Útvonal|Képzések|Osztatlan mesterképzés (MSc)
Tartalmi elemek

Miért az erdőmérnöki szak?

ugrás az oldal tetejére

A cél olyan szakemberek képzése, akik megszerzett műszaki és gazdasági ismereteik birtokában jártasak az erdőművelés, az erdőhasználat, az erdővédelem, az erdőrendezés, az erdészeti ökonómia, és a mérnöki tu-dományok, valamint a természetvédelem és a vadgazdálkodás szakterületein. Széles körű ökológiai képzettségük birtokában ismerik az erdei életközösség valamint a környezet tényezői közötti kapcsolatrendszert, az ökoszisztémákban végbemenő folyamatokat és azok összefüggéseit, ismereteiket a gyakorlatban alkotó és irányító módon tudják alkalmazni. Az erdőmérnök gyakorlati tevékenysége során a környezeti és az ökológiai tényezők figyelembe vételével végzi az új erdők létesítésére, az erdő faállományának nevelésére, védelmére, az erdei termékek kitermelésére és értékesítésére, az erdészeti műszaki tervező és kivitelező munkára – erdészeti utak, vízügyi műtárgyak tervezése, építése – is kiterjedő tevékenységet.

A szakon végzettek

 • ismerik:
  • az erdészeti tevékenységnek más agrár- és egyéb nemzetgazdasági ága-zatokkal való összefüggéseit,
  • a természetes ökoszisztémák működését,
  • az erdőgazdálkodás nemzetgazdasági jelentőségét,
  • a természetvédelem jelentőségét,
  • a vadgazdálkodás alapelveit,
  • az erdőgazdálkodásnak az élő, a művi és a humán környezettel lévő kap-csolatrendszerét,
  • az ökoszisztémákban végbemenő folyamatokat és azok összefüggéseit,
  • az erdőgazdálkodás irányításának, tervezésének és ellenőrzésének mód-szereit.
 • alkalmasak:
  • biológiai, műszaki és ökológiai ismereteik alapján az erdő szakszerű, a gazdasági, a védelmi és a közjóléti funkcióit együttesen fenntartó kezelé-sére, irányítására és ellenőrzésére,
  • szaktanácsadói, az erdőgazdálkodás közvetlen és kapcsolódó területein
  • tervezési feladatok ellátására,
  • az erdőkárosítások felismerésére, és az ellenük való hatékony védekezési módszerek kidolgozására, alkalmazására,
  • szakmai problémák megfogalmazására, kritikus elemzésére, azok értéke-lésére és megoldására,
  • vezetői mérnöki feladatok ellátására az erdészetet irányító, ellenőrző és felügyelő hatóságoknál.
ugrás az oldal tetejére

Képzettség, kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

Képzési idő: A modelltanterv alapján 10 aktív félév
A megszerzendő kreditek száma: 300
A diploma megnevezése: okleveles erdőmérnök
A végzettségi szint: mester (MSc) fokozat
A képzés formája: nappali

A képzés osztatlan formában valósul meg, vagyis nincs BSc és MSc szint. Az érettségivel belépő hallgatók öt éves képzést követően mesterszintű diplomát kapnak.

ugrás az oldal tetejére

Felvételi követelmények

ugrás az oldal tetejére
 • Érettségivel: biológia VAGY fizika VAGY földrajz VAGY informatika VAGY kémia VAGY matematika VAGY egy idegen nyelv [angol nyelv VAGY német nyelv] VAGY szakmai érettségi tárgy (közte az erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek) — közülük egyet emelt szinten kell teljesíteni
 • Felsőfokú végzettséggel: egyetemi VAGY főiskolai VAGY MSc VAGY BSc diploma
ugrás az oldal tetejére

Pontszámítás

ugrás az oldal tetejére

 

 • Középiskolai eredményekből a felvi.hu-n leírtak szerint
 • Felsőfokú oklevél esetén: 

