Útvonal|Képzések|Alapképzések (BSc)|Természetvédelmi mérnöki alapszak
Tartalmi elemek

Természetvédelmi mérnöki alapszak

ugrás az oldal tetejére

A képzés célja olyan természetvédelmi mérnökök képzése, akik ökológiai, környezettudatos szemléletük alapján képesek a természetvédelem általános és sajátos feladatainak a megtervezésére, szervezésére, irányítására és végrehajtására.

A természeti értékekkel és megújítható természeti erőforrásokkal tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekkel (például erdészet, mezőgazdasági, vadgazdálkodási, halászati, gyepgazdálkodási, vidék- és településfejlesztési szervezetek) fenntartott munkakapcsolat során a természetvédelmi mérnökök érvényesíteni tudják a természetvédelmi elveket és előírásokat; alkalmasak a természetvédelmi nevelésre és a természetvédelmi turizmus szervezésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.


ugrás az oldal tetejére

Miért a természetvédelmi mérnöki szak?

ugrás az oldal tetejére

Köszöntünk Benneteket, pályaválasztás előtt álló diákokat és a pályaválasztásban segítő Szüleiteket, Tanáraitokat a Természetvédelmi mérnöki szak tájékoztató oldalán.

 
Lássuk, mi a cél! A célt már azzal Te fogalmaztad meg, hogy az Erdőmérnöki Karunk honlapját felkerested, és reményeink szerint természetvédelmi szakember szeretnél lenni. A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara Természetvédelmi mérnöki (BSc) diplomát adó képzést ajánl olyan leendő hallgatók figyelmébe, akik érdeklődnek a természeti környezet problémáihoz kapcsolódó tudományok iránt, és komoly gyakorlati ismereteket nyújtó diplomát szeretnének kapni.
 
Engedjétek meg, hogy a rövid ismertetőnkön keresztül invitáljunk Sopronba, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karára, ahol nappali tagozaton elvégezhetitek a természetvédelmi mérnöki alapszakot (BSc), és nappali, ill. levelező tagozaton a természetvédelmi mérnöki mesterszakot (MSc).
 
Hosszasan indokolhatnánk, hogy miért van manapság egyre nagyobb szükség a természeti környezet megóvására, és miért fontos a természetvédelmi szakemberek képzése, de mi kiválasztottuk azt a néhány legfontosabb indokot, amely miatt a téma iránt elhivatottságot érzőknek az első helyen javasoljuk választani a soproni természetvédelmi mérnöki szakot.
 
 
Jelentkezz erre a szakra, ha:
 • szívesen töltöd idődet a természetben, annak megismerésével,
 • érdekelnek a természetben zajló természeti folyamatok és jelenségek,
 • meg akarod ismerni, hogyan lehet megóvni természeti környezetünket.A számos indok közül néhány, hogy miért Sopront válaszd, ha természetvédelmi mérnök akarsz lenni

Mert...
 1. Egyetemünkön a megalakulás (1808) óta környezettudatos, természetvédő szemléletű képzés folyik, amelynek ékes bizonyítéka, hogy az első természetvédelmi szakemberek erdészek voltak.
 2. 1990 óta folyik nálunk természetvédelmi képzés levelező formában, és mi vezettük be az országban, elsőként 2003-ban, a természetvédelmi mérnöki szakon a nappali képzést.
 3. Az Erdőmérnöki Kar, benne a magasan kvalifikált oktatógárdája magas színvonalú, a munkaerőpiacon jól érvényesíthető tudást biztosít számodra.
 4. A szakon olyan gyakorlatorientált képzésben részesülsz, amely sikerrel alkalmazható munkavállalásod során. Igyekszünk ehhez a hallgatók számára minden lehetséges segítséget megadni.
 5. Lehetőségeket biztosítunk számodra a kutatómunkába való bekapcsolódásra a Kar számos tanszékén, ill. a hazai nemzeti parkoknál, kutatóintézeteknél, természetvédelmi szervezeteknél.
 6. Az Egyetem évszázados diákhagyományainak köszönhetően egyedülálló diákéletben lehet részed. A közös múlt az itt végzetteket egy életre összeköti.
 7. Sopron maga a csoda, Közép-Európa egyik legszebb, leglakhatóbb városa, környezete kicsiben nyújtja azt, amit egész Magyarország. Járhatod az Alpokalja erdeit, sétálhatsz ódon utcáin, megpihenhetsz kiskocsmáiban, de pillanatok alatt a legnagyobb sztyepptó, a Fertő partján élvezheted a tájat. Jó soproninak lenni.
 
ugrás az oldal tetejére

Felvételi információk

ugrás az oldal tetejére

A felvételi feltételei:

 • az alábbi listából két tárgy választása: biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika, természettudomány, angol nyelv, német nyelv, szakmai előkészítő tárgy (közte az erdészet és vadgazdálkodási ismeretek)      

VAGY

 • egyetemi, főiskolai, MSc, BSc diploma
ugrás az oldal tetejére

Pontszámítás

ugrás az oldal tetejére

 

 • Középiskolai eredményekből a felvi.hu-n leírtak szerint
 • Felsőfokú oklevél esetén: 

Diploma minősítése Pont
kitüntetéses 400
kiváló 390
370
közepes 340
elégséges 310
ugrás az oldal tetejére

Végzettség és kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

A szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: természetvédelmi mérnök

Képzési idő: 7 félév.

ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

Az alapfokozat birtokában a természetvédelmi mérnökök képesek:

 • az elsajátított természetvédelmi, erdőkezelési, mezőgazdasági, vízgazdálkodási és vízföldtani, vad- és halgazdálkodási ismereteik alapján a gazdálkodási folyamatok és a természetvédelmi problémák, valamint a földhasználati és védelmi tevékenység komplex kezelésére;
 • természetvédelmi, hal- és vadgazdálkodási, erdészeti, mezőgazdasági és vízgazdálkodási problémák elemzésére;
 • a természetvédelmi adattárak, az erdészeti és vadgazdálkodási üzemtervek, a földnyilvántartások adatainak, térképeinek megértésére és értelmezésére;
 • természetvédelmi problémák megoldására, ökológiai szemléletű fajmegőrzési, élőhely-fejlesztési, tájrekonstrukciós feladatok elvégzésére.

 

Az alapfokozat birtokában a természetvédelmi mérnökök alkalmasak:

 • a természetvédelem hatósági és közigazgatási feladatainak ellátására;
 • mezőgazdasági és erdőgazdasági vállalkozások, nem kormányzati szervek természetvédelmi feladatainak ellátására;
 • a természetvédelem tervezésére, irányítására, természetvédelmi szaktanácsadásra;
 • turisztikai tevékenység végzésére;
 • természetvédelmi szakigazgatási szerveknél és szakhatóságoknál, állat- és növénykertekben, vadasparkokban, múzeumoknál munkakörök betöltésére.

 

Fontosabb elhelyezkedési lehetőségek:

 • nemzeti park igazgatóságok
 • természetvédelmi hatóságok
 • közigazgatási szerveknél természetvédelmi feladatok ellátása
 • természetvédelmi szakigazgatási szervek és szakhatóságok
 • mezőgazdasági és erdőgazdasági állami és nem állami szervezetek
 • nem kormányzati szervek, zöld civil szervezetek (NGO-k)
 • természetvédelmi tervezésére, irányítására, természetvédelmi szaktanácsadásra szakosodott vállalkozások
 • turisztikai tevékenységgel foglalkozó vállalkozások
 • erdei iskolák és környezeti neveléssel foglalkozó szervezetek
 • állat- és növénykertek, vadasparkok
 • múzeumok, ökológiai és természetvédelmi kutatóhelyek 
ugrás az oldal tetejére

Továbbtanulási lehetőség: a Kar akkreditált mesterszakjai

ugrás az oldal tetejére

A Természetvédelmi mérnöki mesterképzés (MSc) magasabb fokú szakmai felkészültséget, elmélyültebb elméleti és gyakorlati tudást nyújt.

