Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány

 

Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti ökonómia oktatásának támogatására 2008-ban jött létre az alapítvány.

Az alapítvány célja prof. dr. Mészáros Károly hazánkban és a határainkon túl is ismert, és elismert munkásságának megőrzése, az erdészet-erdőgazdálkodás felsőoktatásának támogatása és fejlesztése, tanulmányi ösztöndíjak adományozása. 

Prof. Dr. Mészáros Károly a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdővagyon-gazdálkodási Intézetének igazgatója volt, emellett hosszú időn keresztül volt az Erdőmérnöki Kar dékánja és az Egyetem rektor-helyettese.
Kutatói munkássága igen sokrétű volt, foglalkozott faterméstani, erdőrendezési, erdészeti politikai és erdőérték-számítási témakörökkel, ezeket a diszciplínákat oktatta is. Fontosnak tartotta, hogy az oktatás feltételei személyi, gyakorlati és technikai feltételei a lehető legjobbak legyenek, és áldozatos munkát folytatott ennek érdekében. Az egyetemi hallgatókkal példamutatóan jó viszonyt ápolt, amiben nagy örömét lelte és büszke is volt rá. Aktív részese volt a közösségi életnek, lelkesen ápolta a selmeci hagyományokat és vezetőként is az élénk és élhető munkahelyi légkör kialakítására törekedett.


A Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány ezt a szellemiséget szeretné megőrizni, és Mészáros Károly örökségét továbbadni. Szándékaink szerint az alapítvány által nyújtott ösztöndíjak elismerést és segítséget nyújtanak azon hallgatók tanulmányaiban, akik az erdővagyon-gazdálkodás témakörében kiemelt eredményeket érnek el.

Az alapítvány 2009. április 2-től fogad támogató hozzájárulásokat, erkölcsi és anyagi vonatkozásban.