Útvonal|Képzések|Mesterképzés (MSc)|Vadgazda mérnöki mesterszak
Tartalmi elemek

Miért a vadgazda mérnöki mesterszak?

ugrás az oldal tetejére

Tíz indok, hogy miért Sopront válaszd, ha mesterszintű vadgazda mérnök akarsz leni

Mert...

 1. egyetemünkön ringott a vadászati felsőoktatás bölcsője, ahol már 200 éve oktatjuk a vadászatot, vadgazdálkodást.
 2. itt találtuk ki a Vadgazda Mérnöki Szakot, mi vezettük be elsőként az országban, és 1993 óta, azaz a legrégebben folytatunk ezen a szakon képzést.
 3. az Erdőmérnöki Kar, benne a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet magasan kvalifikált oktatógárdája magas színvonalú, a munkaerőpiacon jól érvényesíthető tudást biztosít számodra.
 4. olyan európai szintű feltételei vannak az oktatásnak, amelyek biztosítják, hogy az ismeretanyag átadása, a leghatékonyabb legyen. Olyan képzésben részesülsz, amely azonnal alkalmazható munkavállalásod során.
 5. kivételes lehetőségeket biztosítunk számodra a kutatómunkába való bekapcsolódásra a vadászati-vadgazdálkodási kutatás magyarországi bölcsőjét ringató Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézetben. Az oklevél megszerzése után akár doktorképzésre (PhD) is jelentkezhetsz a Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskolánkba.
 6. ilyen légkört, hangulatot máshol nem találsz. Az Egyetem évszázados diákhagyományai egy életre barátokká teszik hallgatóit. Ez – a barátságon, egymás segítésén alapuló – szellem, átvezet valamennyi nehézségen. 
 7. Sopron maga a csoda, Közép-Európa egyik legszebb, leglakhatóbb városa, környezete kicsiben nyújtja azt, amit egész Magyarország. Járhatod az Alpokalja erdeit, sétálhatsz ódon utcáin, megpihenhetsz kiskocsmáiban, de pillanatok alatt a legnagyobb sztyepptó, a Fertő partján élvezheted a tájat. Jó soproninak lenni.
 8. olyan feltételeket biztosítunk soproniságodhoz, amely életed legszebb éveivé teszi az itt töltendő időszakot.
 9. mi is szeretnénk, ha Te a Nyugat-magyarországi Egyetemen válnál Vadgazda Mérnökké. 
 10. a soproni Vadgazda Diploma érték, amelynek birtokában biztosan megállhatod helyedet pályádon. Igazolják ezt végzett vadgazda mérnökeink százai.
ugrás az oldal tetejére

Végzettség és kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

Képzési idő: A mintatanterv alapján 4 aktív félév

A megszerzendő kreditek száma: 120

A diploma megnevezése: okleveles vadgazda mérnök

A végzettségi szint: mesterfokozat (MSc)

A képzés formái: levelező

 

Kötelező tárgyak(A)

65

Kötelezően választható tárgyak (B)

39

Választható tárgyak (C)

6

Kritérium tárgyak (K)

10

Összesen

120

ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

A vadgazdálkodási hatósági, és gyakorlati szféra munkaerő felszívó ereje az elmúlt évek tapasztalatai alapján jelentős.
A végzett MSc szintű vadgazda mérnökök mindazon feladatokat elláthatják, amelyeket a BSc szintűek. Különösen alkalmassá válnak ezeken túlmenően felsőszintű vezetési feladatok ellátására, továbbá felsőoktatási intézményekben és kutatóhelyeken oktatói, kutatói státuszok betöltésére, a doktorképzésben történő továbbtanulásra. Mint közép- és/vagy felsőszintű vezetők tevékenyen közreműködhetnek a vadgazdálkodással, vadkereskedelemmel vagy természetvédelemmel foglalkozó mezőgazdasági és erdőgazdasági állami, szövetkezeti és magán vállalkozások, valamint egyesületek szakirányú képzettséget igénylő beosztásaiban.
A vadgazda MSc mérnökök elsősorban az alábbi munkakörökben állhatják meg a helyüket:

