Határozat

 

 

Ikt.: EMK-107/2017.

Tárgy: Záróvizsga az Erdőmérnöki Kar Természetvédelmi mérnöki BSc szakán

 

Értesítem a természetvédelmi mérnök jelölteket, hogy a 2017/18. tanévben a keresztféléves

ZÁRÓVIZSGA 2018. január 9-én lesz.

 

Felhívom a jelöltek figyelmét arra, hogy a vizsga napján minden vizsgázó reggel 7.20 órakor az A épület emeletén a kari tanácsterem előtt az alkalomhoz illő ruhában jelenjen meg!

A távol maradókat, illetve a későn érkezőket úgy tekintem, mint akik a vizsgától visszalépnek.

 

A jelöltek az alábbi beosztás szerint tesznek záróvizsgát a záróvizsga bizottság előtt:

 

 

Tétel-
húzás
Vizsga Vizsgázó
7.30 8.00 Horváth Balázs 
8.00 8.30 Kovács Tünde Ninetta
 8.30 9.00 Márton Lilla 
 9.00 9.30 Mező Anna 
 9.30 10.00 Nagy Helga 
 10.00  10.30 Nevezi Csenge 
10.30

11.00

Novák Eszter Katalin 
11.00 11.30 Tóth Anna 
11.30 12.00 Vojnic-Zelic Dániel 
14.45: Eredményhirdetés 

 

Prof. dr. Lakatos Ferenc
dékán