VALETE ’82 SZOCIÁLIS ÉS ISMERETTERJESZTŐ ALAPÍTVÁNY Ösztöndíj Pályázati Felhívása

 

A VALETE ’82 SZOCIÁLIS ÉS ISMERETTERJESZTŐ ALAPÍTVÁNY (a továbbiakban: Alapítvány) pályázatot hirdet Magyarországon  a Soproni Egyetem Erdőmérnöki karán tanuló szociálisan rászoruló, felsőfokú képzésben résztvevő diákok, valamint középiskolai tanulmányukat végző erdész árvák részére.

A pályázattal elnyerhető ösztöndíj összege 150.000,- Ft/fő, azaz százötvenezer forint/fő, amely a 2018-2019 évi tanulmányok kiadásaihoz való hozzájárulás, támogatás az Alapítvány részéről.

A támogatást évente két egyetemi hallgató és egy szak- vagy középiskolás tanulmányait folytató tanuló nyerheti el.

Az Alapítvány Kuratóriuma a benyújtott pályázatokat pontozza, rangsorolja és a rangsorban első két, legmagasabb pontszámmal rendelkező pályázó részesül támogatásban, akik banki átutalással kapják meg a támogatási összeget .

A pontozási rendszer két részből áll:

  • egy szociális körülményekre vonatkozó részből, amely a pályázó szüleinek, családjának és magának jövedelmi és lakhatási viszonyait tárja fel, továbbá,
  • a tanulmányi eredményre vonatkozó részből 


A támogatás elbírálásánál a szociális helyzet 67%, míg a tanulmányi eredmény 33% súllyal számít.

Az támogatás odaítélését a szociális és tanulmányi helyzetet is feltáró kérelem és önéletrajz benyújtásával lehet kezdeményezni. Az önéletrajz feltétlenül tartalmazza telefon és E-mail elérhetőségeteket. A pályázati kérelemhez csatolni kell:

  • az utolsó két félév tanulmányi eredményeit igazoló dokumentumok másolata, (első éveseknél az elért felvételi pontszám)
  • a szülők-, eltartottak jövedelmi helyzetét igazoló okiratok másolata.
  • erdőmérnöki kar hallgatói önkormányzatának támogató nyilatkozata

A pályázónak minden olyan állítását igazolnia kell, amely a rászorultságot hivatott alátámasztani.

A pályázat beküldési határideje: 2018.december 7.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a Wisnovszkyk@nebih.gov.hu e-mail címére küldött elektronikus levélben lehet feltenni, melyre a beérkezést követő 3 napon belül válaszolunk.

A pályázatot postai úton kell legkésőbb 2018. december 7-i feladással a Wisnovszky Károly; 2000; Szentendre, Patak sor 3. címre elküldeni.

A pályázatot elnyerő személyek neve az Országos Erdészeti Egyesület www.oee.hu című honlapján 2018. december 30-től lesz megtekinthető.