Záróvizsga bizottság

 

Elnök: Dr. Bidló András egyetemi tanár 
Tagok: Elekné Dr. Fodor Veronika adjunktus
Dr. Polgár András egyetemi docens, szakfelelős 
Titkár: Dr. Horváth Adrienn adjunktus
Tantárgyi kérdezők: Dr. Pájer-Gálos Borbála egyetemi docens (levegőtisztaság-védelem)
Dr. Horváth Adrienn adjunktus (természeti környezet védelme)
Dr. Oszvald Ferenc (területfejlesztés és -rendezés)