Diploma minősítése Pont
kitüntetéses 400
kiváló 390
370
közepes 340
elégséges 310
ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési lehetőségek

ugrás az oldal tetejére
 • állami erdőgazdálkodásban (például erdőgondnok, műszaki vezető, erdészetvezető),
 • állami szakirányításban (például erdőtervező, erdőfelügyelő, erdészeti referens),
 • magánerdő-gazdálkodásban (például szakirányító, csemetekert-kezelő),
 • természetvédelem (például erdészeti referens, természetvédelmi terület-felügyelő),
 • erdészeti termékek kereskedelme, 
 • erdészeti kutatás.
ugrás az oldal tetejére

Elérhetőségek

ugrás az oldal tetejére
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar
Dr. Facskó Ferenc hivatalvezető
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 4.
+36-99-518-258
 
Szakfelelős:
Dr. Kovács Gábor egyetemi docens
Környezet- és Természetvédelmi Intézet
ugrás az oldal tetejére

Erdőmérnök osztatlan MSc mintatanterve

ugrás az oldal tetejére

Jelmagyarázat a tantervhez →

Fél-év Tantárgy
(a tantárgy leírása a címre kattintva letölthető)
kr. ea. gy. Tárgyfelelős Előkövetelmény 
heti félév
1 Kémia 1 ↓ A V 5 2 2   Németh Zsolt KI  
Általános földtan és talajtan ↓ A V 5 2 2   Bidló András KFI  
Növényanatómia és élettan ↓ A V 5 2 2   Csiszár Ágnes NTI  
Gerinces állattan ↓ A V 5 2 3   Winkler Dániel András VGÁI  
Matematika 1 ↓ A V 5 2 2   Szalay László MI  
Ökológia  ↓ A V 3 2 0   Berki Imre KFI  
Kárpát-medence természeti földrajza ↓ B F 3 2 1   Bidló András KFI  
Választható tárgy C típusú → C F 2 2 0        
2 Ábrázoló geometria  ↓ A V 3 1 2   Németh László MI  
Kémia 2 ↓ A V 5 2 2   Rétfalvi Tamás KI  
Fizika ↓ A V 5 2 2   Divós Ferenc FFFI (SKK)  
Matematika 2 ↓ A V 5 2 2   Horváth-Szováti Erika MI Matematika 1
Növényrendszertan ↓ A V 5 2 3   Bartha Dénes NTI Növényanatómia és élettan
Közgazdaságtan ↓ A V 3 2 1   Karner Cecília KKT (LKK)  
Ökoszisztémák anyag- és energiaforgalma ↓ B F 3 2 1   Kovács Gábor KFI  
Választható tárgy C típusú → C F 2 2 0        
Választható tárgy C típusú → C F 2 2 0        
3 Erdészeti rovartan ↓ A V 5 2 2   Lakatos Ferenc EMEVI  
Dendrológia ↓ A V 5 2 3   Bartha Dénes NTI Növényrendszertan
Éghajlattan ↓ A V 3 2 1   Gálos Borbála KFI  
Mechanika 1 ↓ A V 3 2 1   Karácsonyi Zsolt MMTI (SKK)  
Vadászattan ↓ A V 4 2 2   Náhlik András VGÁI  
Agrártámogatási rendszerek ↓ B F 3 2 1   Horváth Sándor EVGI Közgazdaságtan
Környezetvédelem ↓ A V 3 2 1   Polgár András KFI  
Információ keresés és közlés ↓ B F 2 1 1   Horváth Tamás EVGI  
Mezőgazdasági és élelmiszer-biztonsági ismeretek ↓ B V 3 2 1   László Richárd VGÁI  
Zöld szaknyelv 1 (angol ↓német ↓) K A 0 0 2   Dékány Zsigmond INYK  
Választható tárgy C típusú → C F 2 2 0        
4 Erdészeti termőhelyismerettan ↓ A V 5 2 3   Kovács Gábor KFI  
Erdőbecsléstan ↓ A V 5 2 2   Gál János EVGI Dendrológia, Matematika 2
Geomatika ↓ A V 4 1 3   Czimber Kornél GEVI  
Mechanika 2 ↓ A V 3 2 1   Karácsonyi Zsolt   Mechanika 1
Növényföldrajz és társulástan ↓ A V 4 2 1   Bartha Dénes NTI Dendrológia, Éghajlattan
Géptani alapismeretek ↓ A V 3 2 1   Czupy Imre EMKI  
Zöld szaknyelv 2 (angol ↓német ↓) K A 0 0 2   Dékány Zsigmond INYK  
Választható tárgy C típusú → C F 2 2 0        
Növénytan-Termőhelyismerettan-Erdőbecsléstan Nagytanulmányút (Nagytanulmányút 1) ↓ K A 0     40 Kovács Gábor KFI Növényföldrajz és társulástan; Termőhelyismerettan; Erdőbecsléstan tárgyak felvétele
Szakmai gyakorlat 1 (nyár - Erdőgazdálkodási és szakigazgatási összefüggő 4 hetes gyakorlat) ↓ B F 5     160 Jánoska Ferenc VGÁI Növényföldrajz és társulástan; Termőhelyismerettan; Erdőbecsléstan tárgyak teljesítése
5 Erdőismerettan ↓ A V 5 2 2   Király Gergely EMEVI Dendrológia, Erdészeti termőhelyismerettan
Erdészeti növénykórtan ↓ A V 5 2 2   Tuba Katalin EMEVI Dendrológia
Erdészeti szaporítóanyag termesztés és nemesítés ↓ A V 4 2 2   Frank Norbert EMEVI Dendrológia és Erdészeti termőhelyismerettan
Faterméstan ↓ A V 4 2 1   Gál János EVGI Erdőbecsléstan
Geoinformatika és földnyilvántartás ↓ B F 3 1 2   Czimber Kornél GEVI Geomatika
Erdészeti géptan ↓ A V 4 2 2   Czupy Imre EMKI Géptani alapismeretek
Erdészeti vízgazdálkodás és vízépítés ↓ A V 4 2 2   Gribovszki Zoltán GEVI Mechanika 2, Geomatika
Választható tárgy C típusú → C F 2 2 0        
Választható tárgy C típusú → C F 2 2 0        
6 Erdőneveléstan ↓ A V 5 2 3   Frank Norbert EMEVI Erdőismerettan és Faterméstan
Erdősítéstan ↓ A V 5 2 3   Frank Norbert EMEVI Erdészeti szaporítóanyag termesztés nemesítés és Erdőismerettan
Erdővédelemtan ↓ A V 6 2 4   Lakatos Ferenc EMEVI Erdészeti növénykórtan és Erdészeti rovartan
Természetvédelem ↓ A V 3 2 1   Korda Márton NTI  
Földmérés ↓ A V 5 2 3   Czimber Kornél GEVI Geomatika
Munkavédelem és biztonságtechnika ↓ B F 3 2 1   Czupy Imre EMKI  
Vadbiológia ↓ B V 5 2 2   Náhlik András VGÁI Matematika 2
Erdőművelés- Erdővédelem Nagytanulmányút (Nagytanulmányút 2) ↓ K A 0     40 Frank Norbert EMEVI Erdősítéstan; Erdőneveléstan; Erdővédelem tárgyak felvétele
Szakmai gyakorlat 2 (nyár - Geodézia) ↓ K A 0     40 Czimber Kornél GEVI Földmérés
7 Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan ↓ A V 4 2 1   Horváth Sándor EVGI  
Erdészeti utak tervezése ↓ A V 5 2 3   Péterfalvi József GEVI Földmérés
Erdőhasználattan 1 ↓ A V 5 2 3   Major Tamás EMKI Erdészeti géptan, Erdőművelés – Erdőneveléstan
Erdőrendezéstan 1 ↓ A V 4 2 2   Gál János EVGI Erdőneveléstan, Faterméstan
Vadgazdálkodástan ↓ A V 4 2 2   Faragó Sándor VGÁI Vadászattan
Diplomamunka 1 ↓ K   0 0 2       szakmai gyakorlat 1
Talajvédelem ↓ B F 4 2 1   Bidló András KFI  
Környezeti hatásvizsgálat ↓ B F 3 2 1   Elekné Fodor Veronika KFI  
Munkaszervezés és logisztika ↓ B F 3 2 1   Czupy Imre EMKI  
Faanyagismerettan ↓ B F 3 2 1   Fehér Sándor FFFT  
8 Szakmai gyakorlat 3 (ősz - Erdőhasználat 1) ↓ K A 0     40 Czupy Imre EMKI Erdőhasználat 1
Erdészeti utak építése ↓ A V 6 3 3   Péterfalvi József GEVI Erdészeti utak tervezése, Mechanika 2
Erdő- és kárérték számítás ↓ A V 3 2 1   Puskás Lajos EVGI  
Erdőhasználattan 2 ↓ A V 5 2 3   Szakálosné Mátyás Katalin EMKI Erdőhasználat 1
Erdőrendezéstan 2 ↓ A V 5 2 3   Gál János EVGI Erdőrendezéstan 1
Távérzékelés ↓ A V 5 2 2   Király Géza GEVI Földmérés 
Diplomamunka 2 ↓ K A 0 0 2       Diplomamunka 1
Ökoenergetika ↓ B F 3 2 1   Vityi Andrea EMKI  
Erdőpedagógia és kommunikáció ↓ B F 3 2 0   Horváth Tamás EVGI  
Apróvadgazdálkodás B V 5 2 2   Faragó Sándor VGÁI  
Szakmai gyakorlat 4 (nyár - Úttervezés) ↓ K A 0     40 Péterfalvi József GEVI Erdészeti utak tervezése
9 Szakmai gyakorlat 5 (ősz - Erdőrendezés) ↓ K A 0     40 Gál János EVGI Erdőrendezéstan 1.
Intenzív vadgazdálkodás ↓ B F 4 2 2   Jánoska Ferenc VGÁI  
Erdészeti genetika ↓ A V 3 2 0   Lakatos Ferenc EMEVI Erdészeti szaporítóanyag termesztés nemesítés 
Szakjog és igazgatás ↓ A V 3 2 1   Nagy Dániel EVGI  
Erdőgazdálkodás és szakirányítás a gyakorlatban A V 3 2 1   Gál János EVGI  
Diplomamunka 3 ↓ B F 12 0 2       Diplomamnuka 2
Erdővagyon-gazdálkodás ↓ B F 3 2 1   Horváth Sándor EVGI  
Erdészeti műszaki létesítmények fenntartása ↓ B F 4 2 2   Primusz Péter GEVI Erdészeti utak építése, Erdészeti vízgazdálkodás és vízépítés
10 Szakmai gyakorlat 6 (tél - Erdőhasználat 2) ↓ K A 0     40 Czupy Imre EMKI Erdőhasználattan 2
Erdészeti marketing és kereskedelem ↓ A V 4 2 2   Puskás Lajos EVGI  
Vezetés és vállalkozástan ↓ B F 2 2 0   Horváth Sándor EVGI  
Mérnöketika ↓ B F 2 2 0   Horváth Tamás EVGI  
Közjóléti és magánerdő-gazdálkodási ismeretek ↓ B F 3 2 1   Puskás Lajos EVGI  
Vadkár elhárítás és becslés ↓ B F 4 1 2   Lakatos Ferenc EMEVI Erdővédelemtan, Erdőneveléstan 
Erdészeti politika és erdészettörténet ↓ A V 3 2 1   Gál János EVGI  
Választható tárgy C típusú → C F 2 2 0        
Diplomamunka 4 ↓ B F 13 0 2       Diplomamunka 3
Zárótanulmányút ↓ K A 0     40 Jánoska Ferenc VGÁI A és B kreditek teljesítése

Jelmagyarázat a tantervhez →

ugrás az oldal tetejére

Erdőmérnök osztatlan MSc mintatanterve

ugrás az oldal tetejére

Jelmagyarázat a tantervhez →

 

Fél-év Tantárgy
(a tantárgy leírása a címre kattintva letölthető)
kr. ea. gy. Tárgyfelelős Előkövetelmény 
heti félév
1 Kémia 1 ↓ A V 5 2 2   Németh Zsolt KI  
Általános földtan és talajtan ↓ A V 5 2 2   Bidló András KFI  
Növényanatómia és élettan ↓ A V 5 2 2   Csiszár Ágnes NTI  
Gerinces állattan ↓ A V 5 2 3   Winkler Dániel VGÁI  
Matematika 1 ↓ A V 5 2 2   Szalay László MI  
Ökológia  ↓ A V 3 2 0   Berki Imre KFI  
Kárpát-medence természeti földrajza ↓ B F 3 2 1   Bidló András KFI  
Választható tárgy C típusú → C F 2            
2 Ábrázoló geometria  ↓ A V 3 1 2   Németh László MI  
Kémia 2 ↓ A V 5 2 2   Rétfalvi Tamás KI  
Fizika ↓ A V 5 2 2   Divós Ferenc FFFI (SKK)  
Matematika 2 ↓ A V 5 2 2   Horváth-Szováti Erika MI Matematika 1
Növényrendszertan ↓ A V 5 2 3   Bartha Dénes NTI Növényanatómia és élettan
Közgazdaságtan ↓ A V 3 2 1   Karner Cecília KKT (LKK)  
Ökoszisztémák anyag- és energiaforgalma ↓ B F 3 2 1   Kovács Gábor KFI  
Választható tárgy C típusú → C F 2            
Választható tárgy C típusú → C F 2            
3 Erdészeti rovartan ↓ A V 5 2 2   Lakatos Ferenc EMEVI  
Dendrológia ↓ A V 5 2 3   Bartha Dénes NTI Növényrendszertan
Éghajlattan ↓ A V 3 2 1   Pájer-Gálos Borbála KFI  
Mechanika 1 ↓ A V 3 2 1   Karácsonyi Zsolt MMTI (SKK)  
Vadászattan ↓ A V 4 2 2   Náhlik András VGÁI  
Környezetvédelem ↓ A V 3 2 1   Polgár András  KFI   
Agrártámogatási rendszerek ↓ B F 3 2 1   Horváth Sándor EVGI Közgazdaságtan
Információ keresés és közlés ↓ B F 2 1 1   Horváth Tamás EVGI  
Mezőgazdasági és élelmiszer-biztonsági ismeretek ↓ B V 3 2 1   László Richárd VGÁI  
Zöld szaknyelv 1 (angol ↓német ↓) K A 0 0 2   Dékány Zsigmond INYK  
Választható tárgy C típusú → C F 2 2 0        
4 Erdészeti termőhelyismerettan ↓ A V 5 2 3   Kovács Gábor KFI  
Erdőbecsléstan ↓ A V 5 2 2   Gál János EVGI Dendrológia; Matematika 2
Geomatika ↓ A V 4 1 3   Czimber Kornél GEVI  
Mechanika 2 ↓ A V 3 2 1   Karácsonyi Zsolt   Mechanika 1
Növényföldrajz és társulástan ↓ A V 4 2 1   Bartha Dénes NTI Dendrológia; Éghajlattan
Géptani alapismeretek ↓ A V 3 2 2   Czupy Imre EMKI  
Zöld szaknyelv 2 (angol ↓német ↓) K A 0 0 2   Dékány Zsigmond INYK  
Választható tárgy C típusú → C F 2            
Növénytan-Termőhelyismerettan-Erdőbecsléstan Nagytanulmányút (Nagytanulmányút 1) ↓ K A 0     40 Kovács Gábor KFI Növényföldrajz és társulástan; Termőhelyismerettan; Erdőbecsléstan tárgyak felvétele
Szakmai gyakorlat 1 (nyár - Erdőgazdálkodási és szakigazgatási összefüggő 4 hetes gyakorlat) ↓ B F 5     160 Jánoska Ferenc VGÁI Növényföldrajz és társulástan; Termőhelyismerettan; Erdőbecsléstan tárgyak teljesítése
5 Erdőismerettan ↓ A V 5 2 2   Király Gergely EMEVI Dendrológia; Erdészeti termőhelyismerettan
Erdészeti növénykórtan ↓ A V 5 2 2   Tuba Katalin EMEVI Dendrológia
Erdészeti szaporítóanyag termesztés és nemesítés ↓ A V 4 2 2   Frank Norbert EMEVI Dendrológia; Erdészeti termőhelyismerettan
Faterméstan ↓ A V 4 2 1   Gál János EVGI Erdőbecsléstan
Erdészeti géptan ↓ A V 4 2 2   Czupy Imre EMKI Géptani alapismeretek
Erdészeti vízgazdálkodás és vízépítés ↓ A V 4 2 2   Gribovszki Zoltán GEVI Mechanika 2; Geomatika
Geoinformatika ↓ B F 3 1 2   Czimber Kornél  GEVI Geomatika 
Választható tárgy C típusú → C F 2            
Választható tárgy C típusú → C F 2            
