Útvonal|Képzések|Mesterképzés (MSc)|Természetvédelmi mérnöki mesterszak
Tartalmi elemek

Természetvédelmi mérnöki mesterszak

ugrás az oldal tetejére

A természetvédelmi feladatok, gondok sajátja, hogy megoldásuk rendszerint hosszú távú gondolkodást és következetes, tartós cselekvéseket igényel.

A szakágazat, a gazdasági szféra egyéb képviselő és a társadalom részéről olyan szakemberek iránti igény fogalmazódik meg, amely megköveteli, hogy rendelkezzenek a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges magas szintű elméleti tudással és gyakorlati készséggel, munkájukban érvényesíteni tudják a szakiránynak megfelelő elveket és előírásokat

A mesterszakon elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak tanulmányaik szakirányú továbbképzés, illetve doktori képzés keretében történő folytatására.


ugrás az oldal tetejére

Felvételi információk

ugrás az oldal tetejére

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető igénybe: természetvédelmi mérnöki alapképzési szak.

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • természettudományi tárgykörök: legalább 15 kredit;
 •  gazdaság- és társadalomtudomány tárgykörök: legalább 10 kredit;
 • műszaki és informatikatudományi tárgykörök: legalább 5 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a jelentkező.  A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Amennyiben nem kredites rendszerben végzett, a kreditek száma oszlopba a tantárgyhoz tartozó heti óraszámot kérjük feltüntetni. Ebben az esetben kérjük az oszlop nevét heti óraszámra átírni. 

A mesterképzésbe történő felvételnél figyelembe vehetők azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

ugrás az oldal tetejére

Főbb tárgyak, szakirányok és mintatanterv

ugrás az oldal tetejére

A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:

 • természetvédelmi és ökológiai
 • biodivezitási és genetikai 
 • tájtörténeti 
 • környezetpolitikai és jogi ismeretek 
 • természeti állapot felmérési, monitorozási és hatásismeretek 
 • a globális környezeti rendszerek 


A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

ugrás az oldal tetejére

Végzettség és kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

A szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles természetvédelmi mérnök

Képzési idő: 4 félév.

ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • természetvédelmi és ökológiai hatástanulmányok elkészítésére,
 • természetvédelmi nevelésre, az ökológiai alapokon nyugvó természetvédelmi turizmus megszervezésére,
 • a természetvédelem hatósági és közigazgatási feladatainak ellátására
 • állat- és növénykertek, vadasparkok, múzeumok és más bemutató intézményekben vezetői feladatok ellátására
 • ex situ génmegőrzési feladatok ellátására
 • természetvédelmi, vad- és halgazdálkodási, vadászati, halászati és horgászati szakigazgatási szervek és szakhatóságok szakirányú képzettséget igénylő munkaköreinek betöltésére
 • a természetvédelem jogszabályi előírásainak megfelelő tervezésére, irányítására, valamint természetvédelmi szaktanácsadásra
 •  a természetvédelem területén tevékenykedő mezőgazdasági és erdőgazdasági vállalkozás szakirányú képzettséget igénylő vezetői feladatok ellátására
ugrás az oldal tetejére

Továbbtanulási lehetőség: PhD. képzés

ugrás az oldal tetejére

A tehetséggondozás egyik fontos eredménye a PhD fokozat megszerzése. Ezek a hallgatók PhD tanulmányaik során már bekapcsolódnak az egyetemi BSc, MSc oktatásba, a saját képzésük során kialakult szemlélet továbbadására képesek. Közülük választható utánpótlás a hazai és európai természetvédelmi oktatói és kutatói körbe.

ugrás az oldal tetejére

Elérhetőségek

ugrás az oldal tetejére
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar
Dr. Facskó Ferenc hivatalvezető
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 4.
+36-99-518-258
 
Szakfelelős:
Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár
Növénytani és Természetvédelmi Intézet
 
ugrás az oldal tetejére

Az MSc szakokra történő jelentkezéssel kapcsolatos általános információk

ugrás az oldal tetejére

A levelező képzés félévenként háromszor egy hét időtartamban a tanulmányi rendben megadott időpontokban kerül sor.
Az önköltséges képzés díja nappali tagozaton 400.000,- Ft/félév, levelező tagozaton 305.000,- Ft/félév.
A felvétel feltétele felsőfokú oklevél és felvételi motivációs elbeszélgetés.  Ennek helye és időpontja az előző oldalon ← olvasható.

Nem egyenes átmenettel felvételiző hallgatóknak előzetes kreditelismerési kérelmet kell benyújtania. Ezek letölthetők:

 • Környezetmérnöki mesterszak (A KM MSc esetében kizárólag környezetmérnöki főiskolai vagy BSc végzettség esetén nem szükséges a kreditelismerési kérelem. Más diplomával rendelkezőknek kérelmet kell benyújtaniuk.)
 • Természetvédelmi mérnöki mesterszak (A TM MSc esetében kizárólag természetvédelmi mérnöki főiskolai vagy BSc végzettség esetén nem szükséges a kreditelismerési kérelem. Más diplomával rendelkezőknek kérelmet kell benyújtaniuk.)
 • Vadgazda mérnöki mesterszak (A VM MSc esetében kizárólag vadgazda mérnöki főiskolai vagy BSc végzettség esetén nem szükséges a kreditelismerési kérelem. Más diplomával rendelkezőknek kérelmet kell benyújtaniuk.)

A kitöltött kreditelismerési kérelmeket motivációs levél és önéletrajz kíséretében kell postára adni a következő címre:

Soproni Egyetem
Erdőmérnöki Kar
Dékáni Hivatal
Sopron
Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
9400
A borítékra kérjük ráírni: Kreditelismerési kérelem

 

A felvételi elbeszélgetésre mindenki hozza magával mindazokat a dokumentumokat, amelyeket a felvételi eljárásban szükségesek. Ezek:

 • kötelezően: felsőfokú végzettségét bizonyító oklevél,
 • opcionálisan (ha plusz pontokat kíván elismertetni):
  • második nyelvvizsgát bizonyító okirat,
  • felsőfokú nyelvismeretet bizonyító okirat,
  • TDK, OTDK helyezést bizonyító oklevél,
  • publikációs tevékenységet bemutató lista és különlenyomat(ok),
  • szakmai tevékenységet igazoló nyilatkozat a munkáltatótól,
  • egyéb szakirányú végzettséget bizonyító okirat,
  • fogyatékosságot igazoló okirat,
  • hátrányos helyzetet igazoló okirat,
  • gyermekgondozást igazoló okirat.

A dokumentumok pótlására később nincs lehetőség!

Pontszámítás
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is.
Felvételi pontok:

 • oklevél minősítése alapján: maximum 30 pont
 • motivációs beszélgetés: maximum 65 pont
 • Többletpontok (maximum 5 pont adható):
  • fogyatékosság: 1 pont
  • gyermekgondozás: 1 pont
  • hátrányos helyzet: 1 pont
  • 1. nyelvvizsga - felsőfokú/C1, komplex: 2 pont
  • 2. nyelvvizsga - középfokú/B2, komplex: 3 pont
  • 2. nyelvvizsga - felsőfokú/C1, komplex: 5 pont
  • Intézményi TDK - 3. hely/különdíj: 1 pont
  • Intézményi TDK - 2. hely: 2 pont
  • Intézményi TDK - 1. hely: 3 pont
  • OTDK 1 - 3. hely: 4 pont
  • publikáció: maximum 3 pont
  • szakirányú végzettség: maximum 3 pont
  • szakmai tevékenység: maximum 5 pont
ugrás az oldal tetejére

Természetvédelmi mérnöki MSc mintatanterve

ugrás az oldal tetejére

Jelmagyarázat a tantervhez → 

fél-év Tantárgy
(a tantárgy leírása a címre kattintva letölthető)
nappali levelező Tárgyfelelős Előkövetelmény 
ea. gy. ea. gy.
heti féléves
1 Biológiai invázió ↓ A V 5 2 2    9 9 Csiszár Ágnes NTI  
Magyarország védett természeti területei ↓ A V 5 4 0    15 0 Tiborcz Viktor NTI  
Nemzetközi természetvédelmi jog ↓ A V 3 2 1    9 3 Tirászi Ágnes EVGI  
Természetvédelmi ökológia ↓ A V 2 2 0    9 0 Lakatos Ferenc EMEVI  
Táj- és vegetációtörténet ↓ A V 4 3 0    12 0 Zagyvai Gergely NTI  
Környezet- és természetvédelmi szakkommunikáció ↓ B F 2 2 0    0 9 Horváth Tamás EVGI  
Környezet- és természetvédelmi információs rendszerek ↓ B F 3 1 2    6 9 Elekné Fodor Veronika KFI  
Szabadon választható tárgy C típusú → C F 2 0 2            
2 Ökológiai genetika ↓ A V 3 2 0    9 0 Lakatos Ferenc EMEVI  
Biodiverzitás-monitorozás ↓ A V 3 3 0    12 0 Csiszár Ágnes NTI  
Európa védett természeti területei ↓ A V 3 2 0    9 0 Schmidt Dávid NTI  
Természetvédelmi állapotfelmérés és hatásvizsgálat ↓ A V 4 2 2    9 9 Elekné Fodor Veronika KFI  
Természetvédelmi tervezés ↓ A V 5 2 3    9 12 Bartha Dénes NTI  
Növény- és állatfajok aktív védelme ↓ B F 4 2 2    9 9 Zagyvai Gergely NTI  
Szabadon választható tárgy C típusú → C F 2 0 2            
Zöld szaknyelv 2 (angol ↓, német ↓) K A 0 0 2    0 9 Dékány Zsigmond INYK  
3 Flóra-, fauna- és élőhelytérképezés ↓ A V 4 2 2    9 9 Schmidt Dávid NTI  
Természetvédelmi kezelések ↓ A V 5 2 2    9 9 Korda Márton NTI  
Természetvédelmi vagyongazdálkodás ↓ A V 4 2 2    9 9 Puskás Lajos EVGI  
Vezetés- és vállalkozástan ↓ A V 2 2 0    9 0 Horváth Sándor EVGI  
Környezet- és tájpolitika ↓ B F 2 2 0   9  0 Konkoly-Gyuró Éva EVGI  
Környezeti nevelés, erdőpedagógia ↓ B F 3 2 0    9 0 Horváth Tamás EVGI  
Távérzékelés ↓ B F 5 2 2    9 9 Király Géza GEVI  
Diplomamunka 1 ↓ B A 10 0 2    0 12      
Szabadon választható tárgy C típusú → C F 2 0 2            
4 Természetvédelmi kutatások ↓ A V 5 2 2    9 9 Zagyvai Gergely NTI  
Tájvédelem és tájrendezés ↓ A V 4 2 2    9 9 Konkoly-Gyuró Éva EVGI  
Természetvédelem nemzetközi helyzete ↓ A V 5 4 0    15 0 Bartha Dénes NTI  
Természetvédelmi pályázatok ↓ A V 5 2 2    9 9 Zagyvai Gergely NTI  
Természetvédelmi politika ↓ A V 2 2 0    9 0 Puskás Lajos EVGI  
Földtani értékek védelme ↓ B F 2 2 0    9 0 Bidló András KFI  
Kultúrtörténeti értékek védelme ↓ B F 2 2 0    9 0 Tirászi Ágnes EVGI  
Diplomamunka 2 ↓ B A 15 0 2    0  12     Diplomamunka 1
Szakmai gyakorlat ↓ K A 5 0 0 40   40 Korda Márton NTI  

Jelmagyarázat a tantervhez →

ugrás az oldal tetejére

Természetvédelmi mérnöki MSc mintatanterve

ugrás az oldal tetejére

Jelmagyarázat a tantervhez → 

fél-év Tantárgy
(a tantárgy leírása a címre kattintva letölthető)
nappali levelező Tárgyfelelős Előkövetelmény 
ea. gy. ea. gy.
heti féléves
1 Biológiai invázió ↓ A V 5 2 2    9 9 Csiszár Ágnes NTI  
Magyarország védett természeti területei ↓ A V 5 4 0    15 0 Schmidt Dávid NTI  
Nemzetközi természetvédelmi jog ↓ A V 3 2 1    9 3 Nagy Dániel EVGI  
Természetvédelmi ökológia ↓ A V 2 2 0    9 0 Lakatos Ferenc EMEVI  
Táj- és vegetációtörténet ↓ A V 4 3 0    12 0 Zagyvai Gergely NTI  
Környezet- és természetvédelmi szakkommunikáció ↓ B F 2 2 0    9 0 Horváth Tamás EVGI  
Környezet- és természetvédelmi információs rendszerek ↓ B F 3 1 2    6 9 Elekné Fodor Veronika KFI  
Szabadon választható tárgy C típusú → C   2                
2 Ökológiai genetika ↓ A V 3 2 0    9 0 Lakatos Ferenc EMEVI  
Biodiverzitás-monitorozás ↓ A V 3 3 0    12 0 Csiszár Ágnes NTI  
Európa védett természeti területei ↓ A V 3 2 0    9 0 Schmidt Dávid NTI  
Természetvédelmi állapotfelmérés és hatásvizsgálat ↓ A V 4 2 2    9 9 Elekné Fodor Veronika KFI  
Természetvédelmi tervezés ↓ A V 5 2 3    9 12 Bartha Dénes NTI  
Növény- és állatfajok aktív védelme ↓ B F 4 2 2    9 9 Bartha Dénes NTI  
Szabadon választható tárgy C típusú → C   2                
Zöld szaknyelv 2 (angol ↓német ↓) K A 0 0 2    0 9 Dékány Zsigmond INYK  
3 Flóra-, fauna- és élőhelytérképezés ↓ A V 4 2 2    9 9 Schmidt Dávid NTI  
Természetvédelmi kezelések ↓ A V 5 2 2    9 9 Korda Márton NTI  
Természetvédelmi vagyongazdálkodás ↓ A V 4 2 2    9 9 Puskás Lajos EVGI  
Vezetés- és vállalkozástan ↓ A V 2 2 0    9 0 Horváth Sándor EVGI  
Környezet- és tájpolitika ↓ B F 2 2 0   9  0 Konkoly-Gyuró Éva EVGI  
Környezeti nevelés, erdőpedagógia ↓ B F 3 2 0    9 0 Horváth Tamás EVGI  
Távérzékelés ↓ B F 5 2 2    9 9 Király Géza GEVI  
Diplomamunka 1 ↓ B A 10 0 2    0 12      
Szabadon választható tárgy C típusú → C   2                
4 Természetvédelmi kutatások ↓ A V 5 2 2    9 9 Zagyvai Gergely NTI  
Tájvédelem és tájrendezés ↓ A V 4 2 2    9 9 Konkoly-Gyuró Éva EVGI  
Természetvédelem nemzetközi helyzete ↓ A V 5 4 0    15 0 Bartha Dénes NTI  
Természetvédelmi pályázatok ↓ A V 5 2 2    9 9 Zagyvai Gergely NTI  
Természetvédelmi politika ↓ A V 2 2 0    9 0 Puskás Lajos EVGI  
Földtani értékek védelme ↓ B F 2 2 0    9 0 Bidló András KFI  
Kultúrtörténeti értékek védelme ↓ B F 2 2 0    9 0 Konkoly-Gyuró Éva EVGI  
Diplomamunka 2 ↓ B A 15 0 2    0  12     Diplomamunka 1
Szakmai gyakorlat ↓ K A 5 40   40 Korda Márton NTI  

Jelmagyarázat a tantervhez →

 

Szakmai gyakorlat feltételei: Saját szervezésben, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező állami természetvédelmi szervezetnél vagy NGO-nál
 Záróvizsgára bocsátás feltétele: Abszolutórium megszeruése 
 Záróvizsga tantárgyai: Nemzetközi természetvédelmi jog 
Természetvédelmi szervezés 
Természetvédelmi kezelések 
Természetvédelmi vagyongazdálkodás 
Természetvédelem nemzetközi helyzete 
Természetvédelmi politika 
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő