Határozat

 

Ikt.: EMK-107/2017.

Tárgy: Záróvizsga az Erdőmérnöki Kar Vadgazda mérnöki MSc szakán

 

Értesítem az okleveles vadgazda mérnök jelölteket, hogy a 2017/18. tanévben a keresztféléves

ZÁRÓVIZSGA 2018. január 8-án lesz.

 

Felhívom a jelöltek figyelmét arra, hogy a vizsga napján minden vizsgázó reggel 7.20 órakor a B épület félemeletén a Vadgazdálkoádási és Gerinces Állattani Intézet előterében az alkalomhoz illő ruhában jelenjen meg!

A távol maradókat, illetve a későn érkezőket úgy tekintem, mint akik a vizsgától visszalépnek.

 

A jelöltek az alábbi beosztás szerint tesznek záróvizsgát a záróvizsga bizottság előtt:

Tétel-
húzás
Vizsga Vizsgázó
12.30 13.00 Kósa Lajos 
13.00 13.30 Szabó Csaba
14.15: Eredményhirdetés 

 

Prof. dr. Lakatos Ferenc
dékán