 • erdő- és vadgazdasági, erdő- és fagazdasági, mezőgazdasági részvénytársaságokban vadászati műszaki vezetői, több vadászterületet összefogóan irányító fővadászi, vadtenyésztő telepvezetői munkakörben, ágazaton belül speciális szakterületet gondozó előadói állásban, és a legmagasabb vezetői beosztásokban,
 • vadásztársaságok fővadászi, vadászmesteri munkaköreiben, 
 • az OMVK (Országos Magyar Vadászkamara) és az OMVV (Országos Magyar Vadászati Védegylet) szervezetén belül szakági irányítói, és magasabb vezetői beosztásban, 
 • egyéb szervezeti formában végzett (pl. szövetkezeti ill. egyéb társulási) vad- és halgazdálkodás vagy vadkereskedelem területén ágazatvezetői, és magasabb beosztásban,
 • hatóságoknál vadászati- és természetvédelmi felügyelői és magasabb beosztású munkahelyeken,
 • alap-, közép- és felsőfokon oktató intézmények és vállalkozások szakoktatói és kutatói munkaköreiben, a tudományos minősítés megszerzése után vezetői beosztásokban is,
 • állatkertek, vadasparkok, botanikus kertek, és más bemutató, vagy ex situ megőrzéssel foglalkozó intézményekben vezetői, és magasabb vezetői munkakörökben.
ugrás az oldal tetejére

Továbbtanulási lehetőség az Erdőmérnöki Karon

ugrás az oldal tetejére
 • Természetvédelmi mérnöki MSc,
 • doktori képzés a Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola vadgzadálkodási programjában
 • szakirányú továbbképzés
ugrás az oldal tetejére

Elérhetőségek

ugrás az oldal tetejére
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar
Dr. Facskó Ferenc hivatalvezető
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 4.
+36-99-518-258
 
Szakfelelős:
Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens
Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézet
ugrás az oldal tetejére

Az MSc szakokra történő jelentkezéssel kapcsolatos általános információk

ugrás az oldal tetejére

A levelező képzés félévenként háromszor egy hét időtartamban a tanulmányi rendben megadott időpontokban kerül sor.
Az önköltséges képzés díja nappali tagozaton 400.000,- Ft/félév, levelező tagozaton 305.000,- Ft/félév.
A felvétel feltétele felsőfokú oklevél és felvételi motivációs elbeszélgetés.  Ennek helye és időpontja az előző oldalon ← olvasható.

Nem egyenes átmenettel felvételiző hallgatóknak előzetes kreditelismerési kérelmet kell benyújtania. Ezek letölthetők:

 • Természetvédelmi mérnöki mesterszak (A TM MSc esetében kizárólag természetvédelmi mérnöki főiskolai vagy BSc végzettség esetén nem szükséges a kreditelismerési kérelem. Más diplomával rendelkezőknek kérelmet kell benyújtaniuk.)
 • Vadgazda mérnöki mesterszak (A VM MSc esetében kizárólag vadgazda mérnöki főiskolai vagy BSc végzettség esetén nem szükséges a kreditelismerési kérelem. Más diplomával rendelkezőknek kérelmet kell benyújtaniuk.)

A kitöltött kreditelismerési kérelmeket motivációs levél és önéletrajz kíséretében kell postára adni a következő címre:

Soproni Egyetem
Erdőmérnöki Kar
Dékáni Hivatal
Sopron
Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
9400
A borítékra kérjük ráírni: Kreditelismerési kérelem

 

A felvételi elbeszélgetésre mindenki hozza magával mindazokat a dokumentumokat, amelyeket a felvételi eljárásban szükségesek. Ezek:

 • kötelezően: felsőfokú végzettségét bizonyító oklevél,
 • opcionálisan (ha plusz pontokat kíván elismertetni):
  • második nyelvvizsgát bizonyító okirat,
  • felsőfokú nyelvismeretet bizonyító okirat,
  • TDK, OTDK helyezést bizonyító oklevél,
  • publikációs tevékenységet bemutató lista és különlenyomat(ok),
  • szakmai tevékenységet igazoló nyilatkozat a munkáltatótól,
  • egyéb szakirányú végzettséget bizonyító okirat,
  • fogyatékosságot igazoló okirat,
  • hátrányos helyzetet igazoló okirat,
  • gyermekgondozást igazoló okirat.

