, pontosság, önállóság, kreativitás, intenzív munkavégzés, eredményorientáltság.

Finanszírozás módja: költségtérítéses, 150 000 Ft/félév

Szakfelelős intézet: Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet

Szakfelelős: Dr. Király Géza egyetemi docens

 

Tanterv

Tantárgy Oktató
1. szemeszter
Térinformatikai alkalmazások Czimber Kornél
Műholdas helymeghatározás Brolly Gábor
Digitális képanalízis Király Géza
Mérnökgeodézia Bribovszki Zoltán, Péterfalvi Józesf
Topográfia Czimber Kornél
Szakmai gyakorlat Király Géza
2. szemeszter
Nagyméretarányú térképezés Bányai László
Lézerszkennelés Király Géza
Ingatlan nyilvántartás Gál János
Térinformatikai menedzsment Czimber Kornél
Szakdolgozat választott oktató