A mesterképzés elvégzését követően lehetőség van  a természetvédelemmel összefüggő kutatási témát választva, a doktorandusz képzés keretében megszerezni a PhD. fokozatot.

ugrás az oldal tetejére

Elérhetőségek

ugrás az oldal tetejére
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar
Dr. Facskó Ferenc hivatalvezető
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 4.
+36-99-518-258
 
Szakfelelős:
Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár
Környezet- és Természetvédelmi Intézet
 
ugrás az oldal tetejére

Természetvédelmi mérnöki BSc mintatanterve

ugrás az oldal tetejére

 

Jelmagyarázat a tantervhez →

Fél-év Tantárgy
(a tantárgy leírása a címre kattintva letölthető)
kr. ea. gy. Tárgyfelelős Előkövetelmény 
heti félév
1 Általános növénytan ↓ A V 5 2 2   Zagyvai Gergely NTI  
Gerinces állattan ↓ A V 5 2 3   Winkler Dániel András VGÁI  
Kárpát-medence természeti földrajza ↓ A V 3 2 1   Bidló András KFI  
Műszaki ismeretek ↓ A V 2 1 1   Czupy Imre EMKI  
Földtani és víztani értékek ↓ A F 3 2 1   Bidló András KFI  
Ökológia ↓ A V 3 2 0   Berki Imre KFI  
Geoinformatika és földnyilvántartás ↓ A F 3 1 2   Czimber Kornél GEVI  
Információkeresés és közlés ↓ B F 2 1 1   Horváth Tamás EVGI  
Gombaismeret ↓ B F 2 2 0   Schmidt Dávid  NTI  
Szabadon választható tárgy C típusú → C F 2 0 2        
2 Gerinces állatfajok védelme ↓ A V 3 2 1   Winkler Dániel András VGÁI Gerinces álattan
Növényrendszertan ↓ A V 5 2 3   Bartha Dénes NTI Általános növénytan
Természetvédelmi alapozó ismeretek ↓ A V 5 4 0   Korda Márton NTI  
Termőhelyismerettan ↓ A V 5 2 2   Bidló András KFI  
Vízgazdálkodási ismeretek ↓ A V 3 1 2   Kalicz Péter GEVI  
Etológia ↓ A V 3 2 0   Jánoska Ferenc VGÁI  
Speciális madártan ↓ B F 3 2 0   Lakatos Ferenc EMEVI Gerinces állattan
Szabadon választható tárgy C típusú → C F 2 0 2        
3 Erdészeti ismeretek ↓ A V 3 2 1   Király Gergely EMEVI Általános növénytan
Gerinctelen állattan ↓ A V 4 2 2   Tuba Katalin EMEVI  
Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek ↓ A V 3 2 1   László Richárd VGÁI  
Természetvédelmi biológia ↓ A F 3 2 0   Bartha Dénes NTI  
Vadászattan ↓ A V 4 2 2   Náhlik András VGÁI  
Vegetációismeret ↓ A V 4 2 1   Bartha Dénes NTI Növényrendszertan, Kárpát-medence természeti földrajza
Növénytársulástani gyakorlatok ↓ B F 3 0 3   Schmidt Dávid NTI  
Szabadon választható tárgy C típusú → C F 2 0 2        
Szakdolgozat 1 ↓ K A              
4 Biogeográfia ↓ A V 3 2 0   Schmidt Dávid NTI  
Élőhelyvédelem ↓ A V 6 2 3   Korda Márton NTI Vegetációismeret
Gerinctelen állatfajok védelme ↓ A V 3 2 1   Lakatos Ferenc EMEVI Gerinctelen állattan
Mezőgazdálkodás természeti területeken ↓ A V 5 2 3   László Richárd VGÁI Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek
Növényvilág védelme ↓ A V 6 2 3   Bartha Dénes NTI Növényrendszertan
Védett erdők kezelése ↓ A V 5 2 3   Király Gergely EMEVI Erdészeti ismeretek
Gyombiológia és gyomismeret ↓ B F 4 2 2   Csiszár Ágnes NTI Növényrendszertan 
Szabadon választható tárgy C típusú → C F 2 0 2        
Tanulmányút 1 ↓ K A 0 40 Korda Márton NTI  
Szakdolgozat 2 ↓ K A 0           Szakdolgozat 1
5 Halászattan ↓ A F 3 2 1   Jánoska Ferenc VGÁI Gerinces állattan
Környezetvédelem ↓ A V 3 2 1   Polgár András KFI  
Közgazdaságtan ↓ A V 3 2 1   Karner Cecília KKT (LKK)  
Természetvédelmi értékelés ↓ A V 5 2 2   Bartha Dénes NTI  
Szakjog és igazgatás ↓ A V 3 2 1   Gál János EVGI  
Vadgazdálkodástan ↓ A V 4 2 2   Faragó Sándor VGÁI Vadászattan
Vizes élőhelyek kezelése ↓ A V 4 2 2   Kalicz Péter GEVI Vízgazdálkodási ismeretek
Természetvédelmi projektek ↓ B F 5 2 3   Tiborcz Viktor NTI Természetvédelmi alapozó ismeretek
Szakdolgozat 3 ↓ B A 5           Szakdolgozat 2
Szabadon választható tárgy C típusú → C F 2 0 2        
Zöld szaknyelv 1 (angol ↓, német ↓) K A 0 0 2   Dékány Zsigmond INYK  
6 Természetvédelmi adatfeldolgozás és elemzés ↓ A V 4 0 3   Tiborcz Viktor NTI  
Növény- és állatkereskedelem ↓ A V 3 2 0   Zagyvai Gergely NTI  
Ökoturizmus ↓ A F 2 2 0   Polgár András KFI  
Természetvédelmi kezelési és fenntartási tervek ↓ A V 6 3 2   Korda Márton NTI Természetvédelmi alapozó ismeretek
Védett természeti területek fenntartása ↓ A V 5 2 2   Bartha Dénes NTI Természetvédelmi alapozó ismeretek
Turisztikai és bemutató létesítmények tervezése ↓ B F 3 1 2   Horváth Adrienn KFI  
Szakdolgozat 4 ↓ B A 10           Szakdolgozat 3
Tanulmányút 2 ↓ K A 0 40 Kalicz Péter GEVI Élőhelyvédelem
7 Szakmai gyakorlat ↓ K A 30 600 Bartha Dénes NTI Külön szabályzat szerint →

Jelmagyarázat a tantervhez →

ugrás az oldal tetejére

Potenciális gyakorlati helyek a 7. szemeszteres TM BSc hallgatók részére

ugrás az oldal tetejére

 

Az alább közölt listában nem szereplő helyekre is lehet jelentkezni, de az új helyszínt prof. dr. Bartha Dénes szakfelelős úrral előzetesen (a jelentkezési lap leadása előtt!) egyeztetni kell.

