Határozat

 

Ikt.: EMK-/2017.

Tárgy: Záróvizsga az Erdőmérnöki Kar Vadgazda mérnöki BSc szakán

 

Értesítem a vadgazda mérnök jelölteket, hogy a 2017/18. tanévben a keresztféléves

ZÁRÓVIZSGA 2018. január 8-án lesz.

 

Felhívom a jelöltek figyelmét arra, hogy a vizsga napján minden vizsgázó reggel 7.20 órakor a B épület félemeletén a Vadgazdálkoádási és Gerinces Állattani Intézet előterében az alkalomhoz illő ruhában jelenjen meg!

A távol maradókat, illetve a későn érkezőket úgy tekintem, mint akik a vizsgától visszalépnek.

 

A jelöltek az alábbi beosztás szerint tesznek záróvizsgát a záróvizsga bizottság előtt:

 

Tétel-
húzás
Vizsga Vizsgázó
7.30 8.00 Agg András 
8.00 8.30 Horváth Sebestyén
 8.30 9.00 Kiss Ákos Márk
 9.00 9.30 Kratancsik Dávid 
 9.30 10.00 Makk Ferenc  
 10.00  10.30 Molnár Ágnes 
10.30

11.00

Rafaj Marcell Endre
11.00 11.30 Stilet Tamás
 11.30  12.00 Varga Szabolcs
14.15: Eredményhirdetés