VALETE '82 Szociális és Ismeretterjesztő Alapítvány ösztöndíja

 

A VALETE ’82 SZOCIÁLIS ÉS ISMERETTERJESZTŐ ALAPÍTVÁNY (a továbbiakban: Alapítvány) pályázatot hirdet Magyarországon a Soproni Egyetem Erdőmérnöki karán tanuló szociálisan rászoruló, felsőfokú képzésben résztvevő diákok részére.

A pályázattal elnyerhető ösztöndíj összege 150.000,- Ft/fő, azaz százötvenezer forint/fő, amely a 2017-2018 évi tanulmányok kiadásaihoz való hozzájárulás, támogatás az Alapítvány részéről. A támogatást évente csak két hallgató nyerheti el. Az Alapítvány Kuratóriuma a benyújtott pályázatokat pontozza, rangsorolja és a rangsorban első két, legmagasabb pontszámmal rendelkező pályázó részesül támogatásban, akik banki átutalással kapják meg a támogatási összeget.

A pontozási rendszer két részből áll:

  • egy szociális körülményekre vonatkozó részből, amely a pályázó szüleinek, családjának és magának jövedelmi és lakhatási viszonyait tárja fel, továbbá,
  • a tanulmányi eredményre vonatkozó részből 

A támogatás elbírálásánál a szociális helyzet 67%, míg a tanulmányi eredmény 33% súllyal számít.

Az támogatás odaítélését a szociális és tanulmányi helyzetet is feltáró kérelem és önéletrajz benyújtásával lehet kezdeményezni.(személyes adatok, email és telefon elérhetőség is kell.)

 

A pályázati kérelemhez csatolni kell:

  • az utolsó két félév tanulmányi eredményeit igazoló dokumentumok másolata, ./ Első éveseknél az elért felvételi pontszám/
  • a szülők-, eltartottak jövedelmi helyzetét igazoló okiratok másolata.
  • erdőmérnöki kar hallgatói önkormányzatának támogató nyilatkozata

A pályázónak minden olyan állítását igazolnia kell, amely a rászorultságot hivatott alátámasztani.


A pályázat beküldési határideje: 2017.december 5. A pályázatot postai úton kell legkésőbb 2017. december 5-i feladással a Wisnovszky Károly 2000 Szentendre Patak sor 3. címre elküldeni.


A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a Wisnovszkyk@nebiu.gov.hu e-mail címére küldött elektronikus levélben lehet feltenni, melyre a beérkezést követő 3 napon belül válaszolunk.A pályázatot elnyerő személyek neve az Országos Erdészeti Egyesület www.oee.hu című honlapján 2017. december 30-től lesz megtekinthető.