 • Nemzeti Park Igazgatóságok
  • Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – 3758. Jósvafő, Tengerszem oldal 1. Pf. 6. Tel.: 48/506-000 – http://anp.nemzetipark.gov.hu
  • Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság – 8229. Csopak, Kossuth u. 16. Tel: 87/555-260; Fax: 87/555-261 – www.bfnpi.hu
  • Bükki Nemzeti Park Igazgatóság – 3304. Eger, Sánc utca 6; 3301. Eger, Pf. 116. Tel.: 36/411-581; Fax: 36/412-791 – http://bnp.nemzetipark.gov.hu
  • Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság – 7625. Pécs, Tettye tér 9.; 7601. Pécs, Pf.: 46. Tel.: 72/517-200; Fax: 72/517-229 – http://ddnp.nemzetipark.gov.hu
  • Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság – 1021. Budapest, Hűvösvölgyi út 52.; 1525. Budapest, Pf.: 86. Tel.: 1/391-4610; Fax: 1/200-1168 – http://dinp.nemzetipark.gov.hu
  • Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság – 9435. Sarród, Rév-Kócsagvár Pf. 4. Tel.: 99/537-620; Fax: 99/537-621 – http://fhnp.nemzetipark.gov.hu
  • Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság – 4024. Debrecen, Sumen utca 2.; 4002. Debrecen, Pf.: 216. Tel: 52/529-920; Fax: 52/529-934 – http://hnp.nemzetipark.gov.hu
  • Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság – 6000. Kecskemét, Liszt F. utca 19.; 6001. Kecskemét, Pf.: 186. Tel.: 76/482-611; Fax: 76/481-074 – http://knp.nemzetipark.gov.hu
  • Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság – 5040. Szarvas, Anna-liget; 5541. Szarvas, Pf. 72. Tel.: 66/313-855; Fax: 66/311-658 – http://kmnp.nemzetipark.gov.hu
  • Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság – 9941. Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. Tel.: 94/548-036; Fax: 94/428-791 – http://onp.nemzetipark.gov.hu
 • Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium – Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.; Levélcím: 1394 Budapest, Pf.: 351; Központi telefonszám: 457-3300; Fax: 457-3354 – E-mail: info@mail.kvvm.hu; www.kvvm.hu
 • Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek
  • Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – 1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.; 1447 Budapest, Pf.: 541. Tel.: 1/478-44-00; Fax: 1/478-45-20 – http://kdvktvf.zoldhatosag.hu/
  • Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – 7621 Pécs, Papnövelde u. 13.; 7602 Pécs, Pf. 412; Tel.: (72) 567-100 /központ/; Fax: (72) 567-103 – e - mail: deldunantuli@zoldhatosag.hu – www.ddkvf.hu/
  • Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – 9021 Győr, Árpád u. 28-32.; 9002 Győr, Postafiók: 471.; Tel.: 96/524-000; Fax: 96/524-024; Ügyeleti telefon (munkaidőn kívül): 20/946-3772 – e-mail: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu – http://edktvf.zoldhatosag.hu/
  • Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137; Tel.: 00-36-22/514-300; Fax: 00-36-22/313-564 – kozepdunantuli@zoldhatosag.hu – http://kdtktvf.zoldhatosag.hu
  • Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – 6720 Szeged, Felső-Tisza part 17., 6712 Szeged, Pf.: 1048.; Tel.: 62/ 553-030, 62/ 553-035; Fax: 62/ 553-038 – alsotiszavideki@zoldhatosag.hu – http://atiktvf.zoldhatosag.hu/, http://www.kszgysz.hu/atvkofe.htm
  • Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4., 3501 Miskolc, Pf.: 246.; Tel.: 46/ 517-300; Fax: 46/517-399 – eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu – http://emiktvf.zoldhatosag.hu, http://www.kszgysz.hu/emkofe.htm
  • Felső-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14., 4401 Nyíregyháza, Pf.: 246.; Tel.: 42/ 598-930; Fax: 42/598-941 – felsotiszavideki@zoldhatosag.hu – http://ftvktvf.zoldhatosag.hu, http://www.kszgysz.hu/ftvkofe.htm
  • Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  5000 Szolnok, Ságvári krt. 4., 5001 Szolnok, Pf.: 25.; Tel.: 56/375-111, 56/423-422; Fax: 56/ 343-768 – kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu – http://ktvktvf.zoldhatosag.hu, http://www.kszgysz.hu/ktvkofe.htm
  • Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Szombathely, Pf.: 183.; Tel.: 94/ 328-188, 94/506-700; Fax: 94/ 313-283 – nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu – http://nydtktvf.zoldhatosag.hu, http://www.kszgysz.hu/nydkofe.htm
  • Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség – 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., 1539 Budapest Pf. 675.; Tel.: 224-9100, 224-9200; Fax: 224-9263 – orszagos@zoldhatosag.hu – http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu, http://www.kszgysz.hu/kvfofe.htm
  • Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – 4025 Debrecen, Hatvan u. 16., 4001 Debrecen, Pf.: 27.; Tel.: 52/511-000; Fax: 52/511-040 – tiszantuli@zoldhatosag.hu – http://tiktvf.zoldhatosag.hu, http://www.kszgysz.hu/tkofe.htm
  • Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség. Központi cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. (Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675.) Központi telefonszám: 06-1-224-9100 Központi fax-szám: 06-1-224-9263 Internet: http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/Központi e-mail cím: orszagos@zoldhatosag.hu
 • Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Kht. – Központi Iroda: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.; Tel.: 06 52 589 110; Fax: 06 52 369 108 – E -mail: info@hortobagyikht.hu – http://www.hortobagyikht.hu/
 • MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet – 2163 Vácrátót Alkotmány utca 2-4.; Tel.: /036/-(28)-360-122, /036/-(28)-360-147; Fax.: /036/-(28)-360-110 – http://www.obki.hu/
 • Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára – 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.; 1476 Budapest, pf. 222.; Tel.: (36 1) 2101 330; Fax: (36 1) 3141 483 – E-mail: iroda@bot.nhmus.hu – http://www.nhmus.hu/tarak/novenytar/ – Főosztályvezető: Dr. Hably Lilla
 • Magyar Természettudományi Múzeum Állattára – 1088 Budapest, Baross utca 13.; 1431 Budapest, Pf.: 137; Tel.: (+36 1) 2673-462; Fax: (+36 1) 2673-462 – E-mail cím: zooiroda_at_zoo.zoo.nhmus.hu – http://www.nhmus.hu/modules.php?name=Tar-Allat
 • Magyar Állami Földtani Intézet – H-1143 Budapest, XIV., Stefánia út 14.; H-1442 Budapest, Pf. 106.; Tel.: ( 36 1) 251 0999, ( 36 1) 251 0489; Fax: ( 36) 1 251 0703;– E-MAIL: geo@mafi.hu – http://www.mafi.hu/mafi/hu
 • Savaria Múzeum, Szombathely – 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.; Tel.: 94/500-720, 94/501-948 – E-mail: kozmuvelodes@savariamuseum.hu – http://www.savariamuseum.hu/szhely/savaria/hIntezmeny.php
 • Janus Pannonius Múzeum, Pécs – Cím: 7621 Pécs, Káptalan u. 5.; Tel: (72) 310-172; Fax: (72) 315-694
 • Herman Ottó Múzeum, Miskolc – 3529 Miskolc, Görgey út 28.; Tel.: (+36) 46/560-170, 560-171; Fax:(+36) 46/555-397; Titkársági telefon: (+36) 46/560-172; – E-mail: hermuz@axelero.hu; titkar@hermuz.hu – http://www.hermuz.hu/
 • Mátra Múzeum – 3200 Gyöngyös; Kossuth u. 40.; Tel.: 06-36 (37) 505-530; Fax: 06-36 (37) 505-531 – http://www.matramuzeum.hu/page.php?5
 • Bakonyi Természettudományi Múzeum – Zirc, Rákóczi u. 1., 3-5.; Tel.: 88/575-300 – http://www.bakonymuseum.koznet.hu/
 • Halászati és öntözési kutatóintézet – 5540 SZARVAS, Anna-liget 8. – http://www.haki.hu/index.html
 • Valamennyi állatkert
  • Fővárosi Állat- és Növénykert – 1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.; Tel.: (+36-1) 273 4900; Információ: (+36-1) 273 4901; Fax: 273-4902 – http://www.zoobudapest.com/
  • Budakeszi Vadaspark – Budakeszi, Szanatóriumi utca; Tugyi Mária közönségkapcsolati főmunkatárs: 06 30 353-0901 – E-mail: b.vadaspark@freemail.hu – http://www.vadaspark-budakeszi.hu/
  • Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató KHT – 8200 Veszprém, Kittenberger K. út 15-17.; Tel.: Iroda: 88/566 140; Gulyadomb: 88/404 724; Fax: 88/327-002 – E-mail: web@veszpzoo.hu – http://www.zoo.hu/veszprem/index.htm
  • Jászberényi Állat- és Növénykert – 5100. Jászberény, Fémnyomó út. 3.; Telefon: 06 (57) 415-010 Fax: 06 (57) 515-090; Fercsik Péter igazgatóhelyettes: Tel.: 30/303-5482, Email: pfercsik@invitel.hu; Komondi Ildikó zoopedagógus: Tel.: 30/606-6356, Email: komondiildi@invitel.hu – Email: jaszoo@vnet.hu – http://www.jaszberenyzoo.hu/
  • Szegedi Vadaspark – Postacím: 6701, Szeged, Pf. 724., Cím (Gazdasági bejárat): 6725 Szeged, Cserepes sor 47., Cím (Látogatói bejárat): a Kálvária sugárút felől.; Tel.: +36 62 542 530; 542 531; Fax: +36 62 445 299 – Email: info@zoo.szeged.hu – http://zoo.szeged.hu/
  • Tropicarium – 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. / Campona Bevásárlóközpont; Tel: 06/1-424-3053 – E-mail: matrai@tropicarium.hu – www.tropicarium.hu
  • Xantus János Állatkert – Győr, Kiskút liget; Tel/fax: 96/618-367, 618-368 – E-mail: xantus@t-online.hu – www.zoogyor.com
  • Nyíregyházi Állatpark – Levélcímünk: Nyíregyházi Állatpark Kht. 4431 Sóstófürdő; Tel.: (00-36) 42-479-702, (00-36) 42-500-535; Fax:    (00-36) 42-402-031 – E-mail: office@sostozoo.hu – http://www.sostozoo.hu/
  • Miskolci Állatkert és Kultúrpark – 3535 Miskolc, Csanyik-völgy; Levélcím.: Miskolc 3510 Pf. 583.; Tel/Fax: 46/332-121 – E-mail: info@miskolczoo.hu – www.miskolczoo.hu
  • Kecskeméti Vadaskert – 6000. Kecskemét, Műkerti út 1.; Tel.: 76/320-121 – E-mail: info@zookecskemet.hu – http://www.zookecskemet.hu/
  • Pécsi Állatkert Kht. – 7621. Pécs, Munkácsy M. u. 31.; Tel.: 06/72-532-151; Fax.: 06/72-213-114 – E-mail: zoo@t-online.hu; pecszoo@pecszoo.hu – www.pecszoo.hu
  • Nagyerdei Kultúrpark – 4032. Debrecen, Ady Endre út 1.; 4001. Debrecen, Pf.: 181.; Tel.: 06/52-310-065, 06/52-413-515 – www.zoodebrecen.hu
 • Valamennyi botanikuskert
  • Agostyáni Arborétum – Vértesi Erdő Zrt. 2800. Tatabánya, Dózsakert u. 63.; Tel.: 06/34-316-733; Fax: 06/34-316-226; Részletes tájékoztatás: Császár Károly arborétum vezető – 06/30-400-9128 – info@verteserdo.hu – www.verteserdo.hu
  • Alcsúti Arborétum – 8087. Alcsútdoboz, Alcsúti út; Kapcsolattartó: Halász Ferenc, Tel.: 20/424-8995; Fax: 22/353-219; Kezelője: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 52. – arboretuma@externet.hu – http://alcsutiarboretum.hu/
  • Bábolnai Arborétum – 2943 Bábolna, Csikótelepi út, Kezelője: Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.; Tel.: 34/569-319, 34/569-111; Fax: 34/569-397 – arboretum@babolnamenes.hu – http://cosmos.kee.hu/disznoveny/mabosz/arbor/a3.htm
  • Tuzson János Botanikus Kert – Címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.; Kezelője: Nyíregyházi Főiskola; Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 166; Tel.: 42/599-414, 42/599-400/2464, 30/303-2819; Fax: 42/402-485 – boronkay@zeus.nyf.hu – http://www.nyf.hu/Botkert
  • Budafai Arborétum – Bázakerettye és Kiscsehi közötti út mellett; Kezelője: Zalaerdő Rt. 3. sz. Erdészete, 8868 Letenye, József A. u. 10.; Tel.: 93/544-900; Fax: 93/544-900 – letenye@zalaerdo.hu – http://members.chello.hu/bfaluus/arbtou1.htm
  • Bükki Nemzeti Park Erdőtelki Arborétuma – 3358. Erdőtelek, Fő utca.; Telefon/fax: 36/496-022. – http://www.bnpi.hu/?c=vedett/tt/tt4_erdotelek_arb
  • Diószegi Sámuel Iskolai Botanikus Kert – 4032 Debrecen, Hollós u. 3.; Fenntartója: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Művészeti és Kézművesipari Szakközépiskola; Tel.: 52/412-000; Fax: 52/412-379 – tihigy@freemail.hu – http://cosmos.kee.hu/disznoveny/mabosz/botkert/b6.htm
  • Erdészeti Tudományos Intézet – www.erti.hu
   • ERTI Gödöllői Arborétuma – 2100 Gödöllő, Arborétum, Pf. 49.; Tel.: (28) 430-690; Fax: (28) 410-856 – ertig@mail.digitel2002.hu
   • ERTI Püspökladányi Arborétuma – 4150 Püspökladány, Farkassziget; Tel.: (54) 451-169,452-991; Fax: (54) 514-110 – csihai@erti.hu
   • ERTI Sárvári Arborétuma – 9601 Sárvár, Várkerület 30/a.; Tel.: (95) 320-070; Fax: (95) 320-252 – titkarsag@ertisarvar.hu
   • ERTI Kámoni Arborétuma – 9700. Szombathely, Szent Imre herceg u. 102.; Tel.: 94/500-131; Fax: 94/500-301
  • Füvészkert – Eötvös Lóránd Tudományegyetem Botanikus Kertje – 1083 Budapest, Illés u. 25.; Tel.: (+36 1) 314-0535 (irodák), (+36 1) 210-1074 (porta); Fax: (+36 1 ) 314-0535 – botanikuskert@yahoo.com – http://www.fuveszkert.org/indexf.php?mod=hirek&act=view
  • Eszterházy Károly Főiskola Botanikus Kert – 3300. Eger, Eszterházy tér 1. – http://www.ektf.hu/ujweb/index.php
  • Folly Arborétum – 8261 Badacsony, Római u. 139.; Tulajdonosa: Folly Gyula, 8261 Badacsony, Római u. 139.; Tel.: 87/431-199, 20/927-5001; Fax: 87/471-730 – http://www.vendegvaro.hu/vv-main.php?objref=44&objtype=34
  • Szent István Egyetem Botanikus Kert – 2103 Gödöllő, Páter Károly utca 1.; Tel.: 06 28 522 000; Fax: 06 28 410 804 – http://www.szie.hu/
  • Tiszakürti Arborétum – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Arborétuma, 5471 Tiszakürt Bolza gróf út 5.; Tel/fax.: 56-568-020; Porta tel.: 56-318-338 – arboreta@t-online.hu – http://www.arboreta.hu/
  • Jeli Arborétum – Az arborétum a SZOMBATHELYI ERDÉSZETI RT. (9700 Szombathely Zanati u 26. pf: 399 Tel: 94/329-977) kezelésében áll, közelebbről a Vasvári Erdészeti Igazgatóság (Vasvár Petőfi u. 80., tel: 94/572-060) területéhez tartozik. – http://vasihegyhat.celodin.hu/jeliarboretum.htm
  • Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje – Címe: 6700 Szeged, Lövölde út 42. Kezelője: József Attila Tudományegyetem Növénytani Tanszéke; Tel.: 62/544-236; Fax: 62/544-236 – Mihalik@bio.u-szeged.hu – http://www.sci.u-szeged
  • Kecskeméti Arborétum – 6000 Kecskemét, Nyíri út 48.; Tel.: 76/492-455; Fax: 76/328-318; Kezelője: Kiskunsági Erdészeti- és Faipari Rt.  Címe: 6000 Kecskemét, József A. u. 2. Tel: 76/483-183, Fax: 76/328-318 – arboretum@axelero.hu – http://www.kefag.hu/arboretum/
  • Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Budai Arborétum – 1118 Budapest, Villányi út 35-43. és Ménesi út 45.; Kezelője: BKÁE Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszéke; Tel.: 1/372-6270; Fax: 1/372-6333 – disz@omega.kee.hu
  • Avasi Arborétum – Miskolc, Aulich u. 22. mellett; Tulajdonosa: Miskolc Város Önkormányzata; Kezelője: Avasi Arborétum Baráti Köre; Vezetője: Dr. Adorján Imre; A vezető címe: 3525 Miskolc, Kossuth L. u. 18.; Telefon: 46/347-707
  • Szarvasi Arborétum – Címe: 5540 Szarvas; Kezelője: Szent István Egyetem Szarvasi Arborétum; Tel.: 66/312-344; Fax: 66/311-103 – kert@szarvas.arbor.hu
  • Szelestei Arborétum – Címe: 9622 Szeleste, Berzsenyi Dániel utca 42.; Tulajdonos: Szelestei Önkormányzat; Kezelője: Szelestei Önkormányzat; Tel.: 95/365-002, 95/565-000; Fax: 95/565-000 – szeleste@enternet.hu
  • Zirci Arborétum – Címe: 8420, Zirc, Damjanich u. 19.; Kezelője: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Veszprém, Vár u. 31.; Tel.: 88/414-569 – http://www.ribizli.hu/zirc.htm
  • Gyógynövény Kutató Intézet Botanikus Kertje – Helye: 2011 Budakalász, Lupaszigeti út 4., Postai cím: 2011 Budakalász, Pf. 11.; Kezelője: Az Intézet Agronómiai és Botanikai Osztálya; Tel.: (26) 340-533/162; Fax: (26) 340-426 – abkosztaly@dpg.hu
  • Soroksári Botanikus Kert – Hivatalos megnevezése: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Növénytani Tanszék és Soroksári Botanikus Kert; Címe: 1238 Budapest XXIII. (Soroksár), Péteri-major; Levélcím: 1734 Budapest, Pf. 18.; Telefon/fax: 1/287-2432 – novt@omega.kee.hu
  • Debreceni Egyetem Botanikus Kertje – Címe: Debrecen, Egyetem tér 1.; Kezelője: Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Növénytani Tanszék; Levélcíme: 4010 Debrecen, Pf. 40.; Telefon: 52/316-666/2421; Telefax: 52/316-666/2036
  • Pécsi Egyetemi Botanikus Kert – Címe: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.; Kezelője: Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Főigazgatóság; Telefon: 72/503-600/4135; Telefax: 72/501-520 – E-mail: babaybor@ttk.pte.hu
  • Tápiószelei Agrobotanikus Kert – Címe: 2766 Tápiószele, Külső mező 15.; Kezelője: Agrobotanikai Intézet; Telefon: 53/380-070; Telefax: 53/380-072 – lholly@agrobot.rcat.hu – http://www.rcat.hu
  • MTA ÖBKI Botanikus Kert – Címe: 2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-6.; Kezelője: MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet; Telefonszám: 28/360-122; Telefax: 28/360-110 – kosa@botanika.hu – http://www.botanika.hu/botkert/
  • Georgikon Egyetemi Botanikus Kert – 8360. Keszthely, Pethe Ferenc u.; Kezelője: Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék Növénytani és Növényélettani Csoport; 8360 Keszthely, Festetics u. 7., 8361 Keszthely Pf. 71.; Tel.: +36 83 545007; Fax: +36 83 545310
 • Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG)
  • Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság; 9021 Győr, Árpád út 28-32.; 96/500-000
  • Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Vízügyi Igazgatóság; 1088 Budapest, Rákóczi út 41.; 1/477-3500
  • Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság; 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.; 79/525-100
  • Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Vízügyi Igazgatóság; 8000 Székesfehérvár, Balatoni u 6.; 22/315-370
  • Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság; 7623 Pécs, Köztársaság tér 7.; 72/506-300
  • Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Vízügyi Igazgatóság; 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.; 94/521-280
  • Felső-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság; 4400 Nyíregyháza, Széchényi u. 19.; 42/502-200
  • Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Vízügyi Igazgatóság; 3530 Miskolc, Vörösmarty út 77.; 46/516-600
  • Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság; 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.; 52/410-677
  • Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Vízügyi Igazgatóság; 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.; 56/423-422
  • Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság; 6720 Szeged, Stefánia 4.; 62/599-500
  • Körös-vidéki Környezetvédelmi Vízügyi Igazgatóság; 5700 Gyula, Városház u. 26.; 66/526-400
 • Halkutató Intézet, Szarvas – Heves m. Tan. Kórház Genetikai Labor 3301 Eger Pf.: 15
 • Szentendrei Falumúzeum – Szabadtéri Néprajzi Múzeum; 2000 Szentendre, Sztaravodai út; Tel: 26/502-500; Fax: 26/502-502 – sznm@sznm.hu – www.skanzen.hu
 • Megyei Múzeumi Igazgatóságok
  • Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumi Igazgatóság – Dr. Szőnyi Eszter megyei múzeumigazgató; 9022 Győr, Széchenyi tér 5., 9002 Pf. 93.; tel.: 06-96/310-588, fax: 06-96/310-731
  • Komárom-Esztergom Megyei Múzeumi Igazgatóság – Dr. Horváth István megyei múzeumigazgató; 2892 Tata, Öregvár, 2892 Pf. 224.; tel.: 06-34/381-251 (Öregvár), 34/383-888 (Kiskastély); fax: 06-34/380-682
  • Vas Megyei Múzeumi Igazgatóság – Dr. Thuróczy Csaba megyei múzeumigazgató; 9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9., 9701 Pf. 14.; tel.: 06-94/312-554, fax: 06-94/313-736
  • Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság – 8200 Veszprém, Török Ignác u. 7., 8210 Veszprém, Pf. 1032    +36-88/564-310; +36-88/564-311, +36-88/789-791, +36-88/564-321 –     titkar@vmmuzeum.hu – http://www.vmmuzeum.hu/main.php?
  • Fejér Megyei Múzeumi Igazgatóság – Dr. Fülöp Gyula megyei múzeumigazgató; 8000 Székesfehérvár, Fő u. 6., 8002, Pf. 78.; tel.: 06-22/315-583, fax: 06-22/311-734
  • Zala Megyei Múzeumi Igazgatóság – Dr. Vándor László megyei múzeumigazgató; 8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2., 8901 Pf. 174. tel./fax: 06-92/311-455
  • Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága – 7400 Kaposvár, Fő utca 10.; Telefon: 82/314-011; Fax: 82/312-822 – titkarsag@smmi.hu – http://www.smmi.hu/index2.html
  • Tolna Megyei Múzeumi Igazgatóság – Dr. Gaál Attila megyei múzeumigazgató; 7100 Szekszárd, Mártírok tere 26., 7100 Pf. 44.; tel.: 06-74/316-222
  • Baranya Megyei Múzeumigazgatóság – Fabényi Júlia megyei múzeumigazgató; Tel: 72/514-040; Fax: 72/514-042 – honlap: www.jpm.hu – jpm@jpm.hu
  • Pest Megyei Múzeumigazgatóság – Ferenczy Múzeum; Szentendre, Fő tér 6. Tel.: 26/310-244
  • Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Igazgatóság – 6000, Kecskemét, Bethlen krt. 1.; Telefon: 06–76–481–350; Fax: 06–76–481–122; Vezető: Dr. Wicker Erika megyei múzeumigazgató – http://www.artportal.hu/intezmenyek/muzeumok/bacs_kiskun_megyei_muzeumi_igazgatosag/
  • Nógrád Megyei Múzeumi Igazgatóság – Dr. Horváth István megyei múzeumigazgató; 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2., 3100 Pf. 3.; tel.: 06-32/310-140, fax: 06-32/310-819
  • Heves Megyei Múzeumi Igazgatóság – Dr. Petercsák Tivadar megyei múzeumigazgató; 3300 Eger, Vár 1., 3301 Pf. 10.; tel.: 06-36/312-744, fax: 06-36/312-450
  • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság – Dr. Veres László megyei múzeumigazgató; 3529 Miskolc, Görgey Artúr u. 28., 3501 Pf. 4. tel.: 06-46/361-411, fax: 06-46/367-975
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumi Igazgatóság – Vezető: Dr. Németh Péter megyei múzeumigazgató – 4400. Nyíregyháza,Benczúr tér 21., 4401 Pf. 57.; Telefon: 06-42-315-722; Fax: 06-42-315-722 – jam@jam.iif.szabinet.hu – Honlap: http://jam.nyirbone.hu/index.html
  • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumi Igazgatóság – 5001. Szolnok, Kossuth tér 4. Pf.: 128.; Tel.: 56/421-602; Fax: 56/510-151 – muzeum@djm.hu, titkarsag@djm.hu – http://www.djm.hu/igazgatosag.html
  • Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Déri Múzeum – 4026. Debrecen, Déri tér 1.; Tel.: 52/322-207; Fax: 52/ 417-560 – deri@derimuz.hu – www.derimuz.hu
  • Móra Ferenc Múzeum – Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága – dr. Horváth Ferenc régész, megbízott múzeumig. – 6720. Szeged, Roosevelt tér 1–3.; Tel.: 06-62-549-040, 06–62–470–370, 06–62–470–069, 06–62–470–369; Fax: 06-62-549-061, 06–62–420–980 – info@mfm.u-szeged.hu; g_voros@mfm.u-szeged.hu – www.mfm.u-szeged.hu/index2.html
  • Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága – 5600 Békéscsaba, Gyulai út 1. sz.; tel./fax.: 66/323-377 – mmm@bmmi.hu – www.bmmi.hu; www.munkacsy.hu
 • Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Hivatal – Levélcím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.; Postacím: 1410 Budapest 7, Pf. 219.; Telefon: 484-7100 – www.nkom.hu
 • Zöld szervezetek (NGO-k) – http://www.greenfo.hu/zold_furkesz/index.php
 • A Fenntartható Fejlődésért Alapítvány – Budapest, Zsigmondy u. 10/A; Telefon: 249-3104; Fax: 249-3103
 • Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért – Budapest, Markó u. 29.; Telefon: 332-2177
 • Alapítvány a Vidrákért – Budapest, Nyírpalota u. 60. VII/29.; Telefon: 410-3299
 • Állatbarát Alapítvány – Nyíregyháza, Hősök tere 9.; Telefon: 42/402-107, 20/90-5402; Fax: 42/402-107
 • Biocén Környezet- és Természetvédelmi Klub – Debrecen, Szombathi István u. 12.;Telefon: 52/411-225/120;Fax: 52/419-297
 • Castanea Környezetvédelmi Egyesület – Sopron, Széchenyi tér 2.; Telefon: 99/311-660; Fax: 99/311-659
 • CEEWEB Hungary – Miskolc, Kossuth u. 13.; Telefon: 46/413-390; Fax: 46/352-010
 • Duna Kör – Budapest, Vadász u. 29.; Telefon: 353-0100; Fax: 353-0100
 • Erdei Iskola Alapítvány – Szentendre, Alkotmány u. 12.; Telefon: 26/300-089; Fax: 26/301-501
 • European Centre for Nature Conservation Alapítvány – Budapest, Költő u. 21.; Telefon: 355-3699;Fax: 355-3699
 • Független Ökológiai Központ Alapítvány – Budapest, Miklós tér 1.; Telefon: 368-6229; Fax: 250-1546
 • Göncöl Alapítvány – Vác, Ilona u. 3.; Telefon: 27/304-484; Fax: 27/304-483
 • Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület (HEROSZ) – Budapest, Vigyázó Ferenc u. 4.; Telefon: 332-8542; Fax: 349-5663
 • Holocén Természetvédelmi Egyesület – Miskolc, Kossuth u. 13.; Telefon: 46/352-010; Fax: 46/352-010
 • Hortobágy Természetvédelmi Egyesület – Balmazújváros, Esze Tamás u. 8.; Telefon: 52/377-085, 52/369-105/127
 • Kerekerdő Alapítvány – Szombathely, Kőszegi u. 3; Telefon: 94/500-166; mobil: 30/395-6624
 • CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület – Szeged 6725, Boldogasszony sgt 6.; Telefon: 62/424-392; Fax: 62/424-392
 • Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége – Budapest, Vas u. 8-10.; Telefon: 338-2783/115m; Fax: 338-2783/114
 • Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség – Budapest, Vadász u. 29.; Telefon: 302-1686; Fax: 302-1686
 • Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület – Budapest, Költő u. 21.; Telefon: 275-6247, 275-6267; Fax: 275-6247, 275-6267
 • Magyar Természetbarát Szövetség – Budapest, Bajcsy-Zs. út 31. I/3; Telefon: 311-2467, 311-9289; Fax: 353-1930
 • Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) – Budapest, Üllõi út 91/b.; Telefon: 216-7297, 216-7295; Fax: 216-7295
 • Nimfea Természetvédelmi Egyesület – Szarvas, Szabadság u. 1-3.; Telefon: 56/361-505, 60/611-757, 60/353-640; Fax: 56/361-505, 66/210-4
 • Ökotárs Alapítvány – Budapest, Szerb u. 17-19. VI. emelet; Telefon: 411-3500; Fax: 411-3515
 • Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány – Várgesztes, Arany János u. 69.; Telefon: 22/582-106
 • Reflex Környezetvédő Egyesület – Győr, Bartók Béla u. 7.; Telefon: 96/316-192; Fax: 96/310-988
 • Somogy Természetvédelmi Szervezet – Somogyfajsz, Kossuth u. 62.; Telefon: 85/337-146, 85/337-053; Fax: 85/337-053
 • Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete – TKTE – Budapest, Aradi u. 20.; Telefon: 240-8495; Fax: 240-8495
 • Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület – 1121 Budapest, Költő u. 21.; Tel.: 1/275-6247; Fax:1/275-6267 – E-mail: mme@mme.hu – http://www.mme.hu/
 • WWF Magyarország – Cím: Budapest, 1124 Németvölgyi út 78/B; Postacím: Budapest, 1399. Pf. 694/112.; Tel.: (1)214-5554; Fax: (1)212-9353 – Email: panda@wwf.hu – www.wwf.hu
 • Védegylet – 1114 Budapest, Bartók Béla út 19.; Tel: (1) 279-15-95, (1) 279-15-96; Fax: (1) 279-15-96, (1) 269-42-51 – e-mail: iroda @ vedegylet.hu – http://www.vedegylet.hu/
 • Szomor Dezső, Apajpuszta – Központ: 2345 Apaj, Géptelep; Levélcím: 2345 Apaj, pf.20.; Telefon: 24/408-369; Fax: 24/408-008 – szomord@invitel.hu
 • Pro Vértes Alapítvány, Csákvár, Geszner villa – Cím: 8083 Csákvár, Kenderesi u – Geszner-ház; Telefon, fax: 22/354-420 – provertes@provertes.hu – http://www.provertes.hu/index.php?pv=oldal&id=10
 • Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány – 3525 Miskolc, Kossuth u. 13.; Vezető: dr. Gyulai Iván, igazató.; Tel.: 46/352-010, 508-700, 508-699; Faxszám:    46/352-010, 508-700, 508-699 – biodivhu@matavnet.hu
ugrás az oldal tetejére

Gyakorlati félév előkészítése

ugrás az oldal tetejére

 

2022-ben a 14 hetes szakmai gyakorlatot június 27. és október 28. közötti időszaban egybefüggően kell teljesíteni az alábbiak szerint:

A gyakorlati félévre való jelentkezés feltétele:

 • minden, a végzéshez szükséges A, B, C típusú kredit teljesítésre került,
 • kritérium tárgyak a nyelvi kritériumot kivéve teljesültek. (Az abszolutórium kiállításához már szükséges a nyelvi kritérium megléte is!)


A gyakorlati félév megkezdése előtt egy Jelentkezési lapot kell kitölteni, ami a kari honlapról letölthető ↓. A Jelentkezési lapon feltüntetett gyakorlati helyeket a szakfelelős aláírásával kell engedélyeztetni. A kitöltött és aláíratott jelentkezési lapot az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatalában Nagyné Ilovszky Noémi tanulmányi előadónál kell leadni legkésőbb 2022. június 17., péntek, 11.30 óráig.

A gyakorlati helyekkel együttműködési megállapodást kell kötni. A dokumentum letölthető a kari honlapról →. A dokumentum előkészítése a hallgató feladata.

 

 • Földmérő és földrendező mérnök BSc szakos hallgatóknál
  • Az intézményen kívüli gyakorlatok időtartama összesen 10 hét legyen. A helyszínek/tevékenységek sorrendje tetszőlegesen felcserélhető.
   • minimum 4, maximum 6 hét állami szervezetnél, körzeti és megyei földhivataloknál – saját szervezésben,
   • minimum 4, maximum 6 hét nem állami intézményeknél töltendő le – saját szervezésben.
  • 6 hetes intézményen belüli terepgyakorlatok teljesítése.
 • Vadgazda mérnöki BSc szakos nappali tagozatos hallgatóknál
  • 2 hét szakdolgozat a konzulenssel egyeztetett időpontban,
  • 2-5 hét Kormányhivatalok Vadászati és Halászati Osztálya, tájegységi fővadász mellett, Országos Magyar Vadászkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (amennyiben igazoltan vadászati témában foglalkoztatják), Országos Magyar Vadászati Védegylet – saját szervezésben,
  • 6-9 hét gazdálkodóknál töltendő le – saját szervezésben
  • 0-2 hét kutatási tevékenység a Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézet oktatójának irányításával vagy tárlatvezetés az Erdészeti Múzeumban
   A helyszínek/tevékenységek sorrendje tetszőlegesen felcserélhető.
  • 1 hét vadászkürt tanfolyam augusztus 24–28. között Sopronban, kötött időpontban.
 • Vadgazda mérnöki BSc szakos, szakmában nem dolgozó levelező tagozatos hallgatóknál
  • 1 hét vadászkürt tanfolyam a nappali tagozatos hallgatóknál megadott helyszínen és időpontban.
  • 1 hét Kormányhivatalok Vadászati és Halászati Osztálya, tájegységi fővadász mellett, Országos Magyar Vadászkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (amennyiben igazoltan vadászati témában foglalkoztatják), Országos Magyar Vadászati Védegylet – saját szervezésben,
  • 1 hét gazdálkodóknál töltendő le – saját szervezésben
 • Vadgazda mérnöki BSc szakos szakmában dolgozó levelező tagozatos hallgatóknál
  • Elfogadjuk a szakma valamely szegmensében meglévő aktív munkaviszonyt szakmai gyakorlatnak, de a szakmai gyakorlat idején töltött munkaviszonyról igazolást kell bemutatni. Emellett választható lehetőség még 1 hét vadászkürt tanfolyam a nappali tagozatos hallgatóknál megadott helyszínen és időpontban.
 • Természetvédelmi mérnöki BSc szakos hallgatóknál (nincs megkötött időszak a sorrendre vonatkozóan)
  • 6 hét természetvédelmi szakterületen (is) ténykedő állami szervezet,
  • 6 hét természetvédelmi szakterületen (is) ténykedő nem állami szervezet (NGO),
  • 2 hét a szakdolgozat készítésére fordítandó,
  • az egyik 6 hét a Kar valamelyik Intézetében is letölthető.
ugrás az oldal tetejére

Felvételi követelmények

ugrás az oldal tetejére
 • Érettségivelaz alábbi listából két tárgy választása: biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika, természettudomány, egy idegen nyelv (angol vagy francia vagy német vagy olasz vagy orosz vagy román vagy spanyol vagy szerb vagy szlovák), szakmai előkészítő tárgy — emlet szintű érettségi bármely tárgyból
  VAGY
 • Felsőfokú végzettséggel: egyetemi VAGY főiskolai VAGY MSc VAGY BSc diploma
ugrás az oldal tetejére

Természetvédelmi mérnöki BSc mintatanterve

ugrás az oldal tetejére

Jelmagyarázat a tantervhez →

Fél-év Tantárgy
(a tantárgy leírása a címre kattintva letölthető)
kr. ea. gy. Tárgyfelelős Előkövetelmény 
heti félév
1 Általános növénytan ↓ A V 5 2 2   Zagyvai Gergely NTI  
Gerinces állattan ↓ A V 5 2 3   Winkler Dániel VGÁI  
Kárpát-medence természeti földrajza ↓ A V 3 2 1   Bidló András KFI  
Műszaki ismeretek ↓ A V 2 1 1   Czupy Imre EMKI  
Földtani és víztani értékek ↓ A V 3 2 1   Bidló András KFI  
Ökológia ↓ A V 3 2 0   Berki Imre KFI  
Geoinformatika és földnyilvántartás ↓ A F 3 1 2   Czimber Kornél GEVI  
Információkeresés és közlés ↓ B F 2 1 1   Horváth Tamás EVGI  
Gombaismeret ↓ B F 2 2 0   Schmidt Dávid  NTI  
Szabadon választható tárgy C típusú → C   2            
2 Gerinces állatfajok védelme ↓ A V 3 2 1   Winkler Dániel VGÁI Gerinces álattan
Növényrendszertan ↓ A V 5 2 3   Bartha Dénes NTI Általános növénytan
Természetvédelmi alapozó ismeretek ↓ A V 5 4 0   Korda Márton NTI  
Termőhelyismerettan ↓ A V 5 2 2   Bidló András KFI  
Vízgazdálkodási ismeretek ↓ A V 3 1 2   Kalicz Péter GEVI  
Etológia ↓ A V 3 2 0   Jánoska Ferenc VGÁI  
Speciális madártan ↓ B F 3 2 0   Lakatos Ferenc EMEVI Gerinces állattan
Szabadon választható tárgy C típusú → C   2            
3 Erdészeti ismeretek ↓ A V 3 2 1   Király Gergely EMEVI Általános növénytan
Gerinctelen állattan ↓ A V 4 2 2   Tuba Katalin EMEVI  
Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek ↓ A V 3 2 1   László Richárd VGÁI  
Természetvédelmi biológia ↓ A F 3 2 0   Bartha Dénes NTI  
Vadászattan ↓ A V 4 2 2   Náhlik András VGÁI  
Vegetációismeret ↓ A V 4 2 1   Bartha Dénes NTI Növényrendszertan, Kárpát-medence természeti földrajza
Növénytársulástani gyakorlatok ↓ B F 3 0 3   Schmidt Dávid NTI  
Szabadon választható tárgy C típusú → C   2            
Szakdolgozat 1 ↓ K A              
4 Biogeográfia ↓ A V 3 2 0   Schmidt Dávid NTI  
Élőhelyvédelem ↓ A V 6 2 3   Korda Márton NTI Vegetációismeret
Gerinctelen állatfajok védelme ↓ A V 3 2 1   Lakatos Ferenc EMEVI Gerinctelen állattan
Mezőgazdálkodás természeti területeken ↓ A V 5 2 3   László Richárd VGÁI Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek
Növényvilág védelme ↓ A V 6 2 3   Bartha Dénes NTI Növényrendszertan
Védett erdők kezelése ↓ A V 5 2 3   Király Gergely EMEVI Erdészeti ismeretek
Gyombiológia és gyomismeret ↓ B F 4 2 2   Csiszár Ágnes NTI Növényrendszertan 
Szabadon választható tárgy C típusú → C   2            
Tanulmányút 1 ↓ K A 0 40 Korda Márton NTI  
Szakdolgozat 2 ↓ K A 0           Szakdolgozat 1
5 Halászattan ↓ A F 3 2 1   Jánoska Ferenc VGÁI Gerinces állattan
Környezetvédelem ↓ A V 3 2 1   Polgár András KFI  
Természetvédelmi értékelés ↓ A V 5 2 2   Bartha Dénes NTI  
Szakjog és igazgatás ↓ A V 3 2 1   Nagy Dániel EVGI  
Vadgazdálkodástan ↓ A V 4 2 2   Faragó Sándor VGÁI Vadászattan
Vizes élőhelyek kezelése ↓ A V 4 2 2   Kalicz Péter GEVI Vízgazdálkodási ismeretek
ÍTermészetvédelmi projektek ↓ B F 5 2 3   Korda Márton NTI Természetvédelmi alapozó ismeretek
Szakdolgozat 3 ↓ B A 5           Szakdolgozat 2
Szabadon választható tárgy C típusú → C   2            
Zöld szaknyelv 1 (angol ↓német ↓) K A 0 0 2   Dékány Zsigmond INYK  
6 Természetvédelmi adatfeldolgozás és elemzés ↓ A V 4 0 3   Zagyvai Gergely NTI  
Növény- és állatkereskedelem ↓ A V 3 2 0   Zagyvai Gergely NTI  
Ökoturizmus ↓ A F 2 2 0   Elekné Fodor Veronuika KFI  
Természetvédelmi kezelési és fenntartási tervek ↓ A V 6 3 2   Korda Márton NTI Természetvédelmi alapozó ismeretek
Védett természeti területek fenntartása ↓ A V 5 2 2   Bartha Dénes NTI Természetvédelmi alapozó ismeretek
Közgazdaságtan ↓ A V 3 2 1   Karner Cecília KKT (LKK)   
Turisztikai és bemutató létesítmények tervezése ↓ B F 3 1 2   Horváth Adrienn KFI  
Szakdolgozat 4 ↓ B A 10           Szakdolgozat 3
Tanulmányút 2 ↓ K A 0 40 Kalicz Péter GEVI Élőhelyvédelem
7 Szakmai gyakorlat ↓ K A 30 600 Bartha Dénes NTI Külön szabályzat szerint →

Jelmagyarázat a tantervhez →

 

Szakmai gyakorlat feltételei: A 7. félévben összefüggően teljesítendő. Szabályok →
Záróvizsgára bocsátás feltétele: Abszolutórium megszerzése 
 Záróvizsga tantárgyai: Növényvilág védelme 
  Gerinctelen állatfajok véelme 
  Gerinces állatfajok védelme 
  Élőhelyvédelem 
  Kárpát-medence természeti földrajza 
  Védett ter,észeti területek fenntartása 
  Szakjog és igazgatás 
ugrás az oldal tetejére

Természetvédelmi alapszak mintatanterve

ugrás az oldal tetejére

Képzés neve: természetvédelmi mérnöki alapszak
Szakfelelős: Bartha Dénes
Félévszám: 7
Megszerzendő kreditek: 210
Képzés nyelve: magyar
Képzési szint: alap (baccalaureus, bachelor, BSc)
Képzési terület: agrár
Tagozat: nappali
Szakképzettség megnevezése: természetvédelmi mérnök
Érvényessége: 2022 szeptemberétől

Félév Tárgy paraméteri (neve, kredit, típusa, követelmény) Óraszám Tárgyfelelős Előkövetelmény Megjegyzés
Ea Gy.
Heti Félév
1. Alkalmazott növénytan 5 A V 2 2   Zagyvai Gergely    
Geoinformatika 5 A V 2 3   Czimber Kornél    
Gerinces állattan 5 A V 2 2   Winkler Dániel    
Kárpát-medence természeti földrajza 4 A V 2 2   Bidló András    
Ökológia 5 A V 2 2   Ódor Péter    
Természetvédelmi alapozó ismeretek 5 A V 4 0   Korda Márton    
Szabadon választható (C típusú) tárgy(ak) 2 C   1 1        
Testnevelés I. 0 K A 0 2   Simon István Ágoston    
2. Etológia 4 A V 3 0   Jánoska Ferenc    
Földtani és víztani értékek 3 A V 2 1   Bidló András Kárpát-medence természeti földrajza  
Gerinces állatfajok védelme 4 A V 2 1   Winkler Dániel Gerinces állattan  
Növényismeret 5 A V 2 3   Bartha Dénes Alkalmazott növénytan  
Termőhelyismerettan 5 A V 2 2   Bidló András    
B típusú tárgyak 5 B   3 2        
Szabadon választható (C típusú) tárgy(ak) 3 C   2 1        
Testnevelés II. 0 K A 0 2   Simon István Ágoston Testnevelés I.  
3. Erdészeti ismeretek 4 A V 2 1   Király Gergely    
Gerinctelen állattan 5 A V 2 2   Lakatos Ferenc    
Vadászattan 5 A V 2 2   Náhlik András    
Vállalat- és vállalkozásgazdaságtani alapismeretek 4 A V 2 2   Koloszár László    
Vegetációismeret 4 A V 2 1   Bartha Dénes Növényismeret ÉS Kárpát-medence természeti földrajza  
Vizes élőhelyek kezelése 3 A V 2 1   Kalicz Péter    
B típusú tárgyak 5 B   2 2        
Szabadon választható (C típusú) tárgy(ak) 2 C   1 1        
Testnevelés III. 0 K A 0 2   Simon István Ágoston Testnevelés II.  
Szakdolgozat I. 0 K A 0 2        
4. Biogeográfia és biodiverzitás-védelem 3 A V 3 0   Schmidt Dávid    
Élőhelyvédelem 5 A V 2 3   Korda Márton Vegetációismeret  
Gerinctelen állatfajok védelme 4 A V 2 1   Tóth Viktória Gerinctelen állattan  
Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek 4 A V 2 1   László Richárd    
Növényvilág védelme 5 A V 2 3   Bartha Dénes Növényismeret  
Védett erdők kezelése 5 A V 2 3   Király Gergely Erdészeti ismeretek  
Szabadon választható (C típusú) tárgy(ak) 2 C   1 1        
Testnevelés IV. 0 K A 0 2   Simon István Ágoston Testnevelés III.  
Szakdolgozat II. 0 K A 0 2        
5. Halászattan 4 A V 2 1   László Richárd Gerinces állattan  
Környezetvédelem 4 A V 2 1   Polgár András    
Mezőgazdálkodás védett természeti területeken 4 A V 2 2   László Richárd Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek  
Szakigazgatási és szakjogi ismeretek 4 A V 2 2   Frank Norbert Vállalat- és vállalkozásgazdaságtani alapismeretek  
Természetvédelmi értékelés 5 A V 2 2   Bartha Dénes    
Vadgazdálkodástan 4 A V 2 2   Jánoska Ferenc Vadászattan  
Szakdolgozat III. 5 A F 0 2        
Természetvédelmi szaknyelv I. 0 K A 0 2   Dávid-Czillinger Ildikó    
6. Természetvédelmi adatfeldolgozás és elemzés 4 A V 0 3   Zagyvai Gergely    
Természetvédelmi kezelési és fenntartási tervek 5 A V 3 2   Korda Márton Természetvédelmi alapozó ismeretek  
Természetvédelmi projektek 4 A V 2 2   Zagyvai Gergely    
Védett természeti területek fenntartása 4 A V 2 2   Bartha Dénes Természetvédelmi alapozó ismeretek  
Szakdolgozat IV. 10 A F 0 2        
B típusú tárgyak 3 B   0 2        
Természetvédelmi szaknyelv II. 0 K A 0 2   Dávid-Czillinger Ildikó    
7 Szakmai gyakorlat 30 A F 0 0 600 Bartha Dénes    
B típusú tárgyak
T Bioklimatológia és éghajlatváltozás 5 B V 2 2   Gálos Borbála    
T Biomassza és egyéb megújuló energiaforrások 5 B V 2 2   Vityi Andrea    
Ő Gombaismeret 5 B F 2 2   Schmidt Dávid    
Ő Gyombiológia és gyomismeret 5 B F 2 2   Csiszár Ágnes    
Ő/T Hallgatói tehetséggondozás 4 B F 0 5   Vágvölgyi Andrea Erdészeti ismeretek  
T Méhészet 4 B F 2 2   Lakatos Ferenc    
Ő Növénytársulástani gyakorlatok 5 B F 0 4   Schmidt Dávid Növényismeret  
T Örökerdő-gazdálkodás 4 B F 2 2   Ódor Péter Erdészeti ismeretek  
T Speciális madártan 5 B F 2 2   Lakatos Ferenc Gerinces állattan  
T Tájökológia, tájvédelem 4 B F 2 2   Balázs Pál    
Szorgalmi időszakon kívüli komplex foglalkozások
4 Terepgyakorlat 0 K A     40 Bartha Dénes   2 hét, saját szervezésben
4 Komplex terepgyakorlat I. (Tanulmányút I.) 0 K A     40 Korda Márton   1 hetes, egybefüggő
6 Komplex terepgyakorlat II. (Tanulmányút II.) 0 K A     40 Kalicz Péter   1 hetes, egybefüggő
 • Tárgy típusa:
  • A = kötelező tárgy
  • K = kritérium tárgy (kötelezően teljesítendő, de nem jár érte kredit)
  • B = kötelezően választandó tárgy
  • C = szabadon választható tárgy
 • Számonkérés módja
  • V = félév végi vizsga
  • F = félévközi jegy
  • A = aláírás
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő