Határozat

 

Ikt.: EMK-107/2017.

Tárgy: Záróvizsga az Erdőmérnöki Kar Környezetmérnöki MSc szakán

 

Értesítem az okleveles környezetmérnök jelölteket, hogy a 2017/18. tanévben a keresztféléves

ZÁRÓVIZSGA 2018. január 8-án lesz.

 

Felhívom a jelöltek figyelmét arra, hogy a vizsga napján minden vizsgázó reggel 7.20 órakor az A épület emeletén a kari tanácsterem előtt az alkalomhoz illő ruhában jelenjen meg!

A távol maradókat, illetve a későn érkezőket úgy tekintem, mint akik a vizsgától visszalépnek.

 

A jelöltek az alábbi beosztás szerint tesznek záróvizsgát a záróvizsga bizottság előtt:

Tétel-
húzás
Vizsga Vizsgázó
8.00 8.30 Bándiné Ballai Marianna
8.30 9.00 Démi Benjámin
9.45: Eredményhirdetés 

 

Prof. dr. Lakatos Ferenc
dékán