Védések beosztása

 

 

2018. június 12.

Növénytani és Természetvédelmi Intézet 

Helyszín: B épület, Növénytani labor
Elnök: Bartha Dénes
Tagok: Csiszár Ágnes, Korda Márton
Kari képviselő: Kovács Gábor

 8.00 Virág Diána (EMo): Lékek környezetének vizsgálata a sárvári Farkas-erdő gyertyános-tölgyes állományában

Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet 

Helyszín: B épület, Intézeti könyvtár
Elnök: Náhlik András; Pótlenök: Jánoska Ferenc
Tagok: Jánoska Ferenc, Winkler Dániel; Póttag Sándor Gyula
Kari képviselő: Németh László

 8.00 Horváth Gergő Gábor (VM BSc): Az őz populációdinamikájának és az őzgazdálkodás elemzése a Rátka-patak Földtulajdonosi Közösség vadászterületén
8.20 Horváth Márk Ádám (VM BSc): Időjárási tényezők hatása a fácán tojástermelésére 
8.40 Karvalics Anett (VM BSc): A vaddisznó terítékelemzése a Pat és Környéke Földtulajdonosok Vadásztársaság területén 
9.00 Simák Csengfe Zsófia (VM BSc): Zárt kerti és szabad területi dámszarvas populáció szaporodási jellemzőinek összehasonlítása
9.20 Pék Dániel Tibor (VM BSc): A digitális vadfényképezés alkalmazási lehetőségei a felnevelt szaporulat becslésében vaddisznó esetében

Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet 

Helyszín: E épület, 16. tanterem
Elnök: Gál János
Tagok: Horváth Sándor, Horváth Tamás
Kari képviselő: Czupyné Horváth-Szováti Erika

 9.00 Frankó Patrícia (EMo): Erdőtelepítések ökonómiai vizsgálata a Hegyközben
9.30 Toma Lili (VM BSc): A Kecskeméti Vadaskert közjóléti hatásainak vizsgálata 
10.00  Török Tímea (EMo): Erdőállomány-szerkezeti jelemzők rendezett és rendezetlen gazdálkodású erdőkben Csongrád megyében 
10.30 Horváth Gábor (EMo):  Fatérfogat becslési eljárások megbízhatóságának vizsgálata nyírségi nemesnyár állományokban
11.00  Jóna Richárd (EMo): Átmeneti üzemmódú erdőtömb faállomány-szerkezeti vizsgálata a Zalaerdő Zrt. Zalaegerszegi Erdészetének padári tömbjében
11.30 Szász Bernát Atanáz (EMo): Faállomány-szerkezeti vizsgálatok a Pilisi Parkerdő Zrt. Pilismaróti Erdészeténél
12.00 Vértes Ádám (EMo): Faállomány-szerkezeti vizsgálatok a Pilisi Parkerdő Zrt. Pilismaróti Erdészeténél

Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet 

Helyszín: B épület, 4. terem
Elnök: Gribovszki Zoltán
Tagok: Péterfalvi József, Kalicz Péter, Primusz Péter, Czimber Kornél, Király Géza
Kari képviselő: Németh Zsolt
 10.00 Csuma Kata Viola (EMo): Technológiai hulladékvizek vízforgalomra gyakorolt hatása az erdő és egy gyepterület esetében
10.30 Gombási Mónika (EMo): A talaj vízháztartásának és új nyárfa klónok biomassza produkciójának vizsgálata
11.00 Varga Ágoston (KM MSc): Ipari üzem leválasztott kommunális szennyvizeinek tisztítási lehetősége természetközeli eljárásokkal: ASG Gépgyártó Kft.
11.30 Meinczinger Gergő (EMo): Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészet Tönkölösi feltáróhálózatának terve
12.00 Tima Gábor (EMo): Vértes Erdő Zrt. Kisbéri Erdészetének területén lévő Pávréti kerület feltáróhálózatának terve
13.30 Bátai ózsef (EMo): Faállományok geoinformatikai modellezése földi felmérés és légi lézeres adatok alapján
14.00 Simon Márton (EMo): Fafaj-osztályozás Sentinel-2 űrfelvételek alapján

2018. június 13.

Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet 

Helyszín: A épület, 1. terem
Elnök: Czupy Imre
Tagok: Vityi Andrea, Vágvölgyi Andrea, Szakálosné Mátyás Katalin, Major Tamás
Kari képviselő: Barta Edit

 8.00 Major Dávid (KM BSc): A Soproni Szennyvíztisztító Telep iszaptechnológiájának vizsgálata, különös tekintettel a térfogatcsökkentésre
8.30 Papp Judit (KM BSc): Napelem rendszer  környezetvédelmi és energetikai vizsgálata a BPW-Hungária Kft-nél
9.00 Nyéki Flóra (KM MSc): A Mosonmagyaróvári Szennyvíztelep szennyvíziszapjának jellemzése és felhasználási lehetőségeinek vizsgálata 
9.30 Péter Imre (KM MSc): A FALCO Zrt. cementkötésű forgácslap gyártó (CK) üzemének zaj szempontú környezeti hatásvizsgálata 
10.00 Kovács Klaudia (EMo): Agrárerdészeti technológia alkalmazása mesterséges erdőfelújításban 
10.30 Grédics László (EMo): Hókárosított állományok fahasználatának vizsgálata az Egeredő Zrt. Szilvásváradi Erdészetének területén
11.00 Sudár Ferenc (EMo): Magasan gépesített fakitermelési munkarendszerek kíméletességének vizsgálata 
11.30 Tóth Zoltán (EMo): Harveszter-forvarder gépegyüttessel végzett rövidfás munkarendszer vizsgálata a Bakonyerdő Zrt. Balatonfüredi Erdészetének területén 
12.00 Bodonyi Gábor (EMo): Akác felújítás és telepítés gépesítésének vizsgálata a Nyírerdő Zrt. területén
12.30 Pintér Tamás (EMo): Akác faállományok választék-összetételének vizsgálata a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. területén 
13.00 Nemes Attila (EMo): Erdőművelési gépek összehasonlító vizsgálata

Környezet- és Földtudományi Intézet 

Helyszín: C épület, 9. tanterem
Elnök: Bidló András
Tagok: Berki Imre, Heil Bálint, Polgár András, Gálos Borbála, Koronikáné Pécsinger Judit
Kari képviselő: Csanády Viktória

8.00 Salamon Attila (KM MSc): Külszíni bányák környezeti problémái
 8.30 Berki Dalma (KM MSc): Környezetirányítási szabványi változások alkalmazása integrált vállalatirányítási rendszerben
9.00 Győri Barbara (KM MSc): Energetikai faültetvények környezeti hatásainak vizsgálata
9.30  Horváth Gergely (EMo): Talajvizsgálatok a Keszthelyi-hegységben
10.00 Lakatos Bence (EMo):  Klímagradiens mentén kiválasztott kocsánytalan tölgy állományok fatérfogatának becslése különböző módszerekkel
10.30 Lőrincz Diána (KM BSc): Sopron levegőminőségének változása
11.00 Molnár Imre (KM MSc): Multinacionális vállalat környezetirányítási rendszerének vizsgálata
11.30 Szegleti Csongor (KM MSc):  Gyorsétterem hálózat környezeti teljesítményértékelő rendszerének megalapozása
12.00 Szűcs Szabolcs (KM MSc): Lakóépületek építőanyagainak környezeti életciklus-elemzése és életciklus-költségelemzése
12.30 Valkóné Papp Éva Magdolna (KM MSc): Fertőtlenítőszer alkalmazás környezetvédelmi vonatkozásai a gyógyszeriparban

Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet 

Helyszín: A épület, Erdővédelem gyakorló
Elnök: Lakatos Ferenc
Tagok: Tuba Katalin, Molnár Miklós, Sárándi-Kovács Judit
Kari képviselő: Csiszár Ágnes

 8.00 Dobos Gergő (VM BSc): A rágáskár vizsgálata a Pilisi Parkerdő Zrt. Pilisszentkereszti Erdészetén belül
8.25 Aczkov Szlávko (EMo): Erdőkezelések hatása Carabus fajok élőhelyhasználatára: területhűség és eseti egyed specifikus migráció
8.50 Balázs Balázs Gábor (EMo): Kékülést okozó gombák vizsgálata Vas megyei erdeifenyő állományokban
9.15 Balogh Kristóf (EMo): Idős magas kőris (Fraxinus excelsior) állományok egészségi vizsgálata a Sárospataki Erdészet területén 
9.40 Gőbölös Katalin (EMo): A mézgás éger (Alnus glutinosa) egészségi vizsgálata Belső-Somogyban
10.05 Hosszu Anita (EMo): Különböző korú szürke nyár állományok egészségi vizsgálata a bánki és halápi csemetekertben
10.30 Seres Petra (EMo): Cserebogarak vizsgálata a Kaszói erdészet kocsányos tölgyes és elegyes állományaiban
10.55 Tóth Márton (EMo): Bükkösök komplex egészségi állapot vizsgálata a Szentgotthárdi Erdészet területén
11.20 Vörös-Torma Szilvia (EMo): Magas kőris állományok egészségi vizsgálata a Ravazdi Erdészet területén

Helyszín: A épület, Erdőművelés tanterem
Elnök: Király Gergely
Tagok: Frank Norbert, Molnár Miklós
Kari képviselő: Hofmann Tamás

 11.00 Deák István György (EMo): Szélkárosított fenyvesek felújulásának vizsgálata izlandi mintaterületeken
11.25 Fellner Zoltán (EMo): Akác állományok átalakítása csermakk-alávetéssel a Felső-Kemenesháton
11.50 Hegede István (EMo): Akác fajtaösszehasonlító vizsgálatok kiértékelése a NÉBIH Helvéciai Fajtakísérleti Állomás területén
12.15 Kondor Nikolett (EMo): Lucfenyőállományok átalakítása Ahwi aprító és marógéppel a Bánokszentgyörgyi Erdészet területén
12.40 Koprivanacz Viktor (EMo): Magyar kőris állományok természetes felújulása a Tolna megyei Sárközben
13.05 Kovács Márk (EMo): Átmeneti üzemmódú kísérleti terület felmérése és elemzése a Pécsváradi Erdészet Kiskúti erdőtömbjében
13.30 Tóth Norbert (EMo): Interneten meghirdetett erdő ingatlanok hirdetéseinek elemzése

Kémiai Intézet 

Helyszín: C épület, Intézeti könyvtár
Elnök: Rétfalvi Tamás
Tagok: Hofmann Tamás Németh Zsolt
Kari képviselő: Winkler Dániel
 8.30 Dominkó Emese (KM BSc): Környezeti tényezők hatásának vizsgálata a szőlővessző szénhidrát tartalmára a nyugalmi időszak alatt