6 Erdőneveléstan ↓ A V 5 2 3   Frank Norbert EMEVI Erdőismerettan; Faterméstan
Erdősítéstan ↓ A V 5 2 3   Frank Norbert EMEVI Erdészeti szaporítóanyag termesztés és nemesítés; Erdőismerettan
Erdővédelemtan ↓ A V 6 2 4   Lakatos Ferenc EMEVI Erdészeti növénykórtan; Erdészeti rovartan
Természetvédelem ↓ A V 3 2 1   Hernádiné Tar Teodóra NTI  
Földmérés ↓ A V 5 2 3   Czimber Kornél GEVI Geomatika
Munkavédelem és biztonságtechnika ↓ B F 3 2 1   Czupy Imre EMKI  
Vadbiológia ↓ B V 5 2 2   Náhlik András VGÁI  
Erdőművelés- Erdővédelem Nagytanulmányút (Nagytanulmányút 2) ↓ K A 0     40 Frank Norbert EMEVI Erdősítéstan; Erdőneveléstan; Erdővédelem tárgyak felvétele
Szakmai gyakorlat 2 (nyár - Geodézia) ↓ K A 0     40 Czimber Kornél GEVI Földmérés
7 Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan ↓ A V 4 2 1   Horváth Sándor EVGI  
Erdészeti utak tervezése ↓ A V 5 2 3   Péterfalvi József GEVI Földmérés
Erdőhasználattan 1 ↓ A V 5 2 3   Major Tamás EMKI Erdészeti géptan; Erdőneveléstan
Erdőrendezéstan 1 ↓ A V 4 2 2   Gál János EVGI Erdőneveléstan; Faterméstan
Vadgazdálkodástan ↓ A V 4 2 2   Faragó Sándor VGÁI Vadászattan
Talajvédelem ↓ B F 4 2 1   Bidló András KFI  
Környezeti hatásvizsgálat ↓ B F 3 2 1   Elekné Fodor Veronika KFI  
Munkaszervezés és logisztika ↓ B F 3 2 1   Czupy Imre EMKI  
Faanyagismerettan ↓ B F 3 2 1   Fehér Sándor FFFT  
Diplomamunka 1 ↓ K A 0 0 2        
8 Erdészeti utak építése ↓ A V 6 3 3   Péterfalvi József GEVI Erdészeti utak tervezése; Mechanika 2
Erdő- és kárérték számítás ↓ A V 3 2 1   Puskás Lajos EVGI  
Erdőhasználattan 2 ↓ A V 5 2 3   Szakálosné Mátyás Katalin EMKI Erdőhasználattan 1
Erdőrendezéstan 2 ↓ A V 5 2 3   Gál János EVGI Erdőrendezéstan 1
Távérzékelés ↓ A V 5 2 2   Király Géza GEVI Földmérés 
Ökoenergetika ↓ B F 3 2 1   Vityi Andrea EMKI  
Erdőpedagógia és kommunikáció ↓ B F 3 2 0   Horváth Tamás EVGI  
Apróvadgazdálkodás B V 5 2 2   Faragó Sándor VGÁI  
Diplomamunka 2 ↓ K A 0 0 2       Diplomamunka 1 
Szakmai gyakorlat 3 (tél - Erdőhasználat 1) ↓ K A 0     40 Czupy Imre  EMKI Erdőhasználattan 1 
Szakmai gyakorlat 4 (nyár - Úttervezés) ↓ K A 0     40 Péterfalvi József GEVI Erdészeti utak tervezése
9 Szakmai gyakorlat 5 (ősz - Erdőrendezés) ↓ K A 0     40 Gál János EVGI Erdőrendezéstan 1
Erdészeti genetika ↓ A V 3 2 0   Lakatos Ferenc EMEVI Erdészeti szaporítóanyag termesztés és nemesítés 
Szakjog és igazgatás ↓ A V 3 2 1   Nagy Dániel EVGI  
Közjóléti és magánerdő-gazdálkodási ismeretek ↓ B F 3 2 1   Puskás Lajos EVGI  
Intenzív vadgazdálkodás ↓ B F 4 2 2   Jánoska Ferenc  VGÁI  
Diplomamunka 3 ↓ B F 12 0 2       Diplomamnuka 2
Erdővagyon-gazdálkodás ↓ B F 3 2 1   Horváth Sándor EVGI  
Erdészeti műszaki létesítmények fenntartása ↓ B F 4 2 2   Primusz Péter GEVI Erdészeti utak építése; Erdészeti vízgazdálkodás és vízépítés
10 Szakmai gyakorlat 6 (tél - Erdőhasználat 2) ↓ K A 0     40 Czupy Imre EMKI Erdőhasználattan 2
Erdészeti marketing és kereskedelem ↓ A V 4 2 2   Puskás Lajos EVGI  
Erdőgazdálkodás és szakirányítás a gyakorlatban ↓ A V 3 2 1   Nagy Dániel EVGI  
Erdészeti politika és erdészettörténet ↓ A V 4 1 2   Nagy Dániel  EVGI  
Vezetés és vállalkozástan ↓ B F 2 2 0   Horváth Sándor EVGI  
Mérnöketika ↓ B F 2 2 0   Horváth Tamás EVGI  
Vadkár elhárítás és becslés ↓ B F 4 1 2   Lakatos Ferenc EMEVI Erdővédelemtan, Erdőneveléstan 
Diplomamunka 4 ↓ B F 13 0 2       Diplomamunka 3
Választható tárgy C típusú → C F 2            
Zárótanulmányút ↓ K A 0     40 Jánoska Ferenc VGÁI A és B kreditek teljesítése

 

Jelmagyarázat a tantervhez →

ugrás az oldal tetejére

Vadgazda betétlap megszerzéséhez szükséges tárgyak listája

ugrás az oldal tetejére

 

A 2017-ben és utána kezdett hallgatók esetében az alábbi listában található tárgyak közül kell legalább 24 kreditet teljesíteni a vadgazda betétlap megszerzéséhez.

Tantárgy Típus Kredit
Vadászattan A
Vadbiológia
Vadgazdálkodástan
Apróvadgazdálkodás
Intenzív vadgazdálkodás
Szakjog és igazgatás
Vadkár elhárítás és becslés
Összesen 29 
ugrás az oldal tetejére

VADGAZDA BETÉTLAP MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÁRGYAK LISTÁJA

ugrás az oldal tetejére

 

A 2017 előtt kezdett hallgatók esetében az alábbi listában található tárgyak közül kell legalább 24 kreditet teljesíteni a vadgazda betétlap megszerzéséhez.

Tantárgy Típus Kredit
Vadászattan
Vadállomány szabályozása
Nagyvad ökológia és élőhelygazdálkodás
Zárttéri nagyvadtartás
Vadgazdálkodástan
Apróvad ökológia és élőhelygazdálkodás
Erdészeti, vadászati jog és igazgatás A
Vadkárelhárítás
Összesen 29 
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Következő