Végzettség, kreditpontok

Képzési idő: A modelltanterv alapján 4 aktív félév
A megszerzendő kreditek száma: 120
A diploma megnevezése: okleveles környezetmérnök
A végzettségi szint: mester (MSc) fokozat
A képzés formái: nappali, levelező

 

A képzés tartalma:

  • Alapozó ismeretek: az alapképzésben, korábbi tanulmányok során megszerzett természettudományi, gazdasági és humán ismereteket bővítő tárgyak
  • Szakmai törzsanyag: a környezetmérnöki szakmai ismeretek kötelező tárgyköreit tartalmazó tantárgyak, amelyek mindegyikének teljesítése szükséges az oklevél megszerzéséhez
  • Választhatóan teljesítendő környezetmérnöki szakmai tárgyak:  a szakma speciális, egy-egy részterület elmélyült, vagy határterületi ismereteit biztosító (differenciált szakmai ismeretek) tárgyak köréből választható tárgyak.
  • Szakmai gyakorlatok: elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok, kötelező külső szakmai gyakorlat (4 hét időtartam)
  • Szabadon választható tárgyak: Egyetemünkön, vagy más felsőoktatási intézményben a Szak mintatantervében nem szereplő bármely tantárgy, vagy akár más teljesített (szakmai, kutatói, közhasznú) tevékenység, gyakorlat.
  • Diplomamunka: választható környezetmérnöki téma kidolgozása, két félév időtartamban, konzulens támogatásával

 

A tananyag modulok szerinti kreditarányai:

Alapozó (természettudományi, gazdasági és humán) ismeretek

33 kredit 

Környezetmérnöki szakmai ismeretek (szakmai törzsanyag) 

31 kredit 

Választhatóan teljesítendő környezetmérnöki szakmai tárgyak

20 kredit 

Kötelező szakmai gyakorlat (4 hét)

kreditérték nélküli kritérium

Diplomamunka 

30 kredit 

Szabadon választható tárgyak 

6 kredit 

Összesen: 

120 kredit