A dokumentumok pótlására később nincs lehetőség!

Pontszámítás
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is.
Felvételi pontok:

 • oklevél minősítése alapján: maximum 30 pont
 • motivációs beszélgetés: maximum 65 pont
 • Többletpontok (maximum 5 pont adható):
  • fogyatékosság: 1 pont
  • gyermekgondozás: 1 pont
  • hátrányos helyzet: 1 pont
  • 1. nyelvvizsga - felsőfokú/C1, komplex: 2 pont
  • 2. nyelvvizsga - középfokú/B2, komplex: 3 pont
  • 2. nyelvvizsga - felsőfokú/C1, komplex: 5 pont
  • Intézményi TDK - 3. hely/különdíj: 1 pont
  • Intézményi TDK - 2. hely: 2 pont
  • Intézményi TDK - 1. hely: 3 pont
  • OTDK 1 - 3. hely: 4 pont
  • publikáció: maximum 3 pont
  • szakirányú végzettség: maximum 3 pont
  • szakmai tevékenység: maximum 5 pont
ugrás az oldal tetejére

Vadgazda mérnöki MSc mintatanterve

ugrás az oldal tetejére

 Jelmagyarázat a tantervhez →

fél-év Tantárgy
(a tantárgy leírása a címre kattintva letölthető)
kr. Féléves Tárgyfelelős Előkövetelmény
ea. gy.
1 Alkalmazott statisztika ↓ A V 2 0 9 Csanády Viktória MI  
Vadfajok viselkedésökológiája ↓ A V 4 9 0 Náhlik András VGÁI  
Nemzetközi természetvédelmi jog ↓ A V 3 9 3 Gál János EVGI  
Vadászati kultúra és etika ↓ A V 4 4 4 Jánoska Ferenc VGÁI  
Integrált apróvadgazdálkodás ↓ A V 5 9 3 Faragó Sándor VGÁI  
Biológiai invázió ↓ B É 5 9 9 Csiszár Ágnes EMEVI  
2 Ökológiai genetika ↓ A V 3 9 0 Lakatos Ferenc EMEVI  
Integrált nagyvadgazdálkodás ↓ A V 5 9 3 Náhlik András VGÁI  
Vadászati érték- és kárbecslés ↓ A V 5 3 9

Jánoska Ferenc

VGÁI  
Vadegészségügy és vadfeldolgozás ↓ A V 4 4 4 László Richárd VGÁI  
Világ vadgazdálkodása ↓ A V 4 9 3 Jánoska Ferenc VGÁI  
Erdészeti és vadászati szakkomunikáció ↓ A V 2 4 4 Horváth Tamás EVGI  
Szabadon választható tárgy → C É 2          
Zöld szaknyelv 2 (angol ↓német ↓) K A 0 0 9 Dékány Zsigmond INYK  
3 Vezetés- és vállalkozástan ↓ A V 2 9 0   LKK  
Távérzékelés ↓ A V 5 9 9 Király Géza GEVI  
Vadbiológiai kutatás és monitoring ↓ A V 5 3 9 Jánoska Ferenc VGÁI  
Vadászati turizmus és marketing ↓ A V 4 9 0 Puskás Lajos EVGI  
Környezeti nevelés, erdőpedagógia ↓ B É 3 9 0 Horváth Tamás EVGI  
Flóra-, fauna- és élőhelytérképezés ↓ B É 4 9 9 Schmidt Dávid NTI   
Szabadon választható tárgy → C É 2          
Diplomamunka 1 B É 10 0 12      
4 Projekt és pályázati menedzsment ↓ A V 5 9 9 Puskás Lajos EVGI  
Szakpolitika A V 3 9 0 Puskás Lajos EVGI  
Természetvédelmii állapotfelmérés és hatásvizsgálat ↓ B É 4 9 9 Elekné Fodor Veronika KFI  
Európa védett természeti területei ↓ B É 3 9 0 Schmidt Dávid NTI  
Növény- és állatfajok aktív védelme ↓ B É 4 9 9 Zagyvai Gergely NTI  
Biodiverzitás-monitorozás ↓ B É 3 12 0 Csiszár Ágnes NTI  
Szabadon választható tárgy → C É 2          
Diplomamunka 2 B É 15 0 12     Diplomamunka 1
2 Intézményen kívüli összefüggő szakmai gyakorlat K A 10   14 Sándor Gyula VGÁI  

Jelmagyarázat a tantervhez →

ugrás az oldal tetejére

Vadgazda mérnöki MSc szak mintatanterve

ugrás az oldal tetejére

Jelmagyarázat a tantervhez →

Félév Tantárgy
(a tantárgy leírása a címre kattintva letölthető)
kr. Féléves Tárgyfelelős Előkövetelmény
ea. gy.
1 Alkalmazott statisztika ↓ A V 2 0 9 Csanády Viktória MI  
Vadfajok viselkedésökológiája ↓ A V 4 9 0 Náhlik András VGÁI  
Nemzetközi természetvédelmi jog ↓ A V 3 9 3 Nagy Dániel EVGI  
Vadászati kultúra és etika ↓ A V 4 4 4 Jánoska Ferenc VGÁI  
Integrált apróvadgazdálkodás ↓ A V 5 9 3 Faragó Sándor VGÁI  
Biológiai invázió ↓ B F 5 9 9 Csiszár Ágnes EMEVI  
2 Ökológiai genetika ↓ A V 3 9 0 Lakatos Ferenc EMEVI  
Integrált nagyvadgazdálkodás ↓ A V 5 9 3 Náhlik András VGÁI  
Vadászati érték- és kárbecslés ↓ A V 5 3 9

Jánoska Ferenc

VGÁI  
Természetvédelmii állapotfelmérés és hatásvizsgálat ↓ B F 4 9 9 Elekné Fodor Veronika KFI  
Európa védett természeti területei ↓ B F 3 9 0 Schmidt Dávis  NTI  
Növény- és állatfajok aktív védelme ↓ B F 4 9 9 Bartha Dénes NTI  
Biodiverzitás-monitorozás ↓ B F 3 12 0 Csiszár Ágnes NTI  
Szabadon választható tárgy → C   2          
Zöld szaknyelv 2 (angol ↓német ↓) K A 0 0 9 Dékány Zsigmond INYK  
Intézményen kívüli összefüggő szakmai gyakorlat K A 10   14 Sándor Gyula VGÁI  
3 Vezetés- és vállalkozástan ↓ A V 2 9 0 Horváth Sándor  EVGI  
Távérzékelés ↓ A V 5 9 9 Király Géza GEVI  
Vadbiológiai kutatás és monitoring ↓ A V 5 3 9 Jánoska Ferenc VGÁI  
Vadászati turizmus és marketing ↓ A V 4 9 0 Puskás Lajos EVGI  
Környezeti nevelés, erdőpedagógia ↓ B F 3 9 0 Horváth Tamás EVGI  
Flóra-, fauna- és élőhelytérképezés ↓ B F 4 9 9 Schmidt Dávid NTI   
Szabadon választható tárgy → C   2          
Diplomamunka 1 B F 10 0 12      
4 Projekt és pályázati menedzsment ↓ A V 5 9 9 Puskás Lajos EVGI  
Szakpolitika A V 3 9 0 Puskás Lajos EVGI  
Vadegészségügy és vadfeldolgozás ↓ A V 4 4 4 László Richárd  VGÁI  
Világ vadgazdálkodása ↓ A V 4 9 3 Jánoska Ferenc  VGÁI  
Erdészeti és vadászati szakkomunikáció ↓  A V 2 4 4 Horváth Tamás  EVGI  
Szabadon választható tárgy → C   2          
Diplomamunka 2 B F 15 0 12     Diplomamunka 1

Jelmagyarázat a tantervhez →

 

Záróvizsgára bocsátás feltétele: Abszolutórium megszerzése
Záróvizsga tárgyai: Vadfajok viselkedésökológiája
Integrált apróvadgazdálkodás 
Integrált nagyvadgazdálkodás
Vadászati érték- és kárbecslés
Vadászati turizmus és marketing
Szakpolitika 
ugrás az oldal tetejére

Vadgazda mérnöki mesterszak mintatanterve

ugrás az oldal tetejére

Képzés neve: vadgazda mérnöki mesterszak
Szakfelelős: Jánoska Ferenc
Félévszám: 4    
Megszerzendő kreditek: 120
Képzés nyelve: magyar
Képzési szint: mester (magister, master, MSc)
Képzési terület: agrár
Tagozat: levelező
Szakképzettség megnevezése: okleveles vadgazda mérnök
Érvényessége: 2022 szeptemberétől

Félév Tárgy paraméteri (neve, kredit, típusa, követelmény) Ea. Gy. Előkövetelmény
1. Alkalmazott statisztika 4 V A 4 8  
Biológiai invázió 5 V A 12 12  
Integrált apróvadgazdálkodás 4 V A 12 4  
Magyarország védett természeti területei 5 V A 20 0  
Vadászati kultúra és etika 4 V A 8 4  
Vadfajok viselkedés-ökológiája 4 V A 12 0  
B típusú tárgy 3   B      
2. Integrált nagyvadgazdálkodás 4 V A 12 4  
Kommunikáció és konfliktuskezelés 3 F A 0 8  
Monitorozás a vadgazdálkodásban 4 V A 12 12  
Populációgenetika 4 V A 12 0  
Vadászati érték- és kárbecslés 4 V A 4 12  
B típusú tárgy 4   B      
Szabadon választható (C típusú) tárgy 3   C      
3. Diplomamunka I. 10 F A 0 8  
Távérzékelés 4 V A 8 12  
Vadbiológiai kutatási módszertan 4 V A 12 12  
Vadegészségügy és vadfeldolgozás 4 V A 8 8  
Vezetés és szervezés 4 V A 4 8  
B típusú tárgy 3   B      
4. Diplomamunka II. 15 F A 0 8 Diplomamunka I.
Vadászati igazgatás 4 V A 12 12  
Szakágazati politika 4 V A 8 8  
Világ vadgazdálkodása 3 V A 12 4  
Projektfeladat 2 F B 0 12  
Szabadon választható (C típusú) tárgy 3          
B típusú tárgyak
T Vidékfejlesztési támogatások 4 F B 8 8  
T Biodiverzitás monitorozás 3 V B 16 0  
T Marketing és kereskedelem 4 F B 8 8  
Ö Nemzetközi környezet- és természetvédelmi jog 3 V B 12 4  
T Nemzetközi trófeabírálati rendszerek 4 F B 8 8  
T Új trendek a mezőgazdaságban 4 F B 8 8  
Szorgalmi időszakon kívüli komplex foglalkozás
2 Szakmai gyakorlat 5 F A   40  
 • Tárgy típusa:
  • A = kötelező tárgy
  • K = kritérium tárgy (kötelezően teljesítendő, de nem jár érte kredit)
  • B = kötelezően választandó tárgy
  • C = szabadon választható tárgy
 • Számonkérés módja
  • V = félév végi vizsga
  • F = félévközi jegy
  • A = aláírás
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő