Védések beosztása

 

 

2019. június 11.

Környezet- és Földtudományi Intézet

Helyszín: C épület, 9-es tanterem
Elnök: Bidló András
Tagok: Elekné Fodor Veronika, Polgár András;Kovács Gábor, Heil Bálint, Berki Imre
Kari képviselő: Csanády Viktória

 8.00

Adorján Rebeke:

Az Elzett Sopron Felületkezelő Kft. üzembővítésének környezeti hatásvizsgálata
8.30 Bíró Barbara: A közlekedésből származó környezetterhelések monitorozási lehetőségei
9.00 Földesi Máté: Energiahatékonyság fejlesztése vállalatirányítási rendszerben
9.30 Nyitrai Péter: Veszprém környezetvédelmi programjának megvalósulás vizsgálata 
 10.00 Eperjesi Sándor Miklós: Biomassza hozamvizsgálatok fás szárú energetikai ültetvényekben a termőhelyi adottságok függvényében 
 10.30 Marton Ferenc: Termőhelyi viszonoyk hatása a fehér nyár és akaác faanyagára 
 11.00 Postás Renáta Szilvia: A területhasználat több évtizedes változása a Pécselyi- és a Veszprémi-medencében 
Kémiai Intézet 
Helyszín: C épület, Intézeti könyvtár
Elnök: Rétfalvi Tamás
Tagok: Németh Zsolt, Visiné Rajczi Eszter
Kari képviselő: Brolly Gábor
8.30 Riba Dániel: Monitoring Viszgálatok a Cséri Regionális Hulladéklerakón

Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet

Helyszín: A épület, Intézetigazgatói szoba
Elnök: Konkoly-Gyúró Éva
Tagok: Gál János, Horváth Tamás; Horváth Sándor, Puskás Lajos
Kari képviselő: Zagyvai Gergely

8.45 Baltringer Ajnó, Molnár Dániel: A 2014-es téli jégkár növedékre gyakorolt hatása a Pilisben
9.30 Dabis Gábor: A hód kártételének vizsgálata a Rába folyó Sárvár és Ikervár közötti szakaszán
10.00 Dávid-Pásztor Virág: Erdőpedagógia beépítése eltérő témájú napközis táborok programjaiba
10.30 Kazal Márton: Egyváltozós helyi fatérfogatfüggvény alkalmazhatóságának vizsgálata a Mecsekerdő Zrt. területén
11.00 Simon Dávid: Összehasonlító körlapösszeg-mérési vizsgálatok digitális eszközökkel
szünet
13.00 Bartus Petra: Harkai fás legelő faállományának egészségügyi állapotfelmérése
13.30 Bereznai László: A Budakeszi Vadaspark 15 éves fejlesztési terve
14.00 Szijjártó István: Nemes és hazai nyár állományok értékkihozatalának összehasonlítása
14.30 Tég Balázs: Műtrágyázott ültetvényerdők ökonómiai vizsgálata a Kiskunságban

Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet 

Helyszín: B épület, Intézeti könyvtár
Elnök: Náhlik András, pótelnök: Jánoska Ferenc
Tagok: László Richárd, Winkler Dániel, póttag: Sándor Gyula
Kari képviselő: Schmidt Dávid

9.00 Agii Vaszil: Az afrikai sertéspestis (ASP) terjedése és a járvány kezelésének módja Ukrajnában
9.20 Németh Bence: A vaddisznóállomány csökkentésének módja és annak hatása a vadkár mértékére és a vadászatra jogosultak gazdálkodására
9.40 Právetz András:

A vadászetika aktuális kérdései és kihívásai

10.00 Schmall Gyula Eduárd:

Vad-gépjármű ütközések vizsgálata Vas megyében különös tekintettel az őzre és a gímszervesra

10.20 Takács Árpád:

A gyurgyalag (Merops Apiaster) élőhelyválasztásának vizsgálata Győr-Moson-Sopron és Vas megyében

2019. június 12.

Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet
Helyszín: A épület, Védelem gyakorló
Elnök: Lakatos Ferenc
Tagok: Berki Imre, Tuba Katalin
Kari képviselő: Barta Edit
8.00 Somogyi Balázs: Különböző gyérítésjelölési módszerek összehasonlítása a Balatonfüredi Erdészet területén 
 8.25 Szita Kristóf: Fácános-erdő (Vitnyéd 1-7 erdőtegok) erdőtörténete és erdőművelési viszonyai 
 8.50 Dávid Bálint Áron: Idős magas kőrisállományok egészségi vizsgáalta a Farkasgyepüi Erdészet területén 
 9.15 Gadácsi Júlia: Az seztergomi Gesztenye fasor történelmi jelentőségű fáinak egészségi állapotfelmérése 
 9.40 Horváth Gergely: Erdeifenyő holt faanyagához kötődő bogarak csapdázása a Soproni-hegyvidéken 
 10.05 Kiss Koppány Imre: Talajközelben élő pókok vizsgálata a Hidegvíz-völgy Erdőrezervátumban 
 10.30 Szalai Barnabás: Holt fához kötődő bogarak csapdázása a soproni Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum (ER-46) területén
szünet
11.25 Tóth Krisztián: Tölgymakkvetés és tölgycsemeték növényvédelmi kísérletei a Csákánydoroszlói Csemetekertben 
11.50 Tótiván Benjámin: Szelídgesztenye kéregrák (Cryphonectria parasitica) vizsgálata kocsánytalan tölgyeken a Lenti és a Letenyei Erdészet területén 
 12.15 Vad Viktor: A tölgy csipkéspoloska (Corythucha arcuata) károsításának felmérése a Derekegyházhoz tartozó erdőkben és a környező nagyobb településeken 
12.40 Vastag Nikolett: Egészségi vizsgálatok középkorú és idős cseresekben az Árpádtetői Erdészet területén 
13.05 Vági Evelin: Különböző korú magas és magyar kőris állományok egészségi vizsgálata a Nyíerrdő Zrt. Nyíregyházi Erdészetének területén 
Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet
Helyszín: A épület, 1-es terem
Elnök: Czupy Imre
Tagok: Vityi Andrea, Mátyás katalin, Major Tamás, Vágvölyi Andrea
Kari képviselő: Korda Márton
8.00 Binder Bálint: A harveszterek alkalmazásának vizsgálata a Szombathelyi Zrt. területén 
8.30 Fekete György: Lovas közelítés napjaink fahasználatában
9.00 Gimesi Kristóf Szilárd: Kötélpályás közelítés vizsgálata a TAEG Zrt. területén
9.30 Orliczki Ádám: Aprítéktermelés vizsgálata a Vértesi Erdő Zrt. Kisbéri Erdészetének területén
10.00 Rátki Mihály: Magasan gépesített fakitermelési munkarendszerek vizsgálata az Őrségi nemzetio Park területén
10.30 Szabó Máté: Nemesnyár állományok fakitermelésének vizsgálata magánerdőgazdálkodásban
11.00 Virág Vivien: Sarangolt fatermékek számbavételi módszereinek összehasonlító vizsgálata
11.30 Jakab Péter A FLORASCA Környezetgazdálkodási Kft. felügyelete alá tartozó, felhagyott települési folyékony hulladéklerakók monitoring adatainak elemzése, értékelése

2019. június 13.

Növénytani és Természetvédelmi Intézet 

Helyszín: B épület, Növénytani labor
Elnök: Bartha Dénes
Tagok: Schmidt Dávid, Csiszár Ágnes, Zagyvai Gergely
Kari képviselő: Horváth-Szováti Erika

8.00 Szemerszki Richárd: A nádasodás vizsgálata az újszentmargitai Tilos-erdőben
8.20 Bozsolik Dániel: A spontán erdősödés vizsgálata az országhatárt kísérő egykori műszaki zár nyomvonala mentén a Soproni-hegységben
Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet 
Helyszín: B épület, 4-es tanterem
Elnök: Gribovszki Zoltán
Tagok: Péterfalvi József, Primusz Péter; Király Géza, Bazsó Tamás; Kalicz Péter
Kari képviselő: Hofmann Tamás
9.00 Németh Gergely Vértesi Erdő Zrt. Síkvidéki Erdészetének területén lévő Lajos gróf úr II. osztályú erdészeti feltáróút építési terve 
9.30 Birinyi Mátyás: A 2017-es tavaszi hótörés hatásainak vizsgálata a Bükk-hegységben távérzékelés segítségével 
10.00 Gallai Bence: A faállomány-növekedés és a termőhelyi adatok összefüggéseinek vizsgálata geoinformatikai módszerekkel a Szalafő Erdőrezervátum területén 
10.30 Sajtos Márton: A Soproni Tájvédelmi Körzet túraútvonalainak geoinformatikai vizsgálata 
 11.00 Kincses László: Természetszerű erdőállományok vízforgalma különös tekintettel az intercepció szerepére 
 11.30 Szőke Előd: A tengermelléki káka (Schoenoplectus litoralis Schrader (Palla)) állományának vizsgálata a Fertő tavon