Védések beosztása

 

 

2018. december 18.

Növénytani és Természetvédelmi Intézet 

Helyszín: B épület, Növénytani labor
Elnök: Bartha Dénes
Tagok: Zagyvai Gergely, Csiszár Ágnes, Schmidt Dávid, Korda Márton
Kari képviselő: Gál János

 8.00

Bozsolik Dániel:

A spontán erdősödés vizsgálata az országhatárt kísérő egykori műszaki zár nyomvonala mentén, a Soproni-hegységben
8.20 Nagypál Tamara: Vágásterületek növényzetének vizsgálata a Soproni-hegység gyertyános-kocsányos tölgyes erdőrészleteiben
8.40 Víg Bence: Az Erdőanyai szálalóvölgyben folyó erdőgazdálkodás összehasonlító természetességi vizsgálata 

Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet 

Helyszín: B épület, Intézeti könyvtár
Elnök: Náhlik András; Pótlenök: Faragó Sándor
Tagok: Jánoska Ferenc, Sándor Gyula; Póttag: Winkler Dániel
Kari képviselő: Németh Zsolt

8.00 Berta József Balázs: Denevérfaunisztikai vizsgálatok a Dráva-síkon
8.20 Békési Evelin: A dámszarvas szaporodásbiológiai vizsgálata a Lábodi Vadászerdészet területén
8.40 Bodor Ádám: A lappantyú (Caprimulgus europaeus L.) állományfelmérése és habitatválasztásának vizsgálata a Gönyűi homokvidéken
9.00  Bognár Ákos: A gímszarvas élőhelyének fejlesztése a Tuskósi Vadász Egyesület területén
9.20 Fischer Ferenc: Fácáncsibék tömegnövekedésének vizsgálata
 9.40 Friesz Patrik: Összehasonlító denevérfaunisztikai vizsgálatok a Gerecse-hegységben
10.00 Gaál Sándor:  A fácán (Phasianus colchicus) tojástermelésének vizsgálata
10.20 Kohl József: A „hívás”, mint ragadozó vadászati mód és eredményességének vizsgálata
10.40 Vers András: Vörös róka (Vulpes vulpes L.) táplálkozás-biológiai vizsgálata 
11.00  Beier László István: A gímszarvas térfoglalása Csongrád megyében
11.20 Fodor Zsófia: Az EAZA Fajmegmentési Programjának bemutatása és sikerességének vizsgálata

Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet 

Helyszín: A épület, Erdővédelem gyakorló
Elnök: Lakatos Ferenc
Tagok: Tuba Katalin, Sárándi-Kovács Judit
Kari képviselő: Barta Edit

9.00 Drahanovszki Gábor: A kis apollólepke (Parnassius mnemosyne (Linneaus, 1758)) és a kis pávaszem (Saturnia pavonia (Linneaus, 1758)) populációökológiai vizsgálata 
9.25 Madarász Enikő: A farkasalmalepke (Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)) és a díszes tarkalepke (Euphydryas maturna (Linneaus, 1758)) ökológiai vizsgálata
9.50 Városi Virág:

Dendrotelmák felmérése és vizsgálata különböző védettségű területeken

Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet 

Helyszín: B épület, Geodztia gyakorló
Elnök: Gribovszki Zoltán
Tagok: Kalicz Péter, Brolly Gábor
Kari képviselő: Csanády Viktória

11.00 Szőke Előd: A tengermelléki káka (Schoenoplectus litoralis (Schrader (Palla)) állományának vizsgálata a Fertő tavon 
11.30 Tóth Dávid: A Zoltek Zrt. szennnyvíztisztító telepe hatékonyságának vizsgálata a környezeti változások függvényében

Környezet- és Földtudományi Intézet 

Helyszín: C épület, 9. tanterem
Elnök: Berki Imre
Tagok: Elekné dr. Forod Veronika, dr. Polgár András
Kari képviselő: Hofmann Tamás

8.00 Herczeg Rebeka Edina: Zalaegerszeg környezetvédelmi programjának vizsgálata
 8.30 Kulcsár Krisztián: Zalaegerszeg város környezetállapotának vizsgálata

2019. január 21.

Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet 

Helyszín: B épület, Intézeti könyvtár
Elnök: Náhlik András; Pótelnök: Faragó Sándor
Tagok: Jánoska Ferenc, László Richárd; Póttag: Sándor Gyula
Kari képviselő: Major Tamás

8.00 Andorka Péter: Mezei nyúl (Lepus europeus) élőhely-használatának vizsgálata
8.20 Onofer Attila: A gímszarvas (Cervus elaphus) korbecslési adatainak felhasználása a tájegységi szintű tervezésben
8.40 Prigl Sándor: Az afrikai sertéspestis (ASP) terjedése Európában, hatása és veszélyei a magyarországi vaddisznóállományra
9.00  Seres Róbert Imre: Nagyterületű vadgazdálkodási tervezés története és hatása a magyar vadgazdálkodásra