Határozat

 

Ikt.: EMK-107/2017.

Tárgy: Záróvizsga az Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási igazgatási szakirányú továbbképzési szakán

 

Értesítem a jelölteket, hogy a 2017/18. tanévben a keresztféléves

ZÁRÓVIZSGA 2018. január 16-án lesz.

 

Felhívom a jelöltek figyelmét arra, hogy a vizsga napján minden vizsgázó reggel 7.20 órakor a B épület félemeletén a Vadgazdálkoádási és Gerinces Állattani Intézet előterében az alkalomhoz illő ruhában jelenjen meg!

A távol maradókat, illetve a későn érkezőket úgy tekintem, mint akik a vizsgától visszalépnek.

 

A jelöltek az alábbi beosztás szerint tesznek záróvizsgát a záróvizsga bizottság előtt:

 

Tétel-
húzás
Vizsga Vizsgázó
7.30 8.00 Csányi Erika 
8.00 8.30 Dr. Cseh Gellért György
 8.30 9.00 Filep Miklós 
 9.00 9.30 Hosz Tibor Morelli 
 9.30 10.00 Ignáth János 
 10.00  10.30 Horváth Gábor Zsolt 
10.30

11.00

Kelemen Zoltán 
11.00 11.30 Marton Zsolt 
Ebédszünet
 12.30  13.00 Mocsári Attila 
 13.00  13.30 Nagy Imre 
 13.30  14.00 Némethné Likerecz Anita
14.00 14.30 Sándor Péter 
 14.30  15.00 Szatyor Miklós 
15.00 15.30 Vörös Dániel 
 15.30 16.00 Vörös László 
16.45: Eredményhirdetés

 

Prof. dr. Lakatos Ferenc
dékán