Végzettség és kreditpontok

Képzési idő: A mintatanterv alapján 4 aktív félév

A megszerzendő kreditek száma: 120

A diploma megnevezése: okleveles vadgazda mérnök

A végzettségi szint: mesterfokozat (MSc)

A képzés formái: levelező

 

Kötelező tárgyak(A)

65

Kötelezően választható tárgyak (B)

39

Választható tárgyak (C)

6

Kritérium tárgyak (K)

10

Összesen

120