Útvonal|Képzések|Alapképzések (BSc)|Vadgazda mérnöki alapszak
Tartalmi elemek

Miért a vadgazda mérnöki BSc szak?

ugrás az oldal tetejére

A cél olyan vadgazda mérnökök képzése, akik ökológiai, környezettudatos szemléletük alapján képesek a vadvédelem és a természetvédelem általános és sajátos feladatainak a megtervezésére, szervezésére, irányítására és végrehajtására. A vadállománnyal, mint természeti értékkel tevékenységet folytató gazdálkodó vagy egyéb szervezetekkel fenntartott munkakapcsolat során a vadgazda mérnökök érvényesíteni tudják a vadvédelmi és természetvédelmi elveket és előírásokat; alkalmasak a természeti nevelésre és a vadászati turizmus szervezésére.

Az alapfokozat birtokában a vadgazda mérnökök alkalmasak:

 • az elsajátított erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, természetvédelmi ismereteik alapján a gazdálkodási folyamatok és a természetvédelmi problémák, valamint a földhasználati és védelmi tevékenység komplex kezelésére;
 • a vadgazdálkodási és ökonómiai problémák elemzésére és megoldására;
 • az Országos Vadgazdálkodási Adattár, az erdészeti és vadgazdálkodási üzemtervek, fölnyilvántartások adatainak, térképeinek elemzésére;
 • a vadállomány-szabályozási problémák megoldására, ökológiai szemléletű fajmegőrzési, élőhely-fejlesztési feladatok elvégzésére.
 • a vadgazdálkodás és természetvédelem hatósági és közigazgatási feladatainak ellátására;
 • vadgazdálkodási, vadkereskedelmi és turisztikai tevékenység végzésére;
 • vadgazdálkodás, vadászat, természetvédelem tervezésére, irányítására;
 • vadgazdálkodási és természetvédelmi tanácsadásra;
 • mezőgazdasági és erdőgazdasági vállalatok, nem kormányzati szervek természetvédelmi feladatainak ellátására;
 • állat- és növénykertek, vadasparkok, múzeumok munkaköreinek betöltésére.
ugrás az oldal tetejére

Képzettség, kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

Képzési idő: A modelltanterv alapján 6 + 1 aktív félév (a + 1 félév üzemi gykorlatban eltöltött időt jelent)
A megszerzendő kreditek száma: 210
A diploma megnevezése: vadgazda mérnök
A végzettségi szint: alap (BSc) fokozat
A képzés formája: nappali és levelező

ugrás az oldal tetejére

Pontszámítás

ugrás az oldal tetejére

 

 • Középiskolai eredményekből a felvi.hu-n leírtak szerint
 • Felsőfokú oklevél esetén: 

Diploma minősítése Pont
kitüntetéses 400
kiváló 390
370
közepes 340
elégséges 310
ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési lehetőségek

ugrás az oldal tetejére
 • erdő- és vadgazdasági, erdő- és fagazdasági, mezőgazdasági részvénytársaságokban vadászati műszaki vezetői, több vadászterületet összefogóan irányító fővadászi, vadtenyésztő telepvezetői munkakörben, ágazaton belül speciális szakterületet gondozó előadói állásban,
 • az ország területének 82%-án vadgazdálkodó vadásztársaságok hivatásos vadászi, fővadászi, vadászmesteri munkaköreiben,
 • az OMVK (Országos Magyar Vadászkamara) és az OMVV (Országos Magyar Vadászati Védegylet) szervezetén belül szakági irányítói beosztásban,
 • egyéb szervezeti formában végzett (pl. szövetkezeti ill. egyéb társulási) vad- és halgazdálkodás vagy vadkereskedelem területén ágazatvezetői beosztásban,
 • hatóságoknál vadászati- és természetvédelmi felügyelői munkahelyeken,
 • alap-, közép- és felsőfokon oktató intézmények és vállalkozások szakoktatói és kutatói munkaköreiben,
 • állatkertek, vadasparkok, botanikus kertek, és más bemutató, vagy ex situ megőrzéssel foglalkozó intézményekben
ugrás az oldal tetejére

Elérhetőségek

ugrás az oldal tetejére
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar
Dr. Facskó Ferenc hivatalvezető
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 4.
+36-99-518-258
 
Szakfelelős:
Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens
Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézet
ugrás az oldal tetejére

Vadgazda mérnöki BSc szak mintatanterve

ugrás az oldal tetejére

 Jelmagyarázat a tantervhez →

 

Fél-év Tantárgy
(a tantárgy leírása a címre kattintva letölthető)
kr. nappali levelező Tárgyfelelős Előkövetelmény 
ea. gy. ea. gy.
heti félév
1 Gerinces állattan ↓ A V 5 2 3   6 8 Winkler Dániel VGÁI  
Általános növénytan ↓ A V 5 2 2   6 6 Zagyvai Gergely NTI  
Matematika és statisztikai ismeretek ↓ A V 3 1 2   4 6 Csanády Viktória MI  
Geoinformatika és földnyilvántartás ↓ A F 3 1 2   0 8 Czimber Kornél GEVI  
Műszaki ismeretek ↓ A V 2 1 1   4 4 Czupy Imre EMKI  
Vadászattörténet ↓ A V 4 2 0   6 0 Jánoska Ferenc VGÁI -
Információ keresés és közlés ↓ A V 2 1 1   4 4 Horváth Tamás EVGI  
Populációgenetika A É 3 2 0   6 0 Lakatos Ferenc EMEVI  
Szabadon választható tárgyak (2 db) → C É 4                
2 Vadbiológia ↓ A V 5 2 2   6 6 Náhlik András VGÁI Matematika és statisztikai ismeretek
Gerinces állatfajok védelme ↓ A V 3 2 1   6 4 Winkler Dániel VGÁI Gerinces állattan
Alkalmazott növénytan ↓ A V 5 2 2   6 6 Csiszár Ágnes NTI Általános növénytan
Termőhelyismerettan ↓ A V 5 2 2   6 6 Bidló András, KFI  
Vízgazdálkodási ismeretek ↓ A V 3 1 2   4 6 Kalicz Péter GEVI  
Vadbefogás és vadtelepítés ↓ A V 4 2 1   6 4 Sándor Gyula VGÁI  
Speciális madártan ↓ B É 3 2 0   6 0 Lakatos Ferenc  EMEVI Gerinces állattan
Turisztikai és bemutató létesítmények tervezése ↓ B É 3 1 2   4 6 Horváth Adrienn KFI  
Szabadon választható tárgy → C É 2                
3 Vadászati állattan ↓ A V 6 3 1   8 4 Faragó Sándor VGÁI Gerinces állattan
Vadbetegségek és vadhúsvizsgálat ↓ A V 6 2 2   6 6 László Richárd VGÁI  
Trófeabírálat és preparálás ↓ A V 5 1 3   3 9 Náhlik András VGÁI  
Vadászati kinológia ↓ A V 5 2 2   6 6 Sándor Gyula VGÁI  
Erdészeti ismeretek ↓ A V 3 2 1   6 4 Király Gergely EMEVI Általános növénytan
Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek ↓ A V 3 2 1   6 4 László Richárd VGÁI  
Szabadon választható tárgyak (2 db) → C É 4                
Szakdolgozat 1 ↓ K A 0 0 3         EMK  
Gyakorlat 1 K A 0 40 Sándor Gyula VGÁI  
4 Nagyvadgazdálkodás ↓ A V 5 2 2   6 6 Náhlik András VGÁI Vadbiológia
Apróvadgazdálkodás A V 5 2 2   6 6 Faragó Sándor VGÁI Vadbiológia
Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás ↓ A V 5 2 1   6 4 László Richárd VGÁI Mezőgazd. és élelmiszerbiztonsági ismeretek
Fegyvertan és ballisztika ↓ A V 5 2 2   6 6 Sándor Gyula VGÁI  
Etológia ↓ A V 3 2 0   6 0 Jánoska Ferenc VGÁI  
Természetvédelem ↓ A V 3 2 1   6 0 Korda Márton NTI  
Növény- és állatkereskedelem ↓ B É 3 2 0   6 0 Zagyvai Gergely NTI  
Mezőgazdálkodás természeti területeken ↓ B V 5 2 3   6 8 László Richárd VGÁI Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek
Szakdolgozat 2 ↓ K A 0 0 3   0 9   EMK Thesis 1
Gyakorlat 2 K A 0 0 40 László Richárd VGÁI Gyakorlat 1
5 Zárttéri nagyvadtartás ↓ A V 4 2 1   6 4 Jánoska Ferenc VGÁI  
Vadállomány hasznosításának gyakorlata ↓ A V 5 2 2   6 6 Sándor Gyula VGÁI  
Hagyományos vadászati módok ↓ A V 3 1 1   4 4 Sándor Gyula VGÁI  
Környezetvédelem  ↓ A V 3 2 1   6 0 Polgár András KFI  
Közgazdaságtan ↓ A V 3 2 1   6 4 Karner Cecília KKT (LKK)  
Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan ↓ A V 4 2 1   6 4 Horváth Sándor EVGI  
Szakjog és igazgatás ↓ A V 3 2 1   6 3 Gál János EVGI  
Halászattan ↓ B É 3 2 1   6 4 Jánoska Ferenc VGÁI Gerinces állattan
Vizes élőhelyek kezelése ↓ B É 4 2 2   6 6 Kalicz Péter GEVI Vízgazdálkodási ismeretek
Szakdolgozat 3 ↓ B É 5 0 3   0 9   EMK Szakdolgozat 2
Zöld szaknyelv 1 (angol ↓német ↓) K A 0 0 2   0 6 Dékány Zsigmond INYK  
Gyakorlat 3 K A 0 0  40 Jánoska Ferenc VGÁI Gyakorlat 2 
Gyakorlat K A 0 —  –  40 Sándor Gyula VGÁI   
6 Zárttéri apróvadtenyésztés ↓ A V 4 2 1   6 4 Jánoska Ferenc VGÁI

 

Vadgazdálkodás tervezése ↓ A V 4 1 1   4 4 László Richárd VGÁI Vadbiológia, Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás
Vadkárelhárítás és becslés ↓ A V 4 1 2   4 6 Lakatos Ferenc EMEVI Erdészeti ismeretek, Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek 
Vadászati ökonómia és marketing ↓ A V 4 1 1   4 4 Puskás Lajos EVGI Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan
Munkavédelem és biztonságtechnika ↓ A F 3 2 0   6 0 Czupy Imre EMKI  
Ökoturizmus ↓ B É 2 2 0   6 0 Polgár András KFI  
Ökotoxikológia ↓ B É 3 1 1   4 4 Rétfalvi Tamás KI  
Szakdolgozat 4 ↓ B É 10 0 3   0 9   EMK Szakdolgozat 3
Tanulmányút K A 0 40 0 Jánoska Ferenc VGÁI Nagyvadgazdálkodás. Apróvadgazdálkodás 
7 Szakmai gyakorlat A A 30 0 600 0 200 Náhlik András VGÁI Külön szabályzat szerint →

Jelmagyarázat a tantervhez →

ugrás az oldal tetejére

Gyakorlati félév előkészítése

ugrás az oldal tetejére

 

2022-ben a 14 hetes szakmai gyakorlatot június 27. és október 28. közötti időszaban egybefüggően kell teljesíteni az alábbiak szerint:

A gyakorlati félévre való jelentkezés feltétele:

 • minden, a végzéshez szükséges A, B, C típusú kredit teljesítésre került,
 • kritérium tárgyak a nyelvi kritériumot kivéve teljesültek. (Az abszolutórium kiállításához már szükséges a nyelvi kritérium megléte is!)


A gyakorlati félév megkezdése előtt egy Jelentkezési lapot kell kitölteni, ami a kari honlapról letölthető ↓. A Jelentkezési lapon feltüntetett gyakorlati helyeket a szakfelelős aláírásával kell engedélyeztetni. A kitöltött és aláíratott jelentkezési lapot az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatalában Nagyné Ilovszky Noémi tanulmányi előadónál kell leadni legkésőbb 2022. június 17., péntek, 11.30 óráig.

A gyakorlati helyekkel együttműködési megállapodást kell kötni. A dokumentum letölthető a kari honlapról →. A dokumentum előkészítése a hallgató feladata.

 

 • Földmérő és földrendező mérnök BSc szakos hallgatóknál
  • Az intézményen kívüli gyakorlatok időtartama összesen 10 hét legyen. A helyszínek/tevékenységek sorrendje tetszőlegesen felcserélhető.
   • minimum 4, maximum 6 hét állami szervezetnél, körzeti és megyei földhivataloknál – saját szervezésben,
   • minimum 4, maximum 6 hét nem állami intézményeknél töltendő le – saját szervezésben.
  • 6 hetes intézményen belüli terepgyakorlatok teljesítése.
 • Vadgazda mérnöki BSc szakos nappali tagozatos hallgatóknál
  • 2 hét szakdolgozat a konzulenssel egyeztetett időpontban,
  • 2-5 hét Kormányhivatalok Vadászati és Halászati Osztálya, tájegységi fővadász mellett, Országos Magyar Vadászkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (amennyiben igazoltan vadászati témában foglalkoztatják), Országos Magyar Vadászati Védegylet – saját szervezésben,
  • 6-9 hét gazdálkodóknál töltendő le – saját szervezésben
  • 0-2 hét kutatási tevékenység a Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézet oktatójának irányításával vagy tárlatvezetés az Erdészeti Múzeumban
   A helyszínek/tevékenységek sorrendje tetszőlegesen felcserélhető.
  • 1 hét vadászkürt tanfolyam augusztus 24–28. között Sopronban, kötött időpontban.
 • Vadgazda mérnöki BSc szakos, szakmában nem dolgozó levelező tagozatos hallgatóknál
  • 1 hét vadászkürt tanfolyam a nappali tagozatos hallgatóknál megadott helyszínen és időpontban.
  • 1 hét Kormányhivatalok Vadászati és Halászati Osztálya, tájegységi fővadász mellett, Országos Magyar Vadászkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (amennyiben igazoltan vadászati témában foglalkoztatják), Országos Magyar Vadászati Védegylet – saját szervezésben,
  • 1 hét gazdálkodóknál töltendő le – saját szervezésben
 • Vadgazda mérnöki BSc szakos szakmában dolgozó levelező tagozatos hallgatóknál
  • Elfogadjuk a szakma valamely szegmensében meglévő aktív munkaviszonyt szakmai gyakorlatnak, de a szakmai gyakorlat idején töltött munkaviszonyról igazolást kell bemutatni. Emellett választható lehetőség még 1 hét vadászkürt tanfolyam a nappali tagozatos hallgatóknál megadott helyszínen és időpontban.
 • Természetvédelmi mérnöki BSc szakos hallgatóknál (nincs megkötött időszak a sorrendre vonatkozóan)
  • 6 hét természetvédelmi szakterületen (is) ténykedő állami szervezet,
  • 6 hét természetvédelmi szakterületen (is) ténykedő nem állami szervezet (NGO),
  • 2 hét a szakdolgozat készítésére fordítandó,
  • az egyik 6 hét a Kar valamelyik Intézetében is letölthető.
ugrás az oldal tetejére

Felvételi követelmények

ugrás az oldal tetejére
 • Érettségivelaz alábbi listából két tárgy választása: biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika, természettudomány, egy idegen nyelv (angol vagy francia vagy német vagy olasz vagy orosz vagy román vagy spanyol vagy szerb vagy szlovák), szakmai előkészítő tárgy — emlet szintű érettségi bármely tárgyból
  VAGY
 • Felsőfokú végzettséggel: egyetemi VAGY főiskolai VAGY MSc VAGY BSc diploma
ugrás az oldal tetejére

Fauna és Flóra Alapítvány Ösztöndíja

ugrás az oldal tetejére

külföldi gyakorlaton való részvétel támogatására

 

Pályázat célja: A Fauna és Flóra Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) a 2021/2022-es tanév nyári kötelező, vagy önkéntes szakmai gyakorlatának letöltésére a hallgatói előremenetelt  segítő pályázatot hirdet. A pályázat célja a gyakorlati munka megismerésének elősegítése egy erdélyi vadászatra jogosult több, mint tízezer hektáros vadászterületén. Az Alapítvány, mint támogató, sikeres pályázat esetén vállalja a pályázatban megfogalmazott célok megvalósításához szükséges utazási- és részvételi költségek finanszírozását (külön eljárási rend szerint), a kutatási területnek és szakszemélyzetének a háromhetes gyakorlatra történő rendelkezésre bocsájtását (kihirdetett feltételek mellett), valamint a lehetőséget a háromhetes gyakorlatnak a kutatási területen, a terület szakszemélyzetének a felügyeletével történő letöltésére.

Pályázókkal szemben támasztott feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Aktív hallgatói státusz a 2021/22-es tanév tavaszi szemeszterében bármely vadgazdálkodási felsőfokú képzésen, tagozattól függetlenül;
 • A gyakorlat letöltéséhez szükséges motivációs levél és rövid szakmai önéletrajz benyújtása;
 • A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató fényképet készítsen róla, és képmását, valamint nevét sajtóközleményében, honlapján, valamint kiadványaiban felhasználja;
 • A pályázó tanulmányai során, valamint szakmai önéletrajzában a támogatás tényét feltünteti, a támogató nevét jól láthatóan szerepelteti.

Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Kitöltött pályázati adatlap (letölthető );
 • Szakmai önéletrajz;
 • Motivációs levél.

Támogatási lehetőségek, elszámolási rend

 • Csak aktív hallgatói státuszban a beiratkozott félévben jár a támogatás;
 • A nyertes pályázók részére a nyári gyakorlat célját szolgáló utazási (utazás saját szervezésben) költség számolható el utólagosan (eljárási rend szerint);
 • A nyertes pályázók részére az Alapítvány a háromhetes ott tartózkodásra biztosítja a szállás és étkezés lehetőségét (eljárási rend szerint);
 • Amennyiben a hallgató a gyakorlat kezdeti napján nem jelenik meg a gyakorlat helyszínén és távollétét megbízható módon nem tudja igazolni, úgy a gyakorlat idejére eső költségeit (szállás) meg kell fizetnie az Alapítvány részére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május. 3.

Az erdélyi gyakorlat ideje: 2022. július 18 - augusztus 7.

Az Alapítvány (a Soproni Egyetem és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem hallgatói közül összesen) 9 (kilenc) hallgató részvételét támogatja. A részvétel a 7. szemeszter gyakorlatába beszámíttatható.

A pályázatot elektronikusan a Fauna és Flóra Alapítvány honlapján → keresztül, vagy emailben az info@faunaesflora.com elektronikus levélcímre kell benyújtani (pályázati űrlap letöltése). Az Alapítvány a pályázatot elnyert hallgatóval támogatási szerződést köt, amelyben a szerződést kötő felek a következőkben lényeges feltételekben állapodnak meg:

 • A pályázó kötelezi magát a pályázott gyakorlaton való részvételre;
 • A pályázó vállalja, hogy a számára biztosított támogatáson túl a gyakorlaton való részvételhez szükséges egyéb felmerülő költségeket fedezi;
 • A pályázó részletes gyakorlati naplót vezet és a gyakorlatot követő két héten belül egy előre megadott gyakorlathoz köthető témában egy 5 oldalas esszét is elkészít.

A benyújtott pályázatot az Alapítvány Kuratóriuma bírálja el a beadott dokumentumok alapján. A bírálatkor figyelembe kell venni az Alapítvány és a Kar szakmai célkitűzéseit, a hallgató által benyújtott pályázat minőségét, az abban megfogalmazott célok és motivációk realitását. A támogatás célja, hogy a hallgató a szakmai gyakorlaton tapasztaltakat tanulmányai, majd későbbiekben munkája során minél szélesebb körben alkalmazhassa és kamatoztathassa.

 

A pályázat kapcsolattartói:
Soproni Egyetem
Dr. Jánoska Ferenc
tel: +36 30 2160 392
e-mail: janoska.ferenc@uni-sopron.hu

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Prof. Dr. Heltai Miklós
tel: +36 30 474 6732
e-mail: vadgazdalkodas@uni-mate.hu

Fauna és Flóra Alapítvány
Gaál Dorottya alapítványi titkár
tel: +36 20 310 8008
e-mail: dorottya@faunaesflora.com

 

Dr. Sándor Gyula
a kuratórium elnöke

ugrás az oldal tetejére

Vadgazda Mérnöki BSc szak mintatanterve

ugrás az oldal tetejére

 Jelmagyarázat a tantervhez →

 

Félév Tantárgy
(a tantárgy leírása a címre kattintva letölthető)
kr. nappali levelező Tárgyfelelős Előkövetelmény 
ea. gy. ea. gy.
heti félév
1 Gerinces állattan ↓ A V 5 2 3   6 8 Winkler Dániel VGÁI  
Általános növénytan ↓ A V 5 2 2   6 6 Zagyvai Gergely NTI  
Matematika és statisztikai ismeretek ↓ A V 3 1 2   4 6 Csanády Viktória MI  
Geoinformatika és földnyilvántartás ↓ A F 3 1 2   4 6 Czimber Kornél GEVI  
Műszaki ismeretek ↓ A V 2 1 1   4 4 Czupy Imre EMKI  
Vadászattörténet ↓ A V 4 2 0   6 0 Jánoska Ferenc VGÁI -
Információ keresés és közlés ↓ A V 2 1 1   4 4 Horváth Tamás EVGI  
Populációgenetika A F 3 2 0   6 0 Lakatos Ferenc EMEVI  
Szabadon választható tárgyak (2 db) → C   4                
2 Vadbiológia ↓ A V 5 2 2   6 6 Náhlik András VGÁI  
Gerinces állatfajok védelme ↓ A V 3 2 1   6 4 Winkler Dániel VGÁI Gerinces állattan
Alkalmazott növénytan ↓ A V 5 2 2   6 6 Csiszár Ágnes NTI Általános növénytan
Termőhelyismerettan ↓ A V 5 2 2   6 6 Bidló András KFI  
Vízgazdálkodási ismeretek ↓ A V 3 1 2   4 6 Kalicz Péter GEVI  
Vadbefogás és vadtelepítés ↓ A V 4 2 1   6 4 Sándor Gyula VGÁI  
Speciális madártan ↓ B F 3 2 0   6 0 Lakatos Ferenc  EMEVI Gerinces állattan
Turisztikai és bemutató létesítmények tervezése ↓ B F 3 1 2   4 6 Horváth Adrienn KFI  
Szabadon választható tárgy → C   2                
3 Vadászati állattan ↓ A V 6 3 1   8 4 Faragó Sándor VGÁI Gerinces állattan
Vadbetegségek és vadhúsvizsgálat ↓ A V 6 2 2   6 6 László Richárd VGÁI  
Trófeabírálat és preparálás ↓ A V 5 1 3   3 9 Náhlik András VGÁI  
Vadászati kinológia ↓ A V 5 2 2   6 6 Sándor Gyula VGÁI  
Erdészeti ismeretek ↓ A V 3 2 1   6 4 Király Gergely EMEVI Általános növénytan
Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek ↓ A V 3 2 1   6 4 László Richárd VGÁI  
Szabadon választható tárgyak (2 db) → C   4                
Szakdolgozat 1 ↓ K A 0 0 3         EMK  
Gyakorlat 1 K A 0 40 Sándor Gyula VGÁI  
4 Nagyvadgazdálkodás ↓ A V 5 2 2   6 6 Náhlik András VGÁI Vadbiológia
Apróvadgazdálkodás A V 5 2 2   6 6 Faragó Sándor VGÁI Vadbiológia
Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás ↓ A V 5 2 1   6 4 László Richárd VGÁI Mezőgazd. és élelmiszerbiztonsági ismeretek
Fegyvertan és ballisztika ↓ A V 5 2 2   6 6 Sándor Gyula VGÁI  
Etológia ↓ A V 3 2 0   6 0 Jánoska Ferenc VGÁI  
Természetvédelem ↓ A V 3 2 1   6 0 Hernádiné Tart Teodóra NTI  
Növény- és állatkereskedelem ↓ B F 3 2 0   6 0 Zagyvai Gergely NTI  
Mezőgazdálkodás természeti területeken ↓ B V 5 2 3   6 8 László Richárd VGÁI Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek
Szakdolgozat 2 ↓ K A 0 0 3   0 9  

 

Szakdolgozat 1 1
Gyakorlat 2 K A 0 0 40 László Richárd VGÁI Gyakorlat 1
5 Zárttéri nagyvadtartás ↓ A V 4 2 1   6 4 Jánoska Ferenc VGÁI  
Vadállomány hasznosításának gyakorlata ↓ A V 5 2 2   6 6 Sándor Gyula VGÁI  
Hagyományos vadászati módok ↓ A V 3 1 1   4 4 Sándor Gyula VGÁI  
Környezetvédelem  ↓ A V 3 2 1   6 0 Polgár András KFI  
Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan ↓ A V 4 2 1   6 4 Horváth Sándor EVGI  
Szakjog és igazgatás ↓ A V 3 2 1   6 3 Nagy Dániel EVGI  
Halászattan ↓ B F 3 2 1   6 4 Jánoska Ferenc VGÁI Gerinces állattan
Vizes élőhelyek kezelése ↓ B F 4 2 2   6 6 Kalicz Péter GEVI Vízgazdálkodási ismeretek
Szakdolgozat 3 ↓ B F 5 0 3   0 9     Szakdolgozat 2
Zöld szaknyelv 1 (angol ↓német ↓) K A 0 0 2   0 6 Dékány Zsigmond INYK  
Gyakorlat 3 K A 0 0  40 Jánoska Ferenc VGÁI Gyakorlat 2 
Gyakorlat K A 0 —  0 40 Sándor Gyula VGÁI   
6 Zárttéri apróvadtenyésztés ↓ A V 4 2 1   6 4 Jánoska Ferenc VGÁI

 

Vadgazdálkodás tervezése ↓ A V 4 1 1   4 4 László Richárd VGÁI Vadbiológia, Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás
Vadkárelhárítás és becslés ↓ A V 4 1 2   4 6 Lakatos Ferenc EMEVI Erdészeti ismeretek, Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek 
Vadászati ökonómia és marketing ↓ A V 4 1 1   4 4 Puskás Lajos EVGI Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan
Munkavédelem és biztonságtechnika ↓ A F 3 2 0   6 0 Czupy Imre EMKI  
Közgazdaságtan ↓ A V 3 2 1   6 4 Karner Cecília  KKT (LKK)  
Ökoturizmus ↓ B F 2 2 0   6 0 Polgár András KFI  
Ökotoxikológia ↓ B F 3 1 1   4 4 Rétfalvi Tamás KI  
Szakdolgozat 4 ↓ B F 10 0 3   0 9     Szakdolgozat 3
Tanulmányút K A 0 40 0 Jánoska Ferenc VGÁI Nagyvadgazdálkodás. Apróvadgazdálkodás 
7 Szakmai gyakorlat A A 30 0 600 0 200 Sándor Gyula VGÁI Külön szabályzat szerint →

Jelmagyarázat a tantervhez →

 

Záróvizsgára bocsátás feltétele: Abszolutórium megszerzése
Záróvizsga tárgyai: Vadgazdálkodás tervezése
Vadbiológia 
Trófeabírálat és preparálás 
Nagyvadgazdálkodás 
Apróvadgazdálkodás
Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás
Zárttéri nagyvadtartás 
Zárttéri apróvadtenyésztéskinológia 
Vadbetegségek és vadhúsvizsgálat 
Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan
Vadászati ökonómia és marketing
Szakjog és igazgatás
Vadkárelhárítás és becslés
Természetvédelem
Vadállomány hasznosításának gyakorlata
Vadászati kinológia
Fegyvertan és ballisztika 
ugrás az oldal tetejére

Vadgazda mérnöki alapszak mintatanterve

ugrás az oldal tetejére

Képzés neve: vadgazda mérnöki alapszak
Szakfelelős: Jánoska Ferenc
Félévszám: 7
Megszerzendő kreditek: 210
Képzés nyelve: magyar
Képzési szint: alap (baccalaureus, bachelor, BSc)
Képzési terület: agrár
Tagozat: nappali ÉS levelező
Szakképzettség megnevezése: vadgazda mérnök
Érvényessége: 2022 szeptemberétől

Félév Tárgy paraméteri (neve, kredit, típusa, követelmény) Nappali Levelező Tárgyfelelős Előkövetelmény Megjegyzés
Ea. Gy. Ea.

Gy.

heti féléves
1. Általános növénytan 5 V A 2 2   8 8 Zagyvai Gergely    
Gerinces állattan 5 V A 2 2   8 8 Winkler Dániel    
Ökológia 5 V A 2 2   8 8 Ódor Péter    
Geoinformatika 5 V A 2 3   8 8 Czimber Kornél    
Vadbefogás és vadtelepítés 4 V A 2 1   8 4 Tari Tamás    
Vadászattörténet 3 V A 2 0   8 0 Jánoska Ferenc    
B tárgy páratlan félév 4   B                
Testnevelés I. 0 A K 0 2   - - Simon István Ágoston    
2. Számítógéppel segített adatfeldolgozás 5 V A 2 2   8 8 Csanády Viktória    
Gerinces állatfajok védelme 4 V A 2 1   8 4 Winkler Dániel Gerinces állattan  
Mezőgazdasági és élelmiszer-biztonsági ismeretek 4 V A 2 1   8 4 László Richárd    
Termőhelyismerettan 5 V A 2 2   8 8 Bidló András    
Vadászati kinológia 4 V A 2 2   8 8 Sándor Gyula    
Vadbiológia 4 V A 2 2   8 8 Náhlik András    
Szabadon választható (C típusú) tárgy(ak) 5   C                
Testnevelés II. 0 A K 0 2   - - Simon István Ágoston    
3. Erdészeti ismeretek 4 V A 2 1   8 4 Király Gergely    
Fegyvertan és ballisztika 4 V A 2 2   8 8 Sándor Gyula    
Trófeabírálat és preparálás 4 V A 1 3   4 12 Tari Tamás    
Vadászati állattan 5 V A 3 2   12 8 Jánoska Ferenc Gerinces állattan  
Vadbetegségek és vadhúsvizsgálat 4 V A 2 2   8 8 László Richárd Gerinces állattan  
B tárgy páratlan félév 3   B                
Szabadon választható (C típusú) tárgy(ak) 5   C                
Gyakorlat I. 0 A K     40 - - Jánoska Ferenc   Hetesi gyakorlat
Testnevelés III. 0 A K 0 2   - - Simon István Ágoston    
Vadászati szaknyelv I. 0 A K 0 2   0 10 Dávid-Czillinger Ildikó    
4. Apróvadgazdálkodás 5 V A 2 2   8 8 László Richárd Vadbiológia  
Élőhelyvédelem 5 V A 2 3   8 12 Korda Márton Általános növénytan  
Etológia 4 V A 3 0   12 0 Jánoska Ferenc    
Nagyvadgazdálkodás 5 V A 2 2   8 8 Náhlik András Vadbiológia  
Természetvédelem 4 V A 2 1   8 4 Korda Márton Erdészeti ismeretek  
Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás 5 V A 2 1   8 4 László Richárd Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek  
B tárgy páros félév 3   B              
Gyakorlat II. 0 A K - - 40 - - Jánoska Ferenc Gyakorlat I.
Testnevelés IV. 0 A K 0 2   - - Simon István Ágoston    
Vadászati szaknyelv II. 0 A K 0 2   0 10 Dávid-Czillinger Ildikó Vadászati szaknyelv I.  
5. Halászattan 4 V A 2 1   8 4 László Richárd Gerinces állattan  
Környezetvédelem 4 V A 2 1   8 4 Polgár András    
Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan 3 V A 2 2   8 8 Schiberna Endre Erdészeti ismeretek  
Szakigazgatási és szakjogi ismeretek 4 V A 2 2   8 8 Frank Norbert Erdészeti ismeretek  
Vadállomány hasznosítása 5 V A 2 2   8 8 Bende Attila    
Intenzív vadgazdálkodás 5 V A 3 2   12 8 Jánoska Ferenc Vadászati állattan  
Szakdolgozat I. 5 F A 0 2   0 8      
Gyakorlat III. 0 A K     40 - - Jánoska Ferenc Gyakorlat II.
Gyakorlat 0 A K - -   0 12 Jánoska Ferenc    
6. Erdészeti, vadászati turizmus és vendéglátás 3 V A 2 2   8 8 Schiberna Endre Erdészeti ismeretek  
Vadgazdálkodás tervezése 4 V A 1 2   8 8 László Richárd Apróvadgazdálkodás ÉS Nagyvadgazdálkodás  
Vadkárelhárítás és -becslés 4 V A 1 2   4 8 Jánoska Ferenc Erdészeti ismeretek  
Hagyományos vadászati módok 4 V A 2 2   8 8 Bende Attila    
B tárgy páros félév 3   B 2 2   8 8      
Szakdolgozat II. 10 F A 0 2   0 8   Szakdolgozat I.  
7. Szakmai gyakorlat 30 F A 0 0 600 0 40 Jánoska Ferenc    
Szakdolgozat III. 0 A K 0 0 0 0 0   Szakdolgozat II.  
B típusú tárgyak
Ő A világ nagyvadfajai 5 F B 2 2   8 8 Jánoska Ferenc    
T Bioklimatológia és éghajlatváltozás 5 V B 2 2   8 8 Pájer-Gálos Borbála    
T Ember-vad konfiktusok 5 F B 2 2   8 8 Tari Tamás    
Ő/T Hallgatói tehetséggondozás 4 F B 0 5   0 20 Vágvölgyi Andreaa Erdészeti ismeretek  
T Környezetvédelmi speciális ismeretek 5 F B 2 2   8 8 Polgár András    
T Méhészet 4 F B 2 2   8 8 Lakatos Ferenc    
T Speciális madártan 5 F B 2 2   8 8 Lakatos Ferenc Gerinces Áállattan  
Ő Vállalat- és vállalkozásgazdaságtani alapismeretek 5 V B 2 2   8 8 Koloszár László    
Ő Vizes élőhelyek kezelése 3 V B 2 1   8 4 Kalicz Péter    
Szorgalmi időszakon kívüli komplex foglalkozás
6 Tanulmányút 0 A K - - 40   40 Jánoska Ferenc   1 hetes, egybefüggő
 • Tárgy típusa:
  • A = kötelező tárgy
  • K = kritérium tárgy (kötelezően teljesítendő, de nem jár érte kredit)
  • B = kötelezően választandó tárgy
  • C = szabadon választható tárgy
 • Számonkérés módja
  • V = félév végi vizsga
  • F = félévközi jegy
  • A = aláírás
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő