Útvonal|Képzések|Alapképzések (BSc)|Vadgazda mérnöki alapszak
Tartalmi elemek

Miért a vadgazda mérnöki BSc szak?

ugrás az oldal tetejére

A cél olyan vadgazda mérnökök képzése, akik ökológiai, környezettudatos szemléletük alapján képesek a vadvédelem és a természetvédelem általános és sajátos feladatainak a megtervezésére, szervezésére, irányítására és végrehajtására. A vadállománnyal, mint természeti értékkel tevékenységet folytató gazdálkodó vagy egyéb szervezetekkel fenntartott munkakapcsolat során a vadgazda mérnökök érvényesíteni tudják a vadvédelmi és természetvédelmi elveket és előírásokat; alkalmasak a természeti nevelésre és a vadászati turizmus szervezésére.

Az alapfokozat birtokában a vadgazda mérnökök alkalmasak:

 • az elsajátított erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, természetvédelmi ismereteik alapján a gazdálkodási folyamatok és a természetvédelmi problémák, valamint a földhasználati és védelmi tevékenység komplex kezelésére;
 • a vadgazdálkodási és ökonómiai problémák elemzésére és megoldására;
 • az Országos Vadgazdálkodási Adattár, az erdészeti és vadgazdálkodási üzemtervek, fölnyilvántartások adatainak, térképeinek elemzésére;
 • a vadállomány-szabályozási problémák megoldására, ökológiai szemléletű fajmegőrzési, élőhely-fejlesztési feladatok elvégzésére.
 • a vadgazdálkodás és természetvédelem hatósági és közigazgatási feladatainak ellátására;
 • vadgazdálkodási, vadkereskedelmi és turisztikai tevékenység végzésére;
 • vadgazdálkodás, vadászat, természetvédelem tervezésére, irányítására;
 • vadgazdálkodási és természetvédelmi tanácsadásra;
 • mezőgazdasági és erdőgazdasági vállalatok, nem kormányzati szervek természetvédelmi feladatainak ellátására;
 • állat- és növénykertek, vadasparkok, múzeumok munkaköreinek betöltésére.
ugrás az oldal tetejére

Képzettség, kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

Képzési idő: A modelltanterv alapján 6 + 1 aktív félév (a + 1 félév üzemi gykorlatban eltöltött időt jelent)
A megszerzendő kreditek száma: 210
A diploma megnevezése: vadgazda mérnök
A végzettségi szint: alap (BSc) fokozat
A képzés formája: nappali és levelező

ugrás az oldal tetejére

Pontszámítás

ugrás az oldal tetejére

 

 • Középiskolai eredményekből a felvi.hu-n leírtak szerint
 • Felsőfokú oklevél esetén: 

Diploma minősítése Pont
kitüntetéses 400
kiváló 390
370
közepes 340
elégséges 310
ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési lehetőségek

ugrás az oldal tetejére
 • erdő- és vadgazdasági, erdő- és fagazdasági, mezőgazdasági részvénytársaságokban vadászati műszaki vezetői, több vadászterületet összefogóan irányító fővadászi, vadtenyésztő telepvezetői munkakörben, ágazaton belül speciális szakterületet gondozó előadói állásban,
 • az ország területének 82%-án vadgazdálkodó vadásztársaságok hivatásos vadászi, fővadászi, vadászmesteri munkaköreiben,
 • az OMVK (Országos Magyar Vadászkamara) és az OMVV (Országos Magyar Vadászati Védegylet) szervezetén belül szakági irányítói beosztásban,
 • egyéb szervezeti formában végzett (pl. szövetkezeti ill. egyéb társulási) vad- és halgazdálkodás vagy vadkereskedelem területén ágazatvezetői beosztásban,
 • hatóságoknál vadászati- és természetvédelmi felügyelői munkahelyeken,
 • alap-, közép- és felsőfokon oktató intézmények és vállalkozások szakoktatói és kutatói munkaköreiben,
 • állatkertek, vadasparkok, botanikus kertek, és más bemutató, vagy ex situ megőrzéssel foglalkozó intézményekben
ugrás az oldal tetejére

Elérhetőségek

ugrás az oldal tetejére
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar
Dr. Facskó Ferenc hivatalvezető
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 4.
+36-99-518-258
 
Szakfelelős:
Dr. Náhlik András egyetemi tanár
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
ugrás az oldal tetejére

Vadgazda mérnöki BSc szak mintatanterve

ugrás az oldal tetejére

 Jelmagyarázat a tantervhez →

 

Fél-év Tantárgy
(a tantárgy leírása a címre kattintva letölthető)
kr. nappali levelező Tárgyfelelős Előkövetelmény 
ea. gy. ea. gy.
heti félév
1 Gerinces állattan ↓ A V 5 2 3   6 8 Winkler Dániel VGÁI  
Általános növénytan ↓ A V 5 2 2   6 6 Zagyvai Gergely NTI  
Matematika és statisztikai ismeretek ↓ A V 3 1 2   4 6 Csanády Viktória MI  
Geoinformatika és földnyilvántartás ↓ A F 3 1 2   0 8 Czimber Kornél GEVI  
Műszaki ismeretek ↓ A V 2 1 1   4 4 Czupy Imre EMKI  
Vadászattörténet ↓ A V 4 2 0   6 0 Jánoska Ferenc VGÁI -
Információ keresés és közlés ↓ A V 2 1 1   4 4 Horváth Tamás EVGI  
Populációgenetika A É 3 2 0   6 0 Lakatos Ferenc EMEVI  
Szabadon választható tárgyak (2 db) → C É 4                
2 Vadbiológia ↓ A V 5 2 2   6 6 Náhlik András VGÁI Matematika és statisztikai ismeretek
Gerinces állatfajok védelme ↓ A V 3 2 1   6 4 Winkler Dániel VGÁI Gerinces állattan
Alkalmazott növénytan ↓ A V 5 2 2   6 6 Csiszár Ágnes NTI Általános növénytan
Termőhelyismerettan ↓ A V 5 2 2   6 6 Bidló András, KFI  
Vízgazdálkodási ismeretek ↓ A V 3 1 2   4 6 Kalicz Péter GEVI  
Vadbefogás és vadtelepítés ↓ A V 4 2 1   6 4 Sándor Gyula VGÁI  
Speciális madártan ↓ B É 3 2 0   6 0 Lakatos Ferenc  EMEVI Gerinces állattan
Turisztikai és bemutató létesítmények tervezése ↓ B É 3 1 2   4 6 Horváth Adrienn KFI  
Szabadon választható tárgy → C É 2                
3 Vadászati állattan ↓ A V 6 3 1   8 4 Faragó Sándor VGÁI Gerinces állattan
Vadbetegségek és vadhúsvizsgálat ↓ A V 6 2 2   6 6 László Richárd VGÁI  
Trófeabírálat és preparálás ↓ A V 5 1 3   3 9 Náhlik András VGÁI  
Vadászati kinológia ↓ A V 5 2 2   6 6 Sándor Gyula VGÁI  
Erdészeti ismeretek ↓ A V 3 2 1   6 4 Király Gergely EMEVI Általános növénytan
Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek ↓ A V 3 2 1   6 4 László Richárd VGÁI  
Szabadon választható tárgyak (2 db) → C É 4                
Szakdolgozat 1 ↓ K A 0 0 3         EMK  
Gyakorlat 1 K A 0 40 Sándor Gyula VGÁI  
4 Nagyvadgazdálkodás ↓ A V 5 2 2   6 6 Náhlik András VGÁI Vadbiológia
Apróvadgazdálkodás A V 5 2 2   6 6 Faragó Sándor VGÁI Vadbiológia
Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás ↓ A V 5 2 1   6 4 László Richárd VGÁI Mezőgazd. és élelmiszerbiztonsági ismeretek
Fegyvertan és ballisztika ↓ A V 5 2 2   6 6 Sándor Gyula VGÁI  
Etológia ↓ A V 3 2 0   6 0 Jánoska Ferenc VGÁI  
Természetvédelem ↓ A V 3 2 1   6 0 Korda Márton NTI  
Növény- és állatkereskedelem ↓ B É 3 2 0   6 0 Zagyvai Gergely NTI  
Mezőgazdálkodás természeti területeken ↓ B V 5 2 3   6 8 László Richárd VGÁI Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek
Szakdolgozat 2 ↓ K A 0 0 3   0 9   EMK Thesis 1
Gyakorlat 2 K A 0 0 40 László Richárd VGÁI Gyakorlat 1
5 Zárttéri nagyvadtartás ↓ A V 4 2 1   6 4 Jánoska Ferenc VGÁI  
Vadállomány hasznosításának gyakorlata ↓ A V 5 2 2   6 6 Sándor Gyula VGÁI  
Hagyományos vadászati módok ↓ A V 3 1 1   4 4 Sándor Gyula VGÁI  
Környezetvédelem  ↓ A V 3 2 1   6 0 Polgár András KFI  
Közgazdaságtan ↓ A V 3 2 1   6 4 Karner Cecília KKT (LKK)  
Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan ↓ A V 4 2 1   6 4 Horváth Sándor EVGI  
Szakjog és igazgatás ↓ A V 3 2 1   6 3 Gál János EVGI  
Halászattan ↓ B É 3 2 1   6 4 Jánoska Ferenc VGÁI Gerinces állattan
Vizes élőhelyek kezelése ↓ B É 4 2 2   6 6 Kalicz Péter GEVI Vízgazdálkodási ismeretek
Szakdolgozat 3 ↓ B É 5 0 3   0 9   EMK Szakdolgozat 2
Zöld szaknyelv 1 (angol ↓német ↓) K A 0 0 2   0 6 Dékány Zsigmond INYK  
Gyakorlat 3 K A 0 0  40 Jánoska Ferenc VGÁI Gyakorlat 2 
Gyakorlat K A 0 —  –  40 Sándor Gyula VGÁI   
6 Zárttéri apróvadtenyésztés ↓ A V 4 2 1   6 4 Jánoska Ferenc VGÁI

 

Vadgazdálkodás tervezése ↓ A V 4 1 1   4 4 László Richárd VGÁI Vadbiológia, Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás
Vadkárelhárítás és becslés ↓ A V 4 1 2   4 6 Lakatos Ferenc EMEVI Erdészeti ismeretek, Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek 
Vadászati ökonómia és marketing ↓ A V 4 1 1   4 4 Puskás Lajos EVGI Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan
Munkavédelem és biztonságtechnika ↓ A F 3 2 0   6 0 Czupy Imre EMKI  
Ökoturizmus ↓ B É 2 2 0   6 0 Polgár András KFI  
Ökotoxikológia ↓ B É 3 1 1   4 4 Rétfalvi Tamás KI  
Szakdolgozat 4 ↓ B É 10 0 3   0 9   EMK Szakdolgozat 3
Tanulmányút K A 0 40 0 Jánoska Ferenc VGÁI Nagyvadgazdálkodás. Apróvadgazdálkodás 
7 Szakmai gyakorlat A A 30 0 600 0 200 Náhlik András VGÁI Külön szabályzat szerint →

Jelmagyarázat a tantervhez →

ugrás az oldal tetejére

Gyakorlati félév előkészítése

ugrás az oldal tetejére

 

2021-ben a 14 hetes szakmai gyakorlatot június 28. és október 29. közötti időszaban egybefüggően kell teljesíteni az alábbiak szerint:

A gyakorlati félévre való jelentkezés feltétele:

 • minden, a végzéshez szükséges A, B, C típusú kredit teljesítésre került,
 • kritérium tárgyak a nyelvi kritériumot kivéve teljesültek. (Az abszolutórium kiállításához már szükséges a nyelvi kritérium megléte is!)


A gyakorlati félév megkezdése előtt egy Jelentkezési lapot kell kitölteni, ami a kari honlapról letölthető ↓. A Jelentkezési lapon feltüntetett gyakorlati helyeket a szakfelelős aláírásával kell engedélyeztetni. A kitöltött és aláíratott jelentkezési lapot az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatalában Nagyné Ilovszky Noémi tanulmányi előadónál kell leadni legkésőbb 2021. június 18., péntek, 11.30 óráig.

A gyakorlati helyekkel együttműködési megállapodást kell kötni. A dokumentum letölthető a kari honlapról →. A dokumentum előkészítése a hallgató feladata.

 

 • Földmérő és földrendező mérnök BSc szakos hallgatóknál
  • Az intézményen kívüli gyakorlatok időtartama összesen 10 hét legyen. A helyszínek/tevékenységek sorrendje tetszőlegesen felcserélhető.
   • minimum 4, maximum 6 hét állami szervezetnél, körzeti és megyei földhivataloknál – saját szervezésben,
   • minimum 4, maximum 6 hét nem állami intézményeknél töltendő le – saját szervezésben.
  • 6 hetes intézményen belüli terepgyakorlatok teljesítése.
 • Vadgazda mérnöki BSc szakos nappali tagozatos hallgatóknál
  • 2 hét szakdolgozat a konzulenssel egyeztetett időpontban,
  • 2-5 hét Kormányhivatalok Vadászati és Halászati Osztálya, tájegységi fővadász mellett, Országos Magyar Vadászkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (amennyiben igazoltan vadászati témában foglalkoztatják), Országos Magyar Vadászati Védegylet – saját szervezésben,
  • 6-9 hét gazdálkodóknál töltendő le – saját szervezésben
  • 0-2 hét kutatási tevékenység a Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézet oktatójának irányításával vagy tárlatvezetés az Erdészeti Múzeumban
   A helyszínek/tevékenységek sorrendje tetszőlegesen felcserélhető.
  • 1 hét vadászkürt tanfolyam augusztus 24–28. között Sopronban, kötött időpontban.
 • Vadgazda mérnöki BSc szakos, szakmában nem dolgozó levelező tagozatos hallgatóknál
  • 1 hét vadászkürt tanfolyam a nappali tagozatos hallgatóknál megadott helyszínen és időpontban.
  • 1 hét Kormányhivatalok Vadászati és Halászati Osztálya, tájegységi fővadász mellett, Országos Magyar Vadászkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (amennyiben igazoltan vadászati témában foglalkoztatják), Országos Magyar Vadászati Védegylet – saját szervezésben,
  • 1 hét gazdálkodóknál töltendő le – saját szervezésben
 • Vadgazda mérnöki BSc szakos szakmában dolgozó levelező tagozatos hallgatóknál
  • Elfogadjuk a szakma valamely szegmensében meglévő aktív munkaviszonyt szakmai gyakorlatnak, de a szakmai gyakorlat idején töltött munkaviszonyról igazolást kell bemutatni. Emellett választható lehetőség még 1 hét vadászkürt tanfolyam a nappali tagozatos hallgatóknál megadott helyszínen és időpontban.
 • Természetvédelmi mérnöki BSc szakos hallgatóknál (nincs megkötött időszak a sorrendre vonatkozóan)
  • 6 hét természetvédelmi szakterületen (is) ténykedő állami szervezet,
  • 6 hét természetvédelmi szakterületen (is) ténykedő nem állami szervezet (NGO),
  • 2 hét a szakdolgozat készítésére fordítandó,
  • az egyik 6 hét a Kar valamelyik Intézetében is letölthető.
ugrás az oldal tetejére

Felvételi követelmények

ugrás az oldal tetejére
 • Érettségivelaz alábbi listából két tárgy választása: biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika, természettudomány, egy idegen nyelv (angol vagy francia vagy német vagy olasz vagy orosz vagy román vagy spanyol vagy szerb vagy szlovák), szakmai előkészítő tárgy — emlet szintű érettségi bármely tárgyból
  VAGY
 • Felsőfokú végzettséggel: egyetemi VAGY főiskolai VAGY MSc VAGY BSc diploma
ugrás az oldal tetejére

Fauna és Flóra Alapítvány Ösztöndíja

ugrás az oldal tetejére

külföldi gyakorlaton való részvétel támogatására

 

Pályázat célja: A Fauna és Flóra Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) és a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara (továbbiakban Kar) kétoldalú megállapodás alapján a 2020/2021-es tanév nyári kötelező gyakorlatának letöltésére a hallgatói előremenetelt segítő pályázatot hirdet. A pályázat célja a gyakorlati munka megismerésének elősegítése egy erdélyi vadászatra jogosult több mint tízezer hektáros vadászterületén. Az Alapítvány, mint támogató, sikeres pályázat esetén vállalja a pályázatban megfogalmazott célok megvalósításához szükséges utazási- és részvételi költségek finanszírozását (külön eljárási rend szerint), valamint a kutatási területnek és szakszemélyzetének a háromhetes gyakorlatra történő rendelkezésre bocsájtását (kihirdetett feltételek mellett).

Pályázókkal szemben támasztott feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Aktív hallgatói státusz Vadgazda alapképzésben (nappali tagozat) a 2020/2021-es tanév őszi és tavaszi szemeszterében;
 • A gyakorlat letöltéséhez szükséges motivációs levél és rövid szakmai önéletrajz benyújtása;
 • A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató fényképet készítsen róla, és képmását, valamint nevét sajtóközleményében, honlapján, valamint kiadványaiban felhasználja;
 • A pályázó a tanulmánya során, valamint szakmai önéletrajzába a támogatás tényét feltünteti, a támogató nevét jól láthatóan szerepelteti.

Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Kitöltött pályázati adatlap (letölthető );
 • Szakmai önéletrajz;
 • Motivációs levél.

Pályázati határidő: 2021. június 22., éjfél

ugrás az oldal tetejére

Vadgazda Mérnöki BSc szak mintatanterve

ugrás az oldal tetejére

 Jelmagyarázat a tantervhez →

 

Félév Tantárgy
(a tantárgy leírása a címre kattintva letölthető)
kr. nappali levelező Tárgyfelelős Előkövetelmény 
ea. gy. ea. gy.
heti félév
1 Gerinces állattan ↓ A V 5 2 3   6 8 Winkler Dániel VGÁI  
Általános növénytan ↓ A V 5 2 2   6 6 Zagyvai Gergely NTI  
Matematika és statisztikai ismeretek ↓ A V 3 1 2   4 6 Csanády Viktória MI  
Geoinformatika és földnyilvántartás ↓ A F 3 1 2   4 6 Czimber Kornél GEVI  
Műszaki ismeretek ↓ A V 2 1 1   4 4 Czupy Imre EMKI  
Vadászattörténet ↓ A V 4 2 0   6 0 Jánoska Ferenc VGÁI -
Információ keresés és közlés ↓ A V 2 1 1   4 4 Horváth Tamás EVGI  
Populációgenetika A F 3 2 0   6 0 Lakatos Ferenc EMEVI  
Szabadon választható tárgyak (2 db) → C   4                
2 Vadbiológia ↓ A V 5 2 2   6 6 Náhlik András VGÁI  
Gerinces állatfajok védelme ↓ A V 3 2 1   6 4 Winkler Dániel VGÁI Gerinces állattan
Alkalmazott növénytan ↓ A V 5 2 2   6 6 Csiszár Ágnes NTI Általános növénytan
Termőhelyismerettan ↓ A V 5 2 2   6 6 Bidló András KFI  
Vízgazdálkodási ismeretek ↓ A V 3 1 2   4 6 Kalicz Péter GEVI  
Vadbefogás és vadtelepítés ↓ A V 4 2 1   6 4 Sándor Gyula VGÁI  
Speciális madártan ↓ B F 3 2 0   6 0 Lakatos Ferenc  EMEVI Gerinces állattan
Turisztikai és bemutató létesítmények tervezése ↓ B F 3 1 2   4 6 Horváth Adrienn KFI  
Szabadon választható tárgy → C   2                
3 Vadászati állattan ↓ A V 6 3 1   8 4 Faragó Sándor VGÁI Gerinces állattan
Vadbetegségek és vadhúsvizsgálat ↓ A V 6 2 2   6 6 László Richárd VGÁI  
Trófeabírálat és preparálás ↓ A V 5 1 3   3 9 Náhlik András VGÁI  
Vadászati kinológia ↓ A V 5 2 2   6 6 Sándor Gyula VGÁI  
Erdészeti ismeretek ↓ A V 3 2 1   6 4 Király Gergely EMEVI Általános növénytan
Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek ↓ A V 3 2 1   6 4 László Richárd VGÁI  
Szabadon választható tárgyak (2 db) → C   4                
Szakdolgozat 1 ↓ K A 0 0 3         EMK  
Gyakorlat 1 K A 0 40 Sándor Gyula VGÁI  
4 Nagyvadgazdálkodás ↓ A V 5 2 2   6 6 Náhlik András VGÁI Vadbiológia
Apróvadgazdálkodás A V 5 2 2   6 6 Faragó Sándor VGÁI Vadbiológia
Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás ↓ A V 5 2 1   6 4 László Richárd VGÁI Mezőgazd. és élelmiszerbiztonsági ismeretek
Fegyvertan és ballisztika ↓ A V 5 2 2   6 6 Sándor Gyula VGÁI  
Etológia ↓ A V 3 2 0   6 0 Jánoska Ferenc VGÁI  
Természetvédelem ↓ A V 3 2 1   6 0 Hernádiné Tart Teodóra NTI  
Növény- és állatkereskedelem ↓ B F 3 2 0   6 0 Zagyvai Gergely NTI  
Mezőgazdálkodás természeti területeken ↓ B V 5 2 3   6 8 László Richárd VGÁI Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek
Szakdolgozat 2 ↓ K A 0 0 3   0 9  

 

Szakdolgozat 1 1
Gyakorlat 2 K A 0 0 40 László Richárd VGÁI Gyakorlat 1
5 Zárttéri nagyvadtartás ↓ A V 4 2 1   6 4 Jánoska Ferenc VGÁI  
Vadállomány hasznosításának gyakorlata ↓ A V 5 2 2   6 6 Sándor Gyula VGÁI  
Hagyományos vadászati módok ↓ A V 3 1 1   4 4 Sándor Gyula VGÁI  
Környezetvédelem  ↓ A V 3 2 1   6 0 Polgár András KFI  
Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan ↓ A V 4 2 1   6 4 Horváth Sándor EVGI  
Szakjog és igazgatás ↓ A V 3 2 1   6 3 Nagy Dániel EVGI  
Halászattan ↓ B F 3 2 1   6 4 Jánoska Ferenc VGÁI Gerinces állattan
Vizes élőhelyek kezelése ↓ B F 4 2 2   6 6 Kalicz Péter GEVI Vízgazdálkodási ismeretek
Szakdolgozat 3 ↓ B F 5 0 3   0 9     Szakdolgozat 2
Zöld szaknyelv 1 (angol ↓német ↓) K A 0 0 2   0 6 Dékány Zsigmond INYK  
Gyakorlat 3 K A 0 0  40 Jánoska Ferenc VGÁI Gyakorlat 2 
Gyakorlat K A 0 —  0 40 Sándor Gyula VGÁI   
6 Zárttéri apróvadtenyésztés ↓ A V 4 2 1   6 4 Jánoska Ferenc VGÁI

 

Vadgazdálkodás tervezése ↓ A V 4 1 1   4 4 László Richárd VGÁI Vadbiológia, Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás
Vadkárelhárítás és becslés ↓ A V 4 1 2   4 6 Lakatos Ferenc EMEVI Erdészeti ismeretek, Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek 
Vadászati ökonómia és marketing ↓ A V 4 1 1   4 4 Puskás Lajos EVGI Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan
Munkavédelem és biztonságtechnika ↓ A F 3 2 0   6 0 Czupy Imre EMKI  
Közgazdaságtan ↓ A V 3 2 1   6 4 Karner Cecília  KKT (LKK)  
Ökoturizmus ↓ B F 2 2 0   6 0 Polgár András KFI  
Ökotoxikológia ↓ B F 3 1 1   4 4 Rétfalvi Tamás KI  
Szakdolgozat 4 ↓ B F 10 0 3   0 9     Szakdolgozat 3
Tanulmányút K A 0 40 0 Jánoska Ferenc VGÁI Nagyvadgazdálkodás. Apróvadgazdálkodás 
7 Szakmai gyakorlat A A 30 0 600 0 200 Sándor Gyula VGÁI Külön szabályzat szerint →

Jelmagyarázat a tantervhez →

 

Záróvizsgára bocsátás feltétele: Abszolutórium megszerzése
Záróvizsga tárgyai: Vadgazdálkodás tervezése
Vadbiológia 
Trófeabírálat és preparálás 
Nagyvadgazdálkodás 
Apróvadgazdálkodás
Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás
Zárttéri nagyvadtartás 
Zárttéri apróvadtenyésztéskinológia 
Vadbetegségek és vadhúsvizsgálat 
Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan
Vadászati ökonómia és marketing
Szakjog és igazgatás
Vadkárelhárítás és becslés
Természetvédelem
Vadállomány hasznosításának gyakorlata
Vadászati kinológia
Fegyvertan és ballisztika 
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő