Doktori fokozatot szereztek

 

A tézisek és a disszertációk letölthetők a Soproni Egyetem Doktori Repozitóriumából.

 

2021

 

 • Bende Attila
  Témavezető: Dr. László Richárd
  Disszertáció címe: Az erdei szalonka (Scolopax rusticola L.) tavaszi vonulásdinamikája, kor-, ivarviszonyai és költésbiológiája Magyarországon

 • Kemenszky Péter
  Témavezető: Dr. Jánoska Ferenc
  Disszertáció címe: Az aranysakál (Canis aureus) általános biometriai, táplálkozás- és szaporodásbiológiai vizsgálata a Dél-Dunántúlon

 • Musicz László Norbert
  Témavezető: Prof. Dr. Faragó Sándor
  Disszertáció címe: A tatai Öreg-tó Ramsari-terület vadlúd állományának komplex vizsgálata

 • Szigeti Nóra
  Témavezetők: Dr. Vityi Andrea, Dr. Berki Imre
  Disszertáció címe: Biodiversity aspects of shelterbelts in North West Hungary


2020

 

 • Hillebrand Rudolf
  Témavezetők: Prof. Dr. Lakatos Ferenc, Dr. Tuba Katalin
  Disszertáció címe: A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) fejlődésmenete különböző tápnövényeken és különböző abiotikus környezeti tényezők között
 • Csenger Lajosné

  Témavezető: Dr. habil Kováts-Németh Mária
  Disszertáció címe: A környezeti ártalmak egészségügyi vonatkozásai és azok megismertetésének lehetséges módjai a környezetpedagógiában
 • Gulyás Krisztina
  Témavezetők: Dr. Berki Imre, Dr. Pongrácz Rita
  Disszertáció címe: A klímaváltozás hatása a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) elterjedésére és produkciójára
 • Mertl Tamás
  Témavezető: Dr. Schiberna Endre
  Disszertáció címe: A magánerdő tulajdonosok és tulajdonok
 • Csáki Péter
  Témavezető: Prof. Dr. Gribovszki Zoltán
  Disszertáció címe: A klímaváltozás hatása a vízkészletekre a felszínborítás figyelembe vételével
 • Kónya György
  Témavezetők: Revákné Dr. Markóczi Ibolya, Dr. Horváth Tamás
  Disszertáció címe: Középiskolások környezeti attitűdjét meghatározó tényezők vizsgálata
 • Dr. Sós-Koroknai Viktória
  Témavezetők: Prof. Dr. Faragó Sándor, Dr. Marosán Miklós
  Disszertáció címe: Causes of morbidity and mortality of diurnal and nocturnal birds of prey in Hungary
 • Lampert Bálint
  Témavezető: Dr. habil Kováts-Németh Mária
  Disszertáció címe: „Ember a természetben” curriculum tervezése

 


2019

 

 • Andrési Dániel
  Témavezető: Lakatos Ferenc
  Disszertáció címe: Mesterségesen kialakított lékek hatása két Vas megyei erdő futóbogár-együttesére
 • Farkas Attila
  Témavezető: Jánoska Ferenc
  Disszertáció címe: Vörös róka (Vulpes vulpes) és aranysakál (Canis aureus) táplálkozási kapcsolatai Dél-Romániában
 • Fodor József Tamás
  Témavezető: Jánoska Ferenc
  Disszertáció címe: A vaddisznó mozgáskörzetének és szaporodási jellemzőinek vizsgálata romániai élőhelyen
 • Hámori Dániel
  Témavezető: Winkler Dániel
  Disszertáció címe: A kuvik Athene n. noctua (Scopoli, 1769) konzervációbiológiai vizsgálata a Felső-Kiskunságban
 • Korda Márton
  Témavezető: Bartha Dénes
  Disszertáció címe: A Magyarországon inváziós fafajok elterjedésének és elterjesztésének története
 • Németh Tamás Márton
  Témavezető: Winkler Dániel
  Disszertáció címe: A fürj Coturnix coturnix (Linnaeus,1758) vizsgálata agrárkörnyezetben, különös tekintettel az élőhelyválasztásra
 • Szabó András
  Témavezető: Gribovszki Zoltán
  Disszertáció címe: Telepített akác, nemesnyár és kocsányos tölgyállományok hatása a talajvízre az Észak-Alföldön
 • Tari Tamás
  Témavezető: Náhlik András
  Disszertáció címe: Gímszarvas táplálkozásának- és élőhelyhasználatának jellemzői és szerepük a rágáskár kialakulásában a Soproni-hegyvidéken

 

 

 

2018

 

 • Balázs Pál
  Témavezető: Prof. Dr. Konkoly-Gyuró Éva
  Disszertáció címe: Az őrségi táj változásának és karakterének elemzése
 • Bazsó Tamás
  Témavezető: Czimber Kornél
  Disszertáció címe: Korszerű műszerek és mérési módszerek vizsgálata az erdőtérképezésben
 • Csépányi Péter Albert
  Témavezető: Lett Béla
  Disszertáció címe: Örökerdő-gazdálkodás ökonómiai sajátosságai bükkösökben és cseresekben a Pilisi Parkerdő Zrt-nél
 • Herceg András
  Témavezető: Prof. Dr. Gribovszki Zoltán
  Disszertáció címe: A növényzet vízkörforgalomra gyakorolt hatása a klímaváltozás tükrében
 • Horváthné Farsang Ágota
  Témavezető: Dr. Rétfalvi Tamás, Dr. Béres Csilla
  Disszertáció címe: Kommunális szennyvíz ökotoxikológiai és kémiai analitikai vizsgálata
 • Kisfaludi Balázs
  Témavezető: Péterfalvi József
  Disszertáció címe: Nagy látogatottságú erdészeti feltáróutak közjóléti forgalmának mérése és elemzése
 • Kisvárdai Melinda
  Témavezető: Dr. habil. Németh Mária Magdolna
  Disszertáció címe: Győr-Moson-Sopron és Tolna megye hulladékgazdálkodó intézményeinek szerepe a lakosság környezettudatos magatartásában, különös tekintettel a közoktatásra
 • Kollár Tamás
  Témavezető: Frank Norbert, Csókáné Dr. Szabados Ildikó
  Disszertáció címe: Lékek természetes felújulásának vizsgálata átmeneti üzemmódú kocsányos tölgyes, kocsánytalan tölgyes és cseres állományokban a Délnyugat-Dunántúlon
 • Leskó Gabriella
  Témavezető: Dr. habil. Németh Mária Magdolna
  Disszertáció címe: Az erdei iskola környezeti attitűd formáló hatása
 • Makk Ádám
  Témavezetők: Dr. Rétfalvi Tamás, Dr. Hofmann Tamás
  Disszertáció címe: Lignocellulóz rendszerek anaerob fermentációjának vizsgálata
 • Molnár Dénes
  Témavezető: Frank Norbert
  Disszertáció címe: Lokális geokörnyezet alapú faállomány-szerkezeti vizsgálatok a Roth-féle szálaló erdőben
 • Papp Viktória
  Témavezető: Marosvölgyi Béla, Németh Gábor
  Disszertáció címe: Energetikai pelletek előállításának és hasznosításának ökoenergetikai vonatkozásai
 • Pintérné Nagy Edit
  Témavezető: Prof. Dr. Lakatos Ferenc
  Disszertáció címe: A környezet megvilágításának hatása a fénycsapdába fogott rovarok összetételére
 • Szabó Piroska
  Témavezető: Dr. Rétfalvi Tamás
  Disszertáció címe: Anaerob fermentációs folyamatok optimálása a mikroalga alkalmazhatóság továbbá a mikroelem adagolás tekintetében
 • Szalay Dóra
  Témavezető: Palocz-Andresen Mihály, Marosvölgyi Béla
  Disszertáció címe: Energetikai célú dendromassza termesztés és hasznosítás lehetséges szerepe a lignocellulóz biohajtóanyag üzemek alapanyag ellátásában
 • Tálos-Nebehaj- Esztella
  Témavezető: Dr. HofmannTamás
  Disszertáció címe: Antioxidáns paraméterek vizsgálata Magyarországon előforduló erdei fafajok levél- és kéreg szöveteiben
 • Tóth Tamás
  Témavezető: Prof. Dr. Faragó Sándor és Dr. Gál János
  Disszertáció címe: Az adriai Cres-Lošinj-szigetcsoport (Horvátország) herpetológiai viszonyainak vizsgálata

 

  

 

2017

 • Ónodi Gábor
  Témavezető: Winkler Dániel
  Disszertáció címe: Magyarországi harkályfajok élőhely preferenciájának összehasonlító vizsgálata inváziós fafajokkal fertőzött fűz-nyár ártéri erdőkben
 • Nagy László
  Témavezető: Tuba Katalin, Molnár Miklós
  Disszertáció címe: A kőrisek új betegsége, a Hymenoscyphus fraxineus által okozott hajtáspusztulás terjedésének, növekedésének, patogenitásának vizsgálata
 • Bolla Bence
  Témavezető: Kalicz Péter
  Disszertáció címe: Hidrológiai vizsgálatok a Kiskunsági Nemzeti Park működési területén lévő erdőállományok természetvédelmi kezeléséhez 
 • Folcz Ádám
  Témavezető: Frank Norbert
  Disszertáció címe: A gyérítések rövidtávú hatása a kalapos gombák termőtest megjelenésére

  

2016

 • Győri-Koósz Barbara
  Témavezető: Faragó Sándor
  Disszertáció címe: Az ürge [Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766)] táplálékpreferenciájának vizsgálata hazai természetes és féltermészetes élőhelyeken florisztikai kompozíció- és mikrohisztológiai hullatékelemzéssel
 • Kerényi-Nagy Viktor
  Témavezető: Bartha Dénes
  Disszertáció címe: A kárpát-medencei Crataegus taxonok revíziója
 • Tirják László
  Témavezető: Faragó Sándor
  Disszertáció címe: A Dévaványai túzokvédelmi mintaterület működtetésének ökológiai alapvetése
 • Bereczky Leonardo
  Témavezető: Náhlik András
  Disszertáció címe: Individual distinctiveness in juvenile brown bears-have personality constructs predictive power across time and situations? (Egyéniségi különbözőségek fiatal barnamedvéknél - személyiségi felépítések későbbi élethelyzetekben való magatartásjelző képessége)
 • Szépligeti Mátyás
  Témavezető: Bartha Dénes, Bartha Sándor
  Disszertáció címe: Természetvédelmi kezelést támogató botanikai szempontú vizsgálatok az Őrségi Nemzeti Park gyepterületein
 • Velekei Balázs
  Témavezető: Lakatos Ferenc, Puky Miklós†
  Disszertáció címe: Az elevenszülő gyík [Zootoca vivipara (Lichtenstein 1823)] filogeográfiai vizsgálata a Kárpát-medencében


2015

 • Horváth Attila László
  Témavezető: Horváth Béla
  Disszertáció címe: Többműveletes fakitermelő gépek a hazai lombos állományok fahasználatában
 • Horváth Bálint Győző
  Témavezető: Lakatos Ferenc
  Disszertáció címe: Különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdők lepkeközösségének ökológiai szempontú összehasonlító vizsgálata
 • Nagy Gabriella Mária
  Témavezető: Héjj Botond
  Disszertáció címe: Erdei közösségi terek fejlesztése és életminőségre gyakorolt hatása
 • Sáránsi-Kovács Judit
  Témavezető: Szabó Ilona és Lakatos Ferenc
  Disszertáció címe: Vízi és talajban élő Phytiohthora fajok előfordulása Nyugat-Magyarországon; szerepük feketedió, mézgás éger és madárcseresznye pusztulásában
 • Dremmel László
  Témavezető: Náhlik András
  Disszertáció címe: A muflon és a gímszarvas táplálkozása, a muflon élőhely-preferenciája, és ezek hatása egyes erdőtársulások gyepszintjének növényzetére az északnyugati Börzsönyben
 • Benke Attila
  Témavezető: Mátyás Csaba
  Disszertáció címe: A Leuce szekcióba tartozó hazai nyárak dunántúli természetes eredetű állományainak populációgenetikai vizsgálata
 • Molnár Miklós
  Témavezető: Varga Szabolcs
  Disszertáció címe: A siska nádtippan (Calamagrostis epigeios /L./ Roth) hazai elterjedése, biológiája és az ellene való védekezés lehetőségei
 • Kelemen Géza
  Témavezető: Varga Szabolcs
  Disszertáció címe: Lakott területek díszfáinak egészségi és statikai vizsgálata


2014

 • Csáfordi Péter
  Témavezető: Gribovszki Zoltán és Kalicz Péter
  Disszertáció címe: Factors influencing sediment transport on the headwater catchments of Rák Brook, Sopron
 • Tóth Viktória
  Témavezető: akatos Ferenc
  Disszertáció címe: A platánlevél-sátorosmoly (Phyllonorycter platani Staudinger 1870) populációgenetikai vizsgálata
 • Facskó Ferenc
  Témavezető: Jáger László
  Disszertáció címe: Az erdészeti ágazat informatikai fejlesztésének mérlege
 • Major Tamás
  Témavezető: Horváth Béla
  Disszertáció címe: Tuskós területek talaj-előkészítésének gépesítés-fejlesztése


2013

 • Primusz Péter
  Témavezető: Péterfalvi József
  Disszertáció címe: Pályaszerkezet-gazdálkodás az erdészeti feltáróhálózatokon
 • Kovács Gyula
  Témavezető: Faragó Sándor
  Disszertáció címe: A Balaton déli partjának vízimadár-monitoringja
 • Baranyai-Nagy Anikó
  Témavezető: Király Botond Gergely
  Disszertáció címe: A nyugat-dunántúli patakmenti égerligetek tájtörténeti, növényföldrajzi és társulástani vizsgálata
 • Mesterházy Attila
  Témavezető: Bartha Dénes
  Disszertáció címe: A rába-völgyi erdők élőhelyeinek és lágyszárú fajainak vizsgálata
 • Papp Mónika
  Témavezető: Bartha Dénes
  Disszertáció címe: Cseres-kocsánytalan tölgyes és tölgy-kőris-szil ligeterdők különböző égtáji kitettségű szegélyeinek vizsgálata
 • Gyimóthy Zsuzsanna
  Témavezető: Jánoska Ferenc
  Disszertáció címe: A vörösbegy [Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)] őszi vonulásának vizsgálata Magyarországon
 • Szűcs Péter
  Témavezető: Bidló András
  Disszertáció címe: A mohák megjelenését meghatározó egyes ökológiai tényezők vizsgálata a Soproni-hegységben
 • Brolly Gábor
  Témavezető: Czimber Kornél
  Disszertáció címe: Faegyedek térképezése és állapotjellemzőik meghatározása földi lézeres letapogatás adataiból
 • Markóné Nagy Krisztina
  Témavezető: Varga Szabolcs
  Disszertáció címe: A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) tömegszaporodásának elemzése, valamint táplálkozásbiológiai vizsgálatok gyapjaslepkével és apácalepkével (Lymantria monacha L.)
 • Cseke Klára
  Témavezető: Borovics Attila
  Disszertáció címe: Egy elegyes tölgy állomány finomléptékű genetikai mintázatának elemzése
 • Schmidt Dávid
  Témavezető: Bartha Dénes
  Disszertáció címe: A Pannonhalmi-dombság félszáraz gyepjeinek összehasonlító vizsgálata


2012

 • Ballók Zsuzsanna
  Témavezető: Náhlik András
  Disszertáció címe: A vonalas létesítmények szerepe a gímszarvas terület-használatában
 • Bőhm András
  Témavezető: Faragó Sándor
  Disszertáció címe: Nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek ökológiai jellegének változása Magyarországon
 • Szél Győző
  Témavezető: Faragó Sándor
  Disszertáció címe: Futóbogár-együttesek vizsgálata a Lajta-project (Mosonszolnok) területén
 • Szekrényes Tamás
  Témavezető: Veperdi Gábor
  Disszertáció címe: Erdőszerkezet változásának vizsgálata, különös tekintettel a feketefenyő és cser fajok esetében a Balaton-felvidéken
 • Horváth Tamás
  Témavezető: Veperdi Gábor
  Disszertáció címe: Versengésvizsgálatok a Soproni-hegyvidék hosszúlejáratú kísérleti területein
 • Tuba Katalin
  Témavezető: Lakatos Ferenc
  Disszertáció címe: Különböző nyárfajok és –klónok herbivor rovarközösségei különös tekintettel a Populus nigra származásokra
 • Szakálosné Mátyás Katalin
  Témavezető: Rumpf János
  Disszertáció címe: A logisztika eredményeinek alkalmazása a hazai fahasználatok hatékonyságának fokozására
 • Horváth Ferenc
  Témavezető: Veperdi Gábor
  Disszertáció címe: Módszertani fejlesztések az erdőrezervátum-kutatásban
 • Sós Endre
  Témavezető: Faragó Sándor
  Disszertáció címe: A túzok [Otis arda (Linnaeus 1758)] állat-egészségügyi vizsgálata Magyarországon
 • Barabás Lilla
  Témavezető: Faragó Sándor
  Disszertáció címe: A Magyarországon fészkelő récefajok (Anatinae) elterjedése, valamint állományváltozásai az augusztusi vízimadár-monitoringadatok alapján
 • Patocskai Zoltán
  Témavezető: Kovács Gábor
  Disszertáció címe: Az erdészeti és mezőgazdasági földértékelési rendszer ökológiai alapjainak összehasonlítása, az egységesítés lehetséges módjai


2011

 • Riezing Norbert
  Témavezető: Király Botond Gergely
  Disszertáció címe: A Vértesalja erdeinek vizsgálata, tájhasználat és vegetáció kapcsolata
 • Nagy László
  Témavezető: Mátyás Csaba
  Disszertáció címe: Éghajlati alkalmazkodóképesség és válaszreakció előrejelzése erdeifenyő (Pinus sylvestris L.) populációkon
 • Bárány Gábor
  Témavezető: Bondor Antal
  Disszertáció címe: A nemesnyár-termesztés fejlesztésének újabb eredményei
 • Horváth Sándor
  Témavezető: Lett Béla
  Disszertáció címe: Vállalkozások szerepe és fejlődése az erdőgazdálkodásban


2010

 • Szép Tibor
  Témavezető: Stark Magdolna
  Disszertáció címe: A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai
 • Varga Tamás
  Témavezető: Stark Magdolna és Kováts-Németh Mária
  Disszertáció címe: Az állami erdőgazdálkodás közönségkapcsolatának vizsgálata a parkerdőkön és az erdészeti erdei iskolákon keresztül


2009

 • Barkóczi Zsolt
  Témavezető: Marosvölgyi Béla
  Disszertáció címe: A dendromassza alapú decentralizált energiatermelés alapanyagbázisának tervezése
 • Molnár Katalin
  Témavezető: Héjj Botond
  Disszertáció címe: Erdővel kapcsolatos ismeretek gyermeket nevelő családok körében
 • Börcsök Zoltán
  Témavezető: Király Botond Gergely
  Disszertáció címe: Magyarországi mezei szilek (Ulmus minor s.l.) levélmorfológiai vizsgálata, kitekintéssel az őshonos fajokra
 • Tobisch Tamás
  Témavezető: Koloszár József
  Disszertáció címe: Egyenletes bontáson és lékvágáson alapuló felújítás összehasonlítása gyertyános-kocsánytalan tölgyesben

 

A tézisek és a disszertációk letölthetők a Soproni Egyetem Doktori Repozitóriumából.