Útvonal|Képzések|Alapképzések (BSc)|Földmérő és földrendező mérnöki alapszak
Tartalmi elemek

Miért a földmérő és földrendező mérnöki BSc szak?

ugrás az oldal tetejére

A képzés célja a földügyi szakigazgatás, ezen belül az állami földmérés és térképészet földmérési, valamint geoinformatikai feladatait színvonalasan ellátó mérnök szakemberek kiállítása. A végzett földmérő mérnökök képesek lesznek a földmérési munkák elvégzésére, ismerik a korszerű műszereket, mérési és feldolgozási eljárásokat, képesek hatékonyan közreműködni környezetvédelmi feladatok végrehajtásában, geoinformatikai döntéstámogató rendszerek fejlesztésében és használatában, valamint tudásukat az ágazat igényei szerint szervezett vagy önálló képzés formájában továbbfejlesszék.

A szakon végzett mérnökök képesek:

 • a földmérési alapmunkák végzésére (alappontok meghatározására, nagyméretarányú térképek, topográfiai térképek készítésére és felújítására);
 • a gazdaság legkülönbözőbb ágazataiban a műszaki munkák tervezésének és kivitelezésének alapját képező, kellő pontosságú és megfelelő részletességű térképek korszerű eljárásokkal való elkészítésére;
 • a városok, községek, ipartelepek és egyéb ipari létesítmények fejlesztéséhez, létesítéséhez, a beruházási, tervezési, kivitelezési, kitűzési stb. célok érdekében szükséges földmérési, geoinformatikai, távérzékelési feladatok elvégzésére, informatikai adatbázisok és hatástanulmányok előállítására;
 • az államigazgatás részeként működő ingatlankataszter tervezésében, kivitelezésében és továbbvezetésében való aktív közreműködésre.
ugrás az oldal tetejére

Képzettség, kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

Képzési idő: A modelltanterv alapján 6 + 1 aktív félév (a + 1 félév üzemi gykorlatban eltöltött időt jelent)
A megszerzendő kreditek száma: 210
A diploma megnevezése: földmérő és földrendező mérnök
A végzettségi szint: alap (BSc) fokozat
A képzés formája: nappali

ugrás az oldal tetejére

Pontszámítás

ugrás az oldal tetejére

 

 • Középiskolai eredményekből a felvi.hu-n leírtak szerint
 • Felsőfokú oklevél esetén: 

Diploma minősítése Pont
kitüntetéses 400
kiváló 390
370
közepes 340
elégséges 310
ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési lehetőségek

ugrás az oldal tetejére
 • állami földhivatalok, 
 • önkormányzatok,
 • földmérő cégek, vállalkozások,
 • magas- és mélyépítési tervező és kivitelező cégek,
 • környezet-, természetvédelmi és vízügyi hatóságok.
ugrás az oldal tetejére

Elérhetőségek

ugrás az oldal tetejére
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar
Dr. Facskó Ferenc hivatalvezető
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 4.
+36-99-518-258
 
Szakfelelős:
Dr. Czimber Kornél egyetemi docens
Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet
ugrás az oldal tetejére

Földmérő és földrendező BSc szak mintatanterve

ugrás az oldal tetejére

 Jelmagyarázat a tantervhez →

Fél-év Tantárgy Kr. ea. gy. Tárgyfelelős Előkövetelmény 
heti félév
1 Geometria 1 A V 5 2 2   Németh László MI  
Információ keresés és közlés A F 2 1 1   Horváth Tamás EVGI  
Kárpát-medence természetföldrajza B V 3 2 1   Bidló András KFI  
Matematika 1 A V 5 2 2   Szalay László MI  
Általános és gazdasági jog A F 3 3 0   Gál János EVGI  
Térképtan A F 4 1 2   Brolly Gábor GEVI  
Szaknyelv K A 0 0 2   Dékány Zsigmond INYK  
Szabadon választható tárgy C típusú C F 2 0 2        
2 Fizika A V 4 2 1   Divós Ferenc FFFI (SKK) Matematika 1
Geoadatbázis kezelés A F 3 1 2   Primusz Péter GEVI  
Geodézia 1 A V 7 2 4   Brolly Gábor GEVI Matematika 1
Geometria 2 A V 5 2 2   Németh László MI Geometria 1 
Közgazdaságtan A V 3 2 1   Karner Cecília KKT (LKK)  
Matematika 2 A V 5 2 2   Horváth-Szováti Erika MI Matematika 1
Vízgazdálkodási ismeretek B F 3 1 2   Kalicz Péter GEVI  
Termőhelyismerettan B V 5 2 2   Bidló András KFI  
Geodézia terepgyakorlat K F 0     40 Brolly Gábor GEVI Geodézia 1
Szabadon választható tárgy C típusú C F 2 0 2        
3 Alkalmazott statisztika A F 2 0 2   Csanády Viktória MI  
Erdészeti ismeretek B F 3 2 1   Király Gergely EMEVI Kárpát-medence természetföldrajza
Geodézia 2 A V 7 2 4   Czimber Kornél GEVI Geodézia 1
Geoinformatika 1 A V 6 2 3   Czimber Kornél GEVI  
Magasépítéstan B F 3 1 2   Szabó Péter SKK Matematika 1
Mérnöki alapismeretek B F 5 2 2   Péterfalvi József GEVI Geodézia 1
Műholdas helymeghatározás A V 5 2 2   Brolly Gábor GEVI Geodézia 1
Rendszerszervezés B F 3 1 2   Czimber Kornél GEVI  
Vetülettan A F 3 1 2   Bányai László GEVI Matematika 2
Szabadon választható tárgy C típusú C F 2 0 2        
4 Fotogrammetria 1 A V 6 2 3   Király Géza GEVI Geometria 2
Geodéziai hálózatok A F 3 1 2   Bányai László GEVI Geodézia 2
Geoinformatika 2 A V 6 2 3   Czimber Kornél GEVI Geoinformatika 1
Ingatlan nyilvántartás A F 3 1 2   Gál János GEVI  
Kiegyenlítő számítások A F 3 1 2   Bányai László GEVI  
Nagyméretarányú térképezés 1 A V 6 2 3   Bányai László GEVI Geodézia 2
Topográfia A F 3 1 2   Czimber Kornél GEVI Geodézia 2
Természetvédelem B V 3 2 1   Korda Márton NTI  
Geodéziai hálózatok terepgyakorlat K F 0     40 Bányai László GEVI Geodéziai hálózatok
Nagyméretarányú térképezés terepgyakorlat K F 0     40 Bányai László GEVI Nagyméretarányú térképezés 1
Szabadon választható tárgy C típusú C F 2 0 2        
5 Felsőgeodézia A V 5 2 2   Bányai László GEVI Geod. hálózatok
Fotogrammetria 2 A V 6 2 3   Király Géza GEVI Fotogrammetria 1
Földminősítés és földértékelés A F 5 2 2   Heil Bálint KFI  
Komplex projekt feladat 1 B F 3 0 2   Király Géza GEVI Geoinformatika 2
Környezetvédelem B V 3 2 1   Polgár András KFI  
Mérnökgeodézia 1 B V 6 2 3   Gribovszki Zoltán GEVI  
Nagyméretarányú térképezés 2 A V 5 2 2   Bányai László GEVI Nagym. térk. 1
Térinformatikai alkalmazások B V 4 1 2   Czimber Kornél GEVI  
Környezeti hatásvizsgálat B V 3 2 1   Korinikáné Pécsinger Judit KFI Mérnöki alapismeretek
Tájvédelem, tájrendezés B V 5 2 2   Konkoly-Gyuró Éva EVGI  
Vezetés és vállalkozástan B F 2 2 0   Horváth Sándor EVGI  
Szabadon választható tárgy C típusú C F 2 0 2        
6 Kartográfia A F 5 2 2   Czimber Kornél GEVI  
Komplex projekt feladat 2 B F 2 0 2   Brolly Gábor GEVI Komplex projekt feladat 1
Mérnökgeodézia 2 B F 6 2 3   Péterfalvi József GEVI Mérnökgeodézia 1
Távérzékelés A V 6 2 3   Király Géza GEVI Fotogrammetria 2
Térinformatikai menedzsment A F 5 2 2   Czimber Kornél GEVI Geoinformatika 2
Geostatisztika B F 3 2 0   Kalicz Péter GEVI Alkalmazott statisztika
Mezőgazdasági ismeretek B F 3 2 0   László Richárd VGAI  
Minőségbiztosítás B F 3 2 0   Polgár András KFI  
Szakdolgozat 1 B F 5 0 2        
Szabadon választható tárgy C típusú C F 2 0 2        
7 Üzemi gyakorlat A A 30     300 Czimber Kornél GEVI  
Szakdolgozat 2 B F 10 0 2       Szakdolgozat 1

Jelmagyarázat a tantervhez →

ugrás az oldal tetejére

Gyakorlati félév előkészítése

ugrás az oldal tetejére

 

2020-ban a 14 hetes szakmai gyakorlatot június 29. és október 30. közötti időszaban egybefüggően kell teljesíteni az alábbiak szerint:

A gyakorlati félévre való jelentkezés feltétele:

 • minden, a végzéshez szükséges A, B, C típusú kredit teljesítésre került,
 • kritérium tárgyak a nyelvi kritériumot kivéve teljesültek. (Az abszolutórium kiállításához már szükséges a nyelvi kritérium megléte is!)


A gyakorlati félév megkezdése előtt egy Jelentkezési lapot kell kitölteni, ami a kari honlapról letölthető ↓. A Jelentkezési lapon feltüntetett gyakorlati helyeket a szakfelelős aláírásával kell engedélyeztetni. A kitöltött és aláíratott jelentkezési lapot az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatalában Nagyné Ilovszky Noémi tanulmányi előadónál kell leadni legkésőbb 2020. június 19., péntek, 11.30 óráig.

A gyakorlati helyekkel együttműködési megállapodást kell kötni. A dokumentum letölthető a kari honlapról →. A dokumentum előkészítése a hallgató feladata.

 

 • Földmérő és földrendező mérnök BSc szakos hallgatóknál
  • Az intézményen kívüli gyakorlatok időtartama összesen 10 hét legyen. A helyszínek/tevékenységek sorrendje tetszőlegesen felcserélhető.
   • minimum 4, maximum 6 hét állami szervezetnél, körzeti és megyei földhivataloknál – saját szervezésben,
   • minimum 4, maximum 6 hét nem állami intézményeknél töltendő le – saját szervezésben.
  • 6 hetes intézményen belüli terepgyakorlatok teljesítése.
 • Vadgazda mérnöki BSc szakos nappali tagozatos hallgatóknál
  • 2 hét szakdolgozat a konzulenssel egyeztetett időpontban,
  • 2-5 hét Kormányhivatalok Vadászati és Halászati Osztálya, tájegységi fővadász mellett, Országos Magyar Vadászkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (amennyiben igazoltan vadászati témában foglalkoztatják), Országos Magyar Vadászati Védegylet – saját szervezésben,
  • 6-9 hét gazdálkodóknál töltendő le – saját szervezésben
  • 0-2 hét kutatási tevékenység a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet oktatójának irányításával
   A helyszínek/tevékenységek sorrendje tetszőlegesen felcserélhető.
  • 1 hét vadászkürt tanfolyam augusztus 24–28. között Sopronban, kötött időpontban.
 • Vadgazda mérnöki BSc szakos, szakmában nem dolgozó levelező tagozatos hallgatóknál
  • 1 hét vadászkürt tanfolyam a nappali tagozatos hallgatóknál megadott helyszínen és időpontban.
  • 1 hét Kormányhivatalok Vadászati és Halászati Osztálya, tájegységi fővadász mellett, Országos Magyar Vadászkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (amennyiben igazoltan vadászati témában foglalkoztatják), Országos Magyar Vadászati Védegylet – saját szervezésben,
  • 1 hét gazdálkodóknál töltendő le – saját szervezésben
 • Vadgazda mérnöki BSc szakos szakmában dolgozó levelező tagozatos hallgatóknál
  • Elfogadjuk a szakma valamely szegmensében meglévő aktív munkaviszonyt szakmai gyakorlatnak, de a szakmai gyakorlat idején töltött munkaviszonyról igazolást kell bemutatni. Emellett választható lehetőség még 1 hét vadászkürt tanfolyam a nappali tagozatos hallgatóknál megadott helyszínen és időpontban.
 • Természetvédelmi mérnöki BSc szakos hallgatóknál (nincs megkötött időszak a sorrendre vonatkozóan)
  • 6 hét állami szervezet,
  • 6 hét NGO (javasolt szervezetek → (a listában nem szereplő helyekre is lehet jelentkezni, de az új helyszínt prof. dr. Bartha Dénes szakfelelős úrral előzetesen (a jelentkezési lap leadása előtt!) egyeztetni kell)),
  • 2 hét szakdolgozat,
  • 6 hét a Kar valamelyik Intézetében is letölthető.
ugrás az oldal tetejére

Felvételi követelmények

ugrás az oldal tetejére
 • Érettségivel: [informatika vagy matematika] ÉS [biológia VAGY fizika VAGY földrajz VAGY informatika VAGY kémia VAGY matematika VAGY természettudomány VAGY egy idegen nyelv [angol VAGY német] VAGY szakmai előkészítő tárgy] — emlet szintű érettségi bármely tárgyból
  VAGY
 • Felsőfokú végzettséggel: egyetemi VAGY főiskolai VAGY MSc VAGY BSc